El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Hvad består elprisen af, og hvilken elaftale passer til dig?

Det kan være vigtigt at kende til mekanismerne på elmarkedet og dine muligheder som forbruger, når du vælger elselskab.

Vi giver dig et overblik over elpriserne og hjælper dig med at finde ud af, hvilken elaftale der passer til dig her.

Få et gratis PRIS:TJEK

Elprisens sammensætning – forstå, hvad du betaler for

Når du betaler din elregning, betaler du for mere end selve mængden af el, du bruger i dit hjem. Elprisen i Danmark er én af de højeste i verden. Det skyldes en række afgifter og omkostninger, der også er indeholdt i din elregning.

Kun 12% af din elpris går til dit elselskab

Du betaler også for blandt andet transport af din el, energiafgifter til staten, offentlige forpligtelser og moms. Af din elregning er det derfor kun 12% af den samlede pris, der går til den rene el. Det gælder, uanset hvilket elselskab du vælger.

Energiafgifter udgør cirka 39%

En stor del af din elregning går til afgifter til staten. Afgifter som elafgift, eldistributionsbidrag og elspareafgift udgør cirka 39% af din elregning. Energiafgifterne går til blandt andet forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljø og energi.

Bemærk: har du elvarme, kan du søge om reduceret elafgift.

Moms udgør 20%

Ligesom med alle andre varer, du køber, kommer momsen oveni beløbet, når du betaler for din el. Momsen udgør 20% af din elregning.

12% til transport af el

Det koster penge at transportere strømmen fra producenten og frem til din stikkontakt, og det er du med til at betale for. Transporten udgør cirka 12% af prisen på din elregning.

Abonnement til netselskabet udgør 6%

Cirka 6% af din elregning går til dit netselskab. Alle danske husstande er forbundet til et lokalt netselskab. Det er netselskabet, der sørger for at varetage elkabelnettet og tage sig af vedligehold, administration og udbygning. Du kan ikke selv vælge netselskab, da det er din adresse, der afgør, hvilket netselskab du er tilknyttet.

Dit elselskab opkræver beløbet på vegne af dit netselskab. Derfor skal du huske at melde flytning til dit elselskab, hvis du skifter adresse.

Abonnement til elleverandøren udgør 1%

Din elleverandør modtager cirka 1% af den pris, du betaler for el. Det dækker blandt andet omkostninger ved administration.

Når elselskaber oplyser en kWh-pris, er det som regel de 12% for den rene el, der er tale om.

Sådan ser elpriserne ud lige nu

Elpriserne svinger hele tiden – afhængigt af, hvor meget strøm der bliver produceret, og hvor meget strøm der er brug for i øjeblikket.

Find de aktuelle elpriser her

Hvorfor er der forskel på priserne mellem øst og vest?

Elselskabernes fælles markedsplads for el er opdelt mellem Østdanmark og Vestdanmark. Det skyldes primært, at der er begrænsninger i kabelforbindelserne mellem de to landsdele under Storebælt.

I Vestdanmark er der eksempelvis opsat flere vindmøller end i Østdanmark. Det er ikke altid muligt at sende denne strøm til Østdanmark på grund af kabelbegrænsningerne. Når det ligeledes blæser meget i Nordtyskland, bliver en del af denne grønne og billige strøm sendt til Vestdanmark. I disse situationer er der en prisforskel mellem Øst- og Vestdanmark.

I langt de fleste timer af døgnet er elpriserne mellem Øst- og Vestdanmark forholdsvis ens – gennemsnitligt er forskellen cirka 1-2 øre pr. kWh.

Hvorfor er elprisen høj lige nu?

Måske har du undret dig over, hvorfor din elregning pludselig er meget højere end normalt? Det hænger sammen med de høje energipriser, som vi i øjeblikket oplever i hele verden.

Vores priser på el afhænger af mange ting - blandt andet vejr og vind. Det er altså ikke op til os selv at bestemme prisen på el, men nærmere vejrguderne.

Og hvad betyder det så for dig?
Hvis vi sammenligner den nuværende pris på vores PuljeEl-produkt med prisen for sidste kvartal i 2021, så skal en kunde med et årsforbrug på 3.250 kWh forvente en merudgift på ca. 225 kr. om måneden.

Så mens vi venter på, at prisen på el falder igen, vil vi gerne dele et par sparetips med dig.

Sænk dit energiforbrug

Hvad påvirker elprisen i øjeblikket?

Vi skal ønske os mere regn, vind og varme

Men det fik vi ikke meget af i 2021. Det var generelt et meget tørt år i Norden, og de vejrudsigter er desværre fulgt med ind i 2022. Derfor er der stadig underskud på hydrobalancen i Norden - og det vil sige, at produktionen af billig strøm fra vandkraftværker har været begrænset. Og ligesom regnen, så er blæsevejret i Norden og Tyskland også udeblevet det seneste år sammenlignet med tidligere. Derfor har produktionen af billig vindenergi også været begrænset. Derudover er vi stadig i vintersæsonen, der er kendt for højere energipriser - herunder også el. De kolde temperaturer som vi oplever i øjeblikket spiller dermed også en rolle for de høje priser på el.

Prisen på naturgas er seksdoblet i forhold til sidste år

Og det påvirker også din elpris. Der er nemlig blevet brugt store mængde naturgas til at producere el – og det har øget efterspørgslen på gas. Og ikke nok med det så er gaslagrene over hele verden lave lige nu, blandt andet fordi vi havde et koldere forår i år. Det påvirker både til prisen på gas, men altså også elprisen, når gas skal bruges til at producere vores strøm.

Vi bruger mere og mere energi i Europa

Der skal bruges strøm, når vi skal lade elbilen, køle vores huse ned under hedebølger og varme dem op igen, når vinteren kommer. Efterspørgslen på energi, herunder el, er altså i den grad stigende – og det prisen også, når udbuddet er mindre.

Og så er der også alle de andre ting

For udover regnvejr, blæsevejr og de sædvanlige udbuds- og efterspørgselsforhold, så er der også mange andre faktorer, som spiller en rolle for elprisen. De kan være sværere at forstå og forklare kort, men derfor kommer vi ikke udenom, at prisen på naturgas er seksdoblet indenfor det seneste år, og at klimapolitikker, råvarepriser, CO2-kvoter og begivenheder rundt omkring i hele verden også spiller en rolle for elprisen.

Er du til tryghed i budgettet? Eller vil du udnytte prisdyk på markedet?

Groft sagt kan man dele elaftaler op i dem med variable elpriser og dem med faste elpriser. Du kan sammenligne det med et boliglån. Ønsker du en lavere månedlig ydelse med en tilsvarende højere risiko for stigninger? Eller ønsker du frem for alt sikkerhed og er villig til at betale lidt mere for det?

Der er ikke noget rigtigt eller forkert valg. I sidste ende afhænger det af, om du er til tryghed til en (måske) lidt højere pris, eller om du ikke har noget imod at løbe en lille risiko for (måske) at spare penge.

Herunder kan du læse mere om, hvad der kendetegner de to typer elaftaler:

Fast pris

Kend din elpris i 3 måneder af gangen

Vil du have tryghed i budgettet og kunne forudsige, hvad du skal betale for el? Så anbefaler vi en elaftale til en fast pris, hvor du kender din kWh-pris (den rene elpris) et kvartal af gangen.

Følg markedsudviklingen kvartal for kvartal

Prisen låses hvert kvartal og er dermed fast i tre måneder. Fra kvartalsskiftet og tre måneder frem, vil din kWh-pris være uændret – uanset hvor meget markedsprisen svinger.

Din pris skifter kun fire gange om året

Fordelen er, at du ved præcist, hvad det koster dig at bruge strømmen hvert kvartal. Og din pris ændres kun fire gange om året. Det eneste, der kan få din elregning til at svinge, er mængden af strøm, du bruger. Alle andre punkter på elregningen er de samme.

3 fordele ved en fast elpris:

  • Prisen låses hvert kvartal

  • Få sikkerhed i budgettet

  • Den overordnede markedsudvikling afspejles i prisen

Køb el til en fast pris

Variabel pris

Udnyt fordelene ved variable elpriser

Vil du spare penge, når elpriserne falder? Og er du okay med, at din strømpris svinger? Så anbefaler vi en elaftale med en variabel kWh-pris (den rene elpris).

Følg markedsprisen

Din kWh-pris følger priserne på elbørsen (Nord Pool), så du altid får el til den aktuelle timepris. Prisen afhænger af udbud og efterspørgsel og vil svinge fra time til time. Derfor kan din elregning også svinge lidt fra måned til måned.

Spar penge, når prisen er lav

Du vil altid spare penge på din elregning, når kWh-prisen er lav, hvis du ikke har noget imod at betale lidt ekstra i de perioder, hvor prisen er højere.

3 fordele ved en variabel elpris:

  • El til en pris, der følger markedsudviklingen

  • Mulighed for at spare penge, når elprisen er lav

  • Historisk set har det givet den laveste elpris 

Køb el til en variabel pris

Kom nemt og hurtigt i gang med den elaftale, der passer dig bedst


Er du i tvivl om, hvilken elaftale der er den bedste løsning for dine behov? Start med at tage stilling til, om du ønsker at købe el til en fast pris eller en variabel pris.

Vælger du en elaftale til en fast pris, ved du, hvilken pris du kommer til at betale for din el hvert kvartal. Og prisen skifter kun fire gange årligt. Har du ikke noget imod, at prisen ændrer sig i takt med markedsprisen, kan du i stedet vælge en elaftale til en variabel pris.

Vi hjælper dig gerne med at finde den rette elaftale til dine behov.

4 nyttige tips om elpriser

Få et samlet overblik

Har du brug for et samlet overblik over elpriserne, så tjek: www.elpris.dk. Her er alle elselskaber forpligtet til at offentliggøre alle elprodukter og priser.

Er du til fast eller variabel pris?

Tænk over, om du vil have en fast pris eller en variabel pris. Vælger du fast pris, kender du prisen i hele aftaleperioden. Vælger du variabel pris, svinger din elpris i takt med prisudviklingen på elmarkedet.

Hvor mange kWh bruger du om året?

Er du kunde hos Norlys, finder du din årsopgørelse på Mit Norlys. Ellers kan du gå ud fra, at en typisk dansker bruger cirka 1.600 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn bruger cirka 4.450 kWh om året.

Dobbelttjek altid prisen

Det er kun strømmen og abonnement til dit elselskab, du kan spare på. De øvrige 87% er transportgebyr og afgifter til staten. Tjek derfor altid, om den pris du får oplyst, er den reelle elpris, eller om der mangler at blive pålagt gebyrer og afgifter.

Sammenlign elpriser

Det danske elmarked er frit, og du bestemmer derfor selv, hvor du køber el. Det betyder, at du også frit kan sammenligne elpriser og skifte til et andet elselskab, hvis det bedre kan betale sig for dig.

Vær opmærksom, når du sammenligner elpriser

Du skal være opmærksom på, at det kun er strømmen og abonnementet på den samlede elregning, du kan spare på. Og altså ikke på gebyrer og afgifter til staten, som alle elselskaber er underlagt via lovgivning.

Husk også, at elpriserne svinger mere end benzinpriserne. Så hvad der er den billigste elaftale den ene dag – er ikke nødvendigvis den billigste i morgen.

Det betaler sig heller ikke altid at gå efter den elaftale, der har den billigste elpris. Det handler også om dit forbrug, og hvem du er som person. Tag det med i dine overvejelser, når du sammenligner elpriser.

Er billigst (altid) bedst?


Vi vil alle gerne betale så lidt som muligt. Men før du hopper på det første det bedste tilbud, bør du gøre dig nogle overvejelser.


Elpriserne svinger ekstremt meget. Det betyder, at en elpris kan se meget fordelagtig ud den ene dag og knap så tiltrækkende den næste.


Derfor skal du overveje, hvilken type elaftale du kigger på. Den elpris, der er billigst lige nu, kan over en længere periode vise sig at blive dyrere. Det handler også om, hvem du er som person – og hvor stor risiko du er villig til at tage for at spare på din elregning.

3 gode huskeregler om elpriser:

1

Får du at vide, at du kan spare 25% af din elregning, er det højst sandsynligt ikke korrekt. Ingen elselskaber kan gøre noget ved afgifter, moms, transportomkostninger og lignende Derfor er det nærmere 25% af den rene elpris, der er tale om.

2

Husk at tage med i overvejelserne, om den elpris, du bliver præsenteret for, er en del af en aftale med fast pris eller variabel pris. Den variable elpris er ofte lavere, men indeholder samtidig en øget risiko for prisstigninger på et senere tidspunkt.

3

Sørg for at læse det med småt. Er den gode elpris en del af et introduktionstilbud? Eller er der bindinger eller en høj abonnementspris, der er med til at forklare, hvorfor elprisen er så lav? Læs aftalen grundigt igennem, inden du siger ja tak.

Hvor meget kan du spare ved at skifte elselskab?

Prisforskellen på den højeste og laveste elpris hos landets cirka 45 elselskaber er cirka 30 øre pr. kWh. Kigger du alene på prisen og ikke på, hvordan elaftalen er udformet, kan en familie med et gennemsnitligt forbrug på 4.450 kWh spare cirka 1.000-1.200 kroner om året.

Kilde: Dansk Energi

Men vær opmærksom på, om den særligt lave pris kun er en introduktionspris (i en afgrænset periode) – og tjek også om de elpriser, du sammenligner, gælder for ens perioder.

Vil du have spændende nyt?

Og gode sparetips? Få fordelagtige tilbud, og tips, der kan hjælpe dig med at spare på din energiregning. Samtidig kan du følge med i, hvad der sker i Norlys og deltage i vores konkurrencer om fede præmier.

Vi sender dig ca. et nyhedsbrev i måneden.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du i tvivl, om du har den rette elaftale til dine behov?

Få et gratis og uforpligtende PRIS:TJEK på din elaftale. Vi tjekker sammen med dig, hvilken aftale, der bedst betaler sig for dig og din husstand – og sikrer at du har en attraktiv elaftale.

Udfyld formularen, så ringer vi dig op – eller ring 7518 7578

Du giver nu Norlys Energi A/S samtykke til, at vi må kontakte dig én gang med et uforpligtende tilbud. Du kan læse, hvordan vi behandler data i vores persondatapolitik.