Forstå din regning

Har du svært ved at forstå din regning? Her guider vi dig igennem alt, hvad du skal vide om din regning fra Norlys.   

Lær mere om din regning

Forstå, hvad sektionerne i din regning betyder. Se vores regningseksempel herunder.

1. Dine oplysninger 
Her fremgår din adresse og installationsadresse. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på din adresse og installationsadresse, hvis du for eksempel har et produkt i dit sommerhus.

Dit fakturanummer, kundenummer og din betalingsdato fremgår også her.

2. Opsummerede priser
Her ser du det beløb, du skal betale. Regningen er opdelt i produkter og øvrige ydelser. På næste side finder du en udspecificering af betalingsperioder og priser for dine produkter.


3. Betalingsoplysninger
Her finder du det samlede beløb til betaling samt de oplysninger, du skal bruge til at tilmelde dine regninger til Betalingsservice. Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice på din selvbetjening.

 

4. Regningsperiode
Her ser du regningsperioden for dit produkt. Vær opmærksom på at regningen typisk dækker ét kvartal, abonnement opkræves forud og forbrug (eksempelvis filmleje) opkræves bagud. Er du ny kunde eller har du lavet ændringer i dit abonnement vil perioden ikke nødvendigvis afspejle din normale regningsperiode.  


5. Beløb for dit produkt
Her kan du se, hvad dit produkt koster for hele regningsperioden. Hvis du ikke kan genkende prisen, så vær opmærksom på, at din regningsperioden gælder for mere end én måned.  

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan tilmelder jeg mig digital post?

Med digital post fra Norlys, får du alle dine breve fra os, direkte i indbakken. Læs mere her HVAD SKAL DER LINKES TIL?

Hvad er mine betalingsmuligheder?

Når du køber et abonnement ved Norlys, og oplyser din e-mail, bliver du automatisk tilmeldt Digital Post. Det betyder, at du modtager dine regninger og andet relevant information på den oplyste e-mail. 

Du kan også vælge at få tilsendt din regning med brevpost mod et gebyr. Se gebyroversigt her Hvis du vil afmelde dig Digital Post, kan du gøre det på din selvbetjening. 

Du kan betale din regning på flere måder. Hvis du modtager din regning pr. post eller e-mail, skal du bruge betalingsoplysningerne nederst på regningen (det lange nummer, der starter med +71). Du kan også logge på din selvbetjening, hvor du kan betale med betalingskort eller Mobilepay. 

Hvad betyder gebyrerne på min regning?

Hvis du får din regning tilsendt med brevpost eller på e-mail, opkræver vi et faktureringsgebyr. Læs mere her

Faktureringsgebyret dækker over de administrative omkostninger, der er forbundet med et indbetalingskort, mens brevpostgebyret dækker over omkostninger til at producere og sende dokumenter og regninger.  

Hvis du ønsker at undgå faktureringsgebyret, kan du tilmelde din regning til Betalingsservice på din selvbetjening. Bemærk, at der er et gebyr pr. regning, hvis du betaler via Betalingsservice. 

Hvad er min regningsperiode?

Du betaler altid dine abonnementer forud, men dit forbrug er bagudbetalt. Det vil sige, at forbruget bliver opgjort for den periode, der er gået siden din sidste regning. Du kan se på din regning, hvilken regningsperiode du er blevet opkrævet for. 

Hvis dit abonnement er startet midt i en måned, kan din første regning dække over en længere regningsperiode end normalt.  

Hvorfor er min første regning højere end forventet?

Er din første regning højere, end du havde forventet? Det kan skyldes, at vi altid opkræver abonnement forud eller dit abonnement er startet midt i en regningsperiode, så regningen dækker over mere end en normal regningsperiode. Du skal også være opmærksom på, at din første regning kan indeholde engangsydelser såsom oprettelsesgebyr og forsendelse af udstyr.

Mangler du at betale en regning?

Vi må ikke ændre betalingsdatoen på din regning. Hvis du ikke kan betale din regning til den oplyste betalingsdato, vil du modtager en rykker. Bemærk, at hver rykker koster 100 kr. 

Får du ikke betalt din regning og rykkergebyr til tiden, vil dit signal blive lukket, og du vil kunne blive opkrævet et Genetablerings- eller lukkegebyr. Hvis vi har lukket for dit signal, genåbner vi signalet så snart, vi har registreret din indbetaling. Du kan se de forskellige gebyrer i vores gebyroversigt

Du kan også læse mere om det i vores vilkår

Hvad er Koda/Copydan og programafgift?

Når du har et tv-produkt, vil du blive opkrævet for Koda og Copydan, som dækker over de afgifter, der går til kunstnere og rettighedshavere. Som tv-udbyder er vi forpligtet til at udspecificere, hvor stor en andel af prisen af dit abonnement, der går til rettighedshavere. Afgiften er med i den pris, du betaler for dit tv-produkt. 

Hvad er engangsgebyrer?

Når du bestiller et abonnement ved Norlys, kan der være et oprettelsesgebyr eller andre engangsydelser såsom forsendelse af udstyr eller teknikeromkostninger. Du kan se prislisten her

Min arbejdsgiver skal betale mit internet. Hvordan sendes fakturaen til dem? 

Du skal blot udfylde denne formular. Vi opdeler herefter regningen ud fra de oplysninger, du har skrevet. Vi sender en bekræftelse på ændringerne til dig og din arbejdsgiver.