El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller


Vilkår og priser for tv og internet

Generelle vilkår 

Klagemuligheder

Norlys' afgørelser vedrørende tele og bredbåndsforhold kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.TH, 1609 København, på 33 18 69 00 eller via www.teleanke.dk.

Afgørelser vedrørende tv-forsyning indbringes for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, +45 72405600, [email protected]

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mail: [email protected]

Fuldmagt

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning (GDPR) i EU i kraft, og kravene til, hvordan virksomheder opbevarer og behandler dine personoplysninger, blev skærpet.

Du har visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi har om dig, og vi har foranstaltninger og processer, der sikrer, at det gør det muligt for dig at gøre brug af dine rettigheder om angivet i vores persondatapolitik.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte vores Kundeservice på 7033 2033. Hvis du vælger at lade andre personer, f.eks. familiemedlemmer, gøre brug af dine rettigheder, skal du udfylde en fuldmagt, som skal underskrives af begge parter. 

Hent fuldmagt

Binding

Der er 6 måneders binding på dit internetabonnement. Bindingsperioden træder i kraft samme dag som du har startdato på dit abonnement. Du kan se din startdato på dit ’Tillæg til Ordrebekræftelsen’.  

Prislister

Generel

Adm. betalingsgebyr pr. regning 9,75 kr.
Faktureringsgebyr pr. regning (bortfalder hvis abonnementet tilmeldes Betalingsservice) 35,00 kr.
Rykkergebyr 100,00 kr.
Inkassovarsel 100,00 kr.

Tv

Oprettelse Vælg 8 og Vælg Alt 0,00 kr.
Oprettelse/skift til Vælg Frit 199,00 kr.
Oprettelse Mini, Mix og TV 2-pakken 399,00 kr.
Oprettelse/skift til TV 2-kort 399,00 kr.
Installation Vælg 8 og Vælg Alt 0,00 kr.
Installation Vælg Frit 999,00 kr.
Installation Mini, Mix, TV 2-pakken og TV 2-kort 1.999,00 kr.
Sæt abonnement på pause 299,00 kr.
Gebyr for fremsendelse af nyt programkort, såfremt programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af kundens forhold 250,00 kr.
Antennetjek 999,00 kr.

Internet

Generelt Pris
Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199,00 kr.) 0,00 kr.
Eftersendelse af tekniker 999,00 kr.
Forgæves teknikerbesøg 699,00 kr.
Internettekniker pr. halve time 400,00 kr.
Nyt internetudstyr (inkl. afsendelse) 699,00 kr.
Erstatning af router 599,00 kr.
Erstatning af wifi-enheder 500,00 kr.
Materialer: Kabler 49,00 kr.
Materialer: Multistik 79,00 kr.
Flytning 0,00 kr.
   
Internet via fibernet  
Nyetablering via kampagne (kun udvalgte adresser) 0,00 kr.
Installation med tekniker (pris afhængig af adressen) 0,00 - 999,00 kr.
Ekstra gravning pr. meter (kun udvalgte adresser) 500,00 kr.
Indvendig splidseboks (kun udvalgte adresser) 1.700,00 kr.
Flytning af KAP-stik internt i boligen (kun udvalgte adresser) 2.500,00 kr.
   
Internet via kabelnet  
Installation med tekniker 0,00 kr.
Installation med tekniker & stikskifte 0,00 kr.

Fortrydelsesret


Du har ret til at fortryde dit køb hos Norlys uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen for bestilling af tv udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For udstyr er det dog 14 dage efter den dag, du eller den tredjemand, du har valgt, får udstyret i fysisk besiddelse (ikke fragtmanden). Du har mulighed for at fortryde din bestilling af internet 14 dage fra modtagelse af ’Tillæg til ordrebekræftelse’.

Hvordan gør jeg?

For at benytte din fortrydelsesret skal du give Norlys klar og tydelig besked herom. Dette kan du gøre ved brev, mail eller telefon til nedenstående, eller ved at udfylde denne formular. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du meddeler det inden udløb af de 14 dage. 

Norlys Tv og Internet A/S
Postbox 118
1411 København K 
Telefon: 7033 2033 
E-mail: [email protected]

Udfyld fortrydelsesformular

Har du bestilt dit internet fra Norlys hos en af vores forhandlere, så skal du annullere aftalen hos denne forhandler, såfremt du fortryder dit køb.

Hvad sker der, hvis jeg fortryder?

Hvis du anvender din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om, at du ønsker at fortryde aftalen. Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget tv-kort og/eller udstyr, eller du har fremlagt dokumentation for returnering.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon