El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Sådan sænker du varmeregningen

Opvarmning af din bolig står typisk for 50 % af dit samlede energiforbrug. Der kan altså være mange penge at hente, hvis du blot er lidt opmærksom, når du varmer din bolig op. 

Og heldigvis er der meget, du kan gøre. Her giver vi dig vores bedste råd til at minimere din varmeregning – til gavn for både pengepung og miljø.

1. Kontrollér termostaten et par gange om året

Fungerer dine radiatorer optimalt?

 1. Skru helt op for radiatoren
 2. Vent en time og kontrollér, at hele radiatorens overflade er varm
 3. Sluk radiatoren helt, vent en time – og kontrollér, at radiatoren er kold

2.

Dæk ikke radiatorerne til

Både radiator og termostat bør holdes fri. Lægger du fx tøj på radiatoren, hæmmer du cirkulationen af varm luft – og hænger du det på termostaten, kan den fejllæse temperaturen og stoppe med at varme.

Du bør heller ikke sætte dine møbler for tæt på dine radiatorer, for møbler kan også hæmme fordelingen af varme i rummet. Og når fordelingen af varme er lav, så ender vi med at skrue op for radiatoren.

3.

Radiatorer i samme rum skal have samme temperatur

Det er mest økonomisk at udnytte alle radiatorer i rummet. Indstil derfor alle rummets radiatorer til samme lidt lavere varmeniveau frem for at lade én radiator opvarme hele rummet ved et højt niveau.

Har du gulvvarme og radiator i samme rum, kan du holde gulvvarmen køligere end radiatoren. Rumtemperaturen føles nemlig højere, når varmen kommer nedefra. Sænk gerne gulvvarmen med 2-3 grader – hver gang du sænker gulvvarmen 1 °C, sparer du 5-6 % af forbruget.

4.

Sænk temperaturen 1 °C og spar 5 % på varmeregningen

Hver streg på termostaten betyder en 5-6 % større varmeudgift. Står radiatoren fx på 4, kan det godt svare sig at dreje den en lille smule ned – det vil stadig give en temperatur på mellem 18°C og 21°C.

Hvis du lader temperaturen være 2-3 °C koldere, når du alligevel ligger under dynen, er på arbejde eller på ferie, kan du spare cirka 10 % af dit varmeforbrug i de rum i den periode, hvor du skruer ned.

5.

Tænd alle radiatorer i huset

Du bør holde alle værelser jævnt opvarmede. I rum som køkken, stue og soveværelse anbefales en temperatur mellem 18 og 21°C.

Er der stor forskel på temperaturen i rummene, kan det give træk og kolde vægge, fordi varmen vil strømme til de koldeste rum. Og træk får os til at skrue op for varmen.

6.

Luk for varmen om sommeren

Det er en selvfølge at slukke radiatorerne om sommeren. Men du kan hente endnu mere ved at lukke for selve varmeanlægget.

I gennemsnit kan du spare 1.000 kr. om året ved at lukke for sommerventilen i sommerperioden.

7.

Sæson for opvarmning: Skru langsomt op

Når sommeren går på hæld, skal du selvfølgelig tænde for ventilen til centralvarmen. Men start med at sætte termostaten i teknikrummet på 35-40 grader.

Når kulden for alvor banker på, kan du skrue 5 grader mere op og fortsætte i takt med behovet.

8. Hyggetæppe i sofaen

Du bliver altid lidt køligere, når du er inaktiv. Hav derfor et hyggetæppe liggende de steder, hvor du sidder og slapper af – så behøver du ikke at skrue op for termostaten, når du skal se lidt Netflix i sofaen.

9.

Luk dørene til de koldeste rum og brug gardinerne

Med lukkede døre bruger husets øvrige radiatorer ikke unødig energi på at opvarme rummene. Husk dog, at der ikke bør være mere end 5 graders forskel på rummene.

Husk at rulle fra om morgenen og for igen om aftenen. Så får du strålingsvarmen fra solen i dagtimerne, og om aftenen er gardinerne med til at holde varmen inde.

10.

Efterisolér mure og loft og isolér husets varmerør

En efterisolering kan være en smart investering, hvis dine mure eller dit loft er utæt.

Et dårligt isoleret rør på 6-8 meter fra varmeanlægget til vandhanen kan betyde en årlig ekstraudgift på ca. 1000 kroner. Kontrollér rørene med start fra selve anlægget og tjek, om rør og bøjninger er isolerede. Følg så de rør, som leder det varme vand rundt i bygningen.

Opdager du dårligt isolerede rør, kan du købe rørskåle med isolering i et byggemarked og montere dem selv, eller du kan kontakte en installatør.

11.

Sørg for, at vinduer og døre er tætte

Lav en test ved at sætte et stykke papir i klemme i vinduet eller døren. Er der meget modstand, når du trækker papiret ud igen, er vinduet eller døren tæt – men glider papiret ubesværet fri, er det tegn på utæthed. Finder du en utæthed, kan det ofte løses med en lille justering.

12.

Luft kortvarigt ud

Lav en kraftig, men kortvarig udluftning. Så undgår du at afkøle mure og møbler, som det tager lang tid at få varmet op igen. Skru også ned for radiatorerne, når du lufter ud, så termostaten ikke når at øge varmegennemstrømningen.

13.

Skru ned for varmen, hvis du får mange gæster

Når mange personer samles i ét rum, stiger temperaturen nemlig helt automatisk. Og helt gratis. Skru derfor gerne ned på forhånd.

14.

Aflæs varmemåleren månedligt

Holder du øje med dit forbrug, vil det øge din motivation til at spare på varmen. Samtidig vil du hurtigt registrere det, hvis dit varmeforbrug pludselig stiger.


Kilde: www.danskvarme.dk

Tjek naturgasfyret regelmæssigt

Hvis du vil have den mest energirigtige gaskedel i dit naturgasfyr, skal du vælge en A-mærket kedel. De er nemlig kondenserende. Det vil sige, at de også sender varmen fra den røggas, der opstår ved forbrænding af naturgassen, videre til husets radiatorer. I de gamle kedler gik denne varme til spilde.

Gode råd om gasfyret

 1. Gør jævnligt rent omkring dit gasfyr, så tilførslen af luft ikke spærres – især hvis du har en kedel med åbent forbrændingskammer.

 2. Vær opmærksom på fugt eller lugt i fyrrummet. Det kan nemlig skyldes, at aftrækket fungerer dårligt.

 3. Du må ikke tildække ventilationsriste i fyrrummet. Det kan medføre kulilteforgiftning.

 4. Lav en fast aftale med en autoriseret VVS-installatør om eftersyn hvert andet år. Uanset, om det er lovpligtigt eller ej.

 5. Har gasfyret været slukket om sommeren, genstarter det ofte med fabriksindstillingen. Tilpas det derfor til dit aktuelle behov.

 6. Stiger dit naturgasforbrug, uden at du bruger mere varme eller varmt vand, bør du få fyret undersøgt.

Udeføler med lavest mulige indstilling
Er der udeføler på dit fyr, og vil du være sikker på at have den lavest mulige indstilling, kan du bruge denne metode:

 • Åben radiatortermostaterne cirka 75 procent.
 • Skru ned for effekten på gasfyret lidt efter lidt.
 • Når det ikke længere føles varmt nok i din bolig, skruer du lidt op igen.
 • Fyret har nu den lavest mulige, men stadig behagelige indstilling.

Husk, at du altid bør holde det varme brugsvand over 55 grader for at undgå bakteriedannelse i varmtvandsbeholderen.