El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller


Forstå din elregning


Har du svært ved at gennemskue din elregning? Her guider vi dig igennem alt, hvad du skal vide om din elregning.

Sådan finder du din elregning

Du modtager en elregning hver tredje måned. Du betaler altså for din strøm fire gange årligt. Hvis du ikke får din regning tilsendt fysisk med posten, undrer du dig måske over, hvor du kan se den henne.

Hvis din elregning er tilmeldt Betalingsservice, skal du gå ind i din netbank og finde en el-postering til Norlys derinde. Når du klikker på den, kan du se et kundenummer og en pinkode. Disse oplysninger skal du bruge til at logge på Mit Norlys, hvor du kan se alle dine elregninger.

Hvad består din elpris af?

Mange danskere har svært ved at forstå deres elregning. Og det vil vi gerne lave om på. Derfor guider vi dig igennem din elregning side for side, så du ved, hvad din elpris består af – og hvad du betaler for.

Din regning fra Norlys består af:

  • En samlet oversigt over, hvad du skal betale
  • En opgørelse af dit elforbrug i forrige kvartal
  • En acontoregning for det aktuelle kvartal (acontoraten)

Vi har lavet to korte videoer, som forklarer hvordan din elregning er sat sammen. Derudover kan du se et eksempel på en elregning, hvor vi forklarer de enkelte sektioner på regningen.

Hvordan kan jeg få en billigere elregning?


Der kan være flere måder at spare penge på elregningen. Du kan finde en billigere elaftale. Du kan skrue ned for dit elforbrug. Eller du kan undersøge, om du kan få reduceret elafgift. Gør du det hele, kan du naturligvis spare mest. Men gør du bare en af tingene, kan du også mærke det på din elregning.

Find en billig elaftale

Læs artikel

Skru ned for dit elforbrug

Læs artikel

Skær toppen af elregningen med reduceret elafgift

Læs artikel

Betaling af din regning

Er du i tvivl om, hvordan du betaler din regning? Er indbetalingskortet blevet væk? Hvad sker der, hvis du ikke betaler din regning? Vi har samlet alle svar om betaling. 

Priser og betalingsmuligheder

Hvad gør jeg, når jeg skal flytte?

For at vi kan registrere en flytning/et ejerskifte, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • Dato for ændringen
  • Aflæsning
  • Fraflytters nye adresse
  • Oplysning om ny betaler – vi vil gerne have navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer oplyst.

Vi kan først lave den ønskede flytning, når vi har samtlige oplysninger. 

Meld flytning her

Ofte stillede spørgsmål til elregningen

Hvad er en acontoregning?

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Det er et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil det danne grundlag for vores næste estimat – altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug fremgår i din årsopgørelse.

Du modtager en acontoregning fra os fire gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til eksempelvis 4.000 kWh, er hver acontoregning på 1.000 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de fire acontoregninger varierer fra gang til gang.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Dit forbrug forrige år ligger til grund for næste årsopkrævning. Acontoforbruget bliver udregnet efter antal dage. Det vil sige, at hvis der nøjagtigt er 365 dage mellem dine aflæsninger, bliver det anslående forbrug i det nye år det samme som det, der er brugt året før.

Eksempel: Du har brugt 7.286 kWh på 358 dage. Forbruget bliver omregnet til 365 dage (7.286 / 358 x 365 = 7.428) og vil derefter blive afrundet til 7.430 kWh.

Hvordan justerer jeg mit acontobeløb?

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug.

Før du ringer til os, vil vi bede dig aflæse din elmåler og have tallet klar ved hånden.

Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning.

Hvordan tilmelder jeg mig månedsregning?

Hvis du ønsker at skifte fra den kvartalsvise aconto-opkrævning til månedsregning uden aconto, skal du tilmelde dig på Mit Norlys. Det forudsætter dog, at din aftale er tilmeldt Betalingsservice.

Er du ny kunde kan du først lave skiftet til månedsregning fra den dag, hvor du starter med at få strøm fra Norlys. Du kan dog med fordel allerede nu tilmelde din aftale til Betalingsservice under Profil på Mit Norlys.

Hvordan bliver FlexEl og KombiEl prisen på min regning opgjort?

Hvis du har FlexEl eller KombiEl, vil du blive afregnet for din individuelle gennemsnitspris på din opgørelse. Hvis du har været god til at bruge strømmen, når timeprisen på FlexEl eller KombiEl har været billigst, så vil prisen på din regning altså afspejle det.

Din acontopris er beregnet ud fra seneste måneds gennemsnitspris for FlexEl eller KombiEl.

Du kan følge FlexEl timeprisen her, og KombiEl timeprisen her.

Hvornår modtager jeg min elregning?

Vi sender elregninger ud en gang i kvartalet. Det vil sige, at du modtager en elregning fire gange om året.

Som regel modtager du din elregning kort tid efter, et kvartal er afsluttet, da den indeholder en opgørelse af dit faktiske elforbrug for hvert kvartal.

Hvorfor kan jeg ikke se min elaftale på Mit Norlys?

Som ny kunde bliver din elaftale synlig på Mit Norlys fra den dag, du starter med at modtage el fra Norlys. Er din elaftale aktiv, og kan du stadig ikke se den på Mit Norlys, bedes du kontakte vores kundeservice.

Hvorfor har jeg fået en korrektionsregning?

Engang imellem sker det, at dit okale netselskab eller Energinet sender os nye forbrugstal eller priser for en periode, som du allerede har betalt for. Det kan fx være deres egne priser, som er efterjusteret eller nye målerdata for din elmåler. I de tilfælde vil vi sende en korrektionsregning til dig.
På korrektionsregningen viser vi dig, hvilken regning der bliver korrigeret fra. Det som er opkrævet på den berørte regning fratrækker vi, og så beregnes du nu for de nyeste data.

Kan jeg få reduceret elafgift?

Hvis du har elvarme, vil du på din regning kunne se et punkt, der hedder ”Reduceret elafgift”. Det skyldes, at alle privatkunder, der bruger elvarme som hovedopvarmningskilde til sin helårsbolig, kan få reduktion i elafgiften af det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Læs mere om reduceret elafgift her

Hvis du har modtaget reduktion i elafgiften, men betingelsen for reduktionen ikke længere er til stede, beder vi dig kontakte vores kundeservice.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon