Teknologien driver den grønne omstilling

Apple og Facebook åbner store datacentre i Danmark. Teknologi­giganterne stiller ikke kun høje krav til fiberinfrastrukturen - de vil også have strøm fra vedvarende energikilder.

Apple og Facebook forstærker dermed den globale tendens, hvor virksomheder investerer i grøn omstilling og understreger de klimamæssige og økonomiske potentialer. Læs med og opdag hvorfor digitaliseringen driver det grønne energiforbrug fremad.

Data-eksplosionen kommer

Virksomheder håndterer og skaber enorme mængder data i en udvikling, som de færreste kan følge med til. Den globale datamængde fordobles hvert 2. år, så der i 2025 er globale datamængder svarende til astronomiske 163 zettabytes.

Den eksplosive datavækst driver store investeringer i digital infrastruktur, hvor datacentre kan siges at spille hovedrollen. Datacentre fungerer som varehuse i en digital økonomi - og driver samtidig energiforbruget i vejret. Det skaber potentielt et alvorligt paradoks.

Hvad er et datacenter?
Et datacenter er et kæmpe lagerrum fyldt med computerservere. Disse servere håndterer enorme mængder af data, som vi alle bruger- fx netbaserede tjenester som e-mail, videostreaming, lagring af filer, dokumenter og meget andet.

Hvorfor kommer datacentrene til Danmark?

Et datacenter kræver enorme mængder energi. Så det er afgørende med en stabil elforsyning. Og det får tech-giganterne i Danmark, som har forsyningssikkerhed på 99,99 procent.

Afstand og infrastruktur har også betydning. Jo kortere afstand til det nærmeste datacenter, jo bedre internetforbindelse og hastigheder. I "Projekt Havfrue" bliver Esbjerg forbundet til New Jersey på den amerikanske østkyst med et 7.000 km langt fiberkabel. Den direkte internetforbindelse mellem Danmark og USA betyder, at data kan transporteres lynhurtigt over store afstande.

Byggeriet på de første hyperscale datacentre til Facebook og Apple er i gang. Og flere af de helt store aktører er på vej i de kommende år. Eksempelvis har Google reserveret to store grunde ved Fredericia og Kassø på hhv. 73 og 131 hektar til at kunne bygge sine egne datacentre.

Dansk Energi vurderer, at der kommer op til 10 hyperscale datacentre til Danmark frem mod 2040. Derudover kommer der også datahoteller - en slags mindre datacentre til mindre virksomheder, som har mulighed for at dele pladsen med andre.

Vidste du, at ...
... verdens største datacenter skal bygges i den lille, norske by ... Ballange? Datacentret forventes at skulle bruge 1.000 MW for holde serverne kørende. Kolos, som er selskabet bag, hævder at vandkraft og den kølige ar

Datacentrenes strømforbrug er enorme

Energistyrelsen estimerer i en ny rapport, at de store datacentre skal bruge 150 MW alene på drift af it-udstyr. I 2030 forventes der at stå 6 datacentre i Danmark. De vil i alt forbruge cirka 7 TWh, hvilket svarer til 20 procent af det samlede danske elforbrug for 2017.


Tænketanken Concito vurderer, at Facebooks og Apples to datacentre alene får Danmarks elforbrug til at stige med mere end 10 procent, skriver DR.

"På tværs af teknologisektoren er vi nødt til at erkende, at datacentre bliver blandt de største brugere af elektricitet på planeten i det kommende årti.". Brad Smith, formand for Microsoft

Den hurtige vækst af it-infrastruktur, drevet af erhverv, kræver at vi alle tager fælles ansvar for energiforbruget. Omstillingen til vedvarende energi skal følge samme hastighed, som vi flytter data og applikationer i cloud'en. Både Apple og Google er med til at vise vejen, som du vil se i næste afsnit.

Tech-giganterne drevet af vedvarende energi

Vidste du, at…
… Google er den største køber af vedvarende energi på verdensplan? I dag køber Google 3 gigawatt elektricitet fra vedvarende energiprojekter specifikt bygget til Google. Indtil videre har Google investeret 3 milliarder dollars i vedvarende energiprojekter over hele kloden.Både Apple og Google er nu 100 procent drevet af vedvarende energikilder fra vind, sol eller andre alternativer til fossile brændstoffer.

Når elprisen stiger 65 pct. på 12 måneder

Kilde: Google

I 2017 sikrede Google sig kontrakter på vedvarende energi svarende til 100 procent af selskabets elforbrug. For hver kilowatt energi Google bruger, tilføjer de altså en tilsvarende kilowatt fornybar energi til elnettet.

Sort eller grønt internet?

Hver gang vi bruger internettet, belaster vi klimaet ved at bruge datacentres servere. Miljøorganisationen Greenpeace har i en 2017 rapport rangeret de største it-virksomheder baseret på deres belastning på klimaet: “Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?”

Ifølge rapporten er dit klik ”sort”, hvis du streamer en film på Netflix. Dit klik er til gengæld ”grønt” hvis du bruger tjenester fra Apple, Google eller Facebook. Miljøorganisationens vurdering er baseret på ni forskellige parametre, hvor virksomheders strømforbrug fra vedvarende kilder, samt åbenhed i forhold til oplysninger om deres energiforbrug, har afgørende betydning.

Rapporten viser, at Netflix – verdens største streamingtjeneste til tv-serier og film – ikke klarer sig så godt som kollegerne fra Silicon Valley. Forklaringen er, at Netflix primært får dækket sit strømforbrug via fossile brændstoffer (30 % kul, 24 % naturgas og 26 % atomkraft). Kun 17% af strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

Til gengæld er Facebook, Apple og Google på listen over it-virksomheder, som klarer sig bedst og fortsætter med at bruge deres indflydelse til at få regeringer og leverandører til at prioritere vedvarende energi.

Mulighed eller trussel?

Paradoksalt nok medfører udfordringen ved datacentres store strømforbrug et kæmpe potentiale for den grønne omstilling

Og hvorfor ikke? Grøn strøm giver mening på flere parametre. Vedvarende energi er billigere end fossile brændstoffer, fordi den er mere forudsigelig på længere sigt. Grøn strøm bliver derfor også en økonomisk fordel, da det reducerer den finansielle risiko fra strømpriserne, der varierer med prisudsving i råvarer, vejret og markedet.

"Vedvarende energi giver virksomheder stabilitet i, hvad de betaler for deres energipriser, men også potentiale til at spare penge på længere sigt," siger Kyle Harrison, analytiker fra Bloomberg New Energy Finance i 2017.

Ifølge Dansk Energi nærmer vi os i Danmark 'point af no return', hvor det er billigere at producere strøm ved at etablere vindmøller frem for at bygge nye kulkraftværk.

Støtter din virksomhed omstillingen til vedvarende energi?

Er du blevet inspireret af Apple, Facebook og Google til at ændre din virksomhed til en grønnere firmaprofil? Du og din virksomhed kan også komme på forkant med den grønne omstilling, hvis du skifter til Medvind Erhverv, som er strøm fra vores 256 danske landvindmøller. Du får et 100% CO2-neutralt el-forbrug og garanti for, at din strøm er produceret, distribueret og kontrolleret i overensstemmelse med internationale regler for handel med vedvarende energi.

Med MedVind Erhverv er du sikret:

  • Et el-forbrug helt uden Co2-udledning
  • Et Medvind logo til firmaets hjemmeside
  • En grøn profil og et styrket image udadtil