Kontaktkort billede

 

Norlys' bæredygtighedsrapport 2023
Læs den danske version

Kontaktkort billede

 

Norlys Sustainability Report 2023
Read the english version

Højdepunkter fra 2023

Herunder kan du blive klogere på nogle af de højdepunkter, vi har nået inden for klima og miljø, sociale forhold og governance.

Norlys følger anbefalinger for god selskabsledelse

 

Som medlem af brancheorganisationen for energisektoren, Green Power Denmark, afrapporterer Norlys årligt på de definerede anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber. Dette er en afrapportering i ledelsespraksis, som henvender sig til selskaber, der er konstrueret som a.m.b.a.'er. 

Læs mere

Norlys' elnetselskab giver fakturarabat på nettarif til andelshaverne

De seneste fire år har Norlys' elnetselskab givet en ekstraordinær rabat på elnettariffen på i alt 2,5 mia. kr. til andelshaverne i Norlys. I 2023 fik andelshaverne endnu engang en kærkommen reduktion i de meget høje energiregninger, da elnetselskabet sænkede nettariffen til 0 kroner fra den 1. august og året ud.

 

Det betyder, at de 805.000 andelshavere ikke skulle betale for at få transporteret strøm i 2. halvår af 2023.

 

Beslutningen blev givet som en økonomisk håndsrækning til de trængte forbrugere, hvorfor bestyrelsen i elnetselskabet besluttede at give den ekstraordinære rabat på knap 800 millioner kroner til elkunderne.

Norlys Vækstpulje giver værdi tilbage til Norlys' andelshavere

 

Hvert år giver Norlys 50 millioner kroner til innovative tiltag og aktiviteter, hvor vi bl.a. støtter grønne fælleskabsinitiativer, herunder klimaforbedringer og elektrificering. Norlys Vækstpulje er primært til for vores 805.000 andelshavere, men vi støtter også gerne projekter uden for vores ejergeografi, såfremt de fremmer den grønne omstilling i en bredere forstand.

Læs mere om Norlys Vækstpulje

Norlys arbejder for et stærkt landsdækkende ladenetværk

 

Norlys' ambition er at skabe et landsdækkende ladeinfrastruktur, så skiftet til elbil bliver så let så muligt for de danske bilister - og hvor målet i sidste ende er, at danskernes transport kan klares uden benzin og diesel. 

Flere elbiler kræver, at vi opsætter ladepunkter ved placeringer tæt på trafikale knudepunkter og bynære lokationer over hele landet. Derfor indgår vi løbende stærke partnerskaber om opsætning af ladepunkter - bl.a. med McDonalds og Burger King, som vi indgik partnerskab med i 2023 om opsætning af ladestandere ved deres restauranter. 

I 2024 har vi åbnet vores første Norlys ladepark ved Drejebænken i Odense – og de næste 14 er allerede på vej. Ved Drejebænken er der i alt 10 lynladere på 300 kW, så 20 elbilister kan lynlade samtidig.

Flere bæredygtighedsinitiativer

Norlys en del af Danmarks største landmøllepark

Norlys ejer 50% af Eurowind Energy og er involveret i produktionen af vedvarende energi gennem vindmølle-, solcelle- og hybridparker i Danmark og andre europæiske lande.

I 2022 blev Danmarks størte landvindmøllepark indviet. Vindpark Overgaard forventes at kunne forsyne cirka 66.600 husstande med CO2-neutral strøm. Gennem synergier med solcelleparker og Power-2-X-anlæg vil parken kunne skabe bedre udnyttelse af nettilslutning og øvrige infrastrukturer.

Ledertræning i diversitet og inklusion

I 2023 er diversitet og inklusion rykket højere op på agendaen i Norlys. Vi satte flere initiativer i søen for at fremme et inkluderende arbejdsfællesskab, herunder ledertræning og en intern markering af Pride Week.

Transparent topledervederlag

Norlys har fuld åbenhed om vederlag til bestyrelse og direktion. Den samlede lønpakke, der tilbydes det enkelte medlem, skal være markedssvarende og transparent i forhold til nationalt niveau. 

Norlys skal kunne tiltrække og fastholde en kompetent direktion, der kan opnå koncernens ambitiøse målsætninger. Norlys har i 2023 udregnet CEO-pay ratio, som ligger 16,9 og udregnes på basis af CEO-lønnen og medialønnen for en Norlys-medarbejder.