Forstå din elregning

Her guider vi dig gennem din regning og gør dig klogere på, hvad tallene betyder, hvem du betaler til, og hvad du betaler for. Samtidig fortæller vi om de forskellige regningsformer og betalingsmuligheder.

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Kort om din regning

Vi guider dig gennem din elregning side for side, så du får svar på, hvad de forskellige poster, begreber og beskrivelser på din elregning betyder. På den måde får du et bedre indblik i, hvad du reelt betaler for. 

Din acontoregning fra Norlys består af:

 • En samlet oversigt over, hvad du skal betale (side 1).
 • En opgørelse af dit reelle elforbrug i forrige kvartal (side 2).
 • En acontoregning for det aktuelle kvartal. Dette beløb er et estimat baseret på tidligere forbrug eller de oplysninger, vi har modtaget ved din bestilling (side 3).

Se regningseksempler på aconto nedenfor.

Din månedsregning fra Norlys består af:

 • Et kort overblik over dit samlede forbrug og din samlede elpris (side 1).
 • Et mere detaljeret overblik over, hvordan din pris er sammensat, og hvem du betaler til (side 2).

Regningseksempler på månedsregning kommer snarest.

Sådan læser du din acontoregning

Side 1:

Første side af din acontoregning viser det beløb, du samlet skal betale. Nedenfor forklarer vi de mest væsentlige punkter:

Det samlede beløb til betaling består af to poster:

 1. Opgørelsen af dit elforbrug i seneste periode. Her viser det nederste tal, om du er blevet faktureret for meget eller for lidt i aconto. Tallet er tillagt eller fratrukket det samlede beløb (punkt 3).
 2. Opgørelsen af din acontobetaling, som du skal forudbetale for den kommende periode.

 3. Det er forskellen mellem forbrugsopgørelsen og acontobetalingen, der afgør det samlede beløb på din regning. Beløbet er tillagt eller fratrukket evt. manglende eller overskydende aconto fra seneste periode (punkt 1).
 4. Nederst kan du se, hvilken elaftale du har.

Øverst i højre hjørne finder du en grå boks med en række informationer, som du finder forklaring på her.

Side 2:

Anden side af din regning viser et mere detaljeret overblik over, hvordan din forbrugsopgørelse er beregnet for den forudgående periode. 

 1. Øverst under "Norlys" finder du de poster, du betaler til os som din elleverandør. Første linje viser, hvor mange kWh du har brugt samt, hvilken elpris du har givet pr. kWh. Hvis du har et variabelt elprodukt, vil den angivne kWh-pris være din gennemsnitspris.
 2. Du kan også se, hvad du betaler i abonnement til Norlys, samt hvad du betaler i betalingsgebyr for den pågældende regning.
 3. Derudover kan du se, hvad du betaler til dit elnetselskab og til Energinet. Samt hvad du betaler i skatter og afgifter. Bliv klogere på hvem du betaler til, og hvad de enkelte poster betyder
 4. Bemærk at alle angivne priser er eksklusiv moms. Momsen tillægges til sidst, inden det endelige beløb står angivet.
 5. Her finder du også din totale gennemsnitspris henholdsvis med og uden abonnementer.
 6. Nederst holdes dit egentlige forbrug op mod det beløb, som du betalte forud for perioden på din sidste regning. Har du brugt mere end forventet, bliver det ekstra beløb lagt oveni din forudbetaling - og har du brugt mindre end forventet, bliver dit tilgodehavende modregnet din forudbetaling (se side 3).

Side 3:

Tredje side af din regning viser, hvordan din forudbetaling er beregnet for det kommende kvartal. Estimatet er fordelt på de samme poster som forbrugsopgørelsen på side 2.

 1. Du finder det samlede acontobeløb nederst. Bemærk at beløbet fra side 2 (hvor det blev opgjort, om har betalt for lidt eller for meget forud på din sidste regning) ikke er tillagt acontobeløbet. Dette beløb er lagt til eller trukket fra på side 1 i den samlede sum, du skal betale.  
 2. Nederst på siden kan du se, hvilket beløb vi forventer, at du bruger årligt. Hvis dette beløb er meget skævt - eller at du ved, at det snart ændrer sig, fx fordi du har købt en elbil - så er du velkommen til at kontakte Kundeservice, så vi kan justere beløbet.
 3. Bruger din virksomhed el til proces, kan du på denne side også se din potentielle afgiftsgodtgørelse.