Norlys bringer os sammen

I Norlys forsyner vi over 1 million adresser med elektricitet og internet – både i byerne og på den yderste markvej. Vi skaber bedre muligheder for den enkelte og kæmper for den grønne omstilling og et mere digitalt Danmark.

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig. Med 709.000 andelshavere, cirka 1,5 millioner kundeforhold og 2.500 medarbejdere er vi Danmarks største energi- og telekoncern. Norlys ejer Stofa, Boxer, Eniig Fiber og N1 og har hovedsæde i Silkeborg samt lokationer i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.

Norlys i tal


Kundeforhold:

1,5 mio.

Repræsentantskabsmedlemmer

 703

Elnet

55.170 km

Medarbejdere:

2.500


Vedvarende
energiproduktion årligt*:
300.000.000 kWh

 

Lokationer

10

Andelshavere:

709.000

Dækning med højhastigheds-
internet i forsyningsområde:

76%


*Via 50% ejerskab i Eurowind Energy

Års- og CSR-rapport

Norlys’ første årsrapport offentliggøres
her på siden den 1. maj 2020.

Se de seneste årsrapporter her:

SE-koncernens års- og CSR-rapport for 2018

Eniig-koncernens års- og CSR-rapport for 2018

Samfundsansvar i Norlys

Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv. Derfor er samfundsansvar et stærkt fokusområde i Norlys. Vi arbejder med udgangspunkt i seks af FN’s 17 Verdensmål.

Det vi laver:

  • At udbygge energi- og digitale infrastrukturer

  • At sikre vedvarende energiproduktion og energieffektivitet

  • At reducere CO2-udledning og miljøbelastning

 

Dem vi er som virksomhed:

  • At sikre ligestilling i alle henseender

  • At skabe en god arbejdsplads

  • At anvende klodens ressourcer på en ansvarlig måde

  • At drive vores forretning på en ordentlig måde

     

Vi arbejder nu på at definere udgangspunktet for vores nuværende indsatser og opstille målsætninger for hvert af de seks verdensmål.

Lokal udvikling via Vækstpulje Norlys

Den lokale udvikling er en vigtig del af den samfundsmæssige fremtidssikring. Og vi arbejder derfor på at etablere Vækstpulje Norlys. Den vil have til formål at støtte gode initiativer, der gør en forskel for lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

Udkast til forretningsorden for Vækstpulje Norlys behandles af repræsentantskabet den 30. april 2020.

Vækstpulje Nyfors kører videre i det nuværende setup.

Årsrapporter for vækstpuljerne

Årsrapporterne for 2019 i SE Vækstpulje og SE Vækstpulje Nyfors offentliggøres her på siden den 1. maj 2020.

Se vækstpuljernes årsrapporter for 2018 her:  

Årsrapport for SE Vækstpulje 2018

Årsrapport for SE Vækstpulje Nyfors 2018