Betalingsside - Payment site

Hvis du hverken har en app eller ladebrik fra en af de udbydere, som har åbnet for at bruge deres service på vore standere, så kan du betale online med kreditkort. Det er en nødløsning, da du har flere fordele af at anvende en app eller brik.

Du skal indtaste det såkaldte EVSE ID, som du finder ved det ladestik, du vil benytte, eller på skærmen af ladestanderen.

Et EVSE ID ser fx sådan ud: DK*SPA*E1000439.

Når du har indtastet ID'et, bliver du viderestillet over til betalingssiden, der drives af en tredjepart.

På betalingssiden skal du godkende en reservation på 750 kr. Det er ikke en betaling, men blot en reservation, indtil opladningen er slut, og det faktiske forbrug kan afregnes. Hvis du benytter iPhone, så må 'Privat datatrafik (beta)' under 'Indstillinger' ikke være slået til.

Indtast EVSE ID herunder og tryk på 'Videre'.

In English:

If you do not have an app or key from one of the service providers, which we can receive, you can pay online with a credit card. It is an emergency solution as it is far more convenient to use an app or a key.

Simply enter the EVSE ID, which is the charge point. You will find it on the connector in question or on the display of the charger.

An EVSE ID looks for example like this: DK*SPA*E1000439.

You will then be led to the payment site, which is run by a third party.

On the payment site you must authorize a reservation of approx. EUR 100. It is not a payment but only a reservation, until charging is completed and the actual consumption can be settled. If you have an iPhone, 'Private Realy (Beta)' in settings must not be activated.

Enter EVSE ID above and press the button 'Videre'.