Forstå din elregning

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå hvorfor din elregning ser ud, som den gør. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi håber, kan gøre din elregning lettere for dig at overskue.

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Derfor ser din elregning ud, som den gør 

Vi guider dig gennem din gasregning side for side, så du får du svar på, hvad de forskellige poster, begreber og beskrivelser på din elregning betyder. På den måde får du et bedre indblik i, hvad du reelt betaler for. 

Din regning fra Norlys består af:

  • En samlet oversigt over, hvad du skal betale
  • En opgørelse af dit reelle elforbrug i forrige kvartal
  • En acontoregning for det aktuelle kvartal (acontoraten). Dette beløb er et estimat baseret på tidligere forbrug eller de oplysninger, vi har modtaget ved din bestilling.

Side 1

Her får du overblik over det samlede beløb, som du skal betale. Medmindre er aftalt, modtager du en elregning én gang i kvartalet, som dækker over:

- en opgørelse af dit elforbrug for forrige kvartal

- et acontobeløb, der er beregnet på baggrund af dit forventede forbrug, for de kommende tre måneder.

Differencen mellem disse to poster viser, om du skal betale ekstra eller have penge retur.

Regningens første side indeholder desuden dit kundenummer samt din pinkode, som du skal bruge for at kunne logge på Mit Norlys.

 


Side 2

På side to finder du en udspecificeret regning, hvor du kan se de forskellige poster, som din samlede elpris består af, samt hvilke interessenter du betaler til via din elregning. 

Der er tre interessenter du betaler til gennem via elregning:

  • Dit elselskab (der køber strøm fra producenterne og sælger det videre til dig. Du kan frit vælge, hvilket elselskab der skal levere din strøm).

  • Dit netselskab* (der ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netområde du hører til. Find dit netselskab her).

  • Staten* 

*Den del af elprisen, der går til staten og dit netselskab, har hverken du eller dit elselskab indflydelse på. 

 

Side 3

Her kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er baseret på de samme poster som på side 2. Hvis du allerede er Norlys kunde, tager vi udgangspunkt i dit tidligere forbrug. Hvis du er ny kunde, bliver du afregnet på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget ved din bestilling.

Bruger din virksomhed el til proces, kan du på denne side også se din potentielle afgiftsgodtgørelse.

 

Sådan kan du betale din elregning

Du kan betale din regning fra Norlys på følgende måder:

Bemærk, at der vil blive pålagt et betalingsgebyr afhængig af betalingsmetode. Se mere om gebyr her.

 

Ordbog

Forstå hvad de forskellige poster på din elregning dækker over.

PuljeEl (eller anden elaftale med Norlys)

Dette er navnet på dit elprodukt og dækker over dit produkt i perioden

Abonnement, Norlys Energi

Denne post dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transportbetaling, netselskab

Betaling for transport af el (også kaldet nettarif) til din ejendom dækker over de omkostninger, som netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Rabat på nettarif

En rabat, netselskaber kan give forbrugerne i et område.

Abonnement, netselskab

Betaling for abonnement til dit netselskab dækker over de omkostninger, som dit netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Transportbetaling, Energinet.dk – nettarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Transportbetaling, Energinet.dk – systemtarif

Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.

Hvad bestemmer prisen på din el?

Prisen på el bestemmes i bund og grund af udbud og efterspørgsel. I perioder med meget vind, produceres der meget strøm, og prisen er derfor lav.

Bliv klogere her.

Vil du høre mere om energikrisen?

Energikrisen har sat energi øverst på dagsordenen – og mange danske hjem og virksomheder i en uoverskuelig økonomisk situation.

Se vores video, hvor vi forsøger at give et indblik i, hvordan det danske energisystem og -marked fungerer, og hvordan energikrisen påvirker danskerne. 

Ofte stillede spørgsmål til elregningen

Hvad er en acontoregning?

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Det er et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil det danne grundlag for vores næste estimat – altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug fremgår i din årsopgørelse.

Du modtager en acontoregning fra os fire gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til eksempelvis 25.000 kWh, er hver acontoregning på 6.250 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de fire acontoregninger varierer fra gang til gang.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Dit forbrug forrige år ligger til grund for næste årsopkrævning. Acontoforbruget bliver udregnet efter antal dage. Det vil sige, at hvis der nøjagtigt er 365 dage mellem dine aflæsninger, bliver det anslående forbrug i det nye år det samme som det, der er brugt året før.

Eksempel: Du har brugt 25.433 kWh på 358 dage. Forbruget bliver omregnet til 365 dage (25.433 / 358 x 365 = 25.930).

Hvordan bliver VariabelEl prisen på min regning opgjort?

Hvis du har VariabelEl, vil du blive afregnet for din individuelle gennemsnitspris på din opgørelse. Hvis du har været god til at bruge strømmen, når timeprisen på VariabelEl har været billigst, så vil prisen på din regning altså afspejle det.

Du kan følge VariabelEl timeprisen her.

Hvordan justerer jeg mit acontobeløb?

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug.

Før du ringer til os, vil vi bede dig aflæse din elmåler og have tallet klar ved hånden.

Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning.

Hvornår modtager jeg min elregning?

Vi sender som udgangspunkt elregninger ud en gang i kvartalet. Det vil sige, at du modtager en elregning fire gange om året.

Som regel modtager du din elregning kort tid efter, et kvartal er afsluttet, da den indeholder en opgørelse af dit faktiske elforbrug for hvert kvartal.

Hvordan kan jeg betale min elregning?

Du kan betale din regning fra Norlys på følgende måder:

Bemærk, at der vil blive pålagt et betalingsgebyr afhængig af betalingsmetode. Se mere om gebyr her.

Mit indbetalingskort er blevet væk. Hvad gør jeg?

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du finde alle dine regninger på Mit Norlys.

Hvis du af en eller anden årsag ikke kan logge på Mit Norlys, skal du kontakte vores kundeservice, som kan sende et nyt indbetalingskort til dig.

Kan jeg betale med bankoverførsel?

Ja, det er muligt at betale din regning via bankoverførsel til Norlys' bankkonto hos Danske Bank. Registreringsnummeret er 4928 og kontonummeret er 4928029085.

Det er vigtigt, at du husker at oplyse dit installationsnummer eller kundenummer i forbindelse med betalingen. På den måde kan både du og vi være sikre på, at pengene bliver registreret på din kundekonto hos os.

Hvad koster et abonnement hos Norlys?

Abonnementsprisen for erhvervskunder hos Norlys er 19 kr./måned pr. måler.

Vær opmærksom på, at du også betaler abonnement til dit netselskab. Abonnementet er beregnet ud fra dit forbrug, og du finder det som en særskilt post på din elregning.

Hvorfor har jeg fået en korrektionsregning?

Engang imellem sker det, at dit lokale netselskab eller Energinet sender os nye forbrugstal eller priser for en periode, som du allerede har betalt for. Det kan fx være deres egne priser, som er efterjusteret eller nye målerdata for din elmåler. I de tilfælde vil vi sende en korrektionsregning til dig.
På korrektionsregningen viser vi dig, hvilken regning der bliver korrigeret fra. Det som er opkrævet på den berørte regning fratrækker vi, og så beregnes du nu for de nyeste data.