Styrk din virksomhed
med en grøn forretningsmodel

Med en grøn forretningsmodel styrker I både økonomien og nedbringer ressourceforbruget i virksomheden. Det er desuden et område, der kommer mere og mere efterspørgsel efter, da både kunder og samfund stiller større krav til virksomheders bæredygtige løsninger.

Vi hjælper din virksomhed med at indføre en grøn forretningsmodel og står klar til at rådgive bagefter, så adfærd og initiativer fastholdes.

Hvad er en grøn forretningsmodel?

En grøn forretningsmodel sikrer, at din virksomheds forretningsmodel påvirker miljøet mindre og samtidig er økonomisk rentabel. Den tager udgangspunkt i en energigennemgang og en værdikædebetragtning fordelt i fire trin. Formålet er at lave en vejledende proces, der er skræddersyet til virksomheden. Processen sikrer vedvarende energi- og ressourcebesparelser i tre nøje definerede grønne forretningsspor.

Få et tilbud i dag

Fire trin til en grøn forretningsmodel

1. Energigennemgang

Vi kortlægger jeres virksomheds energiforbrug i både bygning og proces.

2. Værdikædebetragtning

Vi udarbejder en værdikæde- og ressourceprofil med henblik på at kortlægge jeres virksomheds samlede klimaaftryk.

Vi har fokus på interessenter i jeres virksomheds primære eller sekundære aktiviteter, med henblik på synergi og/eller symbioseeffekter.

3. Grøn forretningsmodel

Rammerne for den grønne forretningsmodel tager afsæt i FN’s verdensmål samt værktøjet bæredygtighedskompasset.

Formålet er at koble regulære forretningsmål med bæredygtige initiativer.

4. Opfølgning

Vi bistår jeres virksomhed i arbejdet med målopfølgning, så det bliver et vedvarende element i den samlede forretningsmodel.

Via et opfølgningsprogram i den samlede forretningsmodel sørger vi ligeledes for at følge op på de grønne forretningsspor og KPI’er.

Sådan styrker I virksomheden med bæredygtige tiltag

Kontakt os for en uforpligtende snak om energirådgivning. Udfyld formularen, og vi ringer dig op.

Vi rådgiver også inden for: