El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Årsrapport 2022:
Et stærkt resultat i et turbulent år

2022 var præget af mange store begivenheder i energisektoren og hele verden. De rekordhøje energipriser satte vores kunder under pres, og det skabte også udfordringer for Norlys’ kundevendte forretning. Samtidig var krisen bagtæppe for vækstmuligheder i andre dele af Norlys, så vi samlet kom ud af 2022 med et stort overskud.

Norlys havde i 2022 en nettoomsætning på 22 milliarder kroner og leverede et overskud på 4,2 milliarder kroner før skat. Hertil kommer samlede rabatter til vores andelshaverne på cirka 650 millioner kroner, som er fratrukket resultatet. Indtægterne fra frasalget af 35 procent af Norlys’ fiberdivision føres regnskabsmæssigt via koncernens egenkapital.

Årets overskud kommer primært fra de delejede selskaber Norlys Energy Trading og Eurowind Energy. Mere end 95 procent af værdiskabelsen i Norlys Energy Trading er sket i udlandet, hvor det især er transportkapacitet på el og gas, der har bidraget til den ekstraordinære indtjening.

- Det er vigtigt at understrege, at Norlys’ overskud ikke er tjent i den del af forretningen, der sælger energi til vores kunder. Her har vores vigtigste fokus været at hjælpe de mange kunder, som kom i klemme i energikrisen, og det medvirkede til, at slutkundesalget genererede et underskud før skat på tæt ved 200 millioner kroner i 2022, siger adm. direktør Niels Duedahl.

Se årsrapporten for 2022

Norlys skaber positiv forandring gennem fællesskabet

I Norlys forsyner vi over 1 million adresser med elektricitet og internet – både i byerne og på den yderste markvej. Vi skaber bedre muligheder for den enkelte og kæmper for den grønne omstilling og et mere digitalt Danmark

Med 800.000 andelshavere, cirka 1,6 millioner kundeforhold og 3.500 medarbejdere er vi Danmarks største energi- og telekoncern. Norlys ejer Stofa og Netselskabet N1 og har hovedsæde i Silkeborg samt lokationer i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.

Norlys i tal

1,6 mio

kundeforhold

800.000

andelshavere

3 mia. kr. 

i årlige investeringer i et grønnere og mere digitalt Danmark

3.500

medarbejdere

670

repræsentantskabsmedlemmer

10

lokationer

92% dækning

med højhastighedsinternet i forsyningsområde

55.170 km

elnet

960 MW

portefølje af producerende vindmølle- og solcelleparker

Via 50% ejerskab i Eurowind Energy

Kom tættere på Håndboldherrerne

Tårnhøje ambitioner og et stærkt fællesskab.

Det rimer på både Håndboldherrerne, der samarbejder om at hive vigtige sejre hjem til Danmark – og Norlys, der står sammen om at give danskerne et grønnere og mere digitalt Danmark.

Se mere

Vi tager ansvar for mere end os selv

I Norlys tager vi ansvar for mere end os selv. Som andelsselskab har vi et særligt ansvar for vores ejere og det samfund, vi er en del af – og det ansvar arbejder vi hver dag for at leve op til.

Derfor er bæredygtighed kernen i Norlys, og ESG er en del af vores idégrundlag.

Klima og miljø (E)

Klima og miljø er integreret i Norlys’ historie. Vi har fra start været ansvarlige for store dele af elnettet, som nu er grundlaget for den grønne omstilling. I dag er Norlys til stede i hele den grønne, elektrificerede værdikæde, og vores fokus er på at gøre Norlys og hele Danmark grønnere.

Sociale forhold (S)

Gode sociale forhold er kernen i et andelsselskab. Vi tager ansvar for mere end os selv og sætter fællesskabet forrest – et fællesskab, som rækker ud over os selv. Vi bekæmper energikrisen med mere grøn strøm, og vi donerer penge til andres fællesskaber.

Governance (G)

Norlys er bygget på andelstanken. For Norlys handler governance derfor om mere end transparens og ordentlighed. Det handler om at skabe ekstra værdi til det fællesskab, som også er vores ejere, og derfor er det vores ambition at sætte en ny standard blandt kundeejede selskaber.

Årsrapport og øvrige rapporteringer 2022

Norlys’ årsrapport for 2022 blev offentliggjort den 21. april 2023. Se den her: Årsrapport 2022

Norlys’ rapportering på anbefalinger for
god selskabsledelse i 2022

Norlys’ vederlagsrapport 2022
Vederlagspolitik for Norlys a.m.b.a.

 

Se tidligere årsrapporter her:

Norlys’ årsrapport for 2021
Norlys' årsrapport for 2020

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon