Norlys persondatapolitik

Behandling af personoplysninger i Norlys

I Norlys prioriterer vi databeskyttelse og sikkerhed højt. Her på siden kan du læse om, hvordan vi i Norlys-koncernen håndterer dine personoplysninger, når du benytter dig af vores produkter og services. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har, samt hvordan du gør brug af dem.

I Norlys har vi høje standarder for databeskyttelse og sikkerhed. Det betyder, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for dit kundeforhold og sletter personoplysningerne, så snart vi ikke har et formål med at behandle dem. For at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt høje sikkerhedsstandarder, har vi implementeret interne procedurer og politikker. Vores medarbejdere er derfor klædt på til at sikre kvalitet, integritet og fortrolighed, når de behandler dine personoplysninger.

Persondatapolitikken er opbygget således, at der indledes med dine rettigheder. Her kan du læse nærmere om dine muligheder, samt hvordan du gør brug af dem. Dernæst vil de generelle behandlingsaktiviteter, der foretages i Norlys, og som går igen på tværs af vores produkter og services, blive gennemgået. Slutteligt kan du læse nærmere om de specifikke produkter og services og behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller øvrige spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores kundeservice eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected].

Værdien for dig som kunde i Norlys

I Norlys tager vi ansvar for mere end os selv. Det betyder, at vi opfører os ansvarligt og tager et ansvar for dig som kunde. Vi behandler dine personoplysninger for at administrere dit kundeforhold og give dig den bedst mulige kundeoplevelse samt til løbende at forbedre de produkter og services, vi tilbyder.

Men hvad betyder det for dig? Her kan du læse 4 konkrete eksempler på, hvordan vores behandling af dine personoplysninger skaber værdi for dig:

 

En smidig hverdag
Vores produkter er de usynlige helte i hverdagen. Det er strømmen i stikkontakten, børne-tv i ulvetimen og adgang til stabilt internet, som åbner mulighed for hjemmearbejde, glade teenagere og videochats med svigermor. For at kunne yde denne service, og hele tiden blive bedre, laver vi løbende statistikker og fejludbedring, så du bliver forstyrret mindst muligt.

Kundeservice
For at kunne give dig den bedste service, når du ringer ind til vores kundeservice, har vi brug for at kende til en række oplysninger om dig. Både almindelige oplysninger såsom navn, adresse og kontaktoplysninger, men også oplysninger om din sagshistorik. Det betyder, at du skal bruge mindre tid på forklaring og hurtigere kan få løst dit problem.

Oversigt over dit forbrug
Når du er kunde i Norlys, kan du få et overblik over dit forbrug og dine produkter ved at besøge din personlige side i vores selvbetjeningsløsning eller gennem brug af vores apps. Det betyder, at du altid kan holde dig opdateret og finde regninger, når du har tiden til og behovet for det.

Relevant information
Via dit samtykke til markedsføring fra både det enkelte selskab og samtykke til markedsføring fra de øvrige selskaber i Norlys-koncernen, sørger vi for, at du som kunde får relevant information om produkter, der kan gøre din hverdag lettere og mere fleksibel. Her sikrer vi, at du som kunde ved Norlys altid er opdateret på vores nyeste produkter og de muligheder for at optimere dine allerede valgte løsninger.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at gøre brug af følgende rettigheder


Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de behandlede personoplysninger i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form. Anmodningen er som udgangspunkt gratis.

Ret til berigtigelse
Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder at få rettet ukorrekte personoplysninger om dig.

I Norlys sørger vi altid for at sikre, at de oplysninger, vi behandler om dig, er korrekte. Hvis du mener, oplysninger om dig er ukorrekte, kan du altid kontakte vores kundeservice for at få oplysningerne rettet. Norlys har dog ret til at afvise din anmodning, hvis vi mener, den er ubegrundet, formålsløs eller efter gentagne anmodninger fra dig.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
I Norlys har vi interne slettepolitikker, der sikrer, at vi ikke opbevarer personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt. Du har dog selv ret til at få dine oplysninger slettet, når:

 • Behandlingen af personoplysningerne ikke længere er nødvendig
 • Du trækker dit samtykke tilbage
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og Norlys ikke længere har grund til at fortsætte behandlingen (interesseafvejning)
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivning eller dansk lovgivning

Du skal være opmærksom på, at der er visse tilfælde, hvor du ikke kan kræve, at dine personoplysninger slettes. Det gør sig gældende, når behandlingen er nødvendig:

 • For at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information
 • For at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til øvrig lovgivning
 • Af hensyn til almene interesser
 • For arkiveringsformål i henhold til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistiske formål
 • For etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav

Du skal være opmærksom på, at vi ifølge lovgivningen er forpligtet til at gemme visse oplysninger i op til flere år, også selvom du ikke længere er kunde hos os.

Ret til begrænsning
Du har ret til at få begrænset Norlys’ behandling af dine personoplysninger, når:

 • Du mener, at personoplysningerne er forkerte. I perioden indtil Norlys har taget stilling til oplysningernes korrekthed, vil behandling af oplysningerne blive standset.
 • Behandlingen er ulovlig
 • Norlys ikke længere har brug for oplysningerne for at kunne opfylde de oprindelige formål med behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet af dine personoplysninger, som du selv har givet til Norlys. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som Norlys behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteudbyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Norlys som dataansvarlig har fået pålagt.

Ret til indsigelse
Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger. Du har bl.a. mulighed for at gøre indsigelse mod direkte markedsføring, hvilket du kan gøre ved at trække dit markedsføringssamtykke tilbage.

Ret til ikke at være genstand for profilering
I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys. I Norlys foretager vi ikke profilering af vores kunder.

Ret til at trække et samtykke tilbage
Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Norlys’ behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tilbagetrækningstidspunktet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller ønsker at indgive en klage om vores behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte det relevante selskab i Norlys. Du finder kontaktoplysninger ved at klikke på dit produkt ovenfor.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

Vi behandler og svarer på henvendelser så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter modtagelsen, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I de tilfælde kan svarfristen være op til i alt 3 måneder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Du har derudover mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet:
Telefon: 3319 3200
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Fælles for Norlys-koncernen

Digitale tjenester

I Norlys tilbyder vi apps og digitale tjenester som f.eks. ’Mit Norlys’. Tjenesterne tilbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig og give dig direkte adgang til forbrugs- og betalingsoversigt mv. Når du logger på tjenesterne, behandler vi personoplysninger som navn, mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde i Norlys.

Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt, vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af TLS-kryptering (Transport Layer Security) og SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores hjemmesider til at beskytte personoplysninger. Hvis du f.eks. vil købe ydelser fra vores hjemmeside, skal du derfor bruge en TLS- eller SSL-aktiveret webbrowser som f.eks. Microsoft Edge, Firefox, Chrome eller Safari. Det sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet.

Hvis du har logget ind på din konto og været inaktiv i længere tid, logges du automatisk ud af kontoen igen. Det sker for at holde dine oplysninger sikre og for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at holde dine adgangskoder sikre og forsvarlige. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum skifter adgangskoder.

Notifikationer om dit forbrug
Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, behandler vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser, hjælpe dig til at mindske dit forbrug samt lave beregninger og analyser af forbrugsmønstre. Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt, vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Markedsføring

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at målrette markedsføringen af Norlys-koncernen, udsende markedsføringsmateriale, nyhedsbreve, rådgivning, tilbud, konkurrencer mv. Personoplysningerne anvendes også til analyse og segmentering af dig som kunde, men der sker ikke profilering. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.

Kommer der frem over andre relevante produkter, samarbejdspartnere eller måder at kommunikere på, må selskabet/selskaberne benytte dette samtykke til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke/afmelde nyhedsbreve ved at kontakte Norlys. Når du har trukket dit markedsføringssamtykke tilbage, vil du ikke længere modtage markedsføring fra os, men vi opbevarer dit samtykke til intern dokumentation i 2 år efter tilbagekaldelsen.

Du finder kontaktoplysninger til brug for at trække dit samtykke tilbage, under produkterne nedenfor.

Optagelse af telefonsamtaler og chat

Optagelse af telefonsamtaler
Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du via en tasteløsning mulighed for at give samtykke til, at telefonsamtalen optages. Optagelserne bruges til det formål at forbedre vores kundeservice og til at uddanne vores medarbejdere. Behandlingen er baseret på dit samtykke, og vi optager kun samtalen, hvis du frivilligt har givet samtykket til optagelsen. Det er således via tasteløsningen muligt at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys kundeservice. Optagelserne slettes efter 90 dage.

Chat
Når du som kunde bruger vores chatfunktion til at kommunikere med os via vores hjemmeside, så bruger vi den persondata, som du oplyser igennem chatfunktionen, til at behandle og besvare din henvendelse. Vores chats slettes efter 90 dage

Analyser og tilfredshedsundersøgelser

I Norlys udarbejder vi analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette i ønsket om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service, vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse. Vi anvender bl.a. oplysninger om dit forbrug samt data indhentet via hjemmesiden, så vi kan optimere og udvikle vores produkter og vores øvrige ydelser til dig som kunde.

Behandlingen er baseret på Norlys’ legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores kunder anvender.

Hjemmeside, cookies, link til andre hjemmesider og sociale medier

Køb af udstyr samt tegning af abonnement og udnyttelse af tjenesterne på hjemmesiden forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. De personoplysninger, som indsamles på hjemmesiden, kan for eksempel omfatte navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling eller levere en tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede services, til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik, og for at kunne fremsende informationer og andre oplysninger vedrørende vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.

Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys og vores forskellige produkter. Vi bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier, herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler, når du kommenterer opslag på sociale medier, og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger såsom adresse, cpr-nr. og lign. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Behandlingen er baseret på Norlys’ legitime interesse i at gøre produkter mv. tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

Via cookies indsamler vi oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside. Her kan du læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

Vores websites kan også indeholde links til andre websites, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook og LinkedIn. Når disse tjenester benytter personoplysninger, der er indsamlet hos dem f.eks. til at forbedre selskabets reklamesystem, kan tjenesterne og Norlys anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til den pågældende tjenestes persondatapolitik. I andre henseender har vi ingen kontrol over, hvordan websites og tjenester behandler dine personoplysninger og er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler personoplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse hjemmesidens persondatapolitik for at holde dig orienteret om behandlingen af dine personoplysninger.

Forsikringssager

Ødelægger vi noget på din ejendom, eller påfører du skade på vores ejendom i forbindelse med f.eks. teknikerbesøg, overgravning af kabler og lignende, så behandler vi personoplysninger om dig med det formål at kunne håndtere en evt. anmeldelse af en skade til forsikringsselskabet.

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som kontaktoplysninger, policenummer, navn på forsikringsselskab og evt. billedmateriale.

Retsgrundlaget for behandlingen er Norlys’ overholdelse af en retlig forpligtelse samt håndteringen af et retskrav, der skal gøres gældende eller forsvares. Oplysningerne opbevares indtil 5 år efter forsikringssagen er afsluttet.  

Modtagere af dine personoplysninger

Norlys udveksler i nogle tilfælde dine oplysninger med eksterne parter som samarbejdspartnere, leverandører og offentlige myndigheder. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag hertil. Hvis sådanne parter behandler oplysninger på vegne af Norlys og efter Norlys’ instruks, vil tredjeparterne ikke være berettiget til at viderebehandle dine oplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder kræver det. I Norlys indgår vi lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter, der behandler personoplysninger på vegne af Norlys.

Hvis du har produkter og services i andre af Norlys-koncernens selskaber (se koncernforbundne selskaber), samler vi dine generelle kundeoplysninger (stamdata, navn, adresse, kontaktinformation, produkter) om dig for at kunne give dig en bedre kundeoplevelse på tværs af vores produktområder i Norlys-koncernen. Dine oplysninger bliver ikke benyttet til direkte elektronisk markedsføring, medmindre du har givet særskilt tilladelse til det ved fx at tilmelde dig markedsføring fra vores selskaber.

For at sikre, at kun relevante medarbejdere behandler dine personoplysninger, har vi foretaget en række tekniske foranstaltninger, herunder adgangsbegrænsning i vores systemer, hvor data opbevares og behandles. Vores medarbejdere har således ikke adgang til dine personoplysninger, medmindre de skal udføre en opgave, der er nødvendig for at levere et produkt eller en service til dig. Afhængigt af hvad opgaven indebærer, får medarbejdere kun adgang til de oplysninger, der er relevante for opgaven, og ikke de øvrige oplysninger vi har om dig.

Vi deler personoplysninger med eksterne partnere og leverandører i følgende situationer:

 • Når vi skal levere et produkt til dig, hvor samarbejde med eksterne parter er relevant, herunder f.eks. IT-leverandører, fragtleverandører mv. Her deles personoplysninger for at sikre levering af det aftalte produkt. Der videregives kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige for samarbejdet til brug for udførelse af opgaven. Vi sikrer endvidere, at leverandøren/samarbejdspartneren behandler personoplysningerne sikkert og fortroligt. Videregivelsen er baseret på vores kontraktlige forpligtelse, da behandlingen er en forudsætning for levering af produktet.
 • Når vi er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lovgivning eller anden regulering til f.eks. offentlige myndigheder.
 • Når vi har behov for at håndhæve vores vilkår, herunder undersøge potentielle overtrædelser. Herudover for at forhindre svig, sikkerhedsmæssige overtrædelser eller anden kriminalitet.
 • Når vi via dit samtykke til markedsføring deler personoplysninger på tværs af Norlys-koncernen og i nogle tilfælde også med eksterne parter.

Du kan læse mere om specifikke samarbejdspartnere nedenfor under Produkter.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys anvender en tredjepartsleverandør, der er placeret i et tredjeland, eller en af disses underleverandører agerer uden for EU. Norlys sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Norlys (eller mellem leverandøren og dennes underleverandører) samt sikre et passende sikkerhedsniveau. Dette betyder, at dine personoplysninger sikres på helt samme måde, uanset om behandlingen sker inden for EU eller uden for EU.

Vælg dine produkter

Nedenfor kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger, du skal blot klikke på dine produkter for at finde mere.

El og naturgas

Hvis du får leveret el eller naturgas gennem Norlys er den dataansvarlige Norlys Energi A/S, CVR-nr. 25118359. Du kan kontakte Norlys Energi A/S på 70151670 eller [email protected].

Personoplysninger
Når du får leveret el eller gas af Norlys Energi, behandler vi nedenstående personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere el eller gas til dig og foretage tekniske forbedringer af produktet.

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer/aftalenummer
 • Installationsnummer
 • Målernummer
 • Betalings- og faktureringsoplysninger, herunder eventuelle restanceoplysninger og regningsstatus
 • Kundehistorik
 • Særlige leveringsforhold
 • Forbrug
 • CPR-nummer (el-kunder)
 • Webaccess-kode
 • Kreditvurdering
 • DeviceID

Indsamling af personoplysninger
Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere produktet til dig. Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indsamle oplysningerne fra andre kilder. Det kan f.eks. være:

 • Offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet (Datahubben)
 • Netselskaber og øvrige elleverandører
 • Offentligt tilgængelige kilder (f.eks. CPR-registeret)
 • Ejendomsmæglere, boligselskaber, udlejere og samarbejdspartnere der tilmelder dig som kunde
 • Installatører i forbindelse med sin serviceaftale (gaskunder)

Formål og retsgrundlag
Norlys Energi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af dit kundeforhold, herunder bl.a. for at kunne levere produktet til dig, sikre entydig identifikation af dig, modtage betaling samt opfylde øvrige forpligtelser, der følger af aftalen med dig eller lovgivning.
 • Analyse, tests samt løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, herunder også forbedring af vores digitale tjenester.

Den juridiske baggrund for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med Norlys Energi som el-/gasleverandør
 • Dit frivillige, specifikke og informerede samtykke
  • Dette gælder bl.a. markedsføringssamtykke til direkte markedsføring.
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Energi
  • Dette gør sig bl.a. gældende for:
   • Behandlingen af faktureringsoplysninger i henhold til bogføringsloven
   • Behandlingen af dit CPR-nr., som indhentes for korrekt at kunne registrere dig i datahubben og derefter levere el til dig. Datahubben er et centralt register for el-kunder i Danmark og er ejet og administreret af det statsejede selskab Energinet. Med hjemmel i elforsyningsloven fremgår det af Energinets markedsforskrifter, at det er et lovkrav, at oprettelse og vedligeholdelse af el-kunder skal ske med CPR-nr. Hensynet bagved er, at du som kunde sikres mod misbrug og ikke bliver bundet af aftaler, du ikke har accepteret.
 • Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder.

Videregivelse
I Norlys Energi videregives dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Aktører i energibranchen, herunder netselskaber og el-leverandører, hvis det er nødvendigt for behandling af dine henvendelser eller påkrævet af lovgivning
 • Offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet (Datahub)

Derudover videregives oplysningerne internt i Norlys-koncernen, til betalingstjenester, samarbejdspartnere og relevante leverandører. Du kan læse mere om den generelle videregivelse af dine personoplysninger ovenfor under bjælken ’Modtagere af dine personoplysninger’.

Den juridiske baggrund for videregivelsen af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelsen af den kontrakt, du har indgået med Norlys Energi som leverandør af el/gas, når videregivelsen er en forudsætning for levering af dit produkt
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Energi
 • Vores legitime interesse i at forbedre og videreudvikle vores produkter

Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem for at opfylde et eller flere af de angivne formål. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest 5 år efter ophør af din aftale med Norlys.

Opladning

Hvis du har en ladestander til el- og hybridbiler gennem Norlys, er den dataansvarlige Norlys Energi A/S, CVR-nr. 25118359. Du kan kontakte Norlys Energi A/S på tlf. 70151670 eller [email protected].

Opladning er for Norlys ”opladning af el- og hybridbiler til private og erhverv”. Når du interagerer med en privat eller offentlig ladestander, bliver der indsamlet data om selve ladetransaktionen, for at du som kunde og eventuel ejer af ladestationen kan blive afregnet korrekt for den tid og/eller antal kWh, der oplades.

Personoplysninger
Når du tegner et abonnement og/eller køber vores produkter og services til en ladestander, behandler vi nedenstående personoplysninger om dig for at kunne administrere dit kundeforhold og levere produkterne til dig. Derudover behandles oplysningerne til løbende at forbedre og optimere vores produkter og services.
Navn

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer/aftalenummer
 • Betalings- og faktureringsoplysninger, herunder eventuelle restanceoplysninger og regningsstatus
  • Ved brug af app til opladning, skal du oplyse kortoplysninger, hvorefter de vil blive behandlet
 • Kundehistorik
 • Forbrug, herunder
  • Tidspunkt for opladning
  • Lokation for opladning (GPS-lokation for ladestandere)
  • Hvor meget der er opladt
  • Omkostninger til opladning på kreditkort og RFID-enheder (kort/brik)
 • Lokationsdata såfremt du har accepteret det ved brug af vores app.
 • Stelnummer på den el- eller hybidbil, der oplades
 • Kreditvurdering
 • DeviceID

Indsamling af personoplysninger
Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere vores produkter og services til dig. Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, når du tilmelder produktet.

Formål og retsgrundlag
Norlys Energi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af dit kundeforhold, herunder bl.a. for at kunne levere produktet til dig, sikre entydig identifikation af dig, modtage betaling samt opfylde øvrige forpligtelser, der følger af aftalen med dig eller lovgivning.
 • Analyse, tests samt løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, herunder også forbedring af vores digitale tjenester.

Den juridiske baggrund for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelse af den kontrakt/abonnementsaftale, du har indgået med Norlys Energi som leverandør af ladeløsning til el-/hybridbiler
 • Dit frivillige, specifikke og informerede samtykke
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Energi
 • Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder.

Videregivelse
I Norlys Energi videregives dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Everon (EVBox B.V., reg. 32165082), der er leverandør af en platform, der giver dig adgang til data om din opladning.
 • Monta Aps, CVR-nr. 41668385, der er leverandør af en platform, der giver dig adgang til data om din opladning
 • Atea A/S, CVR-nr. 25515082, der står for den fysiske installation af ladestandere både på privat- og erhvervsadresser. Atea er selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, og du kan læse mere om deres behandling på deres hjemmeside.
 • TSG Nordic A/S, CVR-nr. 86139111, der er ansvarlig for den fysiske installation af opladningsløsningen.
 • Topdanmark Forsikring A/S, CVR-nr. 78416114, der er leverandør af bugseringsservice til privatkunder, der har en opladningsaftale med Norlys. Top Danmark er selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, og du kan læse mere om deres behandling på deres hjemmeside.

Derudover videregives oplysningerne internt i Norlys-koncernen, til betalingstjenester, samarbejdspartnere og relevante leverandører. Du kan læse mere om den generelle videregivelse af dine personoplysninger ovenfor under bjælken ’Modtagere af dine personoplysninger’.

Den juridiske baggrund for videregivelsen af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelsen af den kontrakt, du har indgået med Norlys Energi som leverandør af ladeløsning til el-/hybridbiler, når videregivelsen er en forudsætning for levering af dit produkt
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Energi
 • Vores legitime interesse i at forbedre og videreudvikle vores produkter

Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem for at opfylde et eller flere af de angivne formål. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest 5 år efter ophør af din aftale med Norlys.

Internet/bredbånd

Tv og Norlys Play

Norlys Vækstpulje

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores mere end 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

Ansøger du om midler fra Norlys Vækstpulje, bliver persondata behandlet med Norlys a.m.b.a. som dataansvarlig. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Norlys Vækstpulje på [email protected].

Personoplysninger
Når du ansøger om midler fra Norlys Vælstpulje behandler vi nedenstående personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne for at kunne behandle din ansøgning om midler fra Norlys Vækstpulje.

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Bankoplysninger til brug for udbetaling af vækstpuljemidler, såfremt projektet udvælges.

Indsamling af personoplysninger
Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle ansøgningen samt administrere evt. udbetaling. Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, der ansøger.

Formål og retsgrundlag
Norlys a.m.b.a. behandler personoplysningerne til følgende formål:

 • Administration og vurdering af ansøgning om midler fra Norlys Vækstpulje
 • Administration af udbetalte midler og efterfølgende korrespondance og opfølgning på projektet, der er tildelt midler
 • Statistik samt oplysninger relevante for ikke at tildele midler til det samme projekt flere gange

Den juridiske baggrund for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen om vækstpuljemidler, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder.
 • Opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med Norlys a.m.b.a. vedr. udbetaling af vækstpuljemidler

Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem for at opfylde et eller flere af de angivne formål. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Får du afslag på ansøgning om vækstpuljemidler, vil dine oplysninger blive slettet senest 30 dage efter afslag er fremsendt. Modtager du omvendt midler fra Norlys Vækstpulje, vil dine oplysninger blive opbevaret i 5 år efter støtten er tildelt.

Seneste ændringsdato

Vores persondatapolitik er senest opdateret den 28. august 2023 og ændres løbende.