Forstå din regning 

Har du svært ved at forstå din regning? Her guider vi dig igennem alt, hvad du skal vide om din regning fra Norlys.   

Lær mere om din regning

Forstå, hvad sektionerne i din regning betyder. Se vores regningseksempel herunder.

1. Dine oplysninger 
Her fremgår din adresse, dit fakturanummer, kundenummer og din betalingsdato. 

2. Din installationsadresse
Her fremgår den adresse, hvor du har dine produkter. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på din folkeregisteradresse og installationsadresse, hvis du for eksempel har produkter i dit sommerhus. 


3. Dine produkter
Her kan du se dine produkter og betalingsperiode.


Har du skiftet abonnement? Så vil din første regning efter skiftet se anderledes ud end normalt.

Du vil se se 4 linjer (indrammet med grøn streg) under overskriften "Grundprodukter", som viser opkrævning for dine produkter samt modregning af betaling for dit gamle produkt.

Forklaring.
Linje 1: Viser det produkt og den periode, du allerede har betalt for. Beløbet bliver modregnet, fordi du har skiftet dit abonnement  og dermed skal betale en anden pris.

Linje 2: Viser opkrævningen for dit gamle produkt frem til den dato, hvor du skifter til et nyt abonnement.

Linje 3: Viser opkrævningen for dit nye produkt fra den dato, hvor du har skiftet og frem til kvartalet slutter.

Linje 4: Vi opkræver altid tre måneder forud, så dette er opkrævning for næste kvartal.


4. Beløb 
Her kan du se prisen i hele regningsperioden.  

5. Betalingsoplysninger
Her finder du de oplysninger, som du skal bruge til at betale din regning. Du kan tilmelde dig betalingsservice enten via din selvbetjening eller din netbank.  

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg få én samlet regning, hvis jeg har flere abonnementer?

Vi har ikke mulighed for at samle flere abonnementer på én regning. Du modtager derfor flere regninger, hvis du både har abonnement på for eksempel kabel-tv, internet og telefoni. Vær opmærksom på, at regningerne for de forskellige abonnementer ikke nødvendigvis kommer i den samme måned.  

Hvordan tilmelder jeg mig digital post?

Du kan tilmelde dig digital post på din selvbetjening.

Hvad er mine betalingsmuligheder?

Når du køber et abonnement ved Norlys, og oplyser din e-mail, bliver du automatisk tilmeldt Digital Post. Det betyder, at du modtager dine regninger og andet relevant information på den oplyste e-mail. 

Du kan også vælge at få tilsendt din regning med brevpost. Det koster et brevpostgebyr på 29 kr. pr. kvartal og et faktureringsgebyr på 49 kr. pr. regning. Hvis du vil afmelde dig Digital Post, kan du gøre det på Mit Norlys. 

Du kan betale din regning på flere måder. Hvis du modtager din regning pr. post eller e-mail, skal du bruge betalingsoplysningerne nederst på regningen (det lange nummer, der starter med +71). Du kan også logge på Mit Norlys, hvor du kan betale med betalingskort eller Mobilepay. 

Hvad betyder gebyrerne på min regning?

Hvis du får din regning tilsendt med brevpost eller på e-mail, opkræver vi et faktureringsgebyr. Læs mere her

Faktureringsgebyret dækker over de administrative omkostninger, der er forbundet med et indbetalingskort, mens brevpostgebyret dækker over omkostninger til at producere og sende dokumenter og regninger.  

Hvis du ønsker at undgå faktureringsgebyret, kan du tilmelde din regning til Betalingsservice på din selvbetjening. Bemærk, at der er et gebyr pr. regning, hvis du betaler via Betalingsservice.

Hvad er min regningsperiode?

Du betaler altid dine abonnementer forud, men dit forbrug er bagudbetalt. Det vil sige, at forbruget bliver opgjort for den periode, der er gået siden din sidste regning. Du kan se på din regning, hvilken regningsperiode du er blevet opkrævet for. 

Hvis dit abonnement er startet midt i en måned, kan din første regning dække over en længere regningsperiode end normalt.  

Hvorfor er min første regning højere end forventet?

Er din første regning højere, end du havde forventet? Det kan skyldes, at vi altid opkræver abonnement forud eller dit abonnement er startet midt i en regningsperiode, så regningen dækker over mere end en normal regningsperiode. Du skal også være opmærksom på, at din første regning kan indeholde engangsydelser såsom oprettelsesgebyr og forsendelse af udstyr 

Mangler du at betale en regning? 

Vi må ikke ændre betalingsdatoen på din regning. Hvis du ikke kan betale din regning til den oplyste betalingsdato, vil du modtager en rykker. Bemærk, at hver rykker koster 100 kr. 

Får du ikke betalt din regning og rykkergebyr til tiden, vil dit signal blive lukket, og du vil kunne blive opkrævet et Genetablerings- eller lukkegebyr. Hvis vi har lukket for dit signal, genåbner vi signalet så snart, vi har registreret din indbetaling. Du kan se de forskellige gebyrer i vores oversigt her

Du kan også læse mere om det i vores vilkår

Hvad er Koda/Copydan og programafgift?

Når du har et tv-produkt, vil du blive opkrævet for Koda og Copydan, som dækker over de afgifter, der går til kunstnere og rettighedshavere. Som tv-udbyder er vi forpligtet til at udspecificere, hvor stor en andel af prisen af dit abonnement, der går til rettighedshavere. Afgiften er med i den pris, du betaler for dit tv-produkt. 

Hvad er engangsgebyrer?

Når du bestiller et abonnement ved Norlys, kan der være et oprettelsesgebyr eller andre engangsydelser såsom forsendelse af udstyr eller teknikeromkostninger. Du kan se prislisten her

Min arbejdsgiver skal betale mit internet. Hvordan sendes fakturaen til dem? 

Du skal blot udfylde denne formular. Vi opdeler herefter regningen ud fra de oplysninger, du har skrevet. Vi sender en bekræftelse på ændringerne til dig og din arbejdsgiver.