Naturgas – Alt, du bør vide (og lidt til)

Naturgas er den tredjestørste energikilde i verden – kun overgået af kul og olie. Faktisk er naturgas også et fossilt brændstof ligesom kul og olie. Det er dog både billigere og mere energivenligt.

Derfor er naturgas da også ganske populært i Danmark. Mere end end 300.000 husstande er koblet på det danske gasnet og bruger naturgas til opvarmning og madlavning. Derudover får over 500.000 danske husstande fjernvarme, der er produceret med naturgas.

Kilde: Energinet

Lige nu er fusionen mellem SE og Eniig i fuld gang. Men til foråret 2020, når vi hedder Norlys, er vi klar til at tilbyde spændende nye gas-aftaler til de danske hjem.

Hvad er naturgas?

Naturgas en fællesbetegnelse for flere forskellige gastyper, der alle findes i undergrunden – primært metan, men også ethan, propan, butan og andre gasser. Ligesom kul og olie er naturgas et fossilt brændstof, der bliver dannet ved døde planter og dyr, der har været under høje tryk og temperaturer i millioner af år.

Sammen med kul og olie udgør naturgas de tre største kilder til energiproduktion. På verdensplan udgør naturgas 22 % af den samlede energiproduktion. I 2020 forventer man, at det tal er steget til 30 %.

Kilde: Gasfakta.dk

I Danmark bliver naturgas primært brugt til opvarmning og produktion af el – både til private og erhverv.

Vil du gerne have naturgas fra Norlys? Vi er ikke helt klar endnu til at levere gas - men det bliver vi i foråret 2020.

Hvor kommer naturgassen i Danmark fra?

I 1960’erne blev der opdaget store mængder af olie og naturgas i Nordsøen. Det er herfra, størstedelen af naturgassen til de danske hjem kommer. Oliekrisen i 1970’erne øgede interessen for naturgassen i Nordsøen, og i 1984 blev den første danske naturgas sendt ud i det danske gasnet.

Via det danske gasnet, der dækker hele Danmark med undtagelse af enkelte øer, bliver gassen transporteret fra Nordsøen og ud til danskerne. Det danske gasnet har også forbindelse til både Tyskland og Sverige.

Det miljøvenlige alternativ

Metan, som naturgasser primært består af, er i sig selv en drivhusgas. Men når det bliver afbrændt, er klimapåvirkningen begrænset.

Sammenlignet med kul og olie udleder naturgas langt mindre CO2 i forbrændingen. I forhold til kul kan man med naturgas for eksempel opnå samme energimængde, men udlede 60 % mindre CO2.

Kilde: Gasfakta.dk

På grund af den lave CO2-udledning bliver naturgas betragtet som det mest klimavenlige fossile brændstof.

6 fordele ved naturgas

Alt efter, hvordan dit hjem er opvarmet i dag, kan der være flere fordele ved at skifte til naturgas.


Naturgas er billigere og mere miljøvenlig end olie

Har du gammelt oliefyr, kan du spare helt op til 40 % på din varmeregning, hvis du skifter det ud med et nyt naturgasfyr. Men det er ikke det eneste du sparer. I forhold til olie udleder naturgas langt mindre CO2, og derfor gør du også miljøet en tjeneste ved at skifte.

Naturgas er billigere end elvarme

Hvis dit hus primært er opvarmet med el-radiatorer, kan du måske halvere din varmeregning. I forhold til lignende el-apparater kan du nemlig spare op til 50 % ved at skifte fra el til naturgas – og ofte også udlede mindre CO2.

Undgå energispild før og efter madlavning

Et klassisk elkomfur skal bruge tid på at varme op (og køle ned). Det slipper du for med gas. Så snart du tænder for blusset, er der fuld skrue på varmen, og varmen forsvinder hurtigt igen, når du slukker. Det betyder, at du både kan spare tid og måske penge på madlavningen.

Et naturgasfyr skal du ikke selv fylde

Fyrer du med olie, piller, træ eller anden form for fast brændsel, slipper du ikke for skulle fylde op med brændsel indimellem. Det slipper du helt for at tænke på med et naturgasfyr. Gassen bliver leveret helt automatisk ind til dit fyr via gasnettet.

Naturgas udleder mindre CO2

Vi har efterhånden nævnt det et par gange, men i forhold til mange andre opvarmningsmetoder er naturgas et miljøvenligt alternativ – især sammenlignet med olie. Mængden af CO2, der udledes ved at afbrænde naturgas, er langt mindre end ved alle andre fossile brændstoffer.

Kan kombineres med andre energiformer

Selvom naturgas er et miljøvenligt alternativt, slår det ikke energi fra solceller, varmepumper og andre vedvarende energiformer. Heldigvis er det intet problem at kombinere naturgas med disse alternative energikilder, så du får præcis den løsning, du ønsker.

Kan du få naturgas?

Det danske gasnet er landsdækkende med undtagelse af nogle få danske øer. Det betyder, at størstedelen af de danske husstande har mulighed for at blive tilkoblet det danske gasnet.

Hvis ikke dit hjem allerede er tilkoblet gasnettet, bør du dog undersøge, hvor den nærmeste gasledning ligger – og om der kan etableres en stikledning til dit hjem.

Sådan virker et naturgasfyr

Alle naturgasfyrene i de danske hjem er koblet til det samme landsdækkende gasnet. Herfra bliver der leveret en kontinuerlig strøm af naturgas. Denne gas bliver brændt af lokalt i hjemmets naturgasfyr. Varmen fra forbrændingen af naturgassen bliver brugt til opvarmning af hjemmets vand – både brugsvandet i bruseren og vandet i radiatorerne.

Du kan også bruge naturgas til madlavning

Naturgas kan også bruges til andet end opvarmning af hjemmet. En stor del af gaskomfurerne i de danske hjem er nemlig også koblet på gasnettet. I forhold til et klassisk elkomfur får man ved et gaskomfur fuldt blus, så snart man tænder.

Naturgas bliver også brugt til fjernvarme

Selvom du ikke selv har et naturgasfyr i dit hjem, kan du stadig indirekte bruge naturgas. Mere end 500.000 husstande får nemlig fjernvarme, der er produceret ved afbrænding af fjernvarme hos energiselskabet.

Hvor meget naturgas bruger en familie?

Ligesom med strøm og vand kan der være stor forskel på, hvor meget naturgas to familier bruger. Familiens vaner samt husets størrelse og alder har alt sammen en mærkbar betydning for gasforbruget.

Jo større dit naturgasforbrug er, desto flere penge kan du eventuelt spare ved at skifte gasaftale.

Tabel med oversigt over gasforbrug hos en familie

Find de billigste naturgaspriser

De danske naturgaspriser svinger fra dag til dag. Det gør det umuligt at spå om, hvad 1 kubikmeter naturgas koster i morgen, om en måned eller næste år.

Siden 2004 har det danske naturgasmarked været liberaliseret. Alle gasleverandører kan levere til hele landet, og som forbruger kan du frit vælge, hvem der skal levere din naturgas. Du mærker ikke nogen forskel på den naturgas, du får, men der kan være penge at spare ved at undersøge de forskellige aftaler og gaspriser.


Infografik om naturgaspris - se hvordan gasprisen er sat sammen

De danske naturgaspriser

Inden du begynder at sammenligne naturgasaftaler, er der et par ting, du skal vide om de danske naturgaspriser. Den pris, du i sidste ende betaler som forbruger, består i virkeligheden af tre priser: Afgifter til staten, betaling til distributionsselskabet og betaling til din naturgasleverandør.

53 % – Afgifter og moms til staten

Størstedelen af den gaspris, de danske forbruger betaler er til staten. Uanset hvilken gasleverandør du vælger, er momsen og disse afgifter de samme.

22 % – Betaling til distributionsselskabet

Distributionsselskaberne administrerer, vedligeholder og udbygger gasnettet. De skal have betaling for at distribuere og transportere din naturgas. I modsætning til gasleverandør, kan du ikke frit vælge distributionsselskabet. Det afhænger af din bopæl, og derfor vil deres pris også være den samme uanset, hvem der leverer din naturgas.

25 % – Abonnement og betaling til gasleverandør

Den sidste fjerdedel af den naturgaspris og det abonnement, du betaler, er til din gasleverandør. Det er denne fjerdedel af prisen, du eventuelt kan spare penge på ved at skifte gasaftale. Resten af prisen er den samme, uanset hvem der leverer din naturgas.

Vil du vide mere om de danske gaspriser, så har vi en hel side om det

 

Din naturgasleverandør klarer hele betalingen

Der er tre aktører, der skal have penge for den naturgas, du bruger – men heldigvis kun ét sted du skal betale. Hos Norlys opkræver vi på vegne af stat og distributionsselskab afgifter, moms og betaling for transport. Det gør det nemmere for dig.

I foråret 2020 er vi klar med gasaftaler til de danske hjem.

Hvad koster naturgas?

Der er ingen fast pris på naturgas. Priserne går op og ned fra dag til dag, og der findes både gasaftaler med faste og variable priser. Det gør det svært at sige, præcist hvad naturgas koster. To naboer, begge med naturgas, behøver ikke nødvendigvis at betale det samme pr. m3.

Historisk set har gaspriserne som regel ligget mellem 2,2 kr./m3 og 2,5 kr./m3.

Vejr, politik og krig har betydning for prisen på naturgas

Naturgas er en børsvare. Det bliver handlet på daglig basis ligesom korn, olie og stål. Det er også på denne børs, prisen på naturgas bliver fastsat alt efter udbud og efterspørgsel.

Politiske uroligheder, krig eller naturkatastrofer kan skabe usikkerhed omkring forsyningen af naturgas. Det kan få naturgasprisen til at stige. Det så man for eksempel under uroen i Ukraine.

Omvendt kan mildt vejr få prisen til at falde. Er vejret varmt, er behovet for opvarmning mindre. Derfor er naturgas som regel billigst om sommeren, og har vi haft en mild vinter, falder priserne også generelt.

Er naturgas billigst med en fast eller variabel pris?

Overordnet set er der to typer gasaftaler: aftaler med fast naturgaspris og aftaler med variabel naturgaspris. Der kan være mærkbare forskelle i prisen mellem de to aftaler, men hvilken, der passer til dig, afhænger af din risikovillighed.

Naturgasaftale med fast pris

I en gasaftale med fast pris er det den samme pris, du skal betale pr. m3 naturgas hver måned i en bestemt periode. Det vil typisk være i en periode på 6, 12 eller 24 måneder. Gasprisen vil typisk være en smule højere end i en aftale med variabel pris. Til gengæld ved du præcist, hvad du skal betale for din naturgas måned for måned.

Naturgasaftale med variabel pris

I en gasaftale med variabel pris vil den pris, du skal betale for din naturgas, følge priserne på gasbørsen. Det betyder, at din naturgaspris kan svinge både op og ned fra måned til måned. Typisk er det i disse aftaler, at der er den største mulighed for at spare penge, men der er også risiko for prisstigninger.

Vil du vide mere om gaspriser?

Hvordan bliver prisen fastsat? Hvorfor svinger den? Og meget mere kan du læse om på vores side om gaspriser.

Der kan være (pris)forskel på, hvem der leverer din naturgas

Ligesom gasaftalerne kan de danske leverandører af naturgas inddeles i to kategorier. Gasleverandører med forsyningspligt og kommercielle gasleverandører. Du kan ikke mærke forskellen på naturgassen, du får, men der kan være stor forskel i pris mellem de to typer gasselskaber.


Hvad betyder det, at et naturgasselskab har forsyningspligt?

Rundt omkring i Danmark er forskellige gasleverandør udpeget til at have forsyningspligt af naturgas i et bestemt område. Det betyder, at hvis ikke en boligejer selv vælger en gasleverandør, er det gasselskabet med forsyningspligt, der automatisk kommer til at stå for leveringen af naturgas. Det sikrer, at du ikke lige pludselig står uden naturgas.

Hvad er en kommerciel gasleverandør?

Kommercielle gasleverandører er ikke bundet til et bestemt geografisk område. Via det danske gasnet, kan de levere naturgas i hele Danmark. Typisk vil det være blandt disse kommercielle gasleverandører, du finder den billigste pris på naturgas. Norlys er et kommercielt gasselskab, og derfor kan vi levere billig naturgas i hele landet.

Lidt om brændværdi og naturgas

Som almindelig forbruger kan det være svært at gennemskue, hvor meget mere eller mindre energi, man skal bruge, hvis man skifter til naturgas. For at kunne sammenligne naturgas med andre energiformer bruger, man derfor det, der hedder brændværdi.

Hvad betyder brændværdi?

Helt kort, så er brændværdi et udtryk for, hvor meget energi, der bliver frigivet ved afbrænding af 1 kg brændbart stof. Ofte bruger man enheden kilojoule (kJ) til at beskrive mængden af energi.

Princippet er faktisk det samme ved madvarer, hvor der på varedeklarationen også står, hvor mange kilojoule en madvare indeholder. Ofte er energien også omregnet fra kliojoule til kilokalorier (kcal).

Brændværdien i naturgas

Når man taler om brændværdi i naturgas omregner man ofte energien i kilojoule til kilowatttimer per kubikmeter (kWh/m3). Det gør det nemmere at sammenligne energiindholdet af naturgas med for eksempel el.

Der kan være små variationer af brændværdien i den gas, der bliver leveret rundt omkring i landet, pga. små forskelle i driftsforholdene. Normalt ligger brændværdien lige lidt over 12 kWh/m3.

Kilde: Energinet

Skift fra olie til naturgas og spar penge på varmeregningen

Har du et gammelt oliefyr i dit hjem, kan der være mange penge at spare ved at skifte det ud med et nyt naturgasfyr. Ud over penge sparer du også CO2, da naturgas er langt mere miljøvenlig end olie.

Det er ikke svært at skifte fra olie til naturgas. Som regel vil det nye naturgasfyr blive tilkoblet det eksisterende varmesystem, så det kun er selve fyret, der skal skiftes.

Endnu en fordel ved at skifte fra olie til naturgas er, at et naturgasfyr typisk er markant mindre end et oliefyr. Det giver dig altså mere plads til i dit fyrrum. Plads, du kan bruge til opbevaring, værktøj, redskaber eller andet praktisk.

Når du skifter fra oliefyr til naturgasfyr, får du også brug for en gasaftale. Fra foråret 2020 er vi klar til at levere naturgas i hele Danmark.


Så meget kan du spare ved at skifte til naturgas

Alt efter dit nuværende olieforbrug kan du spare op mod 40 % om året på din energiregning, og derfor vil naturgasfyret ofte kunne tjene sig selv hjem igen på ganske få år.

Bolius.dk har vurderet, at det som regel vil koste et sted mellem 35-50.000 kr. at skifte et gammelt oliefyr ud med et nyt naturgasfyr. Til gengæld vil du kunne spare op mod 10-15.000 kr. om året. Investeringen vil altså mange gange kunne tjene sig selv hjem på lidt over 2-5 år – og derefter sparer du penge hvert år.

Kilde: Bolius

Før du skifter fra olie til naturgas

Inden du pensionerer dit gamle oliefyr, bør du tjekke, om der ligger en naturgasledning i nærheden af dit hjem. Gør der ikke det, kan det være en bekostelig og ofte umulig opgave at få naturgas foreløbigt.

Kommunen skal også godkende skiftet til naturgas. Derfor er det også en god ide at kontakte dem, inden du begynder udskiftningen.

Men er begge kriterier opfyldt, burde der ikke være noget problem i at skifte fra oliefyr til naturgas

Sådan skifter du til naturgas

At skifte til naturgas er ikke ’gør det selv’-arbejde, og derfor skal du have fat i en autoriseret vvs-installatør. Der kan være forskel på priserne på en installation, så indhent gerne flere tilbud.

Når du sammenligner tilbuddene, så vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilket gasfyr forskellige VVS-firmaer installerer og dermed også, hvor energieffektiv en løsning du får.

Når du skifter fra olie til naturgas, skal din gamle olietank enten fjernes eller blændes af. Typisk er det også VVS-firmaet, der står for det, men tjek lige tilbuddet en ekstra gang og se, om det er med i prisen.

Brug håndværkerfradraget, hvis du skifter til naturgas

Hvis du vælger at skiftefra olie til naturgas, vil du som regel kunne få håndværkerfradrag. Det gælder også andre klima- og energiforbedringer i dit hus.

Håndværkerfradraget giver dig mulighed for i sidste ende at spare penge på den løn håndværkerne skal have. Selve naturgasfyret og eventuelle materialer kan du ikke få fradrag for.

Du kan få op til 12.200 kr. i håndværkerfradrag pr. person over 18 år i husstanden. Fradraget svarer ca. til en besparelse på 26 %. Skal håndværkeren f.eks. have 10.000 kr. i løn, kan du altså i sidste ende spare 2.600 kr. ved at gøre brug af håndværkerfradraget.

Det skal du huske

 • For at kunne få håndværkerfradrag skal betalingen være sket elektronisk. F.eks. med dankort, MobilePay eller via netbank. Du må ikke betale med kontanter.
 • Dokumentation for det udførte arbejde skal du gemme.
 • Håndværkerfradrag for sidste år skal være betalt senest i februar i indeværende år – og indberettet til Skat senest 1. maj.

Er fjernvarme ikke billigere end naturgas?

Jo, det er det som regel. Lidt over halvdelen af de danske husstande er i dag forsynet med fjernvarme fra lokale kraftvarmeværker. Men det betyder også, at mange husstande stadig ikke har mulighed for at blive koblet på fjernvarmenetværket.

Mange af disse husstande har i stedet mulighed for at blive tilkoblet det danske gasnet og bruge naturgas til opvarmning og eventuelt også madlavning.

Ofte vil alternativet til naturgas i områder uden fjernvarme være oliefyr eller el. Set i forhold til disse to opvarmningsformer er naturgas både billigere og mere miljøvenligt.

 

Sæt dit naturgasfyr på sommerdrift og spar flere penge

Om sommeren har du sjældent samme behov for opvarmning af dit hjem. Alt efter, hvor varm sommerhalvåret er, er der måske i en længere eller kortere slet ikke brug for opvarmning.

Derfor kan du i sommerhalvåret med fordel sætte dit naturgasfyr på sommerdrift. Det skruer ned for brugen af naturgas, men sikrer stadig varmt brugsvand i bruseren og vandhanen.

Husk service og vedligeholdelse af dit naturgasfyr

Alle naturgasfyr kræver en smule vedligehold for at fungere optimalt. Hvilken form for vedligehold dit naturgasfyr kræver, kan du se i den skriftlige brugsanvisning, som VVS-installatøren har pligt til at udlevere efter installation. Selvom der ikke er meget vedligehold i et naturgasfyr, er det stadig en god ide at gemme brugsanvisningen.

Derudover bør dit naturgasfyr også regelmæssigt efterses af en autoriseret VVS-installatør. Er du i tvivl om, hvor ofte dit naturgasfyr skal have et servicetjek, kan du altid kontakte dit gasselskab.

Overvej at skifte kedel på dit naturgasfyr efter 15 år

Er kedlen i dit naturgasfyr over 15 år gammelt, bør du overveje at skifte den ud. Nye elkedler er langt mere effektive og vil typisk kunne spare dig mellem 10-30 % på din varmeregning.

Kilde: sparenergi.dk

Spar på naturgassen med en ny kedel

Skal du udskifte kedlen til dit gasfyr, skal den nye kedel ifølge Bygningsreglementet være kondenserende. Det er en nyere teknologi, der gør kedlen mere energieffektiv, fordi den udnytter endnu mere af den varme, der kommer, når du brænder naturgas af.

Typisk vil nyere kedler også have en langt mere energieffektiv cirkulationspumpe.

Skal det være endnu mere energieffektivt, kan du overveje en gashybridvarmepumpe. Det gør det kun nødvendigt at brænde naturgas af i de koldeste måneder af året. Det sænker dit naturgasforbrug endnu mere, og du sparer både penge og udleder mindre CO2.

4 ting du skal overveje, når du skal have ny gaskedel

En ny kedel til dit naturgasfyr koster selvfølgelig lidt penge. Men hvis du holder øje med energieffektiviteten, kan kedlen ende med at tjene sig selv hjem igen.


Kig på energimærket

En ny kedel til dit naturgasfyr bør i dag have energimærke A eller højere. Kigger du efter en samlet pakkeløsning, bør energimærket være A+ eller højere og med højest mulige årsvirkningsgrad. Det er din garanti for et energieffektivt naturgasfyr.

Sørg for, at kedlen er den rigtige størrelse

En kedel til et naturgasfyr kan både være for stor eller for lille. Er den for stor, bliver energien fra afbrændingen ikke udnyttet effektivt. Er den for lille, kan du løbe tør for varmt vand i kolde perioder. Derfor bør du søge rådgivning om, hvor stor kedlen til dit naturgasfyr og hjem bør være.

Gå efter en løsning med klimastyring

Der er ingen grund til, at kedlen i dit naturgasfyr kører på fuld skrue, hvis vejret er varmt. Med klimastyring, også kaldet vejrkompenseringsstyring, tager dit naturgasfyr automatisk højde for vejret, og justerer ydelsen derefter.

Gå efter en løsning med natsænkning

Om natten er behovet for varme og varmt vand langt mindre end om dagen. Et naturgasfyr med natsænkning skruer automatisk ned for ydelsen om natten.

God isolering gør dit naturgasfyr mere effektivt

Hvis ikke dit varmeanlæg er ordentligt isoleret hele vejen rundt i huset, kan der ske store varmetab. Det betyder, at du skal brænde mere naturgas af for at opnå den ønskede varme. Du kan relativt nemt gøre isoleringen bedre og sidste ende spare penge på varmeregningen.

Især rørene, der leder det varme vand rundt i dit hus, kan være årsagen til store varmetab. Derfor bør der som minimum være mindst 40 mm isolering omkring varmerør og varmtvandsrør i uopvarmede rum.

Du kan også efterisolere kedel, ventiler og cirkulationspumpe på dit naturgasfyr. Det kan især være ret effektivt, hvis det har et par år på bagen. Du kan for eksempel isolere kedlen med trådvævsmåtter og sætte isoleringskapper på ventiler og cirkulationspumpe.

Er naturgas farligt?

Det korte svar er nej. Naturgasfyr har en række indbyggede sikkerhedsmekanismer og bliver både installeret og serviceret af uddannet personale.

Med andre ord er der normalt ingen fare ved naturgas. Der er blot et par ting, du skal være opmærksom på – og reagere på, hvis uheldet er ude.

De to vigtigste ting at være opmærksom på ved naturgas

 


Gasudslip

Gas er ekstremt brandfarligt, men kan ikke ses. Derfor bliver naturgas tilsat en lugt, vi mennesker kan opfange i selv små mængder. En lugt, som mange beskriver som rådne æg. Det gør det muligt at opdage selv små lækager tidligt. Oplever du gaslugt, skal du tage det meget alvorligt.

Kulilte

Normalt bliver der ikke dannet kulilte ved afbrænding af naturgas. Men hvis ikke der kommer nok luft til forbrændingen af gassen i dit naturgasfyr, kan det dog ske. Er skorstenens aftræk samtidigt defekt, kan det betyde, at der ophober sig kulilte i dit hjem. Kulilte er giftig, men kan ikke lugtes. Derfor skal du holde øje med de faresignaler, der kan afsløre kulilten.

Tegn på naturgas- eller kulilteudslip

 • Du og/eller andre i husstanden oplever hovedpine, svimmelhed og influenzalignende symptomer.
 • Du kan lugte gas eller røg.
 • Indeklimaet er fugtigt og der dannes dug på indersiden af ruden.
 • Luften i huset opleves som dårlig, og det er nødvendigt at lufte mere ud end normalt.

Gasudslip kan medføre brand

Naturgas er meget brandfarligt, og kan resultere i brand og gaseksplosion, hvis du er rigtig uheldig. Heldigvis er det relativt nemt at opdage en gaslækage tidligt pga. den tilsatte lugt.

Kulilte er farlig at indånde

Hvis der opstår kulilte i dit naturgasfyr, skal du tage det alvorligt. Kulilte binder sig nemlig 250 gange bedre til de røde blodlegemer end ilt, og det reducerer blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen markant.

Selv små mængder af kulilte kan være farligt, fordi det binder sig så meget bedre til blodet end ilt. Opholder du dig derfor i kulilteholdig luft, er du i risiko for at få kultilteforgiftning – selv ved små koncentrationer. Er koncentrationen høj, vil du hurtigt opleve symptomer på kulilteforgiftning, men du kan også få symptomer ved små koncentrationer over længere tid.

Det kan du gøre for at undgå gasudslip og kulilte

En af de bedste måder at forebygge fejl fra dit naturgasfyr er regelmæssigt vedligehold fra en autoriseret installatør.

Derudover kan du også overveje en eller flere af følgende sikkerhedsforanstaltninger i dit naturgasanlæg.

 • En aftrækssikring standser fyringen, hvis ikke røgen kan komme ud af skorstenen.
 • En aftrækshætte forhindrer fugle i at bygge rede i skorstenen og dermed blokere for røgen.
 • En kultiltealarm giver dig besked i god tid, hvis koncentrationen af kulilte bliver for høj, så du kan slukke dit naturgasfyr og få fejlen udbedret.
 • En gasalarm giver dig besked med det samme, hvis du får et gasudslip, så du kan få lukket for naturgassen.

Det skal du gøre, hvis du oplever problemer med naturgassen

Er uheldet ude, bør du tage det alvorligt. Jo før du reagerer, des mindre bliver risikoen for person- eller bygningsskader.

 1. Start med at lukke for gassen. Det gør du ved huset hovedhane. Derfor bør du vide, hvor den er, og hvordan du lukker den.
 2. Få frisk luft! Åbn døre og vinduer, så der kommer frisk luft ind i huset. Det mindsker koncentrationen af gas eller kulilte. Du må heller ikke opholde dig i huset, hvis du har konstateret gasudslip eller kulilteophobning.
 3. Tag straks kontakt til dit gasnetselskab, så de kan tage sig af problemet.
 4. Brug ikke åben ild af nogen art – det kan antænde naturgassen.
 5. Undgå at tænde eller slukke for lys og andre elektriske apparater – en lille gnist kan være nok til at antænde gassen.
 6. Advar andre personer i boligen og dine naboer. Brug ikke ringeklokken.
 7. Søg straks læge, hvis du oplever ubehag eller bliver svimmel.

Der er også biogas i naturgasnettet

Naturgas er, ligesom andre fossile brændstoffer, ikke en uudtømmelig kilde. Med de naturgasreserver, vi kender til i dag, er der vurderet, at vi på globalt plan vil have naturgas til 50 år, hvis forbruget forsætter på det nuværende niveau.

Man formoder, at der stadig er store ukendte reserver af naturgas i havbunden og i de arktiske områder, og man udforsker derfor disse områder. Ingen ved dog, hvor store (eller små) disse formodede reserver er. Derfor tilsætter man bl.a. også biogas til naturgassen for at spare på reserverne.

 


Hvad er biogas?

Biogas bliver dannet, når biologisk materiale går i forrådnelse i et iltfrit miljø. Det sker helt naturligt i moser, stillestående vandområder og i fordøjelsessystemet hos mange dyr, f.eks. køer.

Siden 1920 har man i Danmark udnyttet biogasserne fra rensningsanlæg via et biogasanlæg. Siden 1970 har flere og flere gårde også fået biogasanlæg.

Biogas består ligesom naturgas primært af metan (60-65 %). Men til forskel fra naturgas indeholder biogas en del CO2 (35-40 %). For at kunne bruge biogas på samme måde som naturgas skal CO2’en fjernes i en såkaldt opgraderingsproces.

Kilde: Gasfakta.dk

Mængden af bionaturgas stiger

Stadigt mere biogas bliver opgraderet, så det opnår samme kvaliteter som naturgas. Den opgraderede biogas kalder man også for bionaturgas.

I 2020 forventer man at kunne dække 10 % af det danske naturgasforbrug med bionaturgas. Bionaturgassen bliver primært brugt ude på kraftvarmeværkerne, mens den gas, der kommer ud i de danske hjem, stadig primært består af naturgas.

Kilder: Energinet og Gasfakta.dk

Er bygas og naturgas det samme?

Før naturgas blev almindeligt i de danske hjem, blev mange husene i byerne forsynet med det, man kalder bygas. I modsætning til naturgas, der udvindes fra havbunden i Nordsøen, blev bygas produceret lokalt i byernes gasværker.

Det første gasværk i Danmark med tilhørende bygasnet blev taget i brug i 1853 i Odense. Sidenhen fik stort set alle større byer i Danmark deres eget gasværk og dermed også bygas. Det sidste gasværk blev taget i brug i 1911.

I dag er alle gasværkerne nedlagt. Det sidste lukkede i 2005 i Kolding. Kun i Storkøbenhavn og Aalborg er bygasnettet stadig i brug. I dag bruger man dog det, der hedder Bygas2, der består af 51 % naturgas og 49 % luft.

Naturgas har dobbelt så høj brændværdi som bygas

En af de største grunde til, at man er overgået fra bygas til naturgas, er energieffektiviteten og miljøpåvirkningen. Bygas blev produceret ved at brænde kul eller olie af. Begge dele udleder langt mere CO2 i atmosfæren end afbrænding af naturgas.

Endnu en afgørende forskel er brændværdien. Man opnår ca. dobbelt så meget energi ved afbrænding af naturgas, som man gør ved afbrænding af samme mængde bygas.

keyboard_arrow_up