Støtte til projekter inden for ejergeografien

Norlys Vækstpulje er sat i verden for at give værdi tilbage til Norlys' andelshavere. Inden for ejergeografien støtter vi derfor både projekter med særlig fokus på grøn omstilling og brede, almene formål. Det betyder, at vi især ønsker at støtte grøn innovation, iværksætteri og start-ups, klimaforbedringer og energirenovering i fællesskaber.

Inden for ejergeografien støtter vi eksempelvis:

  • Digitale projekter, der understøtter den grønne omstilling
  • Energioptimering og energirenovering af bygninger og anlæg (f.eks. bedre isolering, energiruder og varmepumper)
  • Energilagring, nye grønne produktionstyper eller projekter til nedbringelse af CO2-udslip
  • Formidling af grønne tiltag, herunder events, temadage, konferencer i et fællesskab omkring grønt tema m.v.

Men vi støtter også:

  • Innovative ideer og ideer, der skaber nye arbejdspladser i en bredere forstand
  • Foreningslivet, idræts- og kulturlivet samt andre former for fællesskaber
  • Uddannelse, forsknings- og formidlingsprojekter
  • Almen velgørende formål

Tjek om dit projekt ligger inden for ejergeografien

Indtast projektadressen – hvis der står N1 A/S, er det inden for ejergeografien. 

Tjek adressen her

Har du spørgsmål om Norlys Vækstpulje, er du velkommen til at kontakte:

Niels Rousing Vendelboe, vækstpuljeansvarlig

Spørgsmål vedrørende
Norlys Vækstpulje generelt

Telefon: 21 21 97 82
Mail: [email protected]

Andreas Deleuran Kirkegaard, direktionsassistent

Spørgsmål vedrørende ansøgningsmodulet og Norlys Vækstpulje generelt

Telefon: 52 11 97 65
Mail: [email protected]