Hvad er en tarifmodel?

Hele Danmark er inddelt i netområder – og i dit lokalområde er det dit netselskab, der ejer og driver elnettet. Når du bruger strøm, skal strømmen transporteres fra produktionsstedet gennem elnettet og til dine stikkontakter. Den transport sørger dit netselskab for.

Du betaler altså for at få strømmen transporteret til din bolig. Betalingen fremgår som en særskilt post på din elregning. På fagsprog hedder betalingen nettarif – på din regning kalder vi den for transportbetaling.

Over de seneste år har mange netselskaber indført varierende priser på nettariffen. De differentierede tariffer betyder, at den pris, som danske forbrugere betaler til deres netselskab for transport af strømmen, ikke er den samme døgnet rundt. De varierende tarifferne skal forhindre overbelastning af elnettet ved at få virksomheder og forbrugere til at flytte dele af elforbruget til de timer, hvor tariffen er lavest.

Denne model blev kaldt for tarifmodel 2.0, og er efterhånden blevet erstattet hos de fleste netselskaber i løbet af 2023. Nu gælder tarifmodel 3.0 fremadrettet.

Hvad går tarifmodel 3.0 ud på?

De fleste netselskaber i Danmark har i løbet af 2023 indført tarifmodel 3.0. Modellen er en udvidelse af den tidligere tarifmodel 2.0. 

Med tarifmodel 3.0 bør du være mere strategisk i planlægningen af dit elforbrug, hvis du gerne vil spare penge. Prisen for at få transporteret strømmen gennem elnettet til dine stikkontakter bliver nemlig variabel afhængigt af, hvornår på døgnet du bruger den.

Det betyder, at det hele året vil være dyrest at bruge strømmen fra kl. 17-21, mens det til gengæld vil blive billigere at oplade elbilen eller sætte vaskemaskinen til at køre i nattetimerne.

Modellen indføres for at sikre, at vores fælles elnet kan bære de mange tiltag, som den grønne omstilling kræver.

Hvad betyder tarifmodel 3.0 for dig?

For dig betyder modellen en øget mulighed for at påvirke din elregning ved at være strategisk med dit elforbrug. Det gælder, uanset hvilken slags elaftale du har, fordi det handler om prisen på transport af strømmen på det tidspunkt, du bruger den – og ikke, om du har en elaftale med en fast eller en variabel elpris.

På illustrationen nedenfor kan du se, hvornår det er billigst at bruge strømmen. Det er billigst, når der er mindst belastning i elnettet og dyrest, når der er mest belastning.

Tariffen (og prisen) for transporten af din strøm vil være billigst for dig i den periode, der kaldes for lavlast - mellem midnat og kl. 06 om morgenen. Og dyrest i tidsrummet mellem kl. 17 og 21, som også kaldes for spidslast eller "kogespidsen".

Den konkrete pris på tarifferne kan du findes hos dit netselskab. Udover at priserne varierer i løbet af døgnet, så varierer de også afhængig af årstid - sommer (april-september) og vinter (oktober-marts).

Hvornår gælder tarifmodellen fra?

I løbet af 2023 har langt de fleste netselskaber indført den nye tarifmodel, mens andre netselskaber fortsat er i gang med at implementere modellen.

Hvilket netselskab har jeg?
Du kan tjekke, hvilket netområde du bor i på Green Power Denmarks hjemmeside, når du indtaster din adresse. Der kan du også tilgå dit netselskabs hjemmeside og se deres priser og vilkår.

Du finder priserne på nettariffer (lavlast, højlast og spidslast), og din kundekategori som privat forbruger ved at se under prisen for C-kunder, som kendetegner typiske, private husholdninger og mindre erhverv.