El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller


Organisationen

Norlys er en andelsejet energi- og telekoncern, som er organiseret i fire divisioner med hver sin ledelse og bestyrelse. Norlys-koncernen ejer desuden Stofa A/S, som placeret under Norlys Digital, og Netselskabet N1, som ligger i Norlys Forsyning samt 50 procent af Eurowind Energy, som ligger i Norlys Renewables.

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Norlys

Efter fusionen mellem SE og Eniig har vi forenet vores to bestyrelser til en. Bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. består derfor frem mod 2023 af 23 medlemmer, som er valgt af og blandt repræsentantskaberne i det tidligere SE og Eniig samt fire medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen varetager, under ansvar over for vores repræsentantskab, den overordnede ledelse af Norlys-koncernen. Det betyder, at bestyrelsen blandt andet ansætter direktionen og fastsætter direktionens bemyndigelse samt har ansvaret for koncernens strategi.

Bestyrelsen i Norlys har etableret tre udvalg, som understøtter bestyrelsens behandling af specifikke emner: Et vedtægts-, vederlags- og governance-udvalg, et kompetenceudvalg og et risiko- og revisionsudvalg.

For at sikre det aktive ejerskab, den nødvendige viden og de rette kompetencer består bestyrelserne i Norlys’ divisioner både af andelshavervalgte medlemmer og uafhængige eksterne medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon