Norlys bringer os sammen

I Norlys forsyner vi over 1 million adresser med elektricitet og internet – både i byerne og på den yderste markvej. Vi skaber bedre muligheder for den enkelte og kæmper for den grønne omstilling og et mere digitalt Danmark. Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig.

Med 709.000 andelshavere, cirka 1,5 millioner kundeforhold og 2.500 medarbejdere er vi Danmarks største energi- og telekoncern. Norlys ejer Stofa, Boxer, Eniig Fiber og N1 og har hovedsæde i Silkeborg samt lokationer i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.

Norlys i tal


Kundeforhold:

1,5 mio.

Repræsentantskabsmedlemmer

 703

Elnet

55.170 km

Medarbejdere:

2.500

Dækning med højhastigheds-
internet i forsyningsområde:

76%


Vedvarende
energiproduktion årligt*:
300.000.000 kWh

Lokationer

10

Andelshavere:

709.000

* Via 50% ejerskab i Eurowind Energy

Norlys skal holde Danmark i gang under corona-krisen

I Norlys tager vi alle forholdsregler for at sikre, at alle fortsat har internet og strøm i stikkontakten, samtidig med at vi passer på hinanden.

Vi har et stort ansvar for at sikre, at danskerne bliver berørt mindst muligt. Det ansvar tager vi meget alvorligt, og vi følger naturligvis regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi har derfor skærpet forholdsreglerne for teknikerbesøg hos vores kunder for at minimere smitterisikoen – både for vores kunder og vores medarbejdere

Samfundsansvar i Norlys

Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv. Derfor er samfundsansvar et stærkt fokusområde i Norlys. Vi arbejder med udgangspunkt i seks af FN’s 17 Verdensmål.

Det vi laver:

  • At udbygge energi- og digitale infrastrukturer

  • At sikre vedvarende energiproduktion og energieffektivitet

  • At reducere CO2-udledning og miljøbelastning

 

Dem vi er som virksomhed:

  • At sikre ligestilling i alle henseender

  • At skabe en god arbejdsplads

  • At anvende klodens ressourcer på en ansvarlig måde

  • At drive vores forretning på en ordentlig måde

     

Vi arbejder nu på at definere udgangspunktet for vores nuværende indsatser og opstille målsætninger for hvert af de seks verdensmål.

Lokal udvikling via Norlys Vækstpulje

Den 30. april 2020 vedtog repræsentantskabet forretningsordenen for Norlys Vækstpulje. Det betyder, at Norlys Vækstpulje hvert år vil yde støtte til lokale initiativer, som kommer Norlys’ godt 700.000 nord-, midt-, syd- og sønderjyske andelshavere til gode.

Års- og CSR-rapport 2019

Norlys’ første årsrapport blev offentliggjort den 1. maj 2020.
Se den her: Årsrapport 2019

Norlys’ rapportering på anbefalinger for
god selskabsledelse i 2019

Norlys’ vederlagsrapport 2019

Årsrapport 2019:
Et stærkt fusionsår

Norlys’ årsrapport for 2019 vidner om et stærkt første år for Norlys. Vi blev til midt på året efter en fusion mellem SE og Eniig. Med en omsætning på 8,7 mia. kr. opnåede vi et driftsresultat før afskrivninger på 1,7 mia. kr. og et samlet resultat for det fulde år på 435 mio. kr.

Vi har formået at levere et resultat, der overstiger vores samlede forventninger til året, og det er vi meget tilfredse med i et fusionsår.

Læs mere