Persondatapolitik for Norlys.dk

1. Vi beskytter dine persondata

Norlys-koncernen er dataansvarlige for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi vil til enhver tid beskytte dine data og værne om dit privatliv. Derfor har vi klare retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine personoplysninger.

På disse sider kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata. Vi ønsker, at du oplever den højeste grad af gennemsigtighed, tryghed og beskyttelse og ikke oplever overraskelser i forbindelse med registreringen af dine personoplysninger.

Vi har opdelt oplysningerne omkring behandlingen af persondata i forskellige emner, så det er lettere at overskue. Vi vil bede dig læse alle emner, så du har det fulde overblik over dine rettigheder og hvordan vi behandler, bruger og eventuelt videregiver dine persondata.


2. Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Ret til indsigt (se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker for at forfølge en legitim interesse, dvs. efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. I praksis vil det oftest dreje sig om navn, adresse, og kontaktoplysninger.

Det indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Kontakt

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores kundeservice på telefonnummer:

SE energisalg: 70 11 50 10

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelsen, medmindre din anmodnings kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I de tilfælde kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på DPO@se.dk.

Klage

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5,

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

Tlf. 3319 3200

www.datatilsynet.dk


3. Markedsføringssamtykke

Når du afgiver markedsføringssamtykke på norlys.dk, indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Dine kontaktinformationer; herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • De specifikke markedsføringssamtykker du har givet

Hvis du har produkter og services i andre af Norlys-koncernens selskaber (se selskabsliste her), samler vi de registrerede oplysninger om dig for at kunne yde dig en bedre service.

Vi opbevarer de data, du har udfyldt i kontaktformularer for at afgive markedsføringssamtykke, indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke.

Du kan til enhver tid framelde dig nederst i vores nyhedsbreve eller ved at ringe på 70 11 50 10.


4. Sociale medier

Vi benytter sociale medier til markedsføring. Du kan derfor læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata i forhold til sociale medier.

Markedsføring

Hvis du har sagt ja til, at et af vores selskaber må sende markedsføring via e-mail, sms eller telefon, så kan dette selskab også benytte disse persondata (navn, e-mail og telefonnummer) på de sociale medier til annoncering målrettet mod dig. Når vi uploader en liste med disse persondata til det sociale medie, så krypteres dataene på en måde, så personer ikke længere kan læse dem, men det sociale medies system kan se, om der er et match imellem persondataene på listen og de persondata, som de har. Dermed ved vi ikke, om du får annoncen at se, selvom dine data er på listen, som uploades.

På nuværende tidspunkt benytter vi følgende sociale medier til markedsføring:

Facebook

Messenger

Instagram

YouTube

Adwords & Doubleclick

LinkedIn

Trustpilot

keyboard_arrow_up