Hjemmearbejde i danske virksomheder

Hjemmearbejde blev naturligt mere udbredt under COVID-19 - men hvilken betydning har det haft for danske virksomheder?

Norlys har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet tre rapporter, der afdækker, hvordan danske virksomheder er accelereret inden for digitale teknologier, og i rapport nummer to sætter vi fokus på hjemmearbejde og den Digitale Hverdag.

Mere hjemmearbejde giver effektivitet – men har også betydning for trivslen

Digital teknologi har hjulpet virksomheder under COVID-19 - især i de tilfælde, hvor medarbejderne har haft mulighed for at arbejde hjemmefra og derved kunne opretholde et niveau af produktivitet.

Under COVID-19 har hver femte virksomhed oplevet, at de digitale teknologier har øget effektiviteten og styrket innovationen. Flere virksomheder rapporterer også om øget medarbejdertrivsel grundet den nye fleksibilitet. Omvendt har nogle virksomheder set en negativ indvirkning på arbejdspladsens sociale liv. 

Generelt har andelen af medarbejdere med en firmabetalt internetopkobling ikke ændret sig væsentligt med pandemien. Det indikerer, at de virksomheder, som har arbejdet digitalt fra hjemmekontoret, har været klædt på til denne arbejdsform allerede før COVID-19. I de liberale erhverv, detailbranchen, den industrielle sektor og landbruget har cirka en femtedel af virksomhederne oplevet, at de digitale teknologier har medført øget effektivitet. Byggesektoren har i mindre omfang oplevet denne positive effekt. 

Der tegner sig et blandet billede, når det gælder teknologiens indflydelse på virksomhedernes sociale liv:

18 procent svarer, at den øgede interne brug af digital kommunikation har forringet de ansattes relationer indbyrdes. Men samtidig svarer hver fjerde virksomhed i de liberale erhverv omvendt, at medarbejdernes indbyrdes relationer er forbedret ved brugen af digitale teknologier. Tilsvarende har hver sjette industrivirksomhed og hver tiende virksomhed i detailhandlen set fordele for både socialt liv og trivsel.

Digital hverdag

Digital teknologi fylder meget i danske virksomheders dagligdag. Men hvor meget? Og hvordan? Rapporten gør dig blandt andet klogere på: 

  • Hvor mange virksomheder mener, deres sociale liv er forringet under COVID-19?
  • Hvor mange virksomheder forventer at sænke deres udgifter med digitale teknologier?
  • Hvor mange virksomheder mener, de er blevet mere effektive i det seneste halvandet år? 

Bestil fysisk eksemplar

Download rapporten

Firmabetalt internetopkobling i hver femte virksomhed

I hver femte virksomhed har de fleste medarbejdere mulighed for firmabetalt internet på hjemmekontoret. Hjemmearbejde er dog ikke hverdag i alle virksomheder. 41 procent af de adspurgte virksomheder har ingen medarbejdere med firmabetalt internet, mens de liberale erhverv har flest hjemmearbejdspladser. 

I alt 44 procent af virksomhederne i de liberale erhverv tilbyder firmabetalt internet. Herefter følger industrien, hvor cirka en femtedel af virksomhederne kan tilbyde de fleste medarbejdere at arbejde hjemmefra med en firmabetalt internetløsning. 

Muligheden for hjemmearbejde eksisterede også før COVID-19. Hele 88 procent af virksomhederne svarer, at COVID-19 slet ikke har medvirket til, at en større andel har fået firmabetalt internet på hjemmekontoret. Pandemien har dermed ikke resulteret i en væsentlig stigning i antallet af medarbejdere, der har firmabetalt internet.

 

Andel af medarbejdere med firmabetalt internetopkobling

Mere hjemmearbejde efter COVID-19

Omkring en tredjedel af virksomhederne forventer, at medarbejderne også fremover vil arbejde mere hjemmefra, end de gjorde før COVID-19. Seks procent af virksomhederne forventer, at deres medarbejdere i høj grad vil arbejde hjemmefra, mens 16 procent i nogen grad og 10 procent i mindre grad vil gøre det. Denne udvikling kræver, at man som virksomhed er klar til at møde denne bevægelse og tilbyde medarbejderne muligheden for hjemmearbejde, blandt andet ved hjælp af det nødvendige IT-udstyr samt en sikker og effektiv internetforbindelse. 

Virksomheder, som tilbyder firmabetalt internet forventer mest hjemmearbejde: 31 procent forventer, at de i nogen eller i høj grad vil have mere hjemmearbejde end før COVID-19. Kun ni procent af virksomhederne uden firmabetalt internetopkobling forventer, at de vil øge mængden af hjemmearbejde fremover.

Hjemmearbejde under og efter COVID-19

  • Hjemmearbejde er almindeligt i liberale erhverv, mens det er mere sjældent i landbruget og byggesektoren

  • 44 procent af virksomhederne i de liberale erhverv tilbyder firmabetalt internet

  • Omkring en tredjedel forventer, at medarbejderne også fremover vil arbejde mere hjemmefra, end de gjorde før COVID-19

Sådan så medarbejdernes trivsel ud under COVID-19

COVID-19 har betydet øget afstand mellem mennesker – også på arbejdspladserne, hvor hjemmearbejde ofte har været en nødvendighed. 77 procent af de adspurgte virksomheder mener dog, at deres brug af digitale teknologier under pandemien hverken har forbedret eller forringet medarbejdernes trivsel. Otte procent af virksomhederne udtrykker, at teknologierne har forbedret trivslen blandt medarbejderne.

Det indikerer altså, at visse virksomheder har formået at udnytte de positive sociale effekter, der kan være ved teknologierne. 14 procent af virksomhederne svarer, at deres brug af digitale teknologier har forringet medarbejdernes trivsel.

Skal vi hjælpe digitaliseringen på vej i din virksomhed?

 

Vidste du, at Norlys kan hjælpe dig og din virksomhed med både internet, medarbejderbredbånd og erhvervstelefoni? Se hvordan vi skabe de bedste rammer for hjemmearbejde i din virksomhed her:

 

Erhvervsinternet, du kan stole på

Medarbejderbredbånd fyldt med fordele

Erhvervstelefoni der bare virker