Forstå din regning

Har du svært ved at gennemskue din regning? Hvad er den aktuelle sats for elafgiftsrefusion? Hvor finder jeg mine regninger? Find svar på dine spørgsmål her.

Kort om dine regninger

Som opladningskunde får du en regning hver måned, der dækker over dit faktiske forbrug og opladningsabonnement for den seneste måned + modregning af evt. refusion på ladestrøm.

Har du også Norlys som elleverandør, vil du få en samlet regning for din el- og opladningsaftale. Var du allerede elkunde hos Norlys, da du bestilte din opladningsaftale, vil du altså fremover modtage en samlet regning hver måned i stedet for den kvartalsvise acontoregning.

Er dine regninger ikke allerede tilmeldt Betalingsservice, anbefaler vi at du gør dette ved næste regningsbetaling - dermed sikrer du, at dine regninger betales til tiden, og du slipper for gebyret ved manuel betaling.

Forstå din regning

Her kan du få en forklaring af de væsentligste punkter på din regning.

  1. Din elaftale
  2. Husstandens totale elforbrug inkl. el til opladning (u. moms)
  3. Samlet pris for husstandens totale elforbrug (m. moms)
  4. Opladningsaftale
  5. Mængden af el til opladning
  6. Refusionssats (u. moms) (ændret 01-07-2022)
  7. Pris for opladningsaftale fratrukket refusion (m. moms)

Har du brug for at forstå de resterende punkter på regningen, kan du læse mere her.