Hvad køber vi ind?

I Norlys køber vi lagerførte varer, services og forbrugsvarer til alle vores forretningsområder, hvor vi i indkøbsprocessen indgår kontrakter med vores leverandører.

Ansvarligt indkøb

I Norlys tager vi ansvar for mere end os selv. For indkøb betyder det blandt andet, at vi udvælger leverandører, der lever op til vores krav indenfor GDPR, compliance, kvalitet, IT-sikkerhed og bæredygtighed. Norlys arbejder for bæredygtige indkøb ud fra samfundsmæssige hensyn gennem helhedstænkning og totaløkonomiske betragtninger, så andelshavernes interesse i at skabe et grønt og digitalt Danmark understøttes.

Læs vores Supplier Code of Conduct

Selskabsoversigt

Find alle selskaber, der er under Norlys-koncernen.