Sådan udfylder du din ansøgning til Norlys Vækstpulje

Projektet og ejergeografien

Norlys Vækstpulje er primært etableret for at skabe værdi for vores godt 735.000 andelshavere i Norlys' ejergeografi herunder at støtte projekter af særlig innovativ karakter og projekter, der medfører nye arbejdspladser.

For din projektansøgning har det betydning, hvilken karakter dit projekt har, og om projektet ligger i eller uden for ejergeografien.
Ejergeografien er det geografiske område, hvor andelshaverne i Norlys bor og har adresse.

I ejergeografien støtter vi særligt projekter inden for:

 • Grøn innovation, herunder iværksætteri og start-ups

 • Klimaforbedringer og energirenovering i fællesskaber

 • Øget elektrificering

Men vi støtter også:

 • Innovative ideer

 • Ideer, der skaber nye arbejdspladser

 • Foreningslivet, idræts- og kulturlivet samt andre former for fællesskaber

 • Uddannelse, forsknings- og formidlingsprojekter

 • Alment velgørende formål

Uden for ejergeografien støtter vi projekter der fremmer grøn omstilling. Eksempelvis:

 • Innovative projekter med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling

 • Projekter inden for elektrificering, grøn omstilling og digitalisering

  - herunder også forsknings- og fomidlingsprojekter 

Sådan undersøger du om dit projekt ligger i ejergeografien

Indtast projektets adresse her og se, om dit/jeres projekt ligger inden for eller uden for Norlys' ejergeografi.

Det, du skal gøre, er:

 • Indtaste adressen på det projekt, der skal søges støtte til

 • Boks kommer op, der fortæller, hvilket el-netselskab der forsyner adressen med strøm

 • Hvis der står ’N1 A/S’ betyder det, at adressen er andelshaver i Norlys og dermed en del af ejergeografien i Norlys og omfattet af Norlys Vækstpulje.


Vejledning til ansøgningsformularen

Du kan udelukkende søge om støtte fra Norlys Vækstpulje ved at udfylde den elektroniske ansøgningsformular på norlys.dk.

Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsformularen, vil vi bede dig om at læse følgende, korte vejledning.

Når først du er gået i gang med at udfylde ansøgningsformularen, må du ikke lukke hjemmesiden ned, før du er helt færdig og har afsendt din ansøgning. Gør du det, skal du starte forfra. Sørg derfor for at have alle relevante bilag, der skal vedhæftes ansøgningen, klar, inden du går i gang.

Ansøgningsformularen er opdelt i 4 hovedafsnit:

 1. Ansøgerinformation

 2. Projektinformation

 3. Kommunikation og markedsføring

 4. Afsend

 

 1. Ansøgerinformation

I dette hovedafsnit skal du blandt andet oplyse navnet på projektet, der søges støtte til samt hvilken forening, virksomhed eller lignende, der står bag projektet/ansøgningen. Du skal desuden oplyse, hvilket kontonummer eventuel bevilget støtte skal overføres til samt hvem, der ejer denne konto.

Under 'Forenings-/virksomhedsadresse' skal du skrive adressen i feltet 'Adresse'. Når du begynder på det, kommer der en dropdown-menu, hvor du vælger adressen på foreningen/virksomheden.

Du skal desuden oplyse projektets adresse. 

Du skal endvidere oplyse kontaktdata på projektets kontaktperson m.v. Det er denne kontaktperson, der modtager en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen.

 

 1. Projekt-information

I dette hovedafsnit skal du blandt andet oplyse den forventede dato for projektets start. Du skal desuden oplyse, hvilket af de i alt 8 formål Norlys Vækstpulje kan støtte, du mener, dit/jeres projekt passer bedst til. Hvis dit/jeres projekt passer bedst til formålet 'Innovative ideer', vil du blive bedt om at give en række yderligere oplysninger med relation til det innovative. Der er tale om oplysninger, hvor du skal redegøre nærmere for, hvorfor dette projekt er nyskabende og kan gøre en afgørende forskel set i forhold til den målgruppe og det marked, projektet henvender sig til.

Det er også i dette hovedafsnit, du skal oplyse det beløb, du/I søger om, samt hvad projektet i alt løber op i økonomisk.

Endelig er det også i dette hovedafsnit, du beskriver projektet nærmere i de tekstbokse, der fremgår af afsnittet – ligesom det også er her, du vedhæfter relevante bilag.

Afhængig af projektets karakter vil det være relevant at vedhæfte bilag med eksempelvis budget, finansieringsplan, tilbud, tegninger, nødvendige tilladelser, vedtægter, regnskab m.v. For projekter med et totalbeløb på mere end 100.000 kr. kræves altid, at der er vedlagt en finansieringsplan.

Du kan vedhæfte bilagene som PDF, Word, Excel og billedfiler JPG eller PNG.

 

 1. Kommunikation og markedsføring

I dette hovedafsnit skal du blandt andet oplyse, hvilke overvejelser I gør jer om markedsføring af den støtte, I eventuelt får fra Norlys Vækstpulje

 

 1. Afsend

I dette hovedafsnit får du en oversigt over de oplysninger, du har givet i ansøgningsformularen. Ønsker du at ændre noget, klikker du på 'Forrige' – ønsker du at sende din ansøgning, klikker du på 'Send'.

Når du har klikket på 'Send', modtager du en bekræftelse med følgende overskrift: ”Tak for din ansøgning”. Det vil fremgå af bekræftelsen, at v‌i har modtaget din ansøgning, og at vi har sendt en e-mail til dig, hvor vi beder dig bekræfte din e-mail-adresse. 

‌Når du har bekræftet din e-mail-adresse, sender vi herefter endnu en e-mail til dig, hvor vi ‌bekræfter de vigtigste informationer, vi har registreret om din ansøgning. I e-mailen finder du også information om, hvornår du modtager svar på din ansøgning.

Held og lykke med ansøgningen!