Netneutralitet

Her på siden finder du de oplysninger, som Norlys skal stille til rådighed for at imødekomme kravet om netneutralitet. Netneutralitet skal sikre slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet blandt internetudbydere. 

Værd at vide om netneutralitet

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet, såkaldt netneutralitet. Nedenfor gives de oplysninger, der skal stilles til rådighed for slutbrugere i medfør af netneutralitetsforordningens artikel 4, stk. 1, litra a-e.

 

 • Trafikstyring og blokering
  Norlys foretager ikke nogen prioritering af bestemte typer trafik på din internetforbindelse. Af sikkerhedsmæssige årsager spærres visse porte (port 25, 137, 139, 445) i udgående retning. En åbning af disse vil forudsætte abonnement på fast IP-adresse. Spærring af de nævnte porte kan afhænge af, hvilken infrastruktur din forbindelse er på.

  Norlys har tilsluttet sig teleindustriens Code of Conduct for håndtering af domstols- eller myndighedsafgørelser om spærring af hjemmesider i forbindelse med rettighedskrænkelser. Adgang til visse hjemmesider kan således blokeres hvis pålagt ved dom/forudgående retskendelse.

  Herudover kan Norlys foretage blokeringer af hjemmesider, som udgør en konkret trussel mod sikkerheden, fx for at beskytte mod phishing.

 • Kapacitet
  Når du køber en forbindelse ved Norlys, sørger Norlys for at levere lidt mere kapacitet end det, vi skriver.

  Det gør vi, fordi en lille del af kapaciteten bruges til det, man kalder overhead. Det kan sammenlignes med nødsporet og autoværnet på motorvejen. Det er en del af vejen, men skal ikke bruges til at køre på.

  Den markedsførte hastighed ved kabelnettet er en forventet gennemsnitshastighed og gælder ved en kablet forbindelse mellem din enhed fx computer og modemmet.

  På fibernettet garanterer vi minimum den markedsførte hastighed ved en kablet forbindelse. Der skal testes med nyere udstyr og med tilstrækkelig kapacitet og kvalitetskabler.

  Hvis du benytter wifi, vil du opleve en lavere hastighed end den annoncerede. Dette skyldes, at mange udefrakommende forhold kan gøre hastigheden lavere. Det kan f.eks. være andre wifi-netværk (naboens), babyalarmer, gamle mikrobølgeovne etc.

  Du kan i nogle tilfælde opleve lavere hastigheder end den bestilte i forbindelse med forbigående spidsbelastninger i Norlys’ netværk. Norlys’ netværk udbygges løbende for at modvirke dette.

  Særligt for 1000/100 Mbit gælder, at grundet tekniske forhold vil den effektive hastighed være minimum 900/100 Mbit ved kablet forbindelse på kabelnettet, og tilsvarende minimum 900/900 på fibernettet ved 1000/1000 Mbit.

 • Tv via tv-boks
  Når du ser tv via din Norlys Tv-boks, bruger du en del af din internetkapacitet til dette. Det betyder blandt andet, at hentning af store filer eller anden brug af internettet kan gøre, at der kan optræde pixeleringer i billedet (billedet bliver lidt mindre skarpt).

  Det er derfor, vi anbefaler, du mindst har 30/30 Mbit internet, hvis du ønsker at have en tv-boks.

  Hver tv-boks bruger op til 10 Mbit af dit internet, når den er i brug.

 • Tv via kabel-tv-stikket (kabelnettet)
  Hvis du benytter Norlys Tv via kabel-tv-stik i væggen, vil det ikke påvirke internetforbindelsen.

 • Tv via kabel-tv-udgangen (fibernet)
  Hvis du benytter Norlys Tv via RF-udgangen på din fiberboks, vil det ikke påvirke din internetforbindelse.

 • Tjenester
  Streamingtjenester, som fx Norlys Play, HBO, TV2 Play og DRTV, benytter internetforbindelsen og vil således reducere hastigheden.

  En streamingtjeneste vil typisk bruge 4-20 Mbit pr. enhed, afhængig af kvaliteten du streamer med. Dette gælder, uanset om du streamer via din Norlys Tv-boks, tablet eller andre enheder tilkoblet din internetforbindelse.

 • Øvrigt

  I tilfælde af vedvarende eller regelmæssigt forekommende uoverensstemmelser mellem dit internets faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i netneutralitetsforordningens artikel 4, stk. 1, litra a-d, vil Norlys indledningsvist forsøge at afhjælpe uoverensstemmelsen, jf. de generelle vilkår punkt 16.

  Hvis afhjælpning ikke er muligt, vil du få tilbudt produktskifte eller at få ophævet din kontrakt – også inden for en eventuel bindingsperiode. Hvis du ikke mener, at Norlys efterlever kravene til netneutralitet, har du mulighed for at klage. Se punkt 22 i de generelle vilkår.