Vilkår og priser for tv og internet

Vilkår 

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen af din sag, kan du sende en e-mail til vores klageteam på [email protected]. Du modtager herefter en bekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse. Vi behandler din henvendelse så hurtigt som muligt, og du kan forvente et svar inden for tre hverdage. 

Norlys' afgørelser vedrørende tele og bredbåndsforhold kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.TH, 1609 København, på 33 18 69 00 eller via www.teleanke.dk.

Afgørelser vedrørende tv-forsyning indbringes for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, +45 72405600, [email protected]

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mail: [email protected]

Fuldmagt

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning (GDPR) i EU i kraft, og kravene til, hvordan virksomheder opbevarer og behandler dine personoplysninger, blev skærpet.

Du har visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi har om dig, og vi har foranstaltninger og processer, der sikrer, at det gør det muligt for dig at gøre brug af dine rettigheder om angivet i vores persondatapolitik.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte vores Kundeservice. Hvis du vælger at lade andre personer, f.eks. familiemedlemmer, gøre brug af dine rettigheder, skal du udfylde en fuldmagt, som skal underskrives af begge parter. 

Hent fuldmagt

Binding

Hvis der ikke er aftalt en bindingsperiode, eller hvis denne er udløbet, kan du opsige dit abonnement med følgende varsel:

  • For tv-produkter: Løbende måned + én måned, medmindre andet følger af ordrebekræftelsen.
  • For øvrige produkter: Én måned, medmindre andet følger af ordrebekræftelsen.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb hos Norlys uden begrundelse inden for 14 dage. Læs mere her og benyt fortrydelsesformular.

Priser og gebyrer

Generel

Faktureringsgebyr 35,00 - 49,00 kr.
Brevpostgebyr 29,00 kr.
Forsendelsesgebyr 99,00 kr.

Tv via antenne

Oprettelse Vælg 8 og Vælg Alt 0,00 kr.
Oprettelse/skift til Vælg Frit 199,00 kr.
Oprettelse Mini, Mix og TV 2-pakken 399,00 kr.
Oprettelse/skift til TV 2-kort 399,00 kr.
Installation Vælg 8 og Vælg Alt 0,00 kr.
Installation Vælg Frit 999,00 kr.
Installation Mini, Mix, TV 2-pakken og TV 2-kort 1.999,00 kr.
Sæt abonnement på pause 299,00 kr.
Gebyr for fremsendelse af nyt programkort, såfremt programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af kundens forhold 250,00 kr.
Antennetjek 999,00 kr.

Tv via kabel

Skift til en mindre tv-pakke 299,00 kr.
Skift til en større tv-pakke 0,00 kr.
Oprettelse 495,00 kr.
Oprettelse online 0,00 kr.
Opsætning af ekstra tv-stik 1.199,00 kr.
Kabeltræk, antennekabel op til 25 m (ekstra m: 78,75 kr.pr. m) 799,00 kr.
Kabeltræk udvendigt, antennekabel 1.299,00 kr.
Indstilling af tv og/eller favoritliste 698,00 kr.
Indstilling af efterfølgende tv og/eller favoritliste 349,00 kr.
Genetableringsgebyr (eller lukkegebyr) ved tv på fiber 250,00 kr.
Genåbning af tv på kabelnettet 495,00 kr.
Kortlæser til tv-kort (ved VælgSelv eller VælgSelvFrit på kabelnet eller fiber) 299,00 kr.
Norlys Tv-kort (ved VælgSelv eller VælgSelvFrit på kabelnet eller fiber) 0,00 kr.

Tv via streaming

Skift til andet tv via streaming-produkt 0,00 kr.
Oprettelse 0,00 kr.

Internet

Generelt Pris
Oprettelse 0,00 kr.
Nyt internetudstyr (inkl. afsendelse) 699,00 kr.
Erstatning af router 599,00 kr.
Erstatning af wifi-enheder 500,00 kr.
Materialer: Kabler 49,00 kr.
Materialer: Multistik 79,00 kr.
Flytning 0,00 kr.
Skift til en lavere hastighed 0,00 kr.
Skift til en højere hastighed 0,00 kr.
Oprettelse af fast IP-adresse
99,00 kr.
Ændring af fast IP-adresse 15,00 kr.
Installation af forstærker Varierer
Kabeltræk netværkskabel op til 25 m (ekstra m: 78,75 kr. pr. m) 799,00 kr.
Kabeltræk udvendigt, netværkskabel 1.299,00 kr.
Opsætning af wifi-enheder når tekniker også har anden opgave hos dig 299,00 kr.
Opsætning af wifi-enheder (uden at vi er på din adresse i forvejen) 699,00 kr.
Tilslutning af Telefoni (IP-telefoni) 999,00 kr.
   
Internet via fibernet  
Nyetablering via kampagne (kun udvalgte adresser) 0,00 kr.
Installation med tekniker (pris afhængig af adressen) 0,00 - 999,00 kr.
Ekstra gravning pr. meter (kun udvalgte adresser) 500,00 kr.
Indvendig splidseboks (kun udvalgte adresser) 1.700,00 kr.
Flytning af KAP-stik internt i boligen (kun udvalgte adresser) 2.500,00 kr.
Flytning af indvendig fiberboks 1.599,00 kr.
Anden placering af indvendig fiberboks 349,00 kr.
   
Internet via kabelnet  
Installation med tekniker 0,00 kr.
Installation med tekniker & stikskifte 0,00 kr.

 

Teknikerydelser

Fejlsøgning af tekniker efter telefonisk support 0,00 kr.*
Første time inkl. startgebyr og kørsel (hverdage 7.30-16.00) 997,00 kr.
Fejlsøgning uden telefonisk support. Første time inkl. startgebyr og kørsel (hverdage 16.00-18.00)  Fra 1.197,00 kr.
Fejlsøgning uden telefonisksupport. Første time inkl. startgebyr og kørsel (lørdag 8.00-14.00) 1.397,00 kr.
Herefter pr. påbegyndt halve time
349,00 kr.
Kontrol, husinstallation 997,00 kr.
Forgæves kørsel (uden afbud senest dagen før) 648,00 kr.


*Eventuelle materialer vil blive opkrævet efter aftale med tekniker (f.eks. en ny stikledning eller ny forstærker).