Information om indefrysningsordningen


Bemærk: Ordningen udløber 31/10-2023

 Da indefrysningsordningen udløber den 31. oktober 2023, henviser vi til at benytte vores mulighed for at få opdelt din kvartalsregning i op til 3 rater.

Privatkunde: Som privatkunde har du enten mulighed for at opdele din kvartalsregning eller ændre din afregning til at være månedsafregnet for dit faktiske forbrug. Send en forespørgsel på at opdele din kvartalsregning eller blive tilmeldt månedsregning her.

Erhvervskunde: Som erhvervskunde kan du sende en forespørgsel på at få opdelt din kvartalsregning her.

Du har nu mulighed for at straksindfri det samlede indefrosne beløb her. Du finder det samlede indefrosne beløb på din seneste energiregning.

Vi tager forbehold for ændringer og opdaterer siden løbende.

Sådan fungerer ordningen

Indefrysningsordningen er en midlertidig og frivillig ordning, der fungerer som et lån, som du afdrager til dit energiselskab med en rente fastsat af staten.

Det koster et administrationsgebyr på 675 kr. at være med i ordningen, som opkræves første gang, man tilmelder sig. Der opkræves et administrationsgebyr for hver installation (elmåler) som tilmeldes. Se mere om dette i afsnittet med spørgsmål og svar længere nede på siden eller i vores vilkår

Det er kun muligt at indefryse regninger, der ikke er betalt. 

Vi har valgt en tilmeldingsløsning, der går via portalen mit.dk, fordi det er en sikker løsning, hvor der passes godt på dine personlige oplysninger. Mit.dk er en portal lidt ligesom e-Boks. Det er her, du finder post fra det offentlige – fx indkaldelse til sygehus eller børnetandlægen.

Sådan tilmelder du dig

Har du brug for hjælp?

Vi vil gerne gøre det så nemt for dig som muligt at få svar på dine spørgsmål. Derfor har vi samlet en række spørgsmål og svar til ordningen for henholdsvis private og erhverv.

Gå til spørgsmål og svar for privat

Gå til spørgsmål og svar for erhverv

Tidsfrister og datoer

Den indefrosne regning skal du begynde at betale tilbage, når afdragsperioden starter, nemlig fra 1. november 2024.

Hele afdragsperioden løber over fire år fra 1. november 2024 til 31. oktober 2028. Du bestemmer selv, om du vil betale beløbet tilbage løbende over de fire år eller på én gang.

 

 

 

Hvor stor en del af regningen kan jeg indefryse?

I Norlys har vi gjort vores bedste for at gøre indefrysningsordningen så enkel for dig som muligt. Derfor har vi besluttet, at alle udgifter, som du kan se på din regning (side 2) under overskriften "Norlys Energi", kan indgå i indefrysningen.

Den del af regningen, der kan indefryses, er den del, hvor prisen på el og gas overstiger den grænse (prisloft), som Regeringen har fastsat. Grænsen (prisloftet) på den rene elpris er 0,80 kr./kWh og grænsen for den rene gaspris er 5,84 kr./m3. Begge priser er uden moms, abonnementer og gebyrer.

Det, der kan indefryses, er altså differencen mellem prisloftet og den rene elpris/gaspris, samt abonnement og gebyrer - herunder administrationsgebyret for indefrysningsordningen.

Du vil ved hver afregning fortsat betale afgifter, transport og moms for hele beløbet. 

Se flere spørgsmål og svar for privatfor erhverv.

Værd at vide om indefrysningsordningen for virksomheder

Hvem kan benytte sig af indefrysningsordningen?

Svar: Indefrysningsordningen kan benyttes af en erhvervsdrivende virksomhed eller en forening, der har et CVR-nummer og har et direkte kundeforhold til Norlys. 

Institutioner, der er fuldt ud offentligt ejet, vil dog ikke kunne gøre brug af ordningen.

Hvilke regler gælder for virksomheder?

Svar: Virksomheder må indefryse maksimalt 15 mio. kr. samlet for el og gas. Det er beløbsgrænsen for alm. virksomheder. (Se definition af en energi-intensiv virksomhed nedenfor)

Det er vigtigt, at I holder nøje regnskab med beløbsgrænsen.

Kan I se, at I ikke kan holde jer under den fastsatte beløbsgrænse, er det vigtigt, at I melder jer ud af indefrysningsordningen, inden beløbsgrænsen overskrides.

Denne beløbsgrænse er baseret på EU-Kommisionens kriserammebestemmelser. 

 

Hvad sker der, hvis din virksomhed overskrider beløbsgrænsen for indefrysning?

Svar: I vil straks skulle afmelde indefrysningsordningen, hvis jeres virksomhed overskrider et samlet forbrug for 15 mio., hvilket er beløbsgrænsen for alm. virksomheden (se definition af energi-intensiv virksomhed nedenfor).

Jeres virksomhed skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling.

Norlys skal på førstkommende energiregning til virksomheden opkræve det samlede beløb over beløbsgrænsen, der skal betales tilbage.

Hvis din virksomhed har fået ydet indefrysning fra flere energivirksomheder, beslutter I selv, om tilbagebetalingen skal ske til en eller flere energivirksomheder.

Jeg har ikke et CVR-nummer, hvor kan jeg få hjælp?

Svar: Hvis ikke du har et CVR-nummer, kan vi hjælpe dig i en af vores Norlys-butikker med at blive tilmeldt indefrysningsordningen. Her vil vores medarbejdere stå klar til at hjælpe med tilmelding.

Du finder en Norlys-butik i Aalborg, Århus, Horsens, Kolding og Ishøj.

For virksomheder gælder, at der skal oplyses et EAN-nummer/GLN-nummer eller udenlandsk virksomhedsnummer.

Hvilke regler gælder for energiintensive virksomheder?

Svar: Virksomheder, hvor mindst 3 procent af omsætningen i 2021 gik til energiforbrug betragtes som energiintensive.

Hvis I har en energiintensiv virksomhed, får I ret til et lån, der dækker op til halvdelen af jeres ekstraudgifter til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige spotpris (rå el-/gaspris) i 2021.

Det vil være muligt for jer at låne op til et loft på 190 mio. kr. over en periode på 12 måneder.

OBS! Denne ordning administreres direkte af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomheden, og ikke gennem Norlys.

Hvad koster det at være med i ordningen?

Hvad er gebyret for at tilmelde sig ordningen hos Norlys?

Svar: Det koster 675 kr. i administrationsgebyr pr. installation (pr. elmåler) at anvende indefrysningsordningen.

Beløbet opkræves på den første regning efter tilmeldingen og vil indgå i det indefrosne beløb. Gebyret opkræves kun én gang pr. installation og der er ikke nogen løbende omkostninger efterfølgende. 

Gebyret dækker alle omkostninger, der er forbundet med at administrere indefrysningsordningen.

Hvad er renterne på det beløb, som virksomheden skal betale tilbage?

Svar: I skal betale en årlig rente på 4,4 procent af det indefrosne beløb i indefrysningsåret fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Klima-energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år.

Dette dækker dels Statens fundingomkostninger, svarende til 'Statens gennemsnitlige finansieringsomkostninger per primo september 2022, og dels en præmie til dækning af Statens omkostninger til afdækning af statsfinansielle risici ved ordningen.

Renterne påløber fra dagen efter den dag, hvor energiregningen forfalder.

Hvornår skal virksomheden betale tilbage?

Svar: Afdragene starter 1. november 2024.

I skal senest 1 måned før afdragsperioden begyndelse – 30. september 2024 – tage stilling til, hvordan I ønsker at afdrage indefrysningsbeløbet.

Hvis virksomheden afmelder ordningen, fraflytter eller leverandørskifter, skal I i umiddelbar forlængelse heraf tage stilling til, om I ønsker at straks-indfri eller afdrage over 4 år.

Har du brug for yderligere information om indefrysningsordningen, finder du det på følgende sider:

Borger.dk
Virksomhedsguiden.dk
Erst.dk