Hvad er en bruttolønsordning?

 

En bruttolønsordning er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om en lønomlægning eller –nedgang. I stedet for ekstra penge på lønkontoen, får medarbejderen i stedet et eller flere goder. På den måde bliver for eksempel fri telefon, fibernet, firmabil, uddannelse, eller andet en del af medarbejderens lønpakke.

Værdien af godet bliver modregnet i bruttolønnen – dvs. før skat. Dette betyder, at medarbejderen i praksis kommer til at betale mindre i skat.

Regler for bruttolønsordning

Inden der kan laves en aftale om en bruttolønsordning, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 • "Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi er ikke omfattet af disse regler"*

 

*Kilde: Skat

Dette kan du for eksempel bruge en bruttolønsordning til

Her er eksempler på, hvad du kan bruge en bruttolønsordning til:

 • Fibernet eller andet internet

 • Forsikring

 • Uddannelse

 • Fitness

 • Firmabil

 • Fri telefon

 • Computer

 • Frokostordning

Opdaterede regler for bruttolønsordningen

Reglerne for bruttolønsordningen bliver løbende tilpasset og reguleret blandt andet hvad angår takster. Du kan læse de seneste regler og afgørelser på Skat.dk. Find overblikket her og alle detaljerne her.

Bruttolønsordning og multimedieskat – hvordan hænger de sammen?

Hvis du har indgået en aftale om bruttolønsordning i forbindelse med fri telefon, internetmeller computer, kan du læse mere om multimedieskat herunder. I nogle tilfælde vil du som medarbejder nemlig skulle betale skat af dit nye personalegode.

Hvad er multimedieskat?

Multimedieskat er det beløb, den enkelte medarbejder skal betale i skat, hvis vedkommende får betalt telefon (fastnet eller mobil), internet eller computer af sin arbejdsgiver. Du kan finde den aktuelle sats hos SKAT.

Hvornår skal jeg betale multimedieskat?

Du skal som udgangspunkt betale multimedieskat, hvis din arbejdsgiver betaler for internet, telefon, computer eller andre multimedier, som du også må bruge til private formål. Hvis du for eksempel kun har privat rådighed over fri telefon en del af året, bliver du kun beskattet for de måneder, hvor din arbejdsgiver betaler din telefon.

Ingen regler uden undtagelser – også for multimedieskatten

Selvom du som udgangspunkt skal betale multimedieskat, findes der få undtagelser og særtilfælde, du skal kende til. Undtagelserne og særtilfælde er listet herunder:

Undtagelser for telefon

Hvis du kun bruger telefonen til arbejdsbrug, skal du ikke betale multimedieskat. Til gengæld skal du sammen med din arbejdsplads indgå en tro- og love-erklæring om, at telefonen er en arbejdstelefon. Du kan læse mere om reglerne hos SKAT.

Undtagelser for internet

Hvis du via dit internet eller medarbejderbredbånd kan få adgang til din virksomheds netværk og servere ved hjælp af en VPN-forbindelse eller lignende, skal du ikke betale multimedieskat.

Regler for computere, iPads med flere

Du skal ikke betale multimedieskat af din arbejdscomputer, selvom du bruger den privat. Tablets som for eksempel iPad, Samsung Galaxy Tab og Windows Surface bliver betragtet som computere i forhold til skat.

Det betyder, at tablets ikke er skattepligtige, hvis de er til arbejdsmæssig brug. Får du derimod stillet en computer eller tablet til rådighed, som udelukkende er til privat brug, skal du betale skat af enhedens værdi.

Computerskærme

Du bliver ikke beskattet af ”sædvanligt udstyr” til din computer. Sædvanligt udstyr dækker blandt andet over skærme, printer og software af almindelig standard og størrelse. Computerskærme på 32", 37" eller derover betragtes ikke, som det så ud i 2019, som sædvanligt tilbehør, og er derfor skattepligtige. Se de seneste regler her.

Ægtefællerabat

Hvis du bor med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, og han/hun også har fri arbejdsgiverbetalt telefon, får I 25% ”rabat” på multimedieskatten. Rabatten bliver trukket automatisk.