El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Norlys privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger i Norlys

I Norlys prioriterer vi databeskyttelse og sikkerhed højt. Herunder kan du læse om, hvordan vi i Norlys-koncernen håndterer de personoplysninger vi kommer i besiddelse af, når du benytter dig af vores produkter og services. Du kan derudover læse om, hvilke rettigheder du har samt hvordan du gør brug af dem.
I Norlys har vi høje standarder for databeskyttelse og sikkerhed. Det betyder, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for dit kundeforhold og sletter personoplysningerne så snart vi ikke har et formål med at behandle dem. For at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt høje sikkerhedsstandarder, har vi implementeret interne procedurer og politikker. Vores medarbejdere står klar til at sikre kvalitet, integritet og fortrolighed omkring dine personoplysninger.

Værdien for dig som kunde i Norlys

I Norlys tager vi ansvar for mere end os selv. Det betyder at vi opfører os ordentligt og føler et ansvar for dig som kunde. Vi behandler dine personoplysninger til at administrere dit kundeforhold og give dig den bedst mulige kundeoplevelse samt til løbende at forbedre de produkter og services vi tilbyder.
Men hvad betyder det for mig, tænker du nok. Her kan du læse 4 konkrete eksempler på, hvorfor vores behandling af dine personoplysninger, skaber værdi for dig:

En smidig hverdag
Vores produkter er de usynlige helte i hverdagen. Det er strømmen i stikkontakten, børne-tv i ulvetimen og adgang til stabilt internet, som åbner muligheder for hjemmearbejde, glade teenagere og videochats med svigermor i den anden ende af landet. For at kunne yde denne service, og hele tiden blive bedre, laver vi løbende statistikker og fejludbedring, så du mærker mindst muligt til fejl og gener.

Kundeservice
For at kunne give dig den bedste service, når du ringer ind til vores kundecentre, har vi brug for at kende til en række oplysninger omkring dig. Både almindelige oplysninger såsom navn, adresse og kontaktoplysninger, men også oplysninger omkring din sagshistorik. Det betyder, at du skal bruge mindre tid på forklaring og mere tid på faktisk at få løst dit problem.

Overblik over dit forbrug
Når du er kunde i Norlys, kan du få et overblik over dit forbrug og dine produkter ved at besøge din personlige side i vores selvbetjeningsløsning. Det betyder, at du altid kan holde dig opdateret og finde regninger, når du har tiden og behovet for det.

Relevant information
Via dit samtykke til markedsføring både til det enkelte selskab og samtykke til markedsføring fra de øvrige selskaber i Norlys-koncernen, sørger vi for, at du som kunde får relevant information om produkter, som kan gøre din hverdag lettere og mere fleksibel. Her sikrer vi, at du som kunde ved Norlys, altid er opdateret på vores nyeste produkter og de muligheder der er for at optimere dine allerede valgte løsninger.

Konkrete behandlingsaktiviteter
Nedenfor kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger:

Vælg din udbyder

Norlys Energi A/S

Norlys Energi er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig når du køber el eller gas ved os. Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig. Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi specifikt behandler personoplysninger om dig.

Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold
Når du køber el og/eller gas, henvender dig til kundeservice, ændrer i dit kundeforhold f.eks. i forbindelse med flytning, behandler vi almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger mv. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere el og/eller gas til dig, identificere dig, foretage fejlretninger og servicering af installationen mv. Vi behandler dine oplysninger som led i opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig som kunde.

Dine personoplysninger bliver videregivet internt i Norlys Koncernen. Derudover videregives oplysningerne til betalingstjenester, samarbejdspartnere og relevante leverandører. Vi sørger altid for at have et lovligt grundlag for at videregive dine oplysninger og indgår, hvor relevant, også databehandleraftaler.

CPR-nr. - Særlig forpligtelse som el-handelsvirksomhed
Når du køber el hos Norlys, er vi som el-handelsvirksomhed forpligtet til at indhente dit CPR-nr. for korrekt at kunne registrere dig i datahubben og derefter levere el til dig.

Datahubben er et centralt register for el-kunder i Danmark og er ejet og administreret af det statsejede selskab Energinet. Med hjemmel i elforsyningsloven fremgår det af Energinets markedsforskrifter, at det er et lovkrav, at oprettelse og vedligeholdelse af el-kunder skal ske med CPR-nr. Hensynet bagved er, at du som kunde sikres mod misbrug og ikke bliver bundet af aftaler, du ikke har accepteret.

Kreditvurdering ved oprettelse af dit kundeforhold
I forbindelse oprettelse af dit kundeforhold indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre om dig via dit CPR-nr., for at kunne fortage en vurdering af din betalingsevne. Formålet med behandling af dit CPR-nr. ophører 30 dage efter oprettelse af dit kundeforhold. Du vil derfor kun blive kreditvurderet ved oprettelse af kundeforholdet og altså ikke løbende. Du skal dog være opmærksom på, at vi behandler dit CPR-nr. til andre formål.

Behandlingen af dit CPR-nr. med det formål at foretage en kreditvurdering er baseret på dit samtykke. Kreditvurderingen er en forudsætning for at indgå en aftale om levering af el og/eller gas. Du skal derfor være opmærksom på, at ovenstående er en forudsætning for kundeforholdet.


Optagelse af telefonsamtaler
Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til, at telefonsamtalen optages. Norlys Energi bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice og til at uddanne vores medarbejdere. Behandlingen er baseret på dit samtykke. Norlys optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys via nedenstående kontaktoplysninger.


Energiforbrug
Når er du er el-/gaskunde i Norlys Energi, behandler vi personoplysninger som f.eks. dit el- eller gasforbrug, herunder leveringsoplysninger, installations- og målernummer samt måling af den tekniske kvalitet af dine produkter. Vi behandler disse oplysninger for at overvåge eventuelle udfald samt optimere og forbedre vores service til dig ved f.eks. at gøre aflæsningsdata tilgængelig på ’Mit Norlys’.

Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Notifikationer om dit forbrug
Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, anvender vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser i dit forbrug, hjælpe dig til at mindske dit forbrug samt lave beregninger og analyser af forbrugsmønstre. Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Administration og forbedring af vores digitale tjenester
I Norlys Energi tilbyder vi apps og digitale tjenester som f.eks. ’Mit Norlys’. Disse tjenester tilbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig samt give dig direkte adgang til forbrugs- og betalingsoversigt mv. Når du logger på disse tjenester, behandler vi personoplysninger som navn, mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen heraf er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde i Norlys.

Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at holde brugernavn og adgangskode til vores produkter og services, sikre og fortrolige. Vi anbefaler, at koden ændres med jævne mellemrum.

Markedsføring
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at målrette markedsføringen på tværs af Norlys-koncernen, udsende markedsføringsmateriale, nyhedsbreve mv. Personoplysningerne anvendes også til analyse og segmentering af dig som kunde, men der sker ikke profilering. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke/afmelde nyhedsbreve via nedenstående kontaktoplysninger.


Analyser og tilfredshedsundersøgelser
I Norlys Energi foretager vi analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette er i ønske om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service vi tilbyder dig således, at du får den bedst mulige oplevelse når du er i kontakt med os. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug samt data indhentet via hjemmesiden, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde.

Behandlingen er baseret på Norlys Energis legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Brug af gæstenetværk på vores lokationer
Der er etableret gæstenetværk på alle Norlys Energis lokationer. For at kunne tilbyde wi-fi til vores gæster og for at kunne verificere hvem der er logget på, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger: Mobiltelefonnummer, e-mailadresse, MAC-adresse, Facebook-ID, LinkedIn-ID og Google-ID. Gæster, hvis identitet er kendt af virksomheden, kan anvende gæstenetværket og tilslutte eget udstyr til netværket, forudsat at udstyret ikke generer andre systemer. Behandlingen er baseret på Norlys Energis legitime interesse i, af sikkerhedsmæssige årsager, at kunne kontrollere hvem der anvender vores netværk og hvornår.

Sociale medier
Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys Energi. Vi bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier, herunder de oplysninger du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Norlys Energis kundeservice. Behandlingen er baseret på Norlys Energis legitime interesser i at gøre produkter mv. tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring.

Kontakt
Ønsker du yderligere information vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger.
Norlys Energi A/S
Over Bækken 6
9000 Aalborg
CVR-nr. 25118359
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 15 16 70

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.

 

 

Norlys Erhverv A/S

Norlys Erhverv er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig og yde dig en fyldestgørende og optimal service. Nedenfor kan du læse om nogle af de øvrige indsamlinger af oplysninger, vi foretager.

Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold
Når du køber og bestiller vores produkter, henvender dig til kundeservice, ændrer i dit kundeforhold f.eks. i forbindelse med flytning, behandler vi almindelige personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere dit produkt, identificere dig, foretage fejlretninger og servicering af installationen mv. Vi behandler dine oplysninger som led i opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig som kunde. Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktinformationer; herunder CPR-nummer eller fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og evt. CVR-nummer
 • Dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde
 • Dine nuværende og tidligere valgte produkter og services, herunder dine præferencer og relevant søgehistorik ved brug af vores produkter
 • Måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services, herunder signalkvalitet, implementerede softwareopdateringer og fejlhistorik
 • Forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig
 • IP-adresser og device ID (herunder mobile enheder), der registreres, når du bruger dine produkter og services.
 • De specifikke samtykker du har givet, f.eks. markedsføringssamtykke

Er du er medlem af en antenneforening videregives de nødvendige personoplysninger til foreningen hver måned, som en del af den kontraktmæssige aftale. Du vil blive medlem af antenneforeningen ved valg af TV-pakke, hvis der er et samarbejde med en antenneforening.


Optagelse af telefonsamtaler
Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til, at telefonsamtalen optages. Norlys Erhverv bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice og til at uddanne vores medarbejdere.

Behandlingen er baseret på dit samtykke. Vi optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys Erhverv via nedenstående kontaktoplysninger.

Markedsføring
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at målrette markedsføringen på tværs af Norlys-koncernen, udsende markedsfæringsmateriale, nyhedsbreve mv. Personoplysningerne anvendes også til analyse og segmentering af dig som kunde, men der sker ikke profilering. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke/afmelde nyhedsbreve via nedenstående kontaktoplysninger.

Sociale medier
Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Norlys Erhverv. Vi bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier, herunder de oplysninger du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag. Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Norlys Erhvervs kundeservice. Behandlingen er baseret på vores legitime interesser i at gøre produkter mv. tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring.

Apps og digitale tjenester
Norlys Erhverv tilbyder apps og digitale tjenester. Disse tjenester udbydes for at gøre kundeforholdet lettere tilgængeligt for dig som kunde og give dig direkte adgang til forbrugsoversigt mv. Når du logger på disse tjenester, behandler vi personoplysninger som navn, e-mailadresse, internetkode og kundenummer. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde. Er du som kunde tilmeldt notifikationer om dit forbrug, anvender vi personoplysninger, herunder dit forbrug, så vi kan opspore eventuelle afvigelser. Behandlingen er baseret på opfyldelse af den kontrakt vi har indgået med dig samt vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services.

Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Analyse og test
I Norlys Erhverv behandler vi dine personoplysninger til brug for analyser, tilfredshedsundersøgelser, test og statistikker. Dette er i ønske om hele tiden at forbedre vores websites, produkter og den service vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse når du er i kontakt med os. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde.

Vi bruger endvidere persondata indsamlet via hjemmesiden samt apps og digitale tjenester til at foretage analyse og test samt føre statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmeside og digitale platforme. Behandlingen er således baseret på vores legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Kontaktoplysninger
Ønsker du at kontakte Norlys Erhverv vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger. Vær opmærksom på at du altid kan trække sit samtykke tilbage samt gøre brug af dine rettigheder.

Norlys Erhverv A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 36403527
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 88303080

 

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.

Norlys Tele A/S

Norlys Tele ejer ledningsnet og infrastruktur af fiber- og coax-forbindelser. Norlys Tele er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Behandling af dine personoplysninger er således nødvendigt for, at vi kan yde dig en fyldestgørende og optimal service. Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi specifikt behandler personoplysninger om dig.

Teknikerbesøg
Når du oplever problemer eller på anden vis har brug for en tekniker behandler vi personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse. Vi behandler som udgangspunkt dine oplysninger til at komme i kontakt med dig og aftale tidspunkt for teknikerbesøg. Behandlingen er baseret på din kontrakt med din internetudbyder.

Analyser og tests af din forbindelse
I Norlys Tele foretager vi analyser, test og laver statistikker for hele tiden at sikre, at du har den bedst mulige forbindelse. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug så vi kan optimere og udvikle vores ydelser samt vores øvrige produkter til dig som kunde.

Behandlingen er baseret på Norlys Teles legitime interesse i at optimere og udvikle vores produkter, så vi altid kan tilbyde dig de bedste og mest fleksible løsninger. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

Bestilling af udstyr
I Norlys Tele kan du bestille en fiberboks til din installation på adressen. Fiberboksen bestilles via en formular på hjemmesiden og du kan herefter vælge at aktivere den via en internetudbyder eller lade den være passiv. Ved bestilling via formularen indsamler vi oplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Behandlingen er baseret på den aftale du indgår ved bestilling af udstyret.

Forsikringssager
Påfører du skade på vores ejendom eller ødelægger vi noget på din ejendom i forbindelse med teknikerbesøg, behandler vi dine personoplysninger udelukkende for at kunne håndtere en eventuel anmeldelse af en skade og andre forsikringssager.

Fuldmagter
Er du udlejer og giver lejer fuldmagt til at stå for etablering af fiberforbindelse, vil vi behandle dine personoplysninger, som fremgår af fuldmagten. Vi behandler dine personoplysninger for at administrere fuldmagtsforholdet og opbevarer fuldmagten så længe fuldmagtsforholdet består.

Kontakt
Ønsker du at kontakte Norlys Tele vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger.
Norlys Tele A/S
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 28869312
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 7011 5000


Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 22-03-2021 og ændres løbende.

Norlys Tv og Internet

Denne persondatapolitik, har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Norlys Tv og Internet, cvr.nr. 29 93 94 70, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.
Databeskyttelse er vigtigt for Norlys, hvorfor vi har truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.
Persondatapolitikken er gældende for din brug af Norlys’ hjemmeside, Norlys Play, dit kundeforhold til Norlys, og for hvordan Norlys anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med vores kundeservice eller anvender vores øvrige tjenester samt foretager køb eller tegner abonnement på et af vores produkter.
Når du besøger hjemmesiden, henvender dig til vores kundeservice og/eller gør brug af vores tjenester, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følger af persondatapolitikken.

Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor? 
I relation til vores administration af dit kundeforhold og funktionaliteten af vores services indsamler vi personoplysninger om dig. Generelt indsamles personoplysningerne, når du kontakter os (f.eks. via telefon eller e-mail) eller en af vores forhandlere med henblik på at modtage vores service eller gøre brug af vores tjenester. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig. Når du bestiller et abonnement via vores hjemmeside, kundeservice eller forhandlere, så indsamler vi også oplysninger om dit cpr-nr. Det gør vi, dels fordi der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og Norlys og dels med henblik på at foretage et kredittjek.
Norlys’ overordnede formål med at behandle personoplysninger er at administrere sine kundeforhold, sikre levering af produkterne til kunderne og yde kundeservice, samt gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter.
Nedenstående oplistning uddyber formålet, som beskrevet ovenfor.

 • Forberedende salgsarbejde, herunder behandling af og opfølgning på leads.
 • Salgsarbejde gennem forskellige salgskanaler, herunder e-mail og telemarketing.
 • Salgsarbejde ift. afklaring af kundebehov, behandling af udtræk af kundelister til udarbejdelse af analyser, herunder opsigelser af kunder med henblik på at lære og forhindre churn.
 • Salgsarbejde ift. at identificere kunder, indsamling af adfærds- og forbrugsdata og logning af telefonopkald til kvalitetssikring.
 • Salgsarbejde vedr. oprettelse af kunder med stamdata, kundenumre, serienummer, aftalenummer og ordrenummer.
 • Salgsarbejde vedr. oprettelse af diverse ordrer, kvitteringer og ordrebekræftelser.
 • Salgsarbejde vedr. specifikke salg af partner- og medarbejderaftaler.
 • Berigelse af kundedata til brug for kontraktens formål.
 • Berigelse af kundedata til brug for overblik i sagsforløb.
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde, herunder advisering og informationer til kunden samt modtagelse og behandling af post, både fysisk og elektronisk
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde vedr. behandling af data fra kundeservice, herunder også medarbejder performance i kundeservice.
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde, herunder ændringsanmodninger og opdatering af kundedata, passwords, årsforbrug og abonnementer.
 • Service-, vedligeholdelses- og kommunikationsarbejde vedr. behandling af kundehenvendelser, spørgsmål, klager gennem relevante systemer, samt tracking og opfølgning på e-mails.
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde vedr. montørbesøg samt andre relaterede henvendelser.
 • Afregningsarbejde ift. afregning/fakturering, manglende betaling og behandlinger på restancer til inkasso.
 • Generelt service-, vedligeholdelses- og salgsarbejde på dataoverførsler og synkronisering af data for at sikre datakvalitet og opdatering af permissions.
 • Opsamling af data for at samle alt relevant data i et datawarehouse.
 • Generelt service- og vedligeholdelsesarbejde vedr. opsigelse.

Nedenfor kan du læse uddybende om nogle af de indsamlinger af oplysninger, vi foretager.

Cookies
På hjemmesiden og Norlys Play, gøres der brug af cookies til at styre login, indsamle webstatistik og diverse tekniske informationer, når du anvender Norlys Play, samt til markedsføringsformål. Hvis du accepterer cookies til statistik, kan der ske behandling af personhenføre oplysninger som din IP-adresse. Formålet med denne behandling er at måle trafikken på vores hjemmeside, generere statistik over brugen af hjemmesiden samt til at optimere din brug af Norlys Play og dermed kunne anbefale relevant indhold baseret på dit medieforbrug.

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse i forbindelse med cookies er baseret på vores legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside og Norlys Play samt optimere driften heraf (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). IP-adressen bliver opbevaret i en periode på op til 18 måneder, efter cookien er blevet gemt på din enhed. Din IP-adresse overlades desuden til vores samarbejdspartner, Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Norlys, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.
I Norlys’ cookiepolitik kan du finde mere information om vores brug af cookies på hjemmesiden og Norlys Play, samt hvordan du ændrer eller tilbagetrækker dit samtykke.

Hjemmesiden
Køb af udstyr samt tegning af abonnement og udnyttelse af tjenesterne på hjemmesiden forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. De personoplysninger som indsamles på hjemmesiden, kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter, til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik, og for at kunne fremsende informationer og andre oplysninger vedrørende vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.
Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsføring såsom nyhedsbreve, opkald, sms, tilbud mv., vil modtage dette fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig igen.

Norlys Play
Når du aktiverer og tilgår Norlys Play, indsamler vi diverse tekniske informationer, herunder oplysninger om hvilken type mobilenhed du bruger, din mobile enheds unikke enhedsidentifikator, IP-adresse, dit operativsystem, mobile netværksinformationer, tidsforbrug af mobilapplikationen mv.
Når du anvender Norlys Play, forudsætter det login via dit brugernavn og password. Vi anvender dine loginoplysninger til at indsamle information om, hvad du tilgår i Norlys Play. Det gør vi blandt andet for at optimere din brug af tjenesten, for at kunne anbefale relevant indhold baseret på dit tidligere mediebrug samt for at overholde eventuelle rapporteringsforpligtelser over for vores indholdsleverandører. Du kan downloade Norlys Play i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Dette forudsætter, at du oplyser din e-mailadresse (brugernavn), opretter et password og accepterer Norlys’ vilkår for Norlys Play.

Sociale medier
Norlys bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier. Herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook og LinkedIn, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag. Formålet er branding og markedsføring af Norlys.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Norlys’ legitime interesser i at gøre indhold tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Norlys, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

Henvendelse til Kundeservice
Når du henvender dig til vores kundeservice, indsamler og behandler vores medarbejdere personoplysninger om dig i overensstemmelse med Norlys’ interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse. En henvendelse kan f.eks. vedrøre ændringer i aftaleforholdet, herunder meddelelse om flytning, betalingsoplysninger mv.

Optagelse af telefonsamtaler
Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til at telefonsamtalen optages. Norlys optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Norlys.
Norlys bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice over for dig som kunde samt til at uddanne vores medarbejdere. Optagelserne slettes senest 90 dage efter, de er registreret.

Ved tilmelding til Automatisk kortbetaling
Norlys indsamler og opbevarer de sidste 4 cifre i kortnummeret på kundens betalingskort samt betalingskortets udløbsdato, idet Norlys fremsender en påmindelse til kunden 2 uger før betalingskortets udløb. De fulde betalingskortoplysninger opbevares af PayEx Danmark A/S, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Norlys. Kortets CVC-nummer anvendes kun i forbindelse med registrering af betalingsaftalen og slettes efterfølgende. Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktinformationer; herunder navn, adresse, cpr-nummer, telefonnumre og e-mailadresse
 • Dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde
 • Dine nuværende og tidligere valgte produkter og services
 • Måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services
 • Forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig
 • IP-adresser og device ID (herunder mobile enheder), der registreres, når du tilgår og bruger dine produkter og services
 • Historik for din kontakt til- og dialog med vores kundeservice, tekniske support, serviceteknikkere samt eventuelle klagesager
 • Dine afgivne specifikke samtykker herunder bl.a. markedsføringssamtykke

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Norlys’ formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at administrere dit kundeforhold og yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig samt yde dig en fyldestgørende og optimal service.
Udover ovenstående behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering.
 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester, fører vi statistik over, hvordan vores brugere tilgår og benytter websites og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.
 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services.
 • Til administration af forskellige tiltag, hvis du f.eks. deltager i en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, bruger vi de oplysninger, du giver os i forbindelse med det pågældende tiltag.
 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlaget for behandling ad dine personoplysninger
Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen af specifikke formål, såsom verificering af kreditværdighed
 • Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os, overholdelse af en retlig forpligtelse, eksempelvis Norlys’ forpligtelse til at dokumentere regnskabsmateriale, og/eller
 • Vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er f.eks. vurdering af din kreditværdighed, fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig, hvis Norlys har nogen spørgsmål til specifikke services, opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse og forbedring af kunderelationen med dig.

Modtagere af dine personoplysninger
Norlys udveksler i nogle tilfælde dine oplysninger med eksterne parter som samarbejdspartnere, leverandører og offentlige myndigheder. Vi videregiver kun dine oplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag hertil. Hvis sådanne parter behandler oplysninger på vegne af Norlys og efter Norlys’ instruks, vil tredjeparterne ikke være berettiget til at viderebehandle dine oplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder kræver det. I Norlys indgår vi lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter der behandler personoplysninger på vegne af Norlys. Vi stiller krav til, at vores leverandører og partnere håndterer persondata lige så restriktivt som os, når vi indgår databehandleraftaler med dem.

Norlys videregiver oplysninger på tværs af Norlys-koncernens selskaber. Du kan finde en oversigt over koncernens selskaber her. Videregivelsen har til formål at forbedre din kundeoplevelse og sikre en lige behandling af vores kunder på tværs af produktområder. Videregivelsen sker derudover til brug for markedsføring, som er baseret på dit samtykke.

For at sikre at kun relevante medarbejdere behandler dine personoplysninger, har vi foretaget en række tekniske foranstaltninger, herunder adgangsbegrænsning i vores systemer, hvor data opbevares og behandles. Vores medarbejdere har således ikke adgang til dine personoplysninger, medmindre de skal udføre en opgave, der er nødvendig for at levere et produkt til dig. Afhængigt af hvad opgaven indebærer, får medarbejdere kun adgang til de oplysninger, der er relevante for opgaven og ikke de øvrige oplysninger, vi har om dig.

Vi deler personoplysninger med eksterne partnere og leverandører i følgende situationer:

 • Når vi skal levere et produkt til dig, hvor samarbejde med eksterne parter er relevant. Her deles personoplysninger for at sikre levering af det aftalte produkt. Der videregives kun de oplysninger, som er relevante og nødvendige for samarbejdet til brug for udførelse af opgaven. Vi sikrer endvidere, at leverandøren/samarbejdspartneren behandler personoplysningerne sikkert og fortroligt. Videregivelsen er baseret på vores kontraktlige forpligtelse, da behandlingen er en forudsætning for levering af produktet.
 • Når vi er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lovgivning eller anden regulering til f.eks. offentlige myndigheder.
 • Når vi har behov for at håndhæve vores vilkår, herunder undersøge potentielle overtrædelser. Herudover for at forhindre svig, sikkerhedsmæssige overtrædelser eller anden kriminalitet.
 • Når vi via dit samtykke til markedsføring deler personoplysninger på tværs af Norlys-koncernen og i nogle tilfælde også med eksterne parter.

Overførsel af dine personoplysninger til et Treedjeland (Uden for EU/EØS)
I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Norlys sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Norlys samt sikre et passende sikkerhedsniveau.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores websites og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde:

 • Dine personoplysninger og dialog med os opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.
 • Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen.
 • Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores websites for at beskytte persondata. Hvis du f.eks. gerne vil købe ydelser fra vores websites, skal du bruge en TLS- eller SSL-aktiveret browser såsom Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Dette sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet.

Dine rettigheder
Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) eller i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)
  Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet
  Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger.
 • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig f.eks. automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Norlys’ behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her.

Indgivelse af klage
Hvis du ønsker at indgive en klage angående Norlys’ behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.
Norlys
Langebrogade 1, 1. sal, opgang 2B
1411 København K

Telefon: 7033 2033
E-mail: kundeservice@norlysmail.dk
Hjemmeside: www.norlys.dk

Du har altid mulighed for at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du ikke mener, at Norlys behandler dine personoplysninger korrekt. Rette tilsynsmyndighed er Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk.

Ændringer til denne persondatapolitik
Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Såfremt ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret herom, f.eks. på Norlys’ hjemmeside eller via e-mail.

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 05-10-2021 og ændres løbende.

Norlys Vækstpulje

Norlys a.m.b.a. er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig når du ansøger om midler fra Norlys Væktspuljen. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige ansøgningsprocessen og den videre administration, såfremt du får tildelt midler.

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

Når du søger om støtte fra Norlys Vækstpulje indsamler vi personoplysninger om dig. Personoplysningerne vi indsamler i forbindelse med ansøgningen, er navn, adresse, e-mail, telefonnummer og bankoplysninger til brug for udbetaling af vækstpuljemidler, såfremt du udvælges.

Støtte fra vækstpuljemidler sker ud fra en konkret vurdering af om dit projekt har potentiale til at gøre en forskel for dele af befolkningen eller samfundet som helhed. Støtten sker ikke på baggrund af profilering.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår nedenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. 

Kontaktoplysninger
Ønsker du at kontakte Norlys Energi vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående oplysninger. Vær opmærksom på at du altid kan gøre brug af dine rettigheder.
Norlys a.m.b.a.
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 26382645
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: [indsæt]

Seneste ændringsdato
Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Hvis ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret om det, f.eks. på Norlys hjemmeside eller via e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version 22-03-2021

Stofa A/S og Stofa Fiber A/S

Stofa og Stofa fiber er en del af Norlys-koncernen. Stofa gør det de altid har gjort - sørger for, at du har lynhurtigt internet, uanset om du er i byen eller på landet, og vi står klar med de bedste tv-oplevelser til dig og din familie.


Du kan læse mere om Stofas behandling af dine personoplysninger på https://stofa.dk/om/personoplysninger

Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig har du ret til at gøre brug af følgende rettigheder.

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Norlys behandler om dig. Norlys skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form. Anmodningen er som udgangspunkt gratis.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 • Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
  Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig slettet. Du skal dog være opmærksom på, at ifølge lovgivningen er vi forpligtet til at gemme visse oplysninger i op til flere år, også selvom du ikke længere er kunde hos os.

 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til dataportabilitet
  Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Norlys’ behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til ikke at være genstand for profilering
  I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Norlys.

 • Ret til at trække et samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller indgive klage om vores behandling af dine personoplysninger skal du kontakte det relevante selskab via nedenstående oplysninger. Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

Vi behandler og svarer på henvendelser så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter modtagelsen, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I de tilfælde kan svarfristen være op til i alt 3 måneder.

Find kontaktoplysninger på din udbyder

Norlys Energi A/S

Over Bækken 6
9000 Aalborg
CVR-nr. 25118359
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 15 16 70

Norlys Erhverv A/S

Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 36403527
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 88303080

 

Norlys Tele A/S

Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 28869312
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 11 50 00

Norlys Tv og Internet

Langebrogade 1, 1. 
1411 København K
CVR-nr.: 29939470
Mail: kundeservice@norlysmail.dk
Telefon: 7033 2033

Norlys Vækstpulje

Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 26382645
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 70 11 50 00

 

Stofa A/S og Stofa Fiber A/S

Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
CVR-nr. 42405310
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 8830 3030

Stofa Fiber A/S
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 36423544
E-mail: dpo@norlys.dk
Telefon: 8830 3030

Du har derudover mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Fælles for Norlys-Koncernen

Digitale tjenester (fx ”Mit Norlys”)
Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores hjemmesider til at beskytte persondata. Hvis du f.eks. vil købe ydelser fra vores hjemmeside, skal du derfor bruge en TLS- eller SSL-aktiveret webbrowser som f.eks. Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Det sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet. Hvis du har logget ind på din konto og været inaktiv i længere tid, logges du automatisk ud af kontoen igen. Det sker for at holde dine oplysninger sikre og for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang.

Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Modtagere af dine personoplysninger
Norlys udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med eksterne såsom samarbejdspartnere, leverandører og i visse tilfælde offentlige myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Norlys og i overensstemmelse med Norlys’ instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette. Norlys indgår lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter, der behandler data på vegne af Norlys.

I Norlys-koncernen videregives oplysninger på tværs af koncernens selskaber https://norlys.dk/om-norlys/organisationen/selskaber. Videregivelsen har til formål at forbedre din kundeoplevelse samt sikre en lige behandling af vores kunder på tværs af produktområder. Videregivelse sker derudover til brug i markedsføringsøjemed, så vi kan tilbyde dig alle vores produkter. Videregivelse i markedsføringsøjemed er baseret på dit markedsføringssamtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage ved at kontakte det konkrete selskab på ovenstående kontaktoplysninger.

Internt i Norlys er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)
I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Norlys anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Norlys sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Norlys samt sikre et passende sikkerhedsniveau.

Cookies, link til andre hjemmesider, sociale medier mv.
Vi indsamler via cookies oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik https://norlys.dk/cookiepolitik.

Vores websites kan også indeholde links til andre websites og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook og LinkedIn. Når disse tjenester benytter personoplysninger, der er indsamlet hos dem f.eks. til at forbedre selskabets reklamesystem, kan tjenesterne og Norlys anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til den pågældende tjenestes privatlivspolitik. I andre henseender har vi ingen kontrol over, hvordan websites og tjenester behandler dine personoplysninger og er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse hjemmesidens privatlivspolitik for at holde dig orienteret om behandlingen af dine personoplysninger.

Seneste ændringsdato
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 05-10-2021 og ændres løbende.