Digitalisering er sat på turbo under COVID-19

I denne undersøgelse af digitaliseringen, har internet vist sig som en helt afgørende infrastruktur for langt de fleste virksomheder, og COVID-19 har accelereret virksomheders brug af digitale løsninger. I praksis har det især betydet flere videomøder. Teams, Skype og Zoom er på kort tid blevet hverdagsord, men videotelefoni har samtidig fjernet transporttiden til møder, mens medarbejdere har holdt kontakt med hinanden og kunderne hjemmefra.

De fleste virksomheder har en høj digital selvtillid og mener, at de er lige så gode eller bedre end andre til at anvende digital teknologi. Faktisk har 9 ud af 10 virksomheder øget deres brug af digital teknologi, og næsten halvdelen af virksomhederne har brugt videomøder til at holde kontakten med kunderne.

I rapporten Digitalt Mindset har vi fokus på COVID-19’s indvirkning på digitaliseringen i de danske virksomheder og dokumenterer, at netop digitalisering og digitale teknologier har været en afgørende faktor for, at mange virksomheder har klaret sig igennem pandemien på trods af restriktioner i den fysiske kontakt.

Digitalt mindset 

Rapporten fokuserer på virksomheders digitale mindset. Du får blandt andet svar på:

  • Hvor mange virksomheder, der føler sig digitalt foran branchen – og hvor mange, der føler sig bagud
  • Hvor meget COVID-19 har udvidet brugen af digitale teknologier
  • Hvordan digitaliseringen, på baggrund af COVID-19, påvirker virksomheders kommunikation med kunder (spoiler: svaret overraskede os)

Bestil fysisk eksemplar

Download rapporten

Hver fjerde virksomhed føler sig digitalt foran – lige så mange føler sig bagud

Digitalisering er et konkurrenceparameter. Typisk er teknologierne nemlig forbundet med effektiviseringer og økonomiske besparelser. Cirka hver fjerde virksomhed vurderer, at deres virksomhed er foran digitalt, men næsten lige så mange vurderer, at de er bagud i forhold til konkurrenterne.

 

Detailbranchen har flest digitale frontløbere

Digitaliseringen er nået længst i detailbranchen, hvor andelen af virksomheder med et selvanslået højere digitalt niveau end resten af branchen er størst. 38 procent af virksomhederne vurderer nemlig, at de er foran konkurrenterne. Denne andel er 22 procent i landbruget, den industrielle sektor og i byggesektoren. Kun 11 procent i de liberale erhverv vurderer, at de har et højere digitalt niveau end resten af branchen.

 

Virksomhedens digitale niveau sammenlignet med andre

Hvad er digitalisering?

Definitionen på digitalisering er i bund og grund, at analoge processer og objekter omsættes til digitale data. Blandt de mange fordele er blandt andet, at informationer bliver langtidsholdbare og nemmere at dele, fordi et digitaliseret objekt kan kopieres uden tab af informationer. I praksis har det stor betydning for eksempelvis måden vi arbejder og samarbejder på.

9 ud af 10 virksomheder har digitale ambitioner

Mere end 9 ud af 10 virksomheder har taget digitaliseringen til sig og ønsker at følge den digitale udvikling. Hver tredje har en ambition om at være blandt branchens mest digitaliserede.

I de liberale erhverv, som allerede er blandt de mest digitaliserede virksomheder, er det en tredjedel, der har ambitioner om at være i front. I detailhandlen er det 51 procent af virksomhederne, der har en ambition om at være digitalt i front.

Den udvikling afspejles blandt andet i landets gågader, hvor internethandlen gør det stadig vanskeligere, eller måske overflødigt, at have en fysisk butik med udgifter til personale, husleje, opvarmning og rengøring.

 

De danske virksomheder er ambitiøse, når det kommer til digitale teknologier

Digitalisering og innovation hænger ofte sammen

Når virksomheder udvikler nye produkter og effektiviserer arbejdsgange, kan digitalisering være en del af løsningen. Kun syv procent af virksomhederne svarer, at digitale teknologier slet ikke indgår, når virksomheden udvikler nye produkter og interne processer.

Digitaliseringen og brugen af digitale teknologier varierer på tværs af de undersøgte virksomheder. 59 procent af virksomhederne svarer, at de i høj eller i meget høj grad bruger digitale teknologier, når de fx udvikler nye produkter eller effektiviserer arbejdsgange. Det vil sige, at cirka 6 ud af 10 virksomheder har stor gavn af de digitale teknologier, digitaliseringen fører med sig når de produktudvikler og effektiviserer.