Norlys privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger i Norlys

I Norlys prioriterer vi databeskyttelse og sikkerhed højt. Herunder kan du læse om, hvordan vi i Norlys-koncernen håndterer de personoplysninger vi kommer i besiddelse af, når du benytter dig af vores produkter og services. Du kan derudover læse om, hvilke rettigheder du har samt hvordan du gør brug af dem.
I Norlys har vi høje standarder for databeskyttelse og sikkerhed. Det betyder, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for dit kundeforhold og sletter personoplysningerne så snart vi ikke har et formål med at behandle dem. For at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt høje sikkerhedsstandarder, har vi implementeret interne procedurer og politikker. Vores medarbejdere står klar til at sikre kvalitet, integritet og fortrolighed omkring dine personoplysninger.

Værdien for dig som kunde i Norlys

I Norlys tager vi ansvar for mere end os selv. Det betyder at vi opfører os ordentligt og føler et ansvar for dig som kunde. Vi behandler dine personoplysninger til at administrere dit kundeforhold og give dig den bedst mulige kundeoplevelse samt til løbende at forbedre de produkter og services vi tilbyder.
Men hvad betyder det for mig, tænker du nok. Her kan du læse 4 konkrete eksempler på, hvorfor vores behandling af dine personoplysninger, skaber værdi for dig:

En smidig hverdag
Vores produkter er de usynlige helte i hverdagen. Det er strømmen i stikkontakten, børne-tv i ulvetimen og adgang til stabilt internet, som åbner muligheder for hjemmearbejde, glade teenagere og videochats med svigermor i den anden ende af landet. For at kunne yde denne service, og hele tiden blive bedre, laver vi løbende statistikker og fejludbedring, så du mærker mindst muligt til fejl og gener.

Kundeservice
For at kunne give dig den bedste service, når du ringer ind til vores kundecentre, har vi brug for at kende til en række oplysninger omkring dig. Både almindelige oplysninger såsom navn, adresse og kontaktoplysninger, men også oplysninger omkring din sagshistorik. Det betyder, at du skal bruge mindre tid på forklaring og mere tid på faktisk at få løst dit problem.

Overblik over dit forbrug
Når du er kunde i Norlys, kan du få et overblik over dit forbrug og dine produkter ved at besøge din personlige side i vores selvbetjeningsløsning. Det betyder, at du altid kan holde dig opdateret og finde regninger, når du har tiden og behovet for det.

Relevant information
Via dit samtykke til markedsføring både til det enkelte selskab og samtykke til markedsføring fra de øvrige selskaber i Norlys-koncernen, sørger vi for, at du som kunde får relevant information om produkter, som kan gøre din hverdag lettere og mere fleksibel. Her sikrer vi, at du som kunde ved Norlys, altid er opdateret på vores nyeste produkter og de muligheder der er for at optimere dine allerede valgte løsninger.

Konkrete behandlingsaktiviteter
Nedenfor kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger:

Vælg din udbyder

Norlys Energi A/S

Norlys Energi er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig når du køber el eller gas ved os. Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig. Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi specifikt behandler personoplysninger om dig.

Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold
Når du køber el og/eller gas, henvender dig til kundeservice, ændrer i dit kundeforhold f.eks. i forbindelse med flytning, behandler vi almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger mv. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere el og/eller gas til dig, identificere dig, foretage fejlretninger og servicering af installationen mv. Vi behandler dine oplysninger som led i opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig som kunde.

Dine personoplysninger bliver videregivet internt i Norlys Koncernen. Derudover videregives oplysningerne til betalingstjenester, samarbejdspartnere og relevante leverandører. Vi sørger altid for at have et lovligt grundlag for at videregive dine oplysninger og indgår, hvor relevant, også databehandleraftaler.

CPR-nr. - Særlig forpligtelse som el-handelsvirksomhed
Når du køber el hos Norlys, er vi som el-handelsvirksomhed forpligtet til at indhente dit CPR-nr. for korrekt at kunne registrere dig i datahubben og derefter levere el til dig.

Datahubben er et centralt register for el-kunder i Danmark og er ejet og administreret af det statsejede selskab Energinet. Med hjemmel i elforsyningsloven fremgår det af Energinets markedsforskrifter, at det er et lovkrav, at oprettelse og vedligeholdelse af el-kunder skal ske med CPR-nr. Hensynet bagved er, at du som kunde sikres mod misbrug og ikke bliver bundet af aftaler, du ikke har accepteret.

Kreditvurdering ved oprettelse af dit kundeforhold
I forbindelse oprettelse af dit kundeforhold indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre om dig via dit CPR-nr., for at kunne fortage en vurdering af din betalingsevne. Formålet med behandling af dit CPR-nr. ophører 30 dage efter oprettelse af dit kundeforhold. Du vil derfor kun blive kreditvurderet ved oprettelse af kundeforholdet og altså ikke løbende. Du skal dog være opmærksom på, at vi behandler dit CPR-nr. til andre formål.

Behandlingen af dit CPR-nr. med det formål at foretage en kreditvurdering er baseret på dit samtykke. Kreditvurderingen er en forudsætning for at indgå en aftale om levering af el og/eller gas. Du skal derfor være opmærksom på, at ovenstående er en forudsætning for kundeforholdet.


Optagelse af telefonsamtaler
Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til, at telefonsamtalen optages. Norlys Energi bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice og til at uddanne vores medarbejdere. Behandlingen er baseret på dit samtykke. Norlys optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys via nedenstående kontaktoplysninger.


Energiforbrug
Når er du er el-/gaskunde i Norlys Energi, behandler vi personoplysninger som f.eks. dit el- eller gasforbrug, herunder leveringsoplysninger, installations- og målernummer samt måling af den tekniske kvalitet af dine produkter. Vi behandler disse oplysninger for at overvåge eventuelle udfald samt optimere og forbedre vores service til dig ved f.eks. at gøre aflæsningsdata tilgængelig på ’Mit Norlys’.

Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Notifikationer om dit forbrug
Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, anvender vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser i dit forbrug, hjælpe dig til at mindske dit forbrug samt lave beregninger og analyser af forbrugsmønstre. Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Administration og forbedring af vores digitale tjenester
I Norlys Energi tilbyder vi apps og digitale tjenester som f.eks. ’Mit Norlys’. Disse tjenester tilbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig samt give dig direkte adgang til forbrugs- og betalingsoversigt mv. Når du logger på disse tjenester, behandler vi personoplysninger som navn, mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen heraf er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde i Norlys.

Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at holde brugernavn og adgangskode til vores produkter og services, sikre og fortrolige. Vi anbefaler, at koden ændres med jævne mellemrum.

Markedsføring
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at målrette markedsføringen på tværs af Norlys-koncernen, udsende markedsføringsmateriale, nyhedsbreve mv. Personoplysningerne anvendes også til analyse og segmentering af dig som kunde, men der sker ikke profilering. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke/afmelde nyhedsbreve via nedenstående kontaktoplysninger.


Analyser og tilfredshedsundersøgelser
I Norlys Energi foretager vi analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette er i ønske om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service vi tilbyder dig således, at du får den bedst mulige oplevelse når du er i kontakt med os. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug samt data indhentet via hjemmesiden, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde.

Behandlingen er baseret på Norlys Energis legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Brug af gæstenetværk på vores lokationer
Der er etableret gæstenetværk på alle Norlys Energis lokationer. For at kunne tilbyde wi-fi til vores gæster og for at kunne verificere hvem der er logget på, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger: Mobiltelefonnummer, e-mailadresse, MAC-adresse, Facebook-ID, LinkedIn-ID og Google-ID. Gæster, hvis identitet er kendt af virksomheden, kan anvende gæstenetværket og tilslutte eget udstyr til netværket, forudsat at udstyret ikke generer andre systemer. Behandlingen er baseret på Norlys Energis legitime interesse i, af sikkerhedsmæssige årsager, at kunne kontrollere hvem der anvender vores netværk og hvornår.

Sociale medier
Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys Energi. Vi bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier, herunder de oplysninger du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Norlys Energis kundeservice. Behandlingen er baseret på Norlys Energis legitime interesser i at gøre produkter mv. tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring.

Kontakt
Ønsker du yderligere information vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger.
Norlys Energi A/S
Over Bækken 6
9000 Aalborg
CVR-nr. 25118359
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 15 16 70

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.

 

 

Norlys Erhverv A/S

Norlys Erhverv er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig og yde dig en fyldestgørende og optimal service. Nedenfor kan du læse om nogle af de øvrige indsamlinger af oplysninger, vi foretager.

Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold
Når du køber og bestiller vores produkter, henvender dig til kundeservice, ændrer i dit kundeforhold f.eks. i forbindelse med flytning, behandler vi almindelige personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere dit produkt, identificere dig, foretage fejlretninger og servicering af installationen mv. Vi behandler dine oplysninger som led i opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig som kunde. Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktinformationer; herunder CPR-nummer eller fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og evt. CVR-nummer
 • Dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde
 • Dine nuværende og tidligere valgte produkter og services, herunder dine præferencer og relevant søgehistorik ved brug af vores produkter
 • Måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services, herunder signalkvalitet, implementerede softwareopdateringer og fejlhistorik
 • Forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig
 • IP-adresser og device ID (herunder mobile enheder), der registreres, når du bruger dine produkter og services.
 • De specifikke samtykker du har givet, f.eks. markedsføringssamtykke

Er du er medlem af en antenneforening videregives de nødvendige personoplysninger til foreningen hver måned, som en del af den kontraktmæssige aftale. Du vil blive medlem af antenneforeningen ved valg af TV-pakke, hvis der er et samarbejde med en antenneforening.


Optagelse af telefonsamtaler
Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til, at telefonsamtalen optages. Norlys Erhverv bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice og til at uddanne vores medarbejdere.

Behandlingen er baseret på dit samtykke. Vi optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys Erhverv via nedenstående kontaktoplysninger.

Markedsføring
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at målrette markedsføringen på tværs af Norlys-koncernen, udsende markedsfæringsmateriale, nyhedsbreve mv. Personoplysningerne anvendes også til analyse og segmentering af dig som kunde, men der sker ikke profilering. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke/afmelde nyhedsbreve via nedenstående kontaktoplysninger.

Sociale medier
Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys Erhverv. Vi bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier, herunder de oplysninger du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Norlys Erhvervs kundeservice. Behandlingen er baseret på vores legitime interesser i at gøre produkter mv. tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring.

Apps og digitale tjenester
Norlys Erhverv tilbyder apps og digitale tjenester. Disse tjenester udbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig som kunde og give dig direkte adgang til forbrugsoversigt mv. Når du logger på disse tjenester, behandler vi personoplysninger som navn, e-mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde. Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, anvender vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser. Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Analyse og test
I Norlys Erhverv behandler vi dine personoplysninger til brug for analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette er i ønske om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse når du er i kontakt med os. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde.

Vi bruger endvidere persondata indsamlet via hjemmesiden samt apps og digitale tjenester til at foretage analyse og test samt føre statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmeside og digitale platforme. Behandlingen er således baseret på vores legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Kontaktoplysninger
Ønsker du at kontakte Norlys Erhverv vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger. Vær opmærksom på at du altid kan trække sit samtykke tilbage samt gøre brug af dine rettigheder.

Norlys Erhverv A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 36403527
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 88303080

 

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.

Norlys Tele A/S

Norlys Tele ejer ledningsnet og infrastruktur af fiber- og coax-forbindelser. Norlys Tele er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Behandling af dine personoplysninger er således nødvendigt for, at vi kan yde dig en fyldestgørende og optimal service. Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi specifikt behandler personoplysninger om dig.

Teknikerbesøg
Når du oplever problemer eller på anden vis har brug for en tekniker behandler vi personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse. Vi behandler som udgangspunkt dine oplysninger til at komme i kontakt med dig og aftale tidspunkt for teknikerbesøg. Behandlingen er baseret på din kontrakt med din internetudbyder.

Analyser og tests af din forbindelse
I Norlys Tele foretager vi analyser, test og laver statistikker for hele tiden at sikre, at du har den bedst mulige forbindelse. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug så vi kan optimere og udvikle vores ydelser samt vores øvrige produkter til dig som kunde.

Behandlingen er baseret på Norlys Teles legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Bestilling af udstyr
I Norlys Tele kan du bestille en fiberboks til din installation på adressen. Fiberboksen bestilles via en formular på hjemmesiden og du kan herefter vælge at aktivere den via en internetudbyder eller lade den være passiv. Ved bestilling via formularen indsamler vi oplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Behandlingen er baseret på den aftale du indgår ved bestilling af udstyret.

Forsikringssager
Påfører du skade på vores ejendom eller ødelægger vi noget på din ejendom i forbindelse med teknikerbesøg, behandler vi dine personoplysninger udelukkende for at kunne håndtere en eventuel anmeldelse af en skade og andre forsikringssager.

Fuldmagter
Er du udlejer og giver lejer fuldmagt til at stå for etablering af fiberforbindelse, vil vi behandle dine personoplysninger, som fremgår af fuldmagten. Vi behandler dine personoplysninger for at administrere fuldmagtsforholdet og opbevarer fuldmagten så længe fuldmagtsforholdet består.

Kontakt
Ønsker du at kontakte Norlys Tele vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger.
Norlys Tele A/S
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 28869312
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 7011 5000


Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.

Norlys Vækstpulje

Norlys a.m.b.a. er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig når du ansøger om midler fra Norlys Væktspuljen. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige ansøgningsprocessen og den videre administration, såfremt du får tildelt midler.

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

Når du søger om støtte fra Norlys Vækstpulje indsamler vi personoplysninger om dig. Personoplysningerne vi indsamler i forbindelse med ansøgningen, er navn, adresse, e-mail, telefonnummer og bankoplysninger til brug for udbetaling af vækstpuljemidler, såfremt du udvælges.

Støtte fra vækstpuljemidler sker ud fra en konkret vurdering af om dit projekt har potentiale til at gøre en forskel for dele af befolkningen eller samfundet som helhed. Støtten sker ikke på baggrund af profilering.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. 

Kontaktoplysninger
Ønsker du at kontakte Norlys Energi vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger. Vær opmærksom på at du altid kan gøre brug af dine rettigheder.
Norlys a.m.b.a.
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 26382645
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: [indsæt]

Seneste ændringsdato
Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Hvis ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret om det, f.eks. på Norlys hjemmeside eller via e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version 22-03-2021

Stofa A/S og Stofa Fiber A/S

Stofa og Stofa fiber er en del af Norlys-koncernen. Stofa gør det de altid har gjort - sørger for, at du har lynhurtigt internet, uanset om du er i byen eller på landet, og vi står klar med de bedste tv-oplevelser til dig og din familie.


Du kan læse mere om Stofas behandling af dine personoplysninger på https://stofa.dk/om/personoplysninger

Boxer A/S

Boxer er en del af Norlys-koncernen. Boxer leverer internet samt TV og streaming. Du kan læse mere om Boxers behandling af dine personoplysninger på https://www.boxer.dk/vilkaar/#persondata

Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig har du ret til at gøre brug af følgende rettigheder.

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form. Anmodningen er som udgangspunkt gratis.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 • Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
  Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig slettet. Du skal dog være opmærksom på, at ifølge lovgivningen er vi forpligtet til at gemme visse oplysninger i op til flere år, også selvom du ikke længere er kunde hos os.

 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til dataportabilitet
  Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til ikke at være genstand for profilering
  I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys.

 • Ret til at trække et samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller indgive klage om vores behandling af dine personoplysninger skal du kontakte det relevante selskab via nedenstående oplysninger. Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

Vi behandler og svarer på henvendelser så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter modtagelsen, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I de tilfælde kan svarfristen være op til i alt 3 måneder.

Find kontaktoplysninger på din udbyder

Norlys Energi A/S

Over Bækken 6
9000 Aalborg
CVR-nr. 25118359
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 15 16 70

Norlys Erhverv A/S

Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 36403527
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 88303080

 

Norlys Tele A/S

Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 28869312
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 11 50 00

Norlys Vækstpulje

Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 26382645
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 11 50 00

 

Stofa A/S og Stofa Fiber A/S

Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
CVR-nr. 42405310
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 8830 3030

Stofa Fiber A/S
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 36423544
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 8830 3030

Boxer A/S

Langebrogade 1, 1. sal, opgang 2B
1411 København K
CVR-nr.: 29939470
E-mail: kundeservice@boxertv.dk
Telefon: 7033 2033

Du har derudover mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Fælles for Norlys-Koncernen

Digitale tjenester (fx ”Mit Norlys”)
Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores hjemmesider til at beskytte persondata. Hvis du f.eks. vil købe ydelser fra vores hjemmeside, skal du derfor bruge en TLS- eller SSL-aktiveret webbrowser som f.eks. Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Det sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet. Hvis du har logget ind på din konto og været inaktiv i længere tid, logges du automatisk ud af kontoen igen. Det sker for at holde dine oplysninger sikre og for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang.

Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Modtagere af dine personoplysninger
Norlys udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med eksterne såsom samarbejdspartnere, leverandører og i visse tilfælde offentlige myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Norlys og i overensstemmelse med Norlys’ instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette. Norlys indgår lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter, der behandler data på vegne af Norlys.

I Norlys-koncernen videregives oplysninger på tværs af koncernens selskaber https://norlys.dk/om-norlys/organisationen/selskaber. Videregivelsen har til formål at forbedre din kundeoplevelse samt sikre en lige behandling af vores kunder på tværs af produktområder. Videregivelse sker derudover til brug i markedsføringsøjemed, så vi kan tilbyde dig alle vores produkter. Videregivelse i markedsføringsøjemed er baseret på dit markedsføringssamtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage ved at kontakte det konkrete selskab på ovenstående kontaktoplysninger.

Internt i Norlys er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)
I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Norlys sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Norlys samt sikre et passende sikkerhedsniveau.

Cookies, link til andre hjemmesider, sociale medier mv.
Vi indsamler via cookies oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik https://norlys.dk/cookiepolitik.

Vores websites kan også indeholde links til andre websites og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook og LinkedIn. Når disse tjenester benytter personoplysninger, der er indsamlet hos dem f.eks. til at forbedre selskabets reklamesystem, kan tjenesterne og Norlys anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til den pågældende tjenestes privatlivspolitik. I andre henseender har vi ingen kontrol over, hvordan websites og tjenester behandler dine personoplysninger og er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse hjemmesidens privatlivspolitik for at holde dig orienteret om behandlingen af dine personoplysninger.

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.