Forstå din gasregning

Har du svært ved at gennemskue din gasregning? Er beløbet højere, end du forventede? Eller vil du bare gerne vide, hvad de forskellige poster dækker over? I så fald er du ikke alene.

Det betyder posterne på regningen


Når du kigger på din gasregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster. Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

FlexGas (eller anden gasaftale med Norlys)

Er navnet på dit gasprodukt og dækker over din betaling for gas i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transmission

Dækker omkostninger til selve transporten af gas i Energinets ledninger og de udgifter, der kan være forbundet med transporten. Prisen for transmission fastsættes en gang årligt af Energinet.

Distributionsabonnement

En fast abonnementspris til dit distributionsselskabet Evida.

Distributionstarif

Betaling til dit distributionsselskab Evida for transporten af gassen i den del af naturgasnettet, som ejes af dem. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Nødforsyningstarif

Opkræves af dit distributionsselskab Evida på vegne at Energinet. Alle danske forbrugere er med til at betale for det nødforsynings-beredskab, som Energinet er forpligtet til at sikre. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Naturgasafgift, NOx-afgift og Co2-afgift

Alle tre er energiafgifter til staten. De fastsættes af staten og skal betales uanset, hvem du vælger som gasleverandør. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

En ren aconto regning er den første regning du modtager, når du bliver tilmeldt en ny adresse. En aconto regning er en forudbetaling for den kommende periode. Perioden du betaler for, vil altid være anført på regningen