FAQ om el

Elaftaler

Hvad er elafgift?

Elafgiften er en afgift, som betales pr. kilowatt-time (kWh) forbrugt elektricitet. Afgiften går til staten og er en del af din elregning. Den præcise sats kan variere fra år til år. Bliver din bolig primært opvarmet med el, jordvarme eller varmepumpe? Så kan du få en reduceret din elafgift og skære toppen af din elregning. Læs mere om ansøgning om reduceret elafgift her.

Hvad er forskellen mellem variabel timepris og fast pris?

En variabel timepris følger markedsprisen time for time, og prisen svinger derfor hele tiden. En fast pris er derimod låst fast for en bestemt periode, hvilket kan give en mere forudsigelige elregning, mens du dog ikke kan drage fordel af eventuelle fald i markedsprisen på kort sigt.

Elforbrug

Hvad afhænger elforbruget af?

Dit elforbrug afhænger af mange faktorer, herunder antallet af personer i husstanden, typen og mængden af elektriske apparater, boligens størrelse og isolering, og hvordan og hvornår elektriciteten bruges.

Vi hjælper dig med at få overblik over dit elforbrug her.

Hvor kan jeg se mit elforbrug?

Dit elforbrug kan typisk ses på din elregning eller via dit elselskabs selvbetjening. Som Norlys-kunde kan du se dit forbrug på selvbetjeningen Mit Norlys.

Hvor meget bruger man i el om året?

Det årlige elforbrug kan variere meget afhængigt af boligtype, antallet af personer i husstanden og livsstil. En gennemsnitlig dansk husstand bruger dog omkring 4.000 kWh om året.

Læs om de vigtigste ting, der har betydning for, hvor stort din familes strømforbrug er her.

Hvor meget el bruger 2 personer?

En to-personers husstand bruger i gennemsnit mellem 2.500 og 4.000 kWh el om året i Danmark. Dette kan dog variere afhængigt af boligens størrelse og antallet af elektriske apparater.

Få mere indblik i det årlige elforbrug i lejlighed vs. parcelhus for 2 voksne i vores artikel "Hvor meget strøm bruger en familie?"

Hvor meget el bruger en familie?

En familie på fire bruger i gennemsnit mellem 4.000 og 6.000 kWh el om året i Danmark. Dette kan dog variere afhængigt af boligens størrelse og antallet af elektriske apparater.

Få mere indblik i det årlige elforbrug i lejlighed vs. parcelhus for 2 voksne og 2 små eller større børn i vores artikel "Hvor meget strøm bruger en familie?"

Hvor meget el bruger en husstand?

En gennemsnitlig dansk husstand med to voksne og to børn bruger omkring 4.500 kWh om året. Dette kan dog variere afhængigt af boligens størrelse, antallet af personer i husstanden, og hvordan og hvornår elektriciteten bruges.

Alle familier er dog forskellige, og derfor har vi lavet en dybdegående artikel om strømforbruget i forskellige familier her.

Hvor meget el bruger en person?

En enkelt person i en lejlighed bruger i gennemsnit omkring 1.500-2.000 kWh om året i Danmark. Dette kan dog variere afhængigt af boligens størrelse og antallet af elektriske apparater.

Få dybere indblik i det årlige elforbrug i lejlighed vs. parcelhus for 1 voksen i vores artikel "Hvor meget strøm bruger en familie?"

Hvor meget elforbrug har en almindelig villa?

En alm. villa i Danmark bruger i gennemsnit omkring 4.000-5.000 kWh el om året. Dette kan dog variere afhængigt af villaens størrelse, antallet af personer i husstanden, og hvordan og hvornår elektriciteten bruges.

Få mere indblik i det årlige elforbrug i en villa/parcelhus afhængig af antal voksne og børn i vores artikel "Hvor meget strøm bruger en familie?"

Elpriser

Hvad består elprisen af?

Elprisen består af flere dele: selve elprisen (som kan være fast eller variabel), nettarif (dækker over transport af el til din ejendom samt over de omkostninger, som elnetselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom), systemtarif (dækker de udgifter, der er forbundet til forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet.), og diverse afgifter og moms.

Læs mere om, hvad elprisen består af her og få overblik over de aktuelle elpriser.

Hvad er prisen på el lige nu?

Prisen på el varierer løbende baseret på udbud og efterspørgsel på elmarkedet.

Du kan tjekke den aktuelle elpris hos Norlys: Vi har lavet et overblik over aktuelle elpriser her.

Hvad koster el i en lejlighed?

Omkostningen til el i en lejlighed afhænger af flere faktorer, herunder antallet af elektriske apparater, hvordan og hvornår elektriciteten bruges, og den aktuelle elpris. En enkelt person i en lejlighed bruger i gennemsnit omkring 1.500-2.000 kWh om året i Danmark.

Vi hjælper dig med at få overblik over dit elforbrug her.

Hvad koster el om måneden?

De månedlige omkostninger til el kan variere afhængigt af dit forbrug og den aktuelle elpris. Du kan få en idé om dine månedlige omkostninger ved at se på din elregning eller ved at kontakte dit elselskab.

Vi hjælper dig med overblikket over dit elforbrug her.

Hvad koster el pr. kWh?

Prisen på 1 kWh el kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder den aktuelle elpris, nettariffer, afgifter og moms. Du kan finde den specifikke pris på din elregning eller ved at kontakte dit elselskab.

Læs mere om, hvad 1 kWh el koster her. Lær også mere om det "normale" kWh forbrug og timeprisen for en kilowatt.

Hvad koster el-gulvvarme i drift?

Driftsomkostningerne for el-gulvvarme afhænger af flere faktorer, herunder gulvvarmesystemets effektivitet, størrelsen på det område der skal opvarmes, og den aktuelle elpris. Selvom el-gulvvarme kan være dyrere at køre end nogle andre opvarmningssystemer, kan det give en meget behagelig og jævn varme.

Hvad koster en fryser i el om året?

Elforbruget for en fryser afhænger af dens effektivitet og størrelse, samt hvor ofte den åbnes. En gennemsnitlig fryser bruger omkring 200-400 kWh om året. Ved en elpris på 2,50 kr./kWh vil det koste mellem 500 og 1000 kr. om året.

Lær mere om, hvor meget strøm dine store apparater (inkl. fryseren) bruger her.

Hvad koster en tørretumbler i el?

En tørretumbler er et af de mest energikrævende apparater i en husstand. En gennemsnitlig tørretumbler bruger omkring 2-4 kWh pr. tørring. Ved en elpris på 2,50 kr./kWh vil det koste mellem 5 og 10 kr. pr. tørring.

Lær mere om, hvor meget strøm dine store apparater (inkl. tørretrumbleren) bruger her.

Hvad koster en vask i el?

Elforbruget for en vaskemaskine afhænger af dens effektivitet, samt hvor ofte og ved hvilken temperatur den bruges. En gennemsnitlig vaskemaskine bruger omkring 0,5-1 kWh pr. vask. Ved en elpris på 2,50 kr./kWh vil det koste mellem 1,25 og 2,50 kr. pr. vask.

Lær mere om, hvor meget strøm dine store apparater (inkl. vaskemaskinen) bruger her.

Hvad koster et køleskab i el?

Elforbruget for et køleskab afhænger af dets effektivitet og størrelse, samt hvor ofte det åbnes. Et gennemsnitligt køleskab bruger omkring 100-200 kWh om året. Ved en elpris på 2,50 kr./kWh vil det koste mellem 250 og 500 kr. om året.

Lær mere om, hvor meget strøm dine store apparater (inkl. dit køleskab) bruger her.

Hvad koster nyt el i et hus?

Prisen for at installere nyt el i et hus kan variere meget afhængigt af husets størrelse og kompleksiteten af installationen. Det er en god idé at få et tilbud fra en autoriseret elektriker for at få en nøjagtig pris.

Hvad koster tilslutning til el?

Prisen for tilslutning til elnettet kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder afstanden til det nærmeste elnet og omfanget af det nødvendige gravearbejde. Det er en god idé at kontakte dit lokale netselskab for at få en nøjagtig pris.

Hvornår er el billigst i appen?

Elpriser varierer gennem dagen baseret på udbud og efterspørgsel. Generelt er el billigst om natten og tidligt om morgenen, når efterspørgslen er lav. Du kan tjekke de aktuelle priser i din elselskabs app.

Til dette formål tilbyder vi "Norlys Energi" app'en, som du kan læse mere om her.

Hvornår på døgnet er el billigst?

Elpriser varierer gennem dagen baseret på udbud og efterspørgsel. Generelt er el billigst om natten og tidligt om morgenen, når efterspørgslen er lav.

Få flere detaljer på, hvornår el er billigst her og hvordan du finder den bedste elpris.

Hvor meget koster el?

Prisen på el varierer afhængigt af flere faktorer, herunder den aktuelle elpris, nettariffer, afgifter og moms. Du kan finde den specifikke pris på din elregning eller ved at kontakte dit elselskab. Du kan fx tjekke den aktuelle elpris hos Norlys: vi lavet et overblik over aktuelle elpriser her.

Er el billigere om natten?

Ja, el er oftest billigere om natten. Dette skyldes, at efterspørgslen efter el er lavere om natten, hvilket kan sænke prisen. Du kan dog også opleve lave priser i dagstimerne, hvis det blæser eller solen skinner meget, så der genereres meget billig, grøn energi. Du kan tjekke de specifikke priser for dit område ved at kontakte dit elselskab eller ved at kigge i din elselskabs app.

Med vores app "Norlys Energi" kan du tjekke elpriserne og planlægge dit elforbrug efter, hvornår strømmen er billigst.

Spørgsmål til el

Hvem melder flytning til elselskab?

Det er normalt den person, der flytter, der skal informere elselskabet om flytningen. Dette gør det muligt for elselskabet at lukke den gamle konto og åbne en ny konto på den nye adresse.

Se, hvor nemt det er at melde flytning af din elaftale til Norlys her.

Er der tilskud til el?

Der er ikke generelle tilskud til el. Men i dag er der gode muligheder for at få tilskud til elopvarmede boliger i form af reduceret elafgift.

Du kan læse mere om reglerne for reduceret elafgift her og hvad du skal vide, før du søger om det.

Hvilket elselskab har jeg?

Dit elselskab er den virksomhed, der leverer strømmen på din adresse. Du kan finde oplysninger om dit elselskab på din seneste elregning eller ved at logge ind på eloverblik.dk.

Hvor længe skal man bestille el, inden man flytter ind?

Det er en god idé at kontakte dit elselskab mindst 1-2 uger før du flytter ind for at sikre, at du har bestilt en elaftale til den dag, du flytter ind.

Du kan oplyse Norlys om flytning af din elaftale her.

Hvornår får man penge tilbage for el?

Hvis du har acontoregning, bliver det opgjort hver tredje måned, om du har betalt for meget forud i forhold til dit faktiske forbrug. Hvis du har betalt for meget forud, bliver dette beløb modregnet på din næste acontoregning.

Hvis du har månedsregning, betaler du månedsvis bagud for dit faktiske forbrug. Du slipper altså for risikoen for at betale for meget. 

Læs mere om din elregning her. 

Hvornår skal man afmelde sin elaftale?

Du skal afmelde dit elselskab, hvis du flytter ud af din bolig - og ikke skal have din elaftale med på en ny adresse. Flytter du blot fra én adresse til en anden adresse, kan du nemt flytte din elaftale fra Norlys med. 

Flytter du fra din adresse, skal du melde din fraflytning senest 10 dage, inden du fraflytter. Skal du flytte ind på en adresse, skal du melde din indflytning senest 5 dage efter, at du er flyttet ind.

Hvis du skifter fra et elselskab til et andet, behøver du typisk ikke at give besked til dit gamle selskab, da dit nye elselskab selv giver besked til det gamle om, at du skifter. Det gøres tidligst 3 dage før du skifter elselskab af konkurrencehensyn mellem selskaberne.

Du kan melde flytning af din Norlys elftale her.

Hvornår skal man aflæse sin elmåler?

Du skal aflæse din elmåler, når du flytter ind i en ny bolig, og når du flytter ud. Dette sikrer, at du kun betaler for den elektricitet, du faktisk bruger.

Lær hurtigt, hvordan du aflæser din elmåler her.

Kan den nye ejer overtage en eksisterende elaftale?

Ja, det er ofte muligt for den nye ejer at overtage den eksisterende elaftale. Dette skal dog aftales med elselskabet.

Om el

Hvad er el?

Elektricitet, ofte kaldet el, er en form for energi, der kommer i flere former, såsom statisk elektricitet, elektromagnetiske felter og strøm. I vores dagligdag bruger vi el til at drive vores elektriske apparater, belysning, opvarmning, køling og mange andre anvendelser.

Læs mere om elektricitet og strøm samt hvor det kommer fra her.

Hvad er vindenergi?

Vindenergi er en form for vedvarende energi, der produceres ved hjælp af vindmøller, der omdanner vindens kinetiske energi til elektricitet. Det er en ren, grøn energikilde, der ikke producerer drivhusgasser.

Læs mere om vindenergi og andelen af Danmarks strøm, der kommer fra vindmøller her.

Hvor klimavenligt er el?

Det afhænger af, hvordan elektriciteten er produceret. Når den genereres fra vedvarende energikilder som vind og sol, er den meget klimavenlig, da den ikke producerer drivhusgasser. Produceres den fra fossile brændstoffer, såsom kul og naturgas, er den mindre klimavenlig grundet drivhusgasserne, der frigives i processen.

Få inspiration til, hvordan du kan blive klimavenlig med små ændringer her.

Hvor kommer Danmarks energi fra?

Danmarks energi kommer fra flere kilder. I de seneste år har en stadig større andel af energien været fra vedvarende kilder, især vindenergi. Derudover kommer en del af energien fra fossile brændstoffer som kul og naturgas, samt fra import af elektricitet.

Du kan læse om, hvor meget af Danmarks energi der er vedvarende her.

Hvor mange elapparater har man i hjemmet?

Antallet af elapparater i et hjem kan variere meget afhængigt af størrelsen af hjemmet, antallet af beboere og livsstilen. En typisk dansk husstand kan have flere dusin elapparater, herunder køleskab, fryser, tv, computer, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, belysning, og mange andre. Vil du spare bedre på strømmen?

Lær mere om elvaner og få overblik over dit elforbrug her.

Hvor meget af Danmarks energi kommer fra vindmøller?

Andelen af Danmarks energi, der kommer fra vindmøller, varierer fra år til år, men har været stigende i de seneste år. I 2020 stod vindenergi for omkring 46% af Danmarks samlede elproduktion.

Læs mere i vores artikel "Hvor meget af Danmarks strøm kommer fra vindmøller?"

Hvor meget energi laver en vindmølle?

Det afhænger bl.a. af vindmøllens størrelse, vindhastigheden på stedet og hvor ofte og hvor længe vinden blæser. En moderne landbaseret vindmølle kan producere mellem 2 og 3 MW i timen under optimale forhold, hvilket er nok til at forsyne omkring 1.000 husstande med el.

Læs mere om, hvor meget strøm danske vindmøllerne producerer her og hvorfor vi højst sandsynligt får mange flere at se i fremtiden.