4 ud af 10 virksomheder var helt parate til en digital transformation, da COVID-19 lukkede det danske samfund i marts 2020. Norlys har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet tre rapporter der afdækker, hvordan danske virksomheder er accelereret inden for digitale teknologier.

Den tredje rapport sætter fokus på den digitale omstilling. Her får du nogle af hovedkonklusionerne fra rapporten, som du også kan downloade i sin helhed eller bestille et fysisk eksemplar.

COVID-19 har givet danske virksomheder et digitalt løft

COVID-19 har tvunget de danske virksomheder og det danske samfund ud i en brat digital transformation. Fra den ene dag til den anden var mange virksomheder tvunget til at finde nye måder at kommunikere på, både internt med kollegaer og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. 

For andre betød pandemien ekstra investeringer i digital transformering. Overordnet set har COVID-19 udløst den måske største og hurtigste digitale omstilling nogensinde, og alligevel har meget få investeret i kurser og formel uddannelse til medarbejderne. De fleste virksomheder forventer, at COVID-19 har givet dem et digitalt løft, der holder ved i fremtiden, og 6 ud af 10 virksomheder forventer, at COVID-19 vil øge deres brug af digitale teknologier permanent. Det stiller krav til virksomheder, da det kræver en løbende opdatering af udstyr mv.

Overordnet set ser det ud til, at den digitale transformation og omstilling er håndteret ved en høj grad af digitale kompetencer, fleksibilitet, parathed til at lære samt en relativt intuitiv digital teknologi.

Digital transformation

Vi er alle enige om, at COVID-19 har accelereret virksomheders brug af digital teknologi. Spørgsmålet er hvor meget? Det har vi undersøgt, og rapporten giver eksempelvis svar på:   

  • Hvor mange virksomheder forventer, at COVID-19 øger brugen af digitale teknologier permanent?
  • Hvilke digitale løsninger virksomheder bruger til kommunikation med kunder? 
  • Hvor mange virksomheder, der er udfordret af digital teknologi?

Bestil fysisk eksemplar

Download rapporten

4 ud af 10 var klar med digital teknologi, da COVID-19 brød ud

COVID-19 ændrede meget pludseligt arbejdsrutinerne for mange danskere. Pludselig måtte man kun mødes i begrænset omfang, og digitale løsninger var nødvendige for, at virksomhederne kunne opretholde deres arbejdsgange.

De liberale erhverv og detailbranchen var mest klar til den digitale transformation af hverdagen. På tværs af de undersøgte brancher svarer 4 ud af 10 virksomheder, at de var klar med de nødvendige digitale teknologier, da COVID-19 brød ud i marts 2020. Især virksomheder, der opfatter sig selv som digitale frontløbere, var – i tråd med den opfattelse – digitalt parate, da samfundet lukkede ned.

Andel af virksomheder, der var meget klar med digitale teknologier, da COVID-19 brød ud i 2020

Hvad er digital transformation?

Digital transformation handler grundlæggende om, at man udvikler og fremtidssikrer sin virksomhed. En digital transformation vil eksempelvis typisk have som omdrejningspunkt, at man gentænker alt fra produkter og services til måden, man arbejder på med afsæt i digitale teknologier og services.

Hver femte virksomhed var ikke digitalt beredte til COVID-19

I praksis betyder digital transformation blandt andet hjemmearbejde og digital kommunikation med kunder. Denne omstilling blev en ny og tvungen del af hverdagen i mange danske virksomheder i marts 2020. Og i nogle brancher var man mere forberedt end i andre. 

De digitalt uforberedte medarbejdere findes især i landbruget og byggesektoren. Andelen af virksomheder med digitalt parate medarbejdere var nemlig markant højere i detailbranchen, industrien og de liberale erhverv.

Selvom medarbejdere i landbruget og byggesektoren har manglet digitale kompetencer, har det ikke nødvendigvis haft konsekvenser for virksomhederne. Det skyldes, at arbejdet som regel finder sted på gården, i marken eller på byggepladsen. For mange har det derfor ikke været nødvendigt for medarbejderne at arbejde hjemmefra eller kommunikere digitalt med kunder.

I hvilken grad havde virksomhedens medarbejdere de nødvendige digitale kompetencer, da COVID-19 brød ud

Digital transformation i praksis

  • 4 ud af 10 virksomheder var helt parate til en digital transformation, da COVID-19 lukkede det danske samfund
  • De liberale erhverv og detailbranchen var mest klar til den digitale transformation af hverdagen
  • 66 procent har i højere grad end før anvendt digital teknologi til kommunikationen med kunderne

Cirka hver tredje virksomhed har investeret mere i digital teknologi

COVID-19 fik næsten hver tredje virksomhed til at opprioritere deres digitale transformation og investere mere i digital teknologi, end de ellers ville have gjort.

Digital teknologi omfatter en bred vifte af teknologier, men investeringerne er især gået til teknologier, som har forbundet virksomheden internt blandt medarbejdere og eksternt med kunder.

Fx har 57 procent af virksomhederne øget deres brug af digital teknologi til intern kommunikation. 66 procent har i højere grad end før anvendt digital teknologi til kommunikationen med kunderne.

De virksomheder der ikke har investeret mere i digital teknologi i 2020 end forventet, var allerede klædt på til hjemmearbejde og digital kundekommunikation før COVID-19, eller har ikke haft behov for at investere i digital teknologi.