Forstå din regning

Har du svært ved at forstå din regning? Her guider vi dig igennem alt, hvad du skal vide om din regning fra Norlys.   

Lær mere om din regning

Forstå, hvad sektionerne i din regning betyder. Se vores regningseksempel herunder.

1. Dine oplysninger 
Her fremgår din adresse, dit fakturanummer, kundenummer og din betalingsdato. 

2. Betalingsoplysninger
Her finder du de oplysninger, som du skal bruge til at betale din regning. Du kan tilmelde dig betalingsservice enten via din selvbetjening eller din netbank. 

3. Din installationsadresse
Her fremgår den adresse, hvor du har dine Norlys-produkter. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på din folkeregisteradresse og installationsadresse, hvis du for eksempel har produkter i dit sommerhus. 


4. Dine produkter
Her kan du se dine Norlys-produkter og i hvilken periode.

5. Momsfrie gebyrer og udlæg
Når du har et tv-produkt, går en del af din betaling til de lovpligtige afgifter Koda- og Copydan-afgifter. Disse afgifter er indeholdt i prisen for dit Norlys produkt.

 

6. Opsummerede priser
Her ser du det beløb, du skal betale. 


 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan modtager jeg min regning?

Når du køber et abonnement ved Norlys og oplyser din e-mail, sender vi automatisk dine regninger og andet relevant information på den oplyste e-mail. 

Du kan også vælge at få tilsendt din regning med brevpost mod beregning. Se vores prisliste her

Hvad er mine betalingsmuligheder?

Du kan betale din regning på flere måder. Hvis du modtager din regning pr. post eller e-mail, skal du bruge betalingsoplysningerne midt på regningen (det lange nummer, der starter med +71) 

Du kan tilmelde dig betalingsservice på din selvbetjening eller via din netbank. Du kan også betale med betalingskort eller Mobilepay også på din selvbetjening.  

Hvordan bliver mine regninger opkrævet? 

Som udgangspunkt modtager du opkrævning kvartalsvist, men du kan tilvælge månedsopkrævning ved at ringe til Kundeservice. 

Hvad er min regningsperiode?

Du betaler altid dine abonnementer forud, men dit forbrug er bagudbetalt. Det vil sige, at forbruget bliver opgjort for den periode, der er gået siden din sidste regning. Du kan se på din regning, hvilken regningsperiode du er blevet opkrævet for. 

Hvis dit abonnement er startet midt i en måned, kan din første regning dække over en længere regningsperiode end normalt.  

Hvorfor er min første regning højere end forventet?

Er din første regning højere, end du havde forventet? Det kan skyldes, at vi altid opkræver abonnement forud eller dit abonnement er startet midt i en regningsperiode, så regningen dækker over mere end en normal regningsperiode. Du skal også være opmærksom på, at din første regning kan indeholde engangsydelser såsom oprettelsesgebyr og forsendelse af udstyr.

Mangler du at betale en regning? 

Vi må ikke ændre betalingsdatoen på din regning. Hvis du ikke kan betale din regning til den oplyste betalingsdato, vil du modtager en rykker. Bemærk, at hver rykker koster 100 kr. 

Får du ikke betalt din regning og rykkergebyr til tiden, vil dit signal blive lukket, og du vil kunne blive opkrævet et Genetablerings- eller lukkegebyr. Hvis vi har lukket for dit signal, genåbner vi signalet så snart, vi har registreret din indbetaling. Du kan se de forskellige gebyrer i vores oversigt

Du kan også læse mere om det i vores vilkår

Hvad er Koda/Copydan og programafgift?

Når du har et tv-produkt, vil du blive opkrævet for Koda og Copydan, som dækker over de afgifter, der går til kunstnere og rettighedshavere. Som tv-udbyder er vi forpligtet til at udspecificere, hvor stor en andel af prisen af dit abonnement, der går til rettighedshavere. Afgiften er med i den pris, du betaler for dit tv-produkt.

Hvad er engangsgebyrer?

Når du bestiller et abonnement ved Norlys, kan der være et oprettelsesgebyr eller andre engangsydelser såsom forsendelse af udstyr eller teknikeromkostninger. Du kan se prislisten her

Min arbejdsgiver skal betale mit internet. Hvordan sendes fakturaen til dem? 

Du skal blot udfylde denne formular. Vi opdeler herefter regningen ud fra de oplysninger, du har skrevet. Vi sender en bekræftelse på ændringerne til dig og din arbejdsgiver.