Tv og Norlys Play - Norlys Digital

Hvis du har Norlys Play og/eller TV-boks gennem Norlys Digital, er den dataansvarlige Norlys Digital A/S, CVR-nr. 42405310. Du kan kontakte Norlys Digital A/S på 70114040 eller [email protected]

Personoplysninger
Når du får leveret tv og anvender Norlys Play eller TV-boks fra Norlys Digital, behandler vi nedenstående personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere vores produkter og services til dig og foretage tekniske forbedringer heraf. Følgende personoplysninger behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • IP-adresse
 • MAC-adresse
 • Produktoversigt
 • Kundehistorik
 • Betalings- og faktureringsoplysninger, herunder eventuelle restanceoplysninger og regningsstatus
 • Forbrug
 • CPR-nummer
 • Wifi SSID adgangskode
 • Programkortnummer
 • Norlys ID
 • Kreditvurdering
 • DeviceID

Indsamling af personoplysninger
Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere produktet til dig. Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indsamle oplysningerne fra andre kilder. Det kan f.eks. være:

 • Offentligt tilgængelige kilder (f.eks. CPR-registeret)
 • Ejendomsmæglere, boligselskaber, udlejere og samarbejdspartnere, der tilmelder dig som kunde

Formål og retsgrundlag
Norlys Digital behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af dit kundeforhold, herunder bl.a. for at kunne levere produktet til dig, sikre entydig identifikation af dig, modtage betaling samt opfylde øvrige forpligtelser, der følger af aftalen med dig eller lovgivning.
 • Analyse, tests samt løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, herunder også forbedring af vores digitale tjenester.

Den juridiske baggrund for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med Norlys Digital
 • Dit frivillige, specifikke og informerede samtykke
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Digital
 • Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, der ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder.

Videregivelse
I Norlys Digital videregives dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Support og fejlretning – videregivelse til serviceleverandør og i nogle tilfælde infrastrukturejeren.
 • Hvis du er tilmeldt vores produkter via din antenne-/boligforening, videregiver vi dine personoplysninger til din forening. Videregivelsen sker på baggrund af vores kontraktlige forpligtelse og er nødvendig for foreningens administration og drift.
 • Collectia A/S. CVR-nr: 20015381 vedr. inkassoforretning
 • Electra Sweden AB, der anvendes som leverandør af hardware
 • Dansk Digital Center A/S, CVR-nr. 10138922, der anvendes som antennemontør
 • TV2, Viaplay, Discovery+, HBO og Nordiskfilm+ vedr. streamingtjenester til dine valgte produkter

Derudover videregives oplysningerne internt i Norlys-koncernen, til betalingstjenester, samarbejdspartnere og relevante leverandører. Du kan læse mere om den generelle videregivelse af dine personoplysninger ovenfor under bjælken ’Modtagere af dine personoplysninger’.

Den juridiske baggrund for videregivelsen af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelsen af den kontrakt, du har indgået med Norlys Digital, når videregivelsen er en forudsætning for levering af dit produkt
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Digital
 • Vores legitime interesse i at forbedre og videreudvikle vores produkter

Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem for at opfylde et eller flere af de angivne formål. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest 5 år efter ophør af din aftale med Norlys Digital.

Særligt vedrørende Norlys Play TV via streaming
Når du aktiverer og tilgår Norlys Play TV via streaming, indsamler vi diverse tekniske informationer, herunder oplysninger om hvilken type mobilenhed du bruger, din mobile enheds unikke enhedsidentifikator, IP-adresse, dit operativsystem, mobile netværksinformationer, tidsforbrug af mobilapplikationen mv.

Når du anvender Norlys Play TV via streaming, forudsætter det login via dit brugernavn og password. Vi anvender dine loginoplysninger til at indsamle information om, hvad du tilgår i Norlys Play TV via streaming. Det gør vi blandt andet for at optimere din brug af tjenesten, for at kunne anbefale relevant indhold baseret på dit tidligere mediebrug samt for at overholde eventuelle rapporteringsforpligtelser over for vores indholdsleverandører. Du kan bl.a. downloade Norlys Play TV via streaming i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Dette forudsætter, at du oplyser din e-mailadresse (brugernavn), opretter et password og accepterer Norlys’ vilkår for Norlys Play TV via streaming.