Hjælp til din elregning

Har du svært ved at gennemskue din elregning? Her på siden guider vi dig igennem alt, hvad du skal vide om din elregning.

Se videoer med forklaring af regning

Betaling af din regning

Er du i tvivl om, hvordan du betaler din regning? Er indbetalingskortet blevet væk? Hvad sker der, hvis du ikke betaler din regning? Vi har samlet alle svar om betaling. 

Priser og betalingsmuligheder
Loading...

Se eksempler på regninger med forklaring

Månedsregning - side 1

Første side af din elregning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af to poster: Opgørelsen af dit elforbrug i seneste periode samt acontobeløbet, som du skal forudbetale for den kommende periode. Det er forskellen mellem de to poster, der afgør størrelsen på din regning. Elregningens første side indeholder også en række data, såsom dit installationsnummer, målernummer, fakturadato og lignende.

Månedsregning - side 2

På næste side af elregningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Via din elregning betaler du til følgende tre interessenter:

  1. Dit elselskab (dem, der køber strøm fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket elselskab der skal levere din strøm).

  2. Dit netselskab (dem, der ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du hører til).

  3. Staten.

Acontoregning - side 1

Første side af din elregning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af to poster: Opgørelsen af dit elforbrug i seneste periode samt acontobeløbet, som du skal forudbetale for den kommende periode. Det er forskellen mellem de to poster, der afgør størrelsen på din regning. Elregningens første side indeholder også en række data, såsom dit installationsnummer, målernummer, fakturadato og lignende.

 

Acontoregning - side 2

På næste side af elregningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Via din elregning betaler du til følgende tre interessenter:

  1. Dit elselskab (dem, der køber strøm fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket elselskab der skal levere din strøm).

  2. Dit netselskab (dem, der ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du hører til).

  3. Staten.

Acontoregning - side 3

På den sidste side kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er fordelt på de samme poster som forbrugsopgørelsen på side 2.

Det betyder posterne på regningen


Når du kigger på din elregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster.

Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

PuljeEl (eller anden elaftale med Norlys)

Er navnet på dit elprodukt og dækker over din betaling for strøm i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transportbetaling, netselskab

Betaling for transport af el (også kaldet nettarif) til din ejendom dækker over de omkostninger, som netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Rabat på transportbetaling

En rabat, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Abonnement, netselskab

Betaling for abonnement til dit netselskab dækker over de omkostninger, som netselskabet har i forbindelse med at måle og aflæse dit elforbrug.

Balancetarif for forbrug

Balancetariffen dækker en andel af Energinets omkostninger til at håndtere udbud og efterspørgsel af el på elnettet - også kaldet balancemarkedet. Balancetariffen lægges fra 2023 og frem ind under systemtariffen.

Transportbetaling, Energinet – nettarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Transportbetaling, Energinet – systemtarif

Dækker de udgifter, der er forbundet til forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet.

Elafgift

Elafgiften er en lovpligtig afgift til staten, som alle elkunder skal betale. Hvis du har elvarme, kan du muligvis få reduceret din elafgift.

Ofte stillede spørgsmål til elregningen

Hvordan bliver FlexEl og KombiEl prisen på min regning opgjort?

Hvis du har FlexEl eller KombiEl, vil du blive afregnet for din individuelle gennemsnitspris på din opgørelse. Hvis du har været god til at bruge strømmen, når timeprisen på FlexEl eller KombiEl har været billigst, så vil prisen på din regning altså afspejle det.

Din acontopris er beregnet ud fra seneste måneds gennemsnitspris for FlexEl eller KombiEl.

Du kan følge FlexEl timeprisen her, og KombiEl timeprisen her.

Hvad er en acontoregning?

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Det er et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil det danne grundlag for vores næste estimat – altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug fremgår i din årsopgørelse.

Du modtager en acontoregning fra os fire gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til eksempelvis 4.000 kWh, er hver acontoregning på 1.000 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de fire acontoregninger varierer fra gang til gang.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Dit forbrug forrige år ligger til grund for næste årsopkrævning. Acontoforbruget bliver udregnet efter antal dage. Det vil sige, at hvis der nøjagtigt er 365 dage mellem dine aflæsninger, bliver det anslående forbrug i det nye år det samme som det, der er brugt året før.

Eksempel: Du har brugt 7.286 kWh på 358 dage. Forbruget bliver omregnet til 365 dage (7.286 / 358 x 365 = 7.428) og vil derefter blive afrundet til 7.430 kWh.

Hvordan justerer jeg mit acontobeløb?

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug.

Før du ringer til os, vil vi bede dig aflæse din elmåler og have tallet klar ved hånden.

Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning.

Hvordan tilmelder jeg mig månedsregning?

Hvis du ønsker at skifte fra den kvartalsvise aconto-opkrævning til månedsregning uden aconto, skal du tilmelde dig på Mit Norlys. Det forudsætter dog, at din aftale er tilmeldt Betalingsservice.

Er du ny kunde kan du først lave skiftet til månedsregning fra den dag, hvor du starter med at få strøm fra Norlys. Du kan dog med fordel allerede nu tilmelde din aftale til Betalingsservice under Profil på Mit Norlys.

Hvornår modtager jeg min elregning?

Vi sender elregninger ud en gang i kvartalet. Det vil sige, at du modtager en elregning fire gange om året.

Som regel modtager du din elregning kort tid efter, et kvartal er afsluttet, da den indeholder en opgørelse af dit faktiske elforbrug for hvert kvartal.

Hvorfor kan jeg ikke se min elaftale på Mit Norlys?

Som ny kunde bliver din elaftale synlig på Mit Norlys fra den dag, du starter med at modtage el fra Norlys. Er din elaftale aktiv, og kan du stadig ikke se den på Mit Norlys, bedes du kontakte vores kundeservice.

Hvorfor har jeg fået en korrektionsregning?

Engang imellem sker det, at dit okale netselskab eller Energinet sender os nye forbrugstal eller priser for en periode, som du allerede har betalt for. Det kan fx være deres egne priser, som er efterjusteret eller nye målerdata for din elmåler. I de tilfælde vil vi sende en korrektionsregning til dig.
På korrektionsregningen viser vi dig, hvilken regning der bliver korrigeret fra. Det som er opkrævet på den berørte regning fratrækker vi, og så beregnes du nu for de nyeste data.

Kan jeg få reduceret elafgift?

Hvis du har elvarme, vil du på din regning kunne se et punkt, der hedder ”Reduceret elafgift”. Det skyldes, at alle privatkunder, der bruger elvarme som hovedopvarmningskilde til sin helårsbolig, kan få reduktion i elafgiften af det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Læs mere om reduceret elafgift her

Hvis du har modtaget reduktion i elafgiften, men betingelsen for reduktionen ikke længere er til stede, beder vi dig kontakte vores kundeservice.

Loading...