El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Persondatapolitik
Norlys Erhverv A/S

Derfor beder vi dig læse vores persondatapolitik

I Norlys Erhverv har vi en klar ambition om, at vores kunder skal opleve den bedste og mest relevante betjening og have optimalt udbytte af vores ydelser. Derfor indsamler, opbevarer og bruger vi dine personoplysninger på norlys.dk og mit Norlys på norlys.dk/login.

Databeskyttelse er vigtig for Norlys Erhverv og Norlys, og vi har derfor truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre, at vi overholder regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Norlys’ hjemmeside, dit kundeforhold til Norlys Erhverv og for hvordan Norlys Erhverv anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med vores kundeservice eller anvender vores øvrige tjenester samt køber eller tegner abonnement på et af vores produkter. Når du besøger hjemmesiden, henvender dig til vores kundeservice og/eller gør brug af vores tjenester, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følge af persondatapolitikken.

Dataansvarlig

Norlys Erhverv er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle, opbevare og anvende. F.eks. når du vælger at oprette en brugerkonto til selvbetjening, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter dig i vores fordelsprogram. I alle tilfælde bliver du bedt om særskilt samtykke.

Kontaktoplysninger:

Norlys Erhverv A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 42405310
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 88 30 30 80

Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

I relation til vores administration af dit kundeforhold og funktionaliteten af vores services indsamler vi personoplysninger om dig. Generelt indsamler vi personoplysningerne, når du kontakter os (f.eks. via telefon, e-mail eller chat) eller en af vores forhandlere med henblik på at modtage vores service eller gøre brug af vores tjenester. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig. Vi indsamler ligeledes personoplysninger om dig, når du bestiller et abonnement via vores hjemmeside, kundeservice eller ved en af vores forhandlere. Dette gør vi, da der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og Norlys. Nedenfor kan du læse om nogle af de øvrige indsamlinger af oplysninger, vi foretager.

Vi vil til enhver tid beskytte din identitet og værne om dit privatliv. Derfor har vi klare retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine personoplysninger.

Henvendelse til Kundeservice

Når du henvender dig til vores kundeservice, indsamler og behandler vores medarbejdere personoplysninger om dig i overensstemmelse med Norlys Erhvervs interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse. En henvendelse kan f.eks. vedrøre ændringer i aftaleforholdet, herunder meddelelse om flytning, betalingsoplysninger mv.

Optagelse af telefonsamtaler

Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til, at telefonsamtalen optages. Norlys optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys på ovenstående kontaktoplysninger.
Norlys bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice over for dig som kunde samt til at uddanne vores medarbejdere. Optagelserne slettes senest 90 dage efter, de er registreret.

Hjemmeside og cookies

For at købe udstyr, tegne et abonnement og udnytte tjenesterne på hjemmesiden skal du afgive visse personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler på hjemmesiden, kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling, levere en given tjeneste til dig eller tilmelde dig ønskede faciliteter samt til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik og for at kunne sende dig informationer og andre oplysninger om vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.

Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsføring såsom nyhedsbreve, opkald, sms, tilbud mv., vil modtage dette fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig igen samt trække dit samtykke tilbage.

Norlys Erhverv og Norlys benytter desuden cookies til indsamling af personoplysninger af teknisk karakter. Du kan læse mere om vores cookiepolitik på norlys.dk/cookiepolitik.

Sociale medier

Norlys Erhverv bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier. Herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag.

Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Hvis dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte vores kundeservice.

Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys Erhverv. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Norlys Erhvervs legitime interesser i at gøre indhold tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

Apps og digitale tjenester

Norlys Erhverv tilbyder apps og digitale tjenester. Disse tjenester udbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig som kunde samt give dig direkte adgang til forbrugsoversigt mv. Når du logger på disse tjenester, behandler vi personoplysninger som navn, mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen heraf er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde i Norlys Erhverv. Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, anvender vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser.

Analyse og test

I Norlys Erhverv behandler vi dine personoplysninger til brug for analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette er i ønske om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse når du er i kontakt med os. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde.

Vi bruger endvidere persondata indsamlet via hjemmesiden samt apps og digitale tjenester til at foretage analyse og test samt føre statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmeside og digitale platforme. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Vi behandler således følgende personoplysninger om dig:

 • Dine kontaktinformationer; herunder CPR-nummer eller fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og evt. CVR-nummer

 • Dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde

 • Dine nuværende og tidligere valgte produkter og services, herunder dine præferencer og relevant søgehistorik ved brug af vores produkter

 • Måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services, herunder signalkvalitet, implementerede softwareopdateringer og fejlhistorik

 • Forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig

 • IP-adresser, GPS-data og device ID (herunder mobile enheder), der registreres, når du bruger dine produkter og services.

 • Historik for din kontakt til og dialog med vores kundeservice, tekniske support, service teknikere samt eventuelle klagesager.

 • De specifikke samtykker du har givet, f.eks. markedsføringssamtykke

Hvis du har produkter og services i andre af Norlys-koncernens selskaber Norlys Erhverv Fiber A/S, Stofa Fiber A/S eller Stofa A/S, samler vi de registrerede oplysninger om dig for at kunne yde dig en bedre service.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, oplysningerne er indsamlet til. Norlys’ formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at administrere dit kundeforhold og yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig og yde dig en fyldestgørende og optimal service. Da servicemeddelelser er vigtige for din samhandel med os, er det ikke muligt at fravælge denne type meddelelser.

Udover den generelle samhandel behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering, herunder analyse af brugerens behov, fejlhistorik og adfærd ved brug af vores produkter.

 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester fører vi statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmesider og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.

 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services, herunder anbefalinger til relevante produkter og pakkemæssige løsninger.

 • Hvis du deltager i en konkurrence eller lignende, bruger vi de oplysninger, du giver os, i forbindelse med administrationen heraf.

 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.

 • Til analyse og vurdering af risikoen for at vores eksisterende kunder vil opsige et eller flere af Norlys Erhvervs produkter i nærmeste fremtid. Ved endt kundeforhold vil vi i den forbindelse analysere årsagen hertil med det formål at forbedre kundeoplevelsen og derigennem forsøge at minimere antallet af opsigelser i fremtiden.

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for at beskytte dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen af specifikke formål, såsom verificering af kreditværdighed, hvor du aktivt vælger, at dine personoplysninger må behandles til specifikke formål

 • Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os

 • At overholde en retlig forpligtelse vi er pålagt, eksempelvis Norlys Erhvervs forpligtelse til at dokumentere regnskabsmateriale

 • Vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er f.eks. vurdering af din kreditværdighed, fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig, hvis Norlys Erhverv har nogen spørgsmål til specifikke services og forbedring af kunderelationen med dig herunder vores digitale services samt opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse En sådan interesse er f.eks. at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dit kundeforhold eller ved ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker eller omdirigere dit kundeforhold til det rette selskab i koncernen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores hjemmesider og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde:

 • Dine personoplysninger og dialoger med os opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis lovgivningen kræver det. Det gælder materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

 • Er du ikke længere kunde, men har en uafsluttet sag med os, gemmer vi dine dialoger med os, så længe det er relevant af hensyn til vores sagsbehandling.

 • Persondata, der registreres via kontaktformularer på vores hjemmeside, gemmer vi maksimalt 12 måneder.

 • Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som f.eks. markedsføringssamtykke, opbevarer vi indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke.

 • De oplysninger, du afgiver, når du opretter brugernavn og adgangskode til vores services, f.eks. vores online selvbetjening, gemmer vi så længe dit kundeforhold er aktivt.

 • Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores hjemmesider til at beskytte persondata. Hvis du f.eks. vil købe ydelser fra vores hjemmesider skal du derfor bruge en TLS- eller SSL-aktiveret webbrowser som f.eks. Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Det sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet.

 • Hvis du har logget ind på din konto og været inaktiv i længere tid, logges du automatisk ud af kontoen igen. Det sker for at holde dine oplysninger sikre og for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang.

 • Vi opbevarer maksimalt optagelser af kundesamtaler i 90 dage, efter optagelsen er registreret.

 • Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

I forbindelse med dine køb kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Der kan der være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt, reparationer, installationer, kredittjek og betalingsservice. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Norlys Erhverv og i overensstemmelse med Norlys Erhvervs instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette. Norlys Erhverv indgår lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter, der behandler data på vegne af Norlys Erhverv.

Dine oplysninger kan blive videregivet internt, særligt ved oprettelse af dit kundeforhold registreres din forbrugsadresse, så vi har mulighed for internt at oprette dig i Norlys Erhverv A/S’ eller Norlys Erhverv Fiber A/S’ systemer. Det gøres for at sikre korrekt håndtering af dit kundeforhold og dermed tilbyde dig den bedste forbindelse og kundeservice.

Er du er medlem af en antenneforening videregives de nødvendige personoplysninger til foreningen hver måned, som en del af den kontraktmæssige aftale der foreligger. Du vil blive medlem af antenneforeningen ved valg af TV-pakke, hvis der er et samarbejde med en antenneforening.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

I forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjemand benytter vi databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af os og til vores formål. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler, og vi kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til lovgivningens krav.

Vores hjemmesider kan også indeholde links til tredjepart-hjemmesider, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepart-hjemmesider og -tjenester behandler dine personoplysninger, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

Hvis du vælger at skifte til en anden leverandør, kan vi efter aftale med dig videresende dine kundeoplysninger, herunder personoplysninger, til en ny leverandør.

Indsamling af personoplysninger hos andre end den registrerede

Når det er relevant, indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre, f.eks. i forbindelse med kreditvurdering.

Som medlem af en antenneforening indhenter vi de relevante persondata omkring dig fra antenneforeningen. Det er en del af vores kontraktlige forpligtigelse. At behandle dine personoplysninger er en forudsætning for levering af produktet i samarbejde med antenneforeningerne.

Vi kan i visse tilfælde købe offentligt tilgængelige persondata fra tredjepart og samkøre disse med vores egne data.

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys Erhverv anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Norlys Erhverv sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Norlys Erhverv. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Norlys Erhverv (se kontaktinformationer nederst i dokumentet).

Dine rettigheder

Hvis du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, kan du se en vejledning i selskabernes persondatapolitik, som fremgår af deres hjemmesider.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Norlys behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) – i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.

Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.

Ret til begrænsning

Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Ret til indsigelse

Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig f.eks. automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys.

Gør brug af dine rettigheder

Hvis du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte vores kundeservice på telefonnummer:

Norlys Erhverv A/S: 88 30 30 80

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder www.datatilsynet.dk/Media/C/0/Registreredes%20rettigheder.pdf

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Norlys behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dpo@norlys.dk eller nedenstående oplysninger.

Norlys Erhverv A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 42405310
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 88 30 30 80

Hvis din klage ikke bliver behandlet tilfredsstillende af Norlys, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Ændringer og opdateringer til vores persondatapolitik

Vi er altid forpligtigede til løbende at leve op til lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Ikke alene vil vi til enhver tid leve op til lovgivningen, vi vil også tilstræbe at give vores brugere yderligere valgfrihed og beskyttelse, bl.a. ved at vores brugere selv har adgang til at redigere personoplysninger online.

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik her på siden og udsende eventuelle ændringer om politikken i vores nyhedsbrev. Vores persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Væsentlige ændringer i samhandelsbetingelserne / vores aftalevilkår vil altid blive udsendt i en personlig e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version den 31. marts 2022.