Vilkår og priser for internet og erhvervstelefoni

Vilkår

Priser

Teknikerydelser (pris ekskl. moms)

Ændring af IP-plan, QoS, VRF eller port politik (pr. 1/2 time) 650,00 kr.
Nedgradering af engagement 239,20 kr.
Startgebyr ved ekstra kørsel 500,00 kr.
Forgæves kørsel 518,40 kr.
Flytning af indvendig fiberboks (aktiv installation) 1.279,20 kr.
Erhvervsinternet boost 999,00 kr.

Gebyrer (pris ekskl. moms)

Faktureringsgebyr 39,20 kr.
BS Betalingsgebyr 7,80 kr.
Rykkergebyr (momsfrit) 100,00 kr.
Lukkegebyr pga. restance 200,00 kr.
Forsendelsesgebyr 79,20 kr.