OBS: Har du spørgsmål om tilmelding til indefrysningsordning, energikrisen, priser og el- og gasregningen? Find hjælp og svar her.

El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Forstå din elregning

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå hvorfor din elregning ser ud, som den gør. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi håber, kan gøre din elregning lettere for dig at overskue

Derfor ser din elregning ud, som den gør 

På denne side får du svar på, hvad de forskellige poster, begreber og beskrivelser på din elregning betyder. På den måde får du et bedre indblik i, hvad du reelt betaler for. 

Din regning består overordnet set af:

  • En samlet oversigt over, hvad du skal betale
  • En opgørelse af dit reelle elforbrug i forrige kvartal
  • En acontoregning for det aktuelle kvartal (acontoraten). Dette beløb er et estimat baseret på tidligere forbrug eller de oplysninger, vi har modtaget ved din bestilling.

Herunder gennemgår vi din elregningen side for side og forklarer, hvad de enkelte poster og sektioner betyder.

Side 1

Her får du overblik over det samlede beløb, som du skal betale. Med mindre er aftalt, modtager du en elregning én gang i kvartalet, som dækker over:

- en opgørelse af dit elforbrug for forrige krartal

- et acontobeløb, der er beregnet på baggrund af dit forventede forbrug, for de kommende tre måneder.

Differencen mellem disse to poster viser, om du skal betale ekstra eller have penge retur.

Regningens første side indeholder desuden dit kundenummer samt din pinkode, som du skal bruge for at kunne logge på Mit Norlys.

Side 2

På side to finder du en udspecificeret regning, hvor du kan se de forskellige poster, din samlede elpris indeholder, samt hvilke selskaber du betaler til, via din elregning. 

Der er tre interessenter du betaler til gennem din elregning:

  • Dit energiselskab (Det er det selskab, der køber din el fra producenten og sælger den videre til dig. Det er dit valg hvem du ønsker, der skal levere din strøm)

  • Dit netselskab* (Dit netselskab er dem der ejer elkablerne og elmålerne i det område, hvor du bor. Det er din bopæl der afgør hvilket netselskab du hører til. Find dit netselskab her)

  • Staten* 

*Den del af elprisen, der går til staten og dit netselskab, har hverken du eller dit energiselskab indflydelse på. 

 

Side 3

Her kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er baseret på de samme poster som på side 2. Hvis du allerede er Norlys kunde, tager vi udgangspunkt i dit tidligere forbrug. Hvis du er ny kunde, bliver du afregnet på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget ved din bestilling.

Bruger din virksomhed el til proces, kan du på denne side også se din potentielle afgiftsgodtgørelse.

Ordbog

Forstå hvad de forskellige poster på din elregning dækker over.

PuljeEl (eller anden elaftale med Norlys)

Dette er navnet på dit elprodukt og dækker over dit produkt i perioden

Abonnement, Norlys Energi

Denne post dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transportbetaling, netselskab

Dækker over de omkostninger, som dit netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Rabat på nettarif

En rabat, netselskaber kan give forbrugerne i et område.

Transportbetaling, Energinet.dk – nettarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Transportbetaling, Energinet.dk – systemtarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med at drive det overordnede elnet.

PSO-afgift

PSO-afgiften er en lovpligtig afgift til staten, som bruges til at fremme udviklingen af miljøvenlig elproduktion. Afgiften udfases løbende og vil være fuldt afviklet 1. januar 2022.

Abonnement, netselskab

Betaling for abonnement til dit netselskab dækker over de omkostninger, som dit netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Spotpris

Prisen for Spotpris beregnes udfra hvornår og hvor meget el der bruges på den enkelte installation. Har du to eller flere installationer, kan prisen på Spotpris derfor variere fra installation til installation.

Hvad sker der med PSO-afgiften?

Et bredt politisk flertal har vedtaget, at elregningen skal være mindre.

Det sker ved, at PSO afgiften, som dækker over en støtte til grøn energi, bliver fjernet fra elregningen. I stedet finansieres udgiften over statens almindelige budget. 

Læs mere her

Hvad bestemmer prisen på din el?

Prisen på el bestemmes i bund og grund af udbud og efterspørgsel. I perioder med meget vind, produceres der meget strøm, og prisen er derfor lav.

Bliv klogere her

Hvad betyder vejret for din virksomheds elpris?

Vejrets betydning for elprisen fylder sandsynligvis mere, end du lige tror. hvilke vejrforhold påvirker elprisen mest? hvordan kunne elprisen stige 65% på blot ét år? og hvad skal der til, for at få elprisen til at falde igen? Det kan du få svar på her

Læs mere her

Hero medie

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Vi hjælper gerne med at forstå din elregning. Du har altid mulighed for at henvende dig til vores kundeservice. Ring til os på

7015 1670

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet og Tv


Energi

Chat Udvid chat ikon