Forstå din regning

Har du svært ved at gennemskue din regning? Hvad er den aktuelle sats for elafgiftsrefusion? Hvor finder jeg mine regninger? Find svar på dine spørgsmål her.

Kort om dine regninger

Som opladningskunde får du en regning hver måned, der dækker over dit faktiske forbrug og opladningsabonnement for den seneste måned + modregning af evt. refusion på ladestrøm.

Har du også Norlys som elleverandør, vil du få en samlet regning for din el- og opladningsaftale. Var du allerede elkunde hos Norlys, da du bestilte din opladningsaftale, vil du altså fremover modtage en samlet regning hver måned i stedet for den kvartalsvise acontoregning.

Er dine regninger ikke allerede tilmeldt Betalingsservice, anbefaler vi at du gør dette ved næste regningsbetaling - dermed sikrer du, at dine regninger betales til tiden, og du slipper for gebyret ved manuel betaling.

Forstå din regning

Her kan du få en forklaring af de væsentligste punkter på din regning.

  1. Din elaftale
  2. Husstandens totale elforbrug inkl. el til opladning (u. moms)
  3. Samlet pris for husstandens totale elforbrug (m. moms)
  4. Opladningsaftale
  5. Mængden af el til opladning
  6. Refusionssats (u. moms) (ændret 01-07-2022)
  7. Pris for opladningsaftale fratrukket refusion (m. moms)

Har du brug for at forstå de resterende punkter på regningen, kan du læse mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår modtager jeg min regning?

Din regning vil senest midt på måneden være synlig på Mit Norlys. Er du tilmeldt regning på e-mail vil du også modtage denne midt på måneden.

Din regning dækker over dit faktiske forbrug og opladningsabonnement for den seneste måned + modregning af evt. refusion på ladestrøm. 

Er du tilmeldt Betalingsservice, betales din regning automatisk, og dine betalinger vil fremgå af Betalingsservice-oversigten fra din bank. Det vil ligeledes fremgå tydeligt af din regning, at din betaling foregår via Betalingsservice. Hvis du modtager en regning, hvor det ikke fremgår, at din betaling foregår via Betalingsservice, er det vigtigt, at du selv får betalt regningen via din netbank.

Hvor kan jeg se mine regninger?

Du kan se og downloade alle dine regninger på Mit Norlys under regningssiden. Her kan du også se, om du er tilmeldt Betalingsservice og om dine regninger dermed bliver betalt automatisk. Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, kan du på regningssiden tilmelde dig, så dine fremtidige regninger automatisk bliver betalt.

Skal jeg betale aconto?

Nej, som opladningskunde betaler du for faktisk forbrug og abonnement. Du vil modtage en regning hver måned.

Har du også Norlys som elleverandør, vil du få en samlet regning for din el- og opladningsaftale. Var du allerede elkunde hos Norlys, da du bestilte din opladningsaftale, vil du fremover modtage en samlet regning hver måned i stedet for den kvartalsvise acontoregning.

Hvad er den aktuelle refusionssats?

Du kan altid se den aktuelle og gældende refusionssats her.

Hvor kan jeg se, om jeg får refusion for elafgiften?

På din regning kan du under "Andre aftaler" se, hvor meget strøm du har anvendt på opladning af din bil, og dermed hvor meget refusion du får retur for elafgiften.

Hvad er "minimumsafgift" når vi taler om elafgiften?

Det beløb man maksimalt kan få refunderet fra SKAT er elafgiften minus minimumsafgiften, som pt. udgør 0,50 øre/kWh inkl. moms.

På din regning vil du derfor se en meget lille forskel på den elafgiftssats, som du betaler, og den sats du får refunderet. 

Har du spørgsmål til din elregning?

Den regning, du betaler for din opladningsaftale og dit elforbrug, minder på mange måder om en almindelig elregning fra Norlys - med få undtagelser. Hvis du leder efter svar på spørgsmål til din elregning, kan du læse mere her. 

Forstå din elregning