Er du interesseret i at blive leverandør til Norlys?

I Norlys vægter vi vores relation til vores leverandører højt, og vi stræber efter at blive opfattet som en virksomhed med høj troværdighed. Det er afgørende for os, at der ikke rejses tvivl om vores integritet og objektivitet. Af den grund har vi fastlagt nogle retningslinjer, som vores medarbejdere skal følge, ligesom vi forventer, at vores leverandører ligeledes også bidrager til at følge dem.

Registrér dig som potentiel leverandør her

Gaver, rejser og invitationer til arrangementer

Norlys modtager ikke personlige gaver, der overstiger en værdi af 500 kr. Vi accepterer dog mindre erkendtligheder som fx chokolade og vin, der kan deles i afdelingerne.

Når Norlys deltager i arrangementer eller rejser, dækker vi for det meste selv udgifterne.

Fakturering

For at sikre korrekt og rettidig betaling indsamler Norlys’ indkøbsafdeling stamdata på leverandøren via vores sourcing-system. Dette sikrer, at leverandøren oprettes korrekt i vores ERP-system, så fakturering foregår så nemt som muligt.

Norlys modtager kun elektroniske fakturaer via EAN.

Leverandøren skal forvente at få de korrekte faktureringsoplysninger oplyst af Norlys ved kontraktindgåelse. Fakturaer skal som minimum indeholde:

  • Korrekt fakturamodtager – virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer.

  • Navn på kontaktperson i Norlys, der har forestået indkøbet (enten rekvirent eller fakturagodkender).

  • Indkøbsordrenummer, arbejdsordrenummer eller projektnummer.

 

Standardbetingelser

Norlys-koncernens betalingsbetingelser er løbende måned +60 dage fra modtagelse af den endelige og korrekte faktura.

Opret dig som potentiel
leverandør til Norlys

Ønsker du at blive leverandør til Norlys? Så kan du udfylde formularen og komme i betragtning, når vi går i udbud.

Gå tilbage til forsiden af 'Indkøb'