Norlys Opladning Brugsvilkår 

- Sidst opdateret 03.11.2021

Indledning 

Disse Brugsvilkår gælder for din brug af Norlys webstedet, mobilapplikation, platformen og/eller tjenesten ad-hoc opladningssesion (”Ad-Hoc Opladning”) (samlet benævnt ”tjenester”). 

Ved at bruge enhver af disse tjenester bekræfter du, at du accepterer og overholder disse brugsvilkår (“vilkår”). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bør du ikke bruge disse tjenester. 

Indhold

1.1 HVEM VI ER OG HVORDAN DU KONTAKTER OS 

1.2 ANDRE GÆLDENDE VILKÅR

1.3 VORES LØFTE

1.4 DINE FORPLIGTELSER

1.5 ADGANG TIL TJENESTERNE

1.6 BETALING FOR AD-HOC OPLADNINGSTJENESTE

1.7 REFUNDERINGER 

1.8 ÆNDRINGER TIL VORES TJENESTER

1.9 ANSVARSFRASKRIVELSE

1.10 LINKS

1.11 BESKYT DINE KONTOOPLYSNINGER

1.12 INTELLEKTUEL EJENDOM

1.13 VIRUSSER

1.14 ERSTATNINGSANSVAR

1.14.1 Hvis du enten er en forbruger- eller virksomhedsbruger

1.14.2 Hvis du er en virksomhedsbruger

1.14.3 Hvis du er en forbruger-bruger

1.15 ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR

1.16 OPSIGELSE

1.17 LOVVALG OG JURISDIKTION

1.17.1 Hvis du er en virksomhedsbruger

1.17.2 Hvis du er en forbruger-bruger

1.18 VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

 

 

1.1 HVEM VI ER OG HVORDAN DU KONTAKTER OS 

Tjenesterne tilbydes til dig af Norlys Energi A/S (CVR: 25 11 83 59) et datterselskab i koncernen Norlys Holding (CVR: 25 48 21 90) og benævnes i det følgende Norlys. 

Du kan finde e-mail og telefonnummer for at kontakte os på norlys.dk/kundeservice  

 


1.2 ANDRE GÆLDENDE VILKÅR

Følgende vilkår og betingelser kan også gælde: 

Vores privatlivspolitikfor vores behandling af dine personoplysninger 
Vores cookiepolitikfor vores placering af cookies og brug af relateret teknologi 
Leveringsbetingelser, hvis du tilmelder dig et abonnement hos Norlys. 

 


1.3 VORES LØFTE

Vi tilstræber at give dig uafbrudt adgang til vores tjenester til enhver tid. Vi kan dog ikke garantere, at de altid vil være tilgængelige eller uafbrudte. Hvis du oplever et problem med at bruge tjenesterne, kan du kontakte vores kundeservice via www.norlys.dk. 

 


1.4 DINE FORPLIGTELSER

Du vil: 

 1. ikke forstyrre eller afbryde tjenesterne eller de oplysninger, der er indeholdt deri 

 2. ikke bruge, sende eller opbevare gennem tjenesterne eventuelt indhold, der er eller kan opfattes som obskønt, uanstændigt, pornografisk, undergravende, stødende, ærekrænkende, injurierende, truende, tilbøjeligt til at anspore til racehad eller terrorhandlinger, blasfemisk, skadeligt for børn, der overtræder tredjeparters intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder eller på anden måde er i strid med eventuel lov eller ikke er beregnet til brugen af platformen som beskrevet i dokumentationen 

 3. ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til tjenesterne 

 4. når du bruger Ad-Hoc Opladning, overholde alle politikker og regler fastlagt af ejeren af ladestationen og/eller den ejendom, hvor ladestationen er beliggende. 

 


1.5 ADGANG TIL TJENESTERNE


Adgang til vores websted, download af vores applikation og oprettelse af en konto på vores platform er helt gratis. Tilmelding til et abonnement på vores platform og/eller brug af Ad-Hoc Opladning kan dog medføre gebyrer. Før du tilmelder dig platformen eller bruger Ad-Hoc Opladning, vil vi informere dig om eventuelle gældende gebyrer. 

 


1.6 BETALING FOR AD-HOC OPLADNINGSTJENESTE 


For Ad-Hoc Opladning viser vi i applikationen og opkræver en eller flere af følgende omkostninger: 

 1. Tilslutningsgebyr. Dette er et fast startgebyr. Da dette gebyr kan variere afhængigt af, hvordan du vælger at betale, kan vi kun vise det til dig, efter du har valgt din betalingsmetode, men før du starter din opladningssession. 

 2. Omkostninger for brug af Kwh. Disse omkostninger vises med valget af tilslutningsdelen. 

 3. Omkostninger for opladningstiden. Disse omkostninger vises med valget af 

 4. tilslutningsdelen. 

 5. Gebyr for behandling af betaling. Da gebyret kan variere afhængigt af betalingsmetoden, kan vi kun vise dig dette, når du har valgt din betalingsmetode, men før du starter din opladningssession. 

Alle gældende tilslutningsomkostninger for den tid, hvor din elbil er tilsluttet, men ikke oplader. Disse omkostninger vises med valget af tilslutningsdelen. 

Gebyrerne omfatter eventuelt gældende moms. 

Vi bruger en kontraheret betalingstjenesteudbyder til at inddrive gebyrerne i forbindelse med 

Ad-Hoc Opladning. Denne udbyder håndterer din betaling til os, hvilket betyder, at vi ikke opbevarer eller på anden måde kan få adgang til dine betalingsoplysninger. 

Opkrævning for din Ad-Hoc Opladning vil ske efter endt ladesession. 

 


1.7 REFUNDERINGER

Du vil blive opkrævet for din Ad-Hoc Opladning straks efter afsluttet opladningssession. Du accepterer i denne forbindelse, at du ikke har mulighed for at fortryde betaling for faktisk forbrug samt hermed få refunderet en betaling for faktiske opladet forbrug. 

 


1.8 ÆNDRINGER TIL VORES TJENESTER

Da vi løbende forbedrer vores tjenester, kan vi tilføje eller fjerne funktionaliteter eller foretage andre ændringer fra tid til anden. Vi tilstræber at give dig rimelig varsel om eventuelle væsentlige ændringer, der påvirker din brug af tjenesterne og til at minimere eventuel forstyrrelse af tilgængeligheden deraf. 

 


1.9 ANSVARSFRASKRIVELSE

Indholdet på vores websted leveres kun til orientering. Det er ikke beregnet til at udgøre rådgivning, som du bør basere dine beslutninger på. Du skal indhente faglig eller specialistrådgivning, før du foretager eller afstår fra eventuel handling på baggrund af indholdet på vores websted. 

Derudover er din brug af vores tjenester, herunder Ad-Hoc Opladning, på egen risiko. 

Tjenesterne leveres ”som de er og forefindes” og ”som tilgængelige”. Vi fraskriver os hermed alle garantier vedrørende tjenesterne, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til eventuelle garantier for ikke-krænkelse af tredjepartsrettigheder, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. 

 


1.10 LINKS

Vores tjenester kan indeholde links til andre websteder og/eller ressourcer, der leveres af andre, og disse links leveres kun til orientering. Sådanne links bør ikke fortolkes som godkendelse af os af de pågældende linkede websteder eller oplysninger, som du måtte indhente fra dem. Vi har ingen kontrol over indholdet på de pågældende websteder eller ressourcer. 

 


1.11 BESKYT DINE KONTOOPLYSNINGER


Du skal beskytte dine kontooplysninger, herunder din adgangskode, og ikke give andre adgang til din konto. 

 


1.12 INTELLEKTUEL EJENDOM


Vi (og vores licensgivere, hvis relevant) ejer alle rettigheder, adkomst og interesser, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder i og til tjenesterne, og vilkårene tildeler dig ikke nogen ret til ejerskab i eller relateret til tjenesterne, eller eventuel anden intellektuel ejendomsrettighed, der ejes af os (eller vores licensgivere, hvis relevant), undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår, i hvilket tilfælde en sådan ret skal være tilbagekaldelig, ikkeeksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlicenserbar. 

Du kan udskrive én kopi og downloade uddrag af alle sider fra vores websted til din personlige brug, og du kan henlede andres opmærksomhed i din organisation på indhold, der er offentliggjort på vores websted. Ingen anden del af vores tjenester må gengives i nogen form eller på nogen måde. 

Du accepterer, at du ikke vil bruge de intellektuelle ejendomsrettigheder eller nogen af vores ejendomsretligt beskyttede oplysninger på nogen måde, undtagen til brug af tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår. Du skal især ikke: 

 1. ændre, udleje, låne, sælge, distribuere, overdrage eller på anden måde overføre tjenesterne eller indholdet på nogen måde 

 2. udnytte tjenesterne på enhver måde, der ikke udtrykkeligt er autoriseret eller bruge dem på eventuel ulovlig vis, til eventuelt ulovligt formål eller på enhver måde, der er i strid med disse vilkår, eller handle svigagtigt eller ondsindet 

 3. kopiere, gengive, oversætte, tilpasse, ændre, manipulere med eller skabe afledte værker af hele eller enhver del af tjenesterne 

 4. hvis downloadet software er indeholdt i tjenesterne, og medmindre det i det omfang ikke kan være forbudt i henhold til gældende lovgivning, foretage reverse engineering af, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at aflede kildekoden eller objektkoden, eller underliggende idéer eller algoritmer for softwaren, eller få adgang til softwaren for at (i) bygge et konkurrerende produkt eller tjeneste, (ii) bygge et produkt ved hjælp af lignende idéer, funktioner eller grafik i softwaren, eller (iii) kopiere eventuelle idéer, funktioner eller grafik i softwaren 

 5. fjerne, ændre eller på anden måde bruge vores logoer eller varemærker, medmindre andet er aftalt. 

 


1.13 VIRUSSER

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig, garanterer vi ikke, at vores tjenester vil være sikre eller fri for fejl eller virusser. Du er ansvarlig for at konfigurere dine informationsteknologiske computerprogrammer og/eller andre driftsenheder til at få adgang til og/eller bruge vores tjenester. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware. 

Du skal ikke misbruge vores tjenester ved bevidst at indføre virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du skal ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores tjenester, den server, hvorpå sådanne tjenester opbevares, eller eventuel server, computer eller database, der er forbundet med sådanne tjenester. Du skal ikke angribe vores tjenester via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of service-angreb. Vi indberetter ethvert sådant brud til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med de pågældende myndigheder ved at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af et sådant brud og blandt andre retsmidler, som vi måtte påberåbe os, vil din ret til at bruge vores tjenester omgående ophøre. 

 


1.14 ERSTATNINGSANSVAR


1.14.1

Hvis du enten er en forbruger- eller virksomhedsbruger

Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvis det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers uagtsomhed og for svig eller svigagtig vildledning. 

De nedenfor angivne ansvarsbegrænsninger omfatter også vores ledere, direktører og medarbejdere. 

1.14.2

Hvis du er en virksomhedsbruger

Vi udelukker alle stiltiende betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der kan gælde for vores tjenester, herunder deres indhold. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for eventuelt tab eller skade, uanset om det opstår i kontraktforhold, ved skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, selv hvis det kunne forudses, der måtte opstå under eller i forbindelse med (a) brug af eller manglende evne til at bruge vores tjenester, eller (b) brug af eller afhængighed af eventuelt indhold, der vises på vores tjenester. Vi er især ikke erstatningsansvarlige for: 

 • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægt forretningsafbrydelse.

 • tab af forventede besparelser.

 • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme.

 • eventuelt indirekte eller direkte tab eller skade. 

 


1.14.3

Hvis du er en forbruger-bruger

Bemærk venligst, at vi kun leverer vores tjenester til dig til privat brug. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores tjenester til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet erstatningsansvar over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed. 

Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og dette skyldes vores manglende udøvelse af rimelig omhu og dygtighed, vil vi enten reparere skaden eller betale dig kompensation (efter vores eget skøn). Vi er dog ikke erstatningsansvarlige for skader, som du kunne have undgået, f.eks. ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, som du fik tilbudt gratis, eller for skader, som skyldes, at du ikke fulgte vores anvisninger korrekt. 

 


1.15 ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden og skal offentliggøre sådanne ændringer på vores websted eller på anden måde gøre dem tilgængelige for dig. 

 


1.16 OPSIGELSE


Da vi konstant ændrer og forbedrer vores tjenester, kan vi suspendere eller stoppe en eller flere tjenester helt efter vores eget skøn. Hvis og i det omfang dette ville påvirke dit abonnement, er dette underlagt vores abonnementsvilkår. 

 


1.17 LOVVALG OG JURISDIKTION


1.17.1

Hvis du er en virksomhedsbruger:

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Danmark, og den kompetente domstol i Aalborg, Danmark, har eksklusiv jurisdiktion og værneting over eventuel tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår. 

1.17.2

Hvis du er en forbruger-bruger:

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl. Du, samt Norlys, skal have ret til at anlægge eventuel tvist foran den kompetente domstol i henhold til gældende lovgivning. 

 


1.18 VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, skal den i ethvert henseende ikke påvirke eller forringe lovligheden, gyldigheden eller retskraften af eventuel anden bestemmelse i vilkårene, og hvis en sådan bestemmelse ville være lovlig, gyldig eller have retskraft i det omfang, at en del af den blev slettet, skal en sådan bestemmelse gælde med de minimumsændringer, der er nødvendige for at gøre den lovlig, gyldig eller for at kunne håndhæve den.