Støtte til projekter uden for ejergeografien

Norlys er en andelsejet energi- og telekoncern. Derfor er Norlys Vækstpuljes primære formål at skabe værdi for vores andelshavere - altså at støtte initiativer inden for det, vi kalder vores ejergeografi.

Bor du uden for vores ejergeografi, har du dog alligevel mulighed for at opnå støtte, hvis du har et innovativt projekt med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling. Norlys vækstpulje støtter nemlig også projekter inden for eksempelvis elektrificering, grøn omstilling og digitalisering - herunder også forsknings- og formidlingsprojekter.

Uden for ejergeografien støtter vi eksempelvis:

    • Formidling af energilagringsprojekter
    • Forskning inden for energi og digitalisering
    • Digitale projekter, der understøtter grøn omstilling
    • Forsøgsprojekter med henblik på at konvertere tunge transportenheder over på CO2-neutral energi
    • Formidling af grønne tiltag – fx events, temadage og konferencer

Tjek om dit projekt ligger inden for ejergeografien

Indtast projektadressen – hvis der står N1 A/S, er det inden for ejergeografien. 

Tjek adressen her

Har du spørgsmål om Norlys Vækstpulje, er du velkommen til at kontakte:

Niels Rousing Vendelboe, vækstpuljeansvarlig

Spørgsmål vedrørende
Norlys Vækstpulje generelt

Telefon: 21 21 97 82
Mail: [email protected]

Andreas Deleuran Kirkegaard, direktionsassistent

Spørgsmål vedrørende ansøgningsmodulet og Norlys Vækstpulje generelt

Telefon: 52 11 97 65
Mail: [email protected]