Niels Duedahl
Adm. direktør/CEO


Telefon: 2922 8508
Mail: niels@norlys.dk

Gert Vinther Jørgensen
Økonomidirektør/CFO


Telefon: 3055 3530
Mail: gert@norlys.dk

Jesper Barslund Jacobsen
Direktør, Infrastruktur/COO


Telefon: 2255 6191
Mail: jesbar@norlys.dk

Agnete Lundemose
HR-direktør


Telefon: 3092 0511
Mail: agnlun@norlys.dk

Anne Mette Aaby Aes
VP, Koncernøkonomi


Telefon: 4139 1185
Mail: annaae@norlys.dk

Christoffer Møller Kristensen
VP, Finans & Afregning


Telefon: 2928 1613
Mail: chrkri@norlys.dk

Jens Hansen
VP, Supply Chain


Telefon: 3067 3965
Mail: jenhan@norlys.dk

Lars Bo Jensen
VP, Strategi & forretningsudvikling


Telefon: 2345 9755
Mail: larjen@norlys.dk

Mads Brøgger
Direktør, Norlys Energi


Telefon: 5139 5841
Mail: madbro@norlys.dk

Marianne Skaanning Ebbesen
VP & Kommunikationsdirektør


Telefon: 6116 5549
Mail: marebb@norlys.dk

Morten Bilgrav Mathiasen
Direktør (SVP), IT & Innovation


Telefon: 2073 1243
Mail: mormat@norlys.dk

Robbert Nickolaj Stecher
Direktør, Fusionsprogram


Telefon: 2030 8733
Mail: robste@norlys.dk

Sune Nabe Frederiksen
Direktør, Norlys Digital


Telefon: 2437 0055
Mail: sunfre@norlys.dk

Torben Poulsen
Direktør, Norlys Tele


Telefon: 6116 5591
Mail: torpou@norlys.dk

Ulf Lund
CEO, Boxer


Telefon: 4132 9500
Mail: ulflun@norlys.dk