Vi tager ansvar for mere end os selv

 

Bliv klogere på vores arbejde med bæredygtighed

ESG i Norlys

Se centrale nøgletal og målsætninger for bæredygtighed

ESG i tal

Se hvilke politikker vi har inden for ESG 

Politikker i Norlys

ESG i Norlys

Klima og miljø (Environment)

Klima og miljø er integreret i Norlys’ historie. Vi har fra start været ansvarlige for store dele af elnettet, som nu er grundlaget for den grønne omstilling. I dag er Norlys til stede i hele den grønne, elektrificerede værdikæde, og vores fokus er på at gøre Norlys og hele Danmark grønnere.

Sociale forhold (Social)

Gode sociale forhold er kernen i et andelsselskab. Vi tager ansvar for mere end os selv og sætter fællesskabet forrest – et fællesskab, som rækker ud over os selv. Vi bekæmper energikrisen med mere grøn strøm, og vi donerer penge til andres fællesskaber.

God selskabsledelse (Governance)

Norlys er bygget på andelstanken. For Norlys handler governance derfor om mere end transparens og ordentlighed. Det handler om at skabe ekstra værdi til det fællesskab, som også er vores ejere, og derfor er det vores ambition at sætte en ny standard blandt kundeejede selskaber.

ESG-cases

Norlys er en del af Danmarks største landvindmøllepark 

Norlys ejer 50% af Eurowind Energy og er involveret i produktionen af vedvarende energi gennem vindmølle-, solcelle- og hybridparker i Danmark og andre europæiske lande.

I 2022 blev Danmarks størte landvindmøllepark indviet. Vindpark Overgaard forventes at kunne forsyne cirka 66.600 husstande med CO2-neutral strøm. Gennem synergier med solcelleparker og Power-2-X-anlæg vil parken kunne skabe bedre udnyttelse af nettilslutning og øvrige infrastrukturer.

Læs mere om Eurowind Energy

Diversitet og inklusion bor i vores idégrundlag

I Norlys tror vi på, at et ægte fællesskab er rummeligt, trygt og inspirerende. At det er ansvarligt at skabe plads til forskellighed, og at vi bedst kan tænke nyt, når vi bringer alle kompetencer i spil.

Derfor er diversitet og inklusion på agendaen på vores ledersamlinger, ligesom vi uddanner alle vores ledere i bias og psykologisk tryghed. 

 

Transparent topledervederlag

Norlys har fuld åbenhed om vederlag til bestyrelse og direktion. Den samlede lønpakke, der tilbydes det enkelte medlem, skal være markedssvarende og transparent i forhold til nationalt niveau.

Norlys skal kunne tiltrække og fastholde en kompetent direktion, der kan opnå koncernens ambitiøse målsætninger. Norlys har i 2022 udregnet CEO-pay-ratio, som ligger på 14,45%. Fremadrettet rapporteres den i Norlys' årlige bæredygtighedsrapport.

Bæredygtighed i tal

Væsentlige ESG-nøgletal fra Norlys i 2022.

70.000 ton CO2-udledning (scope 1 og 2)

Norlys rapporterer i 2022 på scope 1 og 2. Samtidig er vi begyndt at indsamle data for scope 3.

960 MW produktionskapacitet fra vind og sol

Norlys ejer 50% af Eurowind Energy, som udvikler, opfører og driver landvind og solenergi. Produktionskapaciteten i Eurowind Energy ved udgangen af 2022 svarer til næsten en halv million husstandes forbrug.

50 arbejdsulykker med mere end en dags fravær

Det er vores målsætning om, at antallet af arbejdsulykker skal være 0 vel vidende, at det er et ambitiøst mål i en organisation med flere tusinde medarbejdere. Norlys har flere ulykker end ønsket og arbejder derfor intensivt på at reducere antallet af ulykker.

30% kvinder i ledelsen

Vi ønsker og stræber efter en mere ligelig kønsfordeling. Derfor har vi igangsat en lang række initiativer, og  diversitet og inklusion har en central prioritering i det strategiarbejde, der planlægges for 2024-2027.

Index 80 i arbejdsglæde

Arbejdsglæden var på index 80 ud af 100 i 2022. Dermed er Norlys i top-10% blandt alle virksomheder, som bruger Ennovas spørgeramme.

14,5 i CEO-pay-ratio

Norlys' CEO-pay-ratio rapporteres i bæredygtighedsrapporten og udregnes ud fra medianlønnen for selskabets fuldtidsansatte.

 

Bæredygtig udvikling

Norlys har tilsluttet sig flere initiativer for at forpligte sig til den bæredygtige udvikling og være transparent i arbejdet med ESG

 

 

Politikker i Norlys

 

Find oversigten over vores polikker relateret til ESG på nedenstående link.

Hvis du ønsker større indsigt i en eller flere politikker, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]