Persondatapolitik


1. Indledning

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvordan Norlys Energi A/S (herefter Norlys) behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Databeskyttelse er vigtig for Norlys, og vi har derfor truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre, at vi overholder regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Norlys’ hjemmeside, dit kundeforhold til Norlys og for hvordan Norlys anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med vores kundeservice eller anvender vores øvrige tjenester samt køber eller tegner abonnement på et af vores produkter.

Når du besøger hjemmesiden, henvender dig til vores kundeservice og/eller gør brug af vores tjenester, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følge af persondatapolitikken.

 

2. Dataansvarlig

Norlys Energi A/S er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle, opbevare og anvende. F.eks. når du vælger at oprette en brugerkonto til selvbetjening, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter dig i vores fordelsprogram. I alle tilfælde bliver du bedt om særskilt samtykke.


Kontaktoplysninger

Norlys Energi A/S

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 25118359

E-mail: dpo@norlys.dk

Telefon: 70 11 50 10

 

3. Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

I relation til vores administration af dit kundeforhold og funktionaliteten af vores services indsamler vi personoplysninger om dig. Generelt indsamler vi personoplysningerne, når du kontakter os (f.eks. via telefon eller e-mail) eller en af vores forhandlere med henblik på at modtage vores service eller gøre brug af vores tjenester. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig. Vi indsamler ligeledes personoplysninger om dig, når du bestiller et abonnement via vores hjemmeside, kundeservice eller ved en af vores forhandlere. Dette gør vi, da der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og Norlys.

Vi indhenter også personoplysninger om dig fra andre steder. Vi indhenter bl.a. personoplysninger fra offentlige myndigheder, herunder det statsejede selskab Energinet samt offentligt tilgængelige kilder. Derudover indhenter vi personoplysninger fra andre netselskaber og elleverandører.

Nedenfor kan du læse om nogle af de øvrige indsamlinger af oplysninger, vi foretager.


Henvendelse til Kundeservice

Når du henvender dig til vores kundeservice, indsamler og behandler vores medarbejdere personoplysninger om dig i overensstemmelse med Norlys’ interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse. En henvendelse kan f.eks. vedrøre ændringer i aftaleforholdet, herunder meddelelse om flytning, betalingsoplysninger mv.


Optagelse af telefonsamtaler

Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til, at telefonsamtalen optages. Norlys optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys på ovenstående kontaktoplysninger.

Norlys bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice over for dig som kunde samt til at uddanne vores medarbejdere. Optagelserne slettes senest 90 dage efter, de er registreret.


Hjemmeside og cookies

For at købe udstyr, tegne et abonnement og udnytte tjenesterne på hjemmesiden skal du afgive visse personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler på hjemmesiden, kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling, levere en given tjeneste til dig eller tilmelde dig ønskede faciliteter samt til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik og for at kunne sende dig informationer og andre oplysninger om vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.

Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsføring såsom nyhedsbreve, opkald, sms, tilbud mv., vil modtage dette fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig igen samt trække dit samtykke tilbage.

Norlys benytter endvidere cookies til indsamling af personoplysninger af teknisk karakter. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.


Sociale medier

Norlys bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier. Herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag.

Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Norlys’ kundeservice.

Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Norlys’ legitime interesser i at gøre indhold tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.


Apps og digitale tjenester

Norlys tilbyder apps og digitale tjenester som f.eks. ’Mit Norlys’. Disse tjenester udbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig som kunde samt give dig direkte adgang til forbrugsoversigt mv. Når du logger på disse tjenester, behandler vi personoplysninger som navn, mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen heraf er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde i Norlys. 
Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, anvender vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser i dit forbrug.


Energiforbrug

Når er du er el- eller gaskunde i Norlys, behandler vi personoplysninger såsom dit el- eller gasforbrug, herunder leveringsoplysninger, installations- og målernummer samt måling af den tekniske kvalitet af dine produkter. Vi behandler disse oplysninger for at overvåge eventuelle udfald samt optimere og forbedre vores service til dig ved f.eks. at gøre aflæsningsdata tilgængelig på ’Mit Norlys’.


Analyse og test

I Norlys behandler vi dine personoplysninger til brug for analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette er i ønske om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service vi tilbyder dig, således at du får den bedst mulige oplevelse når du er i kontakt med os. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde. Behandlingen sker så vidt muligt med anonymiserede data.

Vi bruger endvidere persondata indsamlet via hjemmesiden samt apps og digitale tjenester til at foretage analyse og test samt føre statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmeside og digitale platforme. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.


Særligt vedrørende CPR-nr.

Når du køber el hos Norlys, er vi som elhandelsvirksomhed forpligtede til at indhente dit cpr-nr. for korrekt at kunne registrere dig i datahubben og derefter levere el til dig. Vi er forpligtede til løbende at holde datahubben ajour, og derfor behandler vi dit cpr-nr., så længe du er kunde hos os.

Datahubben er et centralt register for elkunder i Danmark og er ejet og administreret af det statsejede selskab Energinet. Med hjemmel i elforsyningsloven fremgår det af Energinets markedsforskrifter, at det således er et lovkrav, at oprettelse af elkunder skal ske med cpr-nr. Hensynet bagved er, at du som kunde sikres mod misbrug og ikke bliver bundet af aftaler, du ikke har accepteret. Norlys er således retligt forpligtet til at indhente og behandle dit samtykke for at kunne levere el til dig.

I forbindelse med en kreditvurdering indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre om dig via dit CPR-nummer, for at kunne fortage en vurdering af din evne til at betale en regning. At der fortages en kreditvurdering, er i visse tilfælde en forudsætning for at indgå en aftale på el og gas.


Brug af Norlys gæstenetværk

Der er etableret gæstenetværk på alle Norlys’ lokationer.

For at kunne tilbyde wi-fi til vores gæster og for at kunne verificere hvem der er logget på, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger: Mobiltelefonnummer, e-mailadresse, MAC-adresse, Facebook-ID, LinkedIn-ID og Google-ID.

Gæster, hvis identitet er kendt af virksomheden, kan anvende gæstenetværket og tilslutte eget udstyr til netværket, forudsat at udstyret ikke generer andre systemer. Vi logger de enheder, som benytter gæstenetværket og sletter data efter 30 dage.

 

4. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, oplysningerne er indsamlet til. Norlys’ formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at administrere dit kundeforhold og yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig og yde dig en fyldestgørende og optimal service.

Udover ovenstående behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold

 • Administration og forbedring af vores digitale tjenester

 • At kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services

 • Administration af forskellige tiltag, hvis du f.eks. deltager i en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, hvor vi bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med det pågældende tiltag. Hvis du deltager i en konkurrence eller lignende, bruger vi de oplysninger, du giver os, i forbindelse med administrationen heraf

 • At kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services

 • Revision og analyser til at forebygge tab og bekæmpe svindel

 • Aflæsningsdata som du selv har indtastet i ”kontrolbogsfunktionen” på ’Mit Norlys’

 • Analyse, forskning, test og løbende forbedring og videreudvikling, med henblik på at energieffektivisere, optimere og udvikle fremtidsholdbare løsninger


5. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for at beskytte dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen af specifikke formål, såsom verificering af kreditværdighed

 • Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os, overholdelse af en retlig forpligtelse, eksempelvis Norlys’ forpligtelse til at dokumentere regnskabsmateriale

 • At overholde en retlig forpligtelse vi er pålagt, herunder f.eks. i forhold til Energinet

 • Vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er f.eks. vurdering af din kreditværdighed, fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig, hvis Norlys har nogen spørgsmål til specifikke services og forbedring af kunderelationen med dig herunder vores digitale services samt opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse

 

6. Modtagere af dine personoplysninger

Norlys udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, såsom koncerninterne selskaber (se selskabsliste her), samarbejdspartnere eller tredjepartsleverandører. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Norlys og i overensstemmelse med Norlys’ instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette. Norlys indgår lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter, der behandler data på vegne af Norlys.

Vi er samtidig forpligtede til at overføre elkunders CPR-numre til ”Datahub’en”, som er det centrale register for elkunder i Danmark, i forbindelse med flytning, eller hvis du skifter elleverandør. Forpligtelsen gælder for alle elselskaber på det danske marked, og den følger det statsejede selskab Energinets markedsforskrifter. Behandlingen af dit CPR-nummer i denne forbindelse sker for at sikre dig mod misbrug, og du er derfor ikke bundet af en aftale, som du ikke har accepteret.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

Vores websites kan også indeholde links til tredjepart-websites, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook og LinkedIn. Når disse tjenester benytter personoplysninger, der er indsamlet hos dem f.eks. til at forbedre selskabets reklamesystem, kan tjenesterne og Norlys anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til den pågældende tjenestes datapolitik. I andre henseender har vi ingen kontrol over, hvordan tredjepartswebsites og -tjenester behandler dine personoplysninger og er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

Herudover kan videregivelse ske til koncerninterne selskaber i det omfang dette er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Når det er relevant, indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre, f.eks. i forbindelse med kreditvurdering.

I visse tilfælde kan videregivelse ske til tredjemand, samarbejdspartnere og forskere i det omfang dette er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen med henblik på at forske i energieffektiviserende løsninger.

Vi kan i visse tilfælde indkøbe offentligt tilgængelige persondata fra tredjepart og samkøre disse med vores egne data.

Tryk på nedenstående links for at se behandling af dine personoplysninger ved andre selskaber i Norlys-koncernen:

www.eniig.dk

www.n1.dk

www.stofa.dk

www.boxer.dk

 

7. Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Norlys sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at binde sig til EU-U.S. Privacy Shield eller indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Norlys. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Norlys (se kontaktinformationer nederst i dokumentet).

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, de er indsamlet til samt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores websites og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde.

 • Dine personoplysninger og dialog med os opbevares i 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis lovgivningen kræver det. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale), i 5 år plus indeværende regnskabsår

 • Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen

 • Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores websites for at beskytte persondata. Hvis du f.eks. gerne vil købe ydelser fra vores websites, skal du bruge en TLS- eller SSL-aktiveret browser såsom Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Dette sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet

 • Personoplysninger, der registreres via kontaktformularer på vores hjemmeside, gemmer vi maksimalt i 12 måneder

 • Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som f.eks. markedsføringssamtykke opbevarer vi, indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke

 • De oplysninger, du afgiver, når du opretter brugernavn og adgangskode til vores services, f.eks. vores online selvbetjening, gemmer vi, så længe dit kundeforhold er aktivt

 • Vi sletter oplysninger om eventuelle lovovertrædelser, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed

 • Vi opbevarer maksimalt optagelser af kundesamtaler i 90 dage, efter optagelsen er registreret.

 

9. Dine rettigheder

Hvis du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, kan du se en vejledning i selskabernes persondatapolitik, som fremgår af deres hjemmesider.

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) – i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.

 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 • Ret til sletning
  ("retten til at blive glemt") Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.

 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til dataportabilitet
  Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger.


Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig f.eks. automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Norlys behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

 

10. Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Norlys behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dpo@norlys.dk eller nedenstående oplysninger.

Norlys Energi A/S

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg


Telefon: 70 11 50 10

E-mail: energiklage@eniig.dk

Hjemmeside: www.norlys.dk

 

Hvis din klage ikke bliver behandlet tilfredsstillende af Norlys, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K


Telefon: 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

11. Ændringer til denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Hvis ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret om det, f.eks. på Norlys hjemmeside eller via e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version den 8. juni 2020.

 

Du kan også læse Norlys Teles behandling af personoplysninger ved forsikringssager