El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Energitilskud fra Energistyrelsen

Den 1. oktober 2020 trådte den nye ordning om energitilskud fra Energistyrelsen i kraft. Som virksomhed kan I fremover søge om et tilskud til energiforbedrende tiltag. Næste tilskudspulje forventes åben i januar 2021.

Energistyrelsen lancerer ny tilskudsordning til erhverv

Nu har din virksomhed mulighed for at søge om tilskud til energiforbedrende tiltag fra ’Erhvervspuljen’.

Det sker, fordi Energistyrelsen har besluttet at fremskynde en ny bekendtgørelse om energitilskud. Oprindeligt skulle ordningen først være trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

Med vedtagelsen af den nye klimalov, er det blevet aktuelt at starte allerede nu.

Der er 200 millioner kroner i puljen i 2020

Den første ansøgningsrunde starter den 1. oktober og har deadline den 15. oktober 2020. Du skal altså være hurtig på tasterne, hvis du vil have del i de første 200 millioner kroner, som regeringen har afsat på finansloven. Når du det ikke i første runde, skal du dog ikke fortvivle. Forventningen er nemlig, at regeringen fremadrettet afsætter 500 millioner kroner årligt til energiforbedrende tiltag.

Kompleks ansøgning – men den kan vise sig at være arbejdet værd

Der er store ligheder imellem den nye ’Erhvervspulje’ og energiselskabernes tidligere energispareindsats. Dvs. puljen i stil med tidligere er målrettet energibesparelser til procesenergi i industri- og serviceerhverv samt energiforbrug i bygninger (ref. BEK nr. 852), og så alligevel ikke.

Forskellen finder du i, at hvor det i den gamle ordning var energiselskabet, der udstedte et energitilskud, så vil det fremover være energistyrelsen, der udsteder tilskuddet direkte til din virksomhed. Det betyder, at det er din virksomhed, der står med ansvaret for, at ansøgningen, som vi vil betegne som kompleks, er udfyldt korrekt.

Vores anbefaling er derfor også, at når du går i gang, så sørg for at få hjælp af eksterne eksperter og energirådgivere, der har erfaring med dokumentation og opgørelse af energispareprojekter.

 

 

Kort om ordningen

 

 • Det er muligt at søge midler fra ’Erhvervspuljen’ fra 2021 til 2024..
 • Der er afsat 500 millioner på finansloven i 2021
 • Målet er et højere energieffektivitetsniveau, hvor den opnåede besparelse vil blive øget på grund af den valgte indsats
 • Ordningen er målrettet privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder inkl. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug, som kan få tilskud til energispareprojekter
 • Du kan søge tilskud til disse aktiviteter:
  • Procesanlæg
  • Forsynings- og serviceanlæg
  • Energiforbrugene apparater
  • Bygninger
  • Arbejdsrelateret transport
 • Energistyrelsen administrerer ordningen, og de fører kontrol med, at godkendelse og gennemførelse af tilskudsprojekter sker som planlagt
 • Som ansøger konkurrerer din virksomhed med øvrige ansøgere om at opnå et tilskud.  Jo lavere tilskud du ansøger om, jo større sandsynlighed er der for, at du får det.

Kort om ansøgning, tilsagn og udbetaling

 

 • Du ansøger om tilskud ved at udfylde et udbud med et konkret projekt
 • Du skal ansøge digitalt via en ny ansøgningsplatform 
 • Din ansøgning prioriteres ud fra det tilskudsbeløb, du ansøger om
 • Når projektet er gennemført, skal du indsende en afsluttende rapport, der bl.a. indeholder før-forbrug og før-situation samt opnåede energibesparelser (kaldet efter-situationen)
 • Dokumentationen skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger – inkl. en liste med regningsbilag
 • Tilskuddet anmodes udbetalt, når projektet er afsluttet

Kort om rammer og vilkår

 

 • Energistyrelsen åbner løbende op for udbudsrunder, hvor det er muligt at søge om tilskud
 • Alle ansøgere konkurrerer med hinanden. De projekter, hvor den største besparelse opnås, vinder. Projekterne vurderes ud fra laveste pris pr. sparet kWh og opefter
 • Tilbagebetalingstiden skal være mere end 2 år og mindre end 10 år.
 • Arbejdet må ikke påbegyndes, og der må ikke være foretaget indkøb, før Energistyrelsen har givet sit endelige tilsagn om tilskud til dit energispareprojekt

Få tilskud til at spare energi

På Energistyrelsen hjemmeside kan du læse mere om:
 • Hvor meget man kan få i tilskud
 • Hvordan man søger tilskuddet
 • Hvem der kan søge tilskuddet
Læs mere her

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om:

 • Ansøgning og praktisk information
 • Kontrol, evalueringer og resultater
 • Standard værdier 
 • Standard løsninger
Læs mere her
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon