El - Alt du skal vide (og lidt til)

Vi bruger det hver dag. Sætter stikket i og tænder på stikkontakten, og så har vi adgang til al den el, vi kan bruge. Men hvor kommer el fra? Er der forskel på det? Og ikke mindst, kan du spare penge på din el-regning?

På denne side, kan du blive klogere på alt, hvad der er værd at vide om el – og lidt til.

Lige nu er fusionen mellem SE og Eniig i fuld gang. Men til foråret 2020, når vi hedder Norlys, er vi klar til at tilbyde spændende nye el-aftaler til de danske hjem.

Hvad er elektricitet?

Når vi snakker om elektricitet i daglig tale er det ofte elektrisk energi, vi taler om. Ofte bare forkortet til el. Det bliver hurtigt teknisk tung fysikundervisning at forklare præcist, hvad el er.

Lidt kort og forsimplet kan det dog forklares som elektroner, der river sig løs og ”hopper” fra et atom til et andet. Det skaber en elektrisk energi, som vi kan bruge til alverdens elektriske apparater.

Vil du gerne have en lidt længere version, kan du finde den på vores side om strøm.

Hvordan bliver el produceret?

Der findes mange forskellige måder at producere el på. I Danmark producerer vi selv el, men vi køber også el fra vores nabolande. Derfor er det svært at sige, hvordan præcis den el, der kommer ud af din kontakt, er produceret.

Energinet, der ejer og driver det danske el-transmissionsnet, har lavet et estimat over, hvor strømmen i Danmark samlet s­­­­et kommer fra. Du kan se, hvordan det fordeler sig i cirkeldiagrammet. Der kan dog være lokale forskelle rundt omkring i landet.

(Kilde: energinet.dk)


Produktion af elektricitet

Vindenergi

Den mest tydelige energikilde i det danske landskab er vindmøllerne, der både står på land og i vand. Her omdanner de den vedvarende energi fra vinden til el. Ifølge Energinet bliver ca. 40 % af det danske el-forbrug dækket af vindenergi.

Læs mere om vindenergi.

Kraftvarmeværker

De danske vindmøller, kan dog ikke dække Danmarks el-behov. Derfor sker en stor del af Danmarks el-produktion også på de danske kraftvarmeværker rundt omkring i landet. Her bliver forskellige typer brændsler, som f.eks. biobrændsel og naturgas, afbrændt og bliver omdannet til el og fjernvarme.

Vi køber og sælger el i stor stil

Det danske el-net er forbundet med vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Al den el, der bliver produceret her i Norden bliver handlet på den nordiske el-børs Nord Pool Spot.

Her bliver indkøbsprisen på el fastsat ud fra udbud og efterspørgsel, og det får i sidste ende også betydning for den kWh-pris, du skal betale.

El kan (endnu) ikke gemmes i større mængder, og skal derfor bruges med det samme det bliver produceret. Derfor svinger el-priserne konstant op og ned. Der er en række faktorer, der har betydning for prisudviklingen på el og den kWh-pris, du i sidste ende skal betale. Derfor har vi lavet en hel separat side omkring el-priser.

Hvad betyder grøn el?

Flere og flere el-selskaber tilbyder i dag, det de kalder grøn el, klimavenlig strøm eller miljøvenlig strøm. Som regel koster det kun få øre ekstra pr. kWh at gøre miljøet en tjeneste.

Men det betyder dog ikke, at din el i stikkontakten kommer direkte fra en vindmølle.Typisk fungerer grøn strøm ved, at dit el-elselskab kompenserer for dit el-forbrug. Den mængde el, du bruger, sørger de for at købe fra en vedvarende energikilde som f.eks. vindmøller. Men den el, der kommer ud af din stikkontakt, vil være præcis den samme – uanset om du betaler for grøn strøm eller ej.

Men hvorfor så betale for grøn el?

Selvom din el ikke kommer direkte fra en vindmølle, vil du dog stadig gøre miljøet en tjeneste ved at vælge en klimavenlig el-aftale. Du vil være med til at øge efterspørgslen på el fra vedvarende energikilder i steder for at bruge f.eks. fossile brændstoffer.

Især de fossile brændstoffer er en begrænset ressource, der vil slippe op i nærmeste fremtid med vores nuværende el-forbrug. Og så har de det også med at forurene uhensigtsmæssigt meget. Derfor bør vi satse mere på vedvarende energikilder, og den udvikling, kan du støtte med en klimavenlig el-aftale.

Du kan ikke mærke forskel, men det kan miljøet (og de kommende generationer).

De danske el-priser

Siden 2003 har det danske el-marked været liberaliseret. Det betyder, at du frit kan vælge el-leverandør og el-aftale. Det har givet langt større konkurrence på el-markedet, og gennem årene er der kommet flere forskellige el-leverandører i Danmark.

En øget konkurrence på el-markedet er primært en god ting for dig som forbruger, da det ofte vil betyde lavere el-priser. Der kan endda være penge at spare ved at skifte el-selskab.

Du kan endnu ikke skifte til Norlys - men det kan du foråret 2020.

Hvad betyder de kWh, der står på din el-regning?

Det beløb, der står på din el-regning er resultatet hvor mange kilowatttimer, du har brugt i perioden og din aktuelle kWh-pris. I bund og grund et ret simpelt regnestykke. Men straks lidt mere kompleks, hvis du spørger, hvordan dit el-forbrug og din el-pris bliver udregnet.

Kilowatttimer er måleenheden for, hvor meget el, du har brugt i perioden. Lidt forenklet kan man sige, at kilowatttimer er et udtryk for, hvor meget el du har brugt, og i hvor lang tid du har brugt det.

Læs mere om, hvordan dine kilowatttimer bliver målt.

Den anden faktor, der har betydning for din el-regnings størrelse, er den pris, du skal betale pr. kWh. Det er en pris, der er sammensat af flere ting, og det er ikke alle penge, der går til dit el-selskab.

Læs mere om sammensætningen af de danske kWh-priser.

Det er de sidste 12 % af kWh-prisen, du kan spare penge på

Når du betaler for din el, er det ikke kun din el-leverandør, der får penge. Faktisk er det ofte dem, der får den mindste andel. Langt størstedelen af kWh-priserne i Danmark består af miljø- og energiafgifter til staten samt moms.

Derudover skal du også betale for transporten af el til dit netselskab. Det er dem, der står for administration, vedligehold og udbygning af el-nettet i dit område. I modsætning til el-selskab, kan du ikke frit vælge netselskab, da det afhænger af din bopæl.

Dit el-selskab opkræver dog disse betalinger på vegne at staten og dit netselskab.


Spar penge på en del af din el

På vores side om el-priser, kan du læse mere om, hvordan de danske el-priser er sammensat.

Den korte version er, at langt størstedelen af den samlede pris, du betaler, er fastsat og den samme uanset el-selskab og el-aftale. Når du sammenligner el-priser og leder efter billig el er det altså de sidste 12 %, der er kWh-pris, som du skal kigge på.

Kan det så betale sig at lede efter billig el?

Når det kun er de sidste 12 % af el-regningen, du kan spare på, kan det så overhovedet betale sig at bruge tid på at lede efter billig el? Det er helt op til dig at vurdere.

Hvor stor din besparelse vil være afhænger meget naturligt af, hvor stort dit el-forbrug er. Jo mere el du bruger, desto flere penge kan der være at spare.

På tværs af de danske el-selskaber er forskellen på højeste og laveste kWh-pris ca. 30 øre. Den prisforskel vil betyde en årlig besparelse på omkring 1.000-1.200 kr. for en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn.

Men har du elvarme, varmepumpe, jordvarme eller andre grunde til et højt el-forbrug, vil din årlige besparelse være endnu større. Især fordi du også kan få reduceret el-afgift. Se hvordan du får billig el.

Overvej introtilbud på billig el

Mange el-selskaber tilbyder et eller flere introtilbud til nye kunder. I disse tilbud er kWh-prisen ofte skruet helt ned, og der kan være ekstra mange penge at spare – især hvis du har et højt el-forbrug.

Husk at billig el ikke altid er billigst

Hvis du går efter introtilbud, skal du dog huske at læse det med småt. Skjulte gebyrer, abonnementspriser og en efterfølgende høj kWh-pris kan hurtig æde enhver besparelse op – og måske gøre det dyrere i sidste ende. Du skal være opmærksom på:

Bindingsperiode – Binder du dig for en aftale for 3, 6 eller 12 måneder? Og får du den lave kWh-pris gennem hele perioden?

Abonnementspris – Er kWh-prisen kun lav, fordi der er en tilsvarende høj abonnementspris? Det kan hurtigt udligne en eventuel besparelse

kWh-prisen efter introperiode – Hvilket niveau ligger kWh-prisen på efter introperioden? Er det billigere eller dyrere end andre el-selskaber?

Få flere gode råd til din jagt på billig el

Er det billigst med en fast eller variabel el-pris?

Som hovedregel findes der to typer el-aftaler. Aftaler med fast el-pris og aftaler med variabel el-pris. Hvilken el-aftale, der passer bedst til dig, afhænger af flere ting – ligesom det er svært at sige, hvilken aftale, der vil være billigst.

 


El-aftaler med fast el-pris

I en el-aftale med en fast el-pris, vil din kWh-pris blive fastsat når du tegner aftalen, typisk en smule højere end den aktuelle dagskurs. Herefter vil du betale den samme kWh-pris i en bestemt periode – uanset om el-prisen går op eller ned.

Vil du gerne vide, hvad du skal betale for din el måned for måned – og har du ikke noget imod at betale lidt for den sikkerhed – så er en el-aftale med fast pris nok det rigtige for dig.

El-aftaler med variabel el-pris

I en el-aftale med en variabel el-pris, vil din kWh-pris følge markedsprisen på el. det betyder, at prisen både kan gå op og ned. Det er typisk her man finder de største besparelser, men det kan også blive dyrere, hvis prisen stiger.

Vil du gerne opnå de størst mulige besparelser – og har du ikke noget imod at løbe en risiko – så er en el-aftale med en variabel el-pris nok det rigtige for dig.


Vi arbejder på højtryk på fusionen mellem SE og Eniig, der skal blive til Norlys. Vi er endnu ikke helt klar med el-aftaler – men det bliver vi i foråret 2020.

Sådan skifter du (nemt) el-selskab

I Danmark er der frit el-valg, hvilket betyder, at du frit kan vælge el-selskab. Faktisk har vi haft frit el-valg siden 2003. Alligevel er det kun omkring 7 % af danskerne, der aktivt har taget stilling til, hvem der skal levere deres el.

Hvem leverer din el?

Måske ved du udemærket godt, hvem der leverer din el. Måske skænker du det ikke en tanke, fordi betalingen kører helt automatisk over betalingsservice. Du kan da heller ikke mærke forskel på den el, der kommer ud af stikkontakten.

Hvis du ikke aktivt har valgt el-selskab, er det ikke sikkert, du har den mest hensigtsmæssige el-aftale. Derfor kan der måske være penge at spare ved selv at vælge el-selskab.

Hvor mange penge, kan du spare ved at skifte el-selskab?

Det afhænger af, hvilken el-aftale du har i dag, og hvilken el-aftale du vil skifte til. Det er ikke kun kWh-prisen, der kan være forskel på, men også i måden den bliver afregnet på. I nogle el-aftaler er det en fast kWh-pris, i andre er det en variabel kWh-pris, der følger markedsprisen.

Læs mere om hvordan kWh bliver målt og prisen bliver udregnet

Der er en forskel på ca. 30 øre fra højeste til laveste el-pris på det danske el-marked. For en typisk dansk familie vil det betyde en årlig besparelse på omkring 1.000-1.200 kr.

Skal du flytte? Så husk at giv dit el-selskab besked

Hvis du flytter adresse, skal du også huske at give dit el-selskab besked. Se hvordan, du melder flytning til dit el-selskab - og få andre gode råd til din flytning.

Kun 4 steps skal der til - så har du skiftet el-selskab

Det er både gratis og nemt at skifte el-selskab – og i princippet, kan du gøre det lige så tit, du vil.

Du skal blot være opmærksom på, om du er omfattet af en bindingsperiode. Er du ikke omfattet af det, vil du typisk kunne opsige din nuværende el-aftale med udgangen af næste måned.

Hvis du vil skifte el-selskab kræver det kun 4 simple steps. Når først du har bestilt en ny el-aftale, klarer vi alt papirarbejdet for dig.

  1. Find din ønskede el-aftale
  2. Kontakt os eller udfyld vores formular
  3. Din nuværende leverandør sender dig en slutopgørelse
  4. Du får el fra din nye leverandør Norlys fra den aftalte dato.

Vi har skrevet en hel side, der fortæller om fordelene ved at skifte el-selskab – og hvad du skal være opmærksom på. Læs den før, du skifter el-selskab, så er du godt klædt på til at finde den bedste el-aftale til dit behov.

Til forået 2020 kan du også skifte til Norlys.

Beregn dit el-forbrug

Hvor meget el bruger du? Det er nok de færreste, der kan svare hurtigt og præcist på det. Men det er faktisk ikke svært at tjekke det – og de fleste, der gør det regelmæssigt sparer både penge og CO2.

I gennemsnit bruger en dansker 1.600 kWh om året. Bor man flere under samme tag, falder det gennemsnitlige forbrug pr. person lidt. En typisk dansk familie med to voksne og to børn i et 150 m2 hus bruger ca. 4.500 kWh om året.

(Kilde: Bolius)

Ved du om dit el-forbrug ligger over eller under gennemsnittet? Det kan du relativt nemt tjekke – enten online eller med en energimåler. Læs mere om el-forbrug.

Gå online og tjek hvor meget el du bruger

I dag er stort set alle danske husstande udstyret med en fjernaflæst el-måler. Det gør det muligt at gå ind på dit el-selskabs selvbetjeningsside og tjekke dit el-forbrug.

Her kan du tjekke, hvor meget el, du har brugt på et år, en måned, en uge, en dag og nogle gange også fra time til time.

Tjek dit årlige el-forbrug og sammenlign det med tal fra lignende husstande. Det giver dig et ret godt fingerpeg om, du ligger over eller under gennemsnittet.

Ligger det væsentligt over gennemsnittet, kan der være en del penge at spare ved at skrue ned for dit el-forbrug. Der kan også være penge at spare – uanset dit el-forbrug – ved at gå efter en aftale med billig el.


Hvor meget el bruger du på rent standby?

Har du mulighed for at se dit el-forbrug time for time, kan du også tjekke, hvor meget el du bruger på rent standby. Vælg en time, hvor alle i husstanden sover (eller ikke er hjemme). Der vil lamper, fjernsyn og andre elektriske apparater typisk være slukket. Det giver dig altså et billede af, hvor meget el, du bruger på apparater, der står standby.

Ting som køleskab, fryser og pumper i varmeanlægget skal selvfølgelig også køre om natten. Men der er en lang række andre elektriske apparater, du roligt kan slukke helt for, når du ikke bruger dem.

Ved at tjekke dit el-forbrug om natten, kan du få et billede af, hvor meget el – og hvor mange penge – du bruger på rent standby.

Mål præcist, hvor meget el dine apparater bruger

Hvis du gerne vil vide mere præcist, hvilke apparater, der sluger el, skal du have fat i en energimåler. Det er et simpelt måleredskab, du sætter mellem stik og stikkontakt. Energimåleren fortæller dig præcist, hvor mange kilowatt dit apparat bruger.

Det er en simpel og effektiv metode, hvor du både kan måle, hvor meget strøm et apparat sluger, når det bliver brugt, og når det bare står standby.

Sammenlign dine målinger med både lignende apparater og nye energieffektive versioner. Er el-forbruget højere, kan du måske spare penge ved at skifte til en nyere (og energieffektiv) model.

Vidste du, at du kan spare op til 45 kr. om året bare ved at tage din mobiloplader ud af stikket, når du ikke bruger den?

(Kilde: Bolius)

Er dit el-forbrug højt eller lavt?

Hvor meget el, du bruger afhænger af flere ting. Antallet af personer og elektriske apparater, vaner, opvarmningen af hjemmet og meget mere har alt sammen betydning for dit el-forbrug.

Hos Norlys er vi eksperter i el og el-forbrug og vi kigger gerne på dit el-forbrug, når vi er klar til at byde kunder velkommen til foråret 2020.

Spar på strømmen

Hvis du skruer ned for dit el-forbrug, sparer du ikke kun penge – du sparer også CO2. Det er både godt for din pengepung og klimaet.

En gennemsnitsdansker bruger ca. 1.600 kWh om året. Ifølge Energistyrelsen, kan vi dog sagtens bruge helt ned til 1.000 kWh strøm, uden at det går udover komforten. Det kræver blot, at vi er bevidste om vores vaner og køber energieffektive apparater. Beregningerne er lavet ud fra en gennemsnitshusstand. Bor man alene vil det personlige el-forbrug naturligt være højere, og derfor vil det være mere realistisk blot at sigte mod at komme ned på 1.500 kWh om året.

(Kilde: SparEnergi.dk)

Men ved du egentlig, hvor meget du får for en kWh?


Hvilke ting bruger danskernes deres el på?

Det bruger vi vores el på

El er blevet en nærmest uundværlig del af vores liv, og vi bruger det til mange forskellige ting. Nogle af tingene er nødvendige for at få vores hverdag til at fungere. Andre er mere en slags luksus, der egentlig godt kan undværes.

F.eks. bruger en gennemsnitsfamilie mere en 1/3 af deres strøm på TV og underholdning som computer, spilkonsoller og musik. Alene fjernsynet står for 15 % af el-forbruget i en almindelig dansk familie.

Ved at slukke (helt) for dine elektriske apparater, kan der dog være mange kWh og penge at spare. Skal du købe nyt, kan du også spare både el og penge i det lange løb ved at gå efter nye energieffektive modeller.

Spar 1.500 kr. med 6 gode el-vaner

Det tager tid at ændre vaner, det ved vi godt. Men nogle gange kan en god gulerod hjælpe lidt på det. Derfor har vi samlet 6 gode vaner, der kan skrue ned for dit el-forbrug og spare dig omkring 1.500 kr. om året.


Fyld vaskemaskinen helt op

Selvom de fleste vaskemaskiner i dag kan håndtere et sted mellem 5-8 kg, smider danskerne i gennemsnit kun 3,2 kg tøj til vask af gangen. Fylder du maskinen helt op hver gang, kan du spare hver 3. vask, hvilket svarer til ca. 130 kr. om året.

Vask tøjet ved lavere temperatur

Moderne vaskemidler, kan vaske dit tøj rent ved selv lave temperaturer. Halverer du eksempelvis temperaturen fra 40 til 20 °C, kan du spare op til 55 % af el-forbruget. Det svarer til 210 kr. om året.

Drop tørretumbleren, brug tørresnoren

Hver gang du bruger en B-mærket tørretumbler koster det dig 6 kr. Derfor kan du spare helt op til 660 kr. om året, hvis du dropper tørretumbleren 2 gange om ugen.

Sluk lyset, når du går

Der er ingen grund til at have lys i rum, du ikke opholder dig i – uanset om det er med sparepære eller ej. Husker du at slukke lyset, når du forlader et rum, kan det spare dig omkring 275 kr. om året.

Hold køleskabet på 5 °C og fryseren på -18 °C

Hver gang du sænker temperaturen en grad i dit køleskab, stiger dit el-forbrug med 5 %. I fryseren er det 2-3 % for hver grad under -18 °C. Det er rigeligt til at passe på din mad. Går du fra 3 til 5 °C i dit køleskab og fra -22 til -18 °C i din fryser, kan det spare dig for ca. 100 kr. om året.

Fyld opvaskemaskinen og sænk temperaturen

Du behøver ikke skrue helt op for opvaskemaskinen, før dit service bliver rent. Kan du nøjes med 50/55 °C i stedet for 65 °C, kan du spare 10-20 % strøm. Og ligesom med vaskemaskinen er det spild af el at køre med en halvfyldt opvaskemaskine. Fylder du opvaskemaskinen helt op og sparer hver 3. vask, kan du spare 170 kr. om året. Skruer du temperaturen ned fra 65 °C til 50/55 °C, kan du spare 55-105 kr. ydereligere om året.

(Kilde: Sparenergi.dk)

Skru ned for varmen og spar 5 % el

En god tommelfingerregel er, at man kan spare 5 % på varmeregningen, hver gang man skruer en grad ned. Har du el-varme, er det altså en relativt nem måde at spare meget på både el, penge og CO2. El-varme giver også mulighed for reduceret el-afgift, hvilket giver endnu billigere el.

Kan du for eksempel godt tåle at skrue 3 grader ned for varmen, kan du spare lidt over 14 % på varmeregningen. Det kræver måske bare lige, at du finder en ekstra trøje frem.

Skift til LED og brug mindre el

I dag er sparepærer og LED-teknologien blevet så god, at de energieffektive pærer kan bruges alle steder. Lysegenskaber er stort set identiske med tidligere type pærer, men de bruger kun en brøkdel af den samme el.

Næste gang du skal skifte en el-pære, bør du altså gå efter en LED-pære, hvis du vil spare el og penge på den lange bane.

Tjek dit el-forbrug regelmæssigt og spar 15 %

Erfaringer fra SE og Eniig, som nu er fusioneret til Norlys, viser, at de kunder, der tjekker deres el-forbrug regelmæssigt, sparer penge – helt op til 15 %.

På dit el-selskabs selvbetjeningsside, kan du se dit el-forbrug time for time og helt op til et år af gangen. Du kan bruge tallene til at sammenligne dig med lignende husstande og se, om dit el-forbrug ligger over eller under gennemsnittet.

Hos nogle el-selskaber, kan du også opsætte forbrugsalarmer, hvor du får besked, hvis dit el-forbrug er over eller under en bestemt grænse. På den måde kan du blive mere bevidst om dine el-vaner og måske i sidste ende spare penge på el-regningen.

Er el billigere om natten?

Ja, det kan det faktisk være. Med undtagelse af solceller, betyder nat og dag ikke den store forskel for produktionen af el. Til gengæld er el-forbruget langt mindre om natten, fordi de fleste mennesker ligger og sover, og derfor ikke bruger nær så mange elektriske apparater.

For at kunne udnytte den billige strøm om natten, kræver det dog, at din kWh-pris bliver afregnet på timebasis. Det er dog de færreste el-selskaber, der tilbyder det til privatkunder.

For en almindelig privatkunde er besparelsen dog sjældent så stor, at det kan betale sig at stå op om natten for. Selv hvis en typisk dansk husstand bruger strøm på alle de rigtige tidspunkter, vil besparelsen sjældent være mere end 300-400 kr. om året.

Medmindre du er en natteravn og har både el-varme og el-bil, vil det derfor sjældent være nogen god forretning at skifte til en timeafregnet el-aftale. Besparelsen ved de lavere priser om natten, kan hurtigt blive ædt op af de dyrere el-priser om dagen.

Men der er heldigvis andre måder at få billig el på.

Forstå din el-regning

Hver gang du tænder på kontakten, koster det penge. Derfor slipper du heller ikke for at få en el-regning – enten i postkassen eller digitalt via mail. Der kan være mange poster at forholde sig til på regningen, og ikke alle er lige nemme at gennemskue. Derfor har vi lavet en guide til at forstå din el-regning.

Hvornår kommer el-regningen?

I stort set alle el-selskaber bliver dit el-forbrug gjort op hvert kvartal. Det betyder, at du vil modtage en el-regning fire gange om året – enten i postkassen eller digitalt via mail.

Din el-regning består typisk af 2 dele

Alt efter, hvilket el-selskab du modtager din el-regning fra, kan den tage sig ud på lidt forskellige måder. Fælles for stort set alle el-selskaber er dog, at din el-regning er delt op i et acontobeløb og en opgørelse over dit faktiske el-forbrug. 

Kort fortalt er:

  1. Aconto-regningen et overslag på, hvor meget el, dit el-selskab forventer, du bruger i dette kvartal. På baggrund af de beregninger, betaler du et acontobeløb forud.
  2. Opgørelsen er målingen af dit faktiske el-forbrug i det forgangne kvartal. Dit faktiske forbrug bliver modregnet det aconto-beløb, du tidligere har betalt for kvartalet.

Typisk vil de to tal blive lagt sammen til ét samlet beløb. Det er det beløb, du skal betale, og som samlet set udgør din el-regning for det kvartal.

Se en mere detaljeret gennemgang af den typiske el-regning.

 

Forstå din el regning

Acontoraten for dette kvartal

På aconto-regningen har dit el-selskab lavet en overslagsberegning på, hvor meget el de forventer, du bruger i dette kvartal. Altså hvor mange kWh, de forventer, du bruger i denne periode.

Typisk vil beregningen være baseret på dit tidligere el-forbrug. Hvis dit faktiske el-forbrug ligger over eller under aconto-beregningen, vil du blive modregnet det på din næste el-regning.

Din kWh-pris og dit forventede el-forbrug afgør, hvor stort et acontobeløb, du skal betale.

Opgørelsen af det tidligere kvartal

I modsætning til aconto-regningen er opgørelsen en måling af dit faktiske el-forbrug i det forgangne kvartal. Altså præcis det antal kWh du endte med at bruge i perioden.

Medmindre der er sket markante ændringer i dit el-forbrug, vil opgørelsen ende med at ligge en lille smule over eller under det tidligere opkrævede acontobeløb.

Resultatet af din opgørelse plejer at blive lagt til eller trukket fra det acontobeløb, der også fremgår af regningen.

Det betyder posterne på din el-regning

Faktisk er det kun to af posterne på din el-regning, der er betaling til dit el-selskab. Det er henholdsvis den pris, de tager pr. kWh og en fast abonnementspris.

Derudover skal du også betale til dit netselskab samt afgifter og moms til staten. Disse priser er fastsatte og vil være de samme, uanset hvilket el-selskab du vælger. Dit el-selskab opkræver blot betalingen på vegne af staten og dit netselskab.

Se hvad posterne dækker over

Tilmeld din el-regning Betalingsservice og spar penge

Får du tilsendt din el-regning med posten, vil der ofte være et faktureringsgebyr på 49 kr. pr. regning.

Du kan dog nemt slippe for dette faktureringsgebyr. Alt du skal gøre er at tilmelde dine el-regninger til Betalingsservice. Så har du sparet de første knap 200 kr. om året der.

Har du el-varme, kan du få billigere el

Bliver dit hjem primært opvarmet med el-radiatorer, jordvarme eller varmepumpe kan du ret nemt skære toppen af din el-regning.

Opfylder dit hjem kravene, kan du få reduceret el-afgiften på alt forbrug, der overstiger 4.000 kWh/år.

Se hvordan du søger om reduceret el-afgift.

Få reduceret el-afgift med tre simple trin

Tjek om du allerede får reduceret el-afgift

Måske får du allerede reduceret el-afgift uden at vide det. Find din seneste el-regning fra din el-leverandør og tjek, om der står en linje med teksten ’Reduceret el-afgift’ eller noget i den stil. Gør der det, får du allerede reduceret el-afgift. Hvis ikke det står der, kan du ret nemt søge om det – endda med tilbagevirkende kraft.

Står linjen på din el-regning, får du allerede den billige elafgift på de kilowatttimer, du bruger udover de første 4.000 kilowatt.

Står linjen ikke på din el-regning, og er dit årlige el-forbrug over 4.000 kWh, kan du med ganske få steps søge om at få den reducerede elafgift.

Elregning med reduceret el afgift

Tjek din bolig i BBR

For at kunne få reduceret sin el-afgift kræver det først og fremmest, at boligen er korrekt registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Her skal der enten stå el, jordvarme eller varmepumpe som boligens primære varmeinstallation.

Er det ikke tilfældet, kan du selv rette oplysningerne. Det skal du gøre, inden du kan søge om reduceret el-afgift.

Søg om reduceret el-pris hos dit el-selskab

Når du har fået bekræftet, at din bolig er korrekt registreret i BBR, er du klar til at søge om reduceret el-afgift. Det gør du ved at kontakte dit el-selskab. Når de har bekræftet, at du vil få reduceret el-afgift, vil du automatisk betale mindre for hver kWh over 4.000 på årsbasis. I nogle tilfælde vil det også være med tilbagevirkende kraft.

Så meget kan du spare i el-afgift om året

I 2019 var el-afgifterne:

  • 110,05 øre/kWh inkl. moms for el-forbrug op til 4.000 kWh/år
  • 32,38 øre/kWh inkl. moms for el-forbrug over 4.000 kWh/år

Det betyder altså en besparelse på 78,13 øre/kWh over 4.000 kWh på et år. Men hvor meget bliver det til på et år? Det kan faktisk blive til mange penge. Bor du f.eks. i et el-opvarmet hus med et årligt el-forbrug på 15.000 kWh, vil det betyde en årlig besparelse på over 8.000 kr. inkl. moms.

Har du ikke el-varme? Der er heldigvis også andre måder at spare på strømmen og få billigere el.

Betaler du for meget for din el?

Der er mange forskellige el-aftaler at vælge mellem. Det kan hurtigt føles lidt som en jungle at finde rundt i kWh-priser, afgifter og abonnementspriser. Hvad der måske i første omgang ligner en billig el-aftale, kan vise sig slet ikke at være det på sigt.

Som dansk el-forbruger har du faktisk mere end 100 forskellige el-aftaler at vælge mellem. Derfor er der heller ikke noget at sige til, det kan virke uoverskueligt.

Bør du vælge trygheden i en el-aftale med fast pris? Eller har du ro i maven til at tage en el-aftale med variabel pris?

Der findes ikke noget rigtig eller forkert svar. Vi har skrevet en side om billig el, som måske kan gøre dig lidt klogere på, hvad du bør gå efter.

keyboard_arrow_up