Konkurrencebetingelser

Konkurrencen afholdes af
Norlys Energi A/S
CVR-nr.:25118359

Konkurrencen løber fra den 8. juli 2024 til og med den 11. august 2024. Der udtrækkes én vinder blandt alle privat forbrugere der i perioden har skiftet deres elaftale til Norlys Energi A/S (herefter betegnet ”Norlys"). For at deltage i lodtrækningen skal kunden på udtrækningstidspunktet have et aktivt kundeforhold ved Norlys.

Vinderen udtrækkes den 19. august 2024, og vinderen kontaktes af Norlys direkte på telefon eller mail. Hvis vinderen ikke bekræfter svaret inden 14 dage, vil retten til præmien bortfalde, og Norlys forbeholder sig retten til at trække en ny vinder.

Tilmelding

Alle over 18 år og bosat i Danmark kan deltage. Du tilmeldes automatisk konkurrencen ved at skifte din elaftale til Norlys i perioden. Vi bruger dine oplysningerne til at kontakte dig, hvis du vinder.

Ansatte hos Norlys og koncernforbundne selskaber  og personer i disses husstande kan ikke deltage i konkurrencen. 

Læs, hvordan vi behandler data i Norlys' persondatapolitik.

Præmie

Præmien på ét års forbrug af el fra Norlys er fastsat til at have en samlet værdi på op til 8.880 kr. inkl. moms.

Præmien vil blive udbetalt som en månedlig rabat svarende til 740 kr. inkl. moms og vil fremgå som dette på vinderens månedlige elregning. Er det månedlige regningsbeløb større end den månedlige rabat skal kunden betale differencen. Er det månedlige regningsbeløb omvendt mindre end rabatten den pågældende periode, vil kunden få udbetalt den ubrugte rabat. Man opnår dermed først den fulde præmies værdi på 8.880 kr. inkl. moms. efter 12 måneders kundeforhold.

For at kunne modtage præmien, skal vinderen være privat elkunde ved Norlys.

Opsiger vinderen sin elaftale med Norlys inden udgangen af 12 sammenhængende måneder, udbetales evt. ubrugt rabat på op til 8.880 kr. inkl. moms ikke, og retten til at genoptage rabatten bortfalder.