Årsrapport 2019:
Et stærkt fusionsår

Norlys’ årsrapport for 2019 vidner om et stærkt første år for Norlys. Vi blev til midt på året efter en fusion mellem SE og Eniig. Med en omsætning på 8,7 mia. kr. opnåede vi et driftsresultat før afskrivninger på 1,7 mia. kr. og et samlet resultat for det fulde år på 435 mio. kr.

Vi har formået at levere et resultat, der overstiger vores samlede forventninger til året, og det er vi meget tilfredse med i et fusionsår.

Læs mere

Norlys bringer os sammen

I Norlys forsyner vi over 1 million adresser med elektricitet og internet – både i byerne og på den yderste markvej. Vi skaber bedre muligheder for den enkelte og kæmper for den grønne omstilling og et mere digitalt Danmark.

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig. Med 709.000 andelshavere, cirka 1,5 millioner kundeforhold og 2.500 medarbejdere er vi Danmarks største energi- og telekoncern. Norlys ejer Stofa, Boxer, Eniig Fiber og N1 og har hovedsæde i Silkeborg samt lokationer i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.

Norlys skal holde Danmark i gang under corona-krisen

I Norlys tager vi alle forholdsregler for at sikre, at alle fortsat har internet og strøm i stikkontakten, samtidig med at vi passer på hinanden.

Vi har et stort ansvar for at sikre, at danskerne bliver berørt mindst muligt. Det ansvar tager vi meget alvorligt, og vi følger naturligvis regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi har derfor skærpet forholdsreglerne for teknikerbesøg hos vores kunder for at minimere smitterisikoen – både for vores kunder og vores medarbejdere. 

Norlys i tal


Kundeforhold:

1,5 mio.

Repræsentantskabsmedlemmer

 703

Elnet

55.170 km

Medarbejdere:

2.500


Vedvarende
energiproduktion årligt*:
300.000.000 kWh

 

Lokationer

10

Andelshavere:

709.000

Dækning med højhastigheds-
internet i forsyningsområde:

76%


*Via 50% ejerskab i Eurowind Energy

Års- og CSR-rapport 2019

Norlys’ første årsrapport blev offentliggjort den 1. maj 2020.
Se den her: Årsrapport 2019

Norlys’ rapportering på anbefalinger for
god selskabsledelse i 2019

Norlys’ vederlagsrapport 2019

Samfundsansvar i Norlys

Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv. Derfor er samfundsansvar et stærkt fokusområde i Norlys. Vi arbejder med udgangspunkt i seks af FN’s 17 Verdensmål.

Det vi laver:

  • At udbygge energi- og digitale infrastrukturer

  • At sikre vedvarende energiproduktion og energieffektivitet

  • At reducere CO2-udledning og miljøbelastning

 

Dem vi er som virksomhed:

  • At sikre ligestilling i alle henseender

  • At skabe en god arbejdsplads

  • At anvende klodens ressourcer på en ansvarlig måde

  • At drive vores forretning på en ordentlig måde

     

Vi arbejder nu på at definere udgangspunktet for vores nuværende indsatser og opstille målsætninger for hvert af de seks verdensmål.

Lokal udvikling via Vækstpulje Norlys

Den lokale udvikling er en vigtig del af den samfundsmæssige fremtidssikring. Og vi arbejder derfor på at etablere Vækstpulje Norlys. Den vil have til formål at støtte gode initiativer, der gør en forskel for lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

Udkast til forretningsorden for Vækstpulje Norlys behandles af repræsentantskabet den 30. april 2020.

SE Vækstpulje er ophørt, mens Vækstpulje Nyfors kører videre i det nuværende setup.

Årsrapporter for vækstpuljerne

Årsrapporterne for 2019 i SE Vækstpulje og SE Vækstpulje Nyfors blev offentliggjort den 1. maj 2020.

Se vækstpuljernes årsrapporter for 2019 her:

Årsrapport for SE Vækstpulje 2019

Årsrapport for SE Vækstpulje Nyfors 2019