El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller


Organisationen

Norlys er en andelsejet energi- og telekoncern, som er organiseret i fire divisioner med hver sin ledelse og bestyrelse. Norlys-koncernen ejer desuden Stofa A/S, som placeret under Norlys Digital, og Netselskabet N1, som ligger i Norlys Forsyning samt 50 procent af Eurowind Energy, som ligger i Norlys Renewables.

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Norlys

Bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. består pr. 21. april 2023 af 15 medlemmer, som er valgt af og blandt repræsentantskabet samt fire medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen varetager, under ansvar over for vores repræsentantskab, den overordnede ledelse af Norlys-koncernen. Det betyder, at bestyrelsen blandt andet ansætter direktionen og fastsætter direktionens bemyndigelse samt har ansvaret for koncernens strategi.

Bestyrelsen i Norlys har etableret to udvalg, som understøtter bestyrelsens behandling af specifikke emner: Et Governance- og Kompetenceudvalg og et Risiko- og Revisionsudvalg.

For at sikre det aktive ejerskab, den nødvendige viden og de rette kompetencer består bestyrelserne i Norlys’ divisioner både af andelshavervalgte medlemmer og uafhængige eksterne medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon