Danfoss fejlsøgningsguide

Step 1: Fejl der kræver hurtig reaktion

En sjælden gang er der en fejl på et solcelleanlæg som kræver en hurtig reaktion. Det kan være et utæt tag, brud på et kabel m.m. Først skal du derfor sikre, at der ikke er en fejl på dit solcelleanlæg, som kan udvikle sig.

En inverter har en masse sikkerhedsfunktioner, der sikrer, at den slår fra ved den mindste risiko, men den kan ikke beskytte mod alt, så derfor er det altid en god idé at bruge sin sunde fornuft.

Har du mistanke om en kortslutning, f.eks. fordi din inverter har givet et smæld og lugter brændt, eller er der f.eks. brud på et kabel, så sluk for inverteren i eltavlen og afbryd forbindelsen mellem solcellepanelerne og inverteren. Du afbryder forbindelsen mellem solcellepanelerne og inverteren ved at slukke den afbryder, der sidder i bunden af inverteren. Der skal drejes over på ”OFF”. Se evt. nærmere i din manual, som du kan finde under downloads.

Har du et utæt tag, skal det på samme måde sikres, at utætheden hindres i at udvikle sig. Kontakt herefter Norlys. Er anlægget ikke under garanti, så kontakt din tømrer eller elektriker.

Mulige fejlkilder

 • Brud på et kabel

  Er du kommet til at bore i en ledning, har en mus eller mår været på spil, eller er der på en anden måde beskadiget et kabel, så sluk for strømmen til kablet hurtigst muligt og ring til din elektriker. Afhængig af skaden skal du måske have fat i dit forsikringsselskab.

 • Kortslutning i min inverter

  Har du mistanke om en kortslutning, f.eks. fordi din inverter har givet et smæld og lugter brændt, eller er der f.eks. brud på et kabel, så sluk for inverteren i eltavlen og på afbryderen i bunden af inverteren.

  Er der sket en kortslutning i din inverter, og har du sikret, at der ikke er fare for stød ved f.eks. at slukke for strømmen fra både solcellepanelerne og fra eltavlen, så kontakt Norlys ved at udfylde formularen længere fremme i fejlsøgningsguiden eller ring til os. Er anlægget ikke længere under garanti, så tag fat i din elektriker.

 • Mit tag er utæt

  Er dit tag utæt, så stop utætheden hurtigst muligt. Viser det sig, at det skyldes et forkert monteret solcelleanlæg under garanti, så kontakt Norlys hvorefter vi vil hjælpe med at sikre, at det ikke sker igen.

  Er du i tvivl, om det skyldes solcelleanlægget, så få din tømrer til at vurdere det først. Norlys' samarbejdspartnere er specialiserede i solcelleanlæg og kører ofte langt for at komme til dig. Din tømrer vil derfor ofte kunne hjælpe dig hurtigere og billigere, hvis der ikke er tale om en utæthed, som har noget at gøre med solcelleanlægget.

Step 2: Tjek om der er slukket

En hyppig årsag til en fejlmelding er, at der er slukket i enten eltavlen eller på selve inverteren. Inverteren vil nogle gange stadig lyse, selv om den er slukket på den ene af afbryderne, da den får strøm både fra taget og fra eltavlen.

Du skal tjekke følgende steder, om der er slukket:

 • Danfoss inverter

  I bunden af de fleste Danfoss invertere afbrydes DC-forbindelsen ved at dreje den afbryder, der sidder i bunden af inverteren. Den skal stå på ”ON” for at være tændt.

 • HPFI relæ

  I din eltavle har du et HPFI relæ, som typisk er mærket ”solceller”. Tryk på den lille prøveknap på relæet, og se om relæet slår ned. Gør det ikke det, var det allerede afbrudt. Slå det til.

 • Sikkerhedsafbryder

  Mange har en stor sikkerhedsafbryder siddende på væggen ved siden af inverteren. Har du det, så se om den er tændt. Ellers tænd den.

Hvorfor var mit anlæg slukket?

Solcelleanlæggets HPFI-relæ er monteret for at beskytte dig og skal slå fra ved fejlstrømme. En fejlstrøm vil ofte være en enkeltstående begivenhed og kan komme fra såvel inverteren som et lynnedslag, et andet apparat i huset eller en hændelse ude på elnettet. Solcelleanlæggets HPFI-relæ skal afbryde ved flere typer fejlstrømme end husinstallationens HPFI-relæ og kan derfor være afbrudt, selv om resten af huset ikke er berørt.
Derudover kan såvel elektrikeren som en selv glemme, at solcelleanlægget skal tændes separat, hvis der er lavet arbejde i eltavlen, eller der har været et lynnedslag i området, der har slået sikringerne.

Solcelleanlægget kan også være afbrudt på DC-afbryderen, der sidder i bunden af din inverter. Denne er fjerderopspændt og kan slå fra ved et mindre stød. Fra solcelleanlægsejere har vi hørt mange eksempler på, hvordan den er blevet afbrudt, f.eks. når man har flyttet en papkasse, en rive eller jakke, eller når der er fjernet spindelvæv.

Hvorfor kan jeg ikke slå mit HPFI-relæ til?

Hvis kontakten på dit HPFI-relæ ikke kan slås til, skyldes det en overgang i installationen. Det vil typisk være på grund en dårlig forbindelse i eltavlen, i sikkerhedsafbryderen eller i inverteren eller en kortslutning inde i inverteren. Andre grunde kan være et skadet kabel fra tavle til inverter, eller hvis et stik under inverteren er knækket. Er kabel eller stik blevet beskadigede, så tag fat i din elektriker for udbedring. Hvis du ikke kan se, hvor fejlen er, så fortsæt fejlsøgningsguiden og udfyld en fejlmelding.

Flere spørgsmål og fejl


Inden du går videre i fejlsøgningsguiden, så se om du kan få hjælp her.

Mit solcelleanlæg producerer ikke nok

Det er en god idé at følge sin strømproduktion, f.eks. ved at skrive produktionen ned en gang om måneden. Så opdager man hurtigt, hvis det ikke kører, som det skal. En for lav elproduktion kan være et tegn på, at alt ikke er, som det skal være.

Mulige årsager:

 • Husk at produktionen fra dit solcelleanlæg aflæses på din inverter. Mange tror, at produktionen kan ses på elmåleren, men den viser, hvad du sender ud på el-nettet - ikke hvad dit solcelleanlæg producerer. Din elmåler viser kun den strøm fra solcelleanlægget som du ikke selv kan nå at bruge til lys, køleskab, fryser, tv osv. Se evt. under Gode råd og viden hvordan et solcelleanlæg fungerer. Af samme grund ved din el-leverandør heller ikke, hvor meget strøm dit solcelleanlæg har produceret.

 • Et solcelleanlægs produktion ændrer sig fra år til år. Dels vil der være et lille fald over tid i effektiviteten, og dels kan antallet af solskinstimer og temperatur være meget forskellig fra år til år. Men er el-produktionen f.eks. kun halvt så stor som sidste år, og du ikke kender årsagen, er der grund til at reagere.

 • En anden årsag til faldende elproduktion kan være skygger. Er naboens træer vokset og sender skygger på anlægget, vil det kunne ses på el-produktionen.

 • På grund af lokale forhold kan smuds også være en årsag til faldende produktion. Se om solcellemodulerne er synligt beskidte. Har de behov for at blive vasket, så se disse gode råd om rengøring inden du går i gang.

 • Enkelte dage om året kan modulerne selvfølgelig også være dækket af sne eller frost. Oftest er det væk i løbet af et par dage, men er de dækket i længere tid, kan det forsigtigt børstes væk, inden man lader solens stråler varme modulerne nok til, at det sidste forsvinder.

 • Hvis produktionen er faldet meget, og du ikke kan se en årsag til fejlen, så fortsæt fejlsøgningen og lav evt. en fejlmelding til Norlys.

Fejl på solcellepaneler

Enkelte vil opleve noget, der ligner en fejl på deres solcellepaneler. Se herunder, hvad det kan skyldes.

Et solcellepanel er krakeleret i overfladen

 • Oftest skyldes et ødelagt solcellepanel et ”stenslag” fra en sten, nytårsraket, bold eller noget andet, som har ramt panelet. Normalt kan man se, hvor skaden er sket ved at se panelet tæt på. Solcellepanelet skal skiftes, da der på sigt vil trække fugt ind i panelet, og det vil stoppe med at fungere. Eniig har ikke egne montører, så kontakt et solcellefirma som kan hjælpe dig.

 • Er der et synligt brændt punkt, hvor glasset er revnet, kan det dog skyldes en fejl i solcellepanelet. Er dette tilfældet, og er anlægget under garanti, så kontakt Eniig via fejlformularen. 

Mine solcellepaneler har farveforskelle

 • Solcellepanelernes glas er behandlet for at kunne holde bedst muligt fast i lyset og lede det ned til solcellerne inde i panelet, der producerer strøm. Behandlingen vil i nogle tilfælde medføre, at et eller flere paneler skifter nuancer, eller at morgendug sidder længere tid på nogle paneler end andre.

  Dette har ingen indflydelse på el-produktionen og påvirker ikke garantien på dit solcelleanlæg.

 • Hvis et enkelt solcellepanel pludselig har fået et mælkehvidt skær, så se på det lidt tættere på. Flere har meldt, at et solcellepanel kan se lidt mælkehvidt ud, når overfladen er krakeleret.

Min inverter er død

Det er meget sjældent, at en inverter dør fuldstændig, så der ikke er lys i dioder eller display. I langt de fleste tilfælde skyldes dette, at den ikke får strøm - enten fra solcellepanelerne eller fra eltavlen. Undersøg derfor først, om der tændt i eltavlen samt på afbryderen på inverteren.

Tjek følgende:

 • I bunden af de fleste Danfoss invertere afbrydes DC-forbindelsen ved at dreje den afbryder, der sidder i bunden af inverteren. Den skal stå på ”ON” for at være tændt.

 • I din eltavle har du et HPFI-relæ, som typisk er mærket ”solceller”. Tryk på den lille prøveknap på relæet, og se om relæet slår ned. Gør det ikke det, var det allerede afbrudt. Slå det til.

 • Mange har en stor sikkerhedsafbryder siddende på væggen ved siden af inverteren. Har du det, så se om den er tændt. Ellers tænd den.

Har der været lynnedslag i området for nylig? En af de få ting, som kan tage livet af en inverter, er en overspænding f.eks. fra et lyn. Hvis du har mistanke om et lyn, så kontakt dit forsikringsselskab og hør om du selv skal gå videre med sagen, eller om de har et firma, de samarbejder med.

Lugter inverteren brændt, eller er der andre tegn på en kortslutning, så sluk for solcelleanlæggets HPFI-relæ i din eltavle samt for DC-afbryderen, der sidder i bunden af din inverter.

Inverterens display virker ikke

Har din inverter et display, der ikke virker så undersøg først, om inverteren ellers fungerer. Displayet kan have en fejl, men det kan også være problemer med strømforsyningen til displayet.

 • Lyser den grønne diode, så er det måske selve dit display, der er problemer med. Fortsæt med fejlsøgningen og lav en genstart, inden du udfylder en fejlmelding.

 • Hvis der hverken er liv i dioder eller display, så se under ”Min inverter er helt død” nedenfor.

 • Hvis den gule eller røde diode lyser eller blinker, så gå videre med fejlsøgningen og lav en genstart, inden du udfylder en fejlmelding.

Step 3: Genstart inverteren

Inden du laver en genstart, er det en god idé at dokumentere den fejl, du ser. Skriv ned eller tag billeder af hvad du kan se på displayet, hvilke dioder lyser samt andre årsager til, at du oplever, at der er en fejl på dit solcelleanlæg. Det gør det nemmere at lave en evt. fejlmelding. Og kommer anlægget op at køre, kan du huske det, hvis fejlen kommer igen.

I din inverter sidder en computer. Som alle andre computere er en genstart nogle gange lige det, der skal til for at få den i gang igen, hvis en fejl har ”sat sig fast”. Det specielle ved en solcelleinverter er, at den får strøm fra to sider – både fra el-nettet og fra solcellemodulerne. Slukker man kun for den ene forbindelse genstarter inverteren derfor ikke.

Sådan genstartes inverteren

 1. Først afbrydes forbindelsen til solcellemodulerne. Dette gøres ved at dreje den afbryder, der sidder i bunden af din inverter over på ”OFF”.

 2. Herefter afbrydes strømmen fra el-tavlen ved at trykke på testknappen på det HPFI-relæ i eltavlen, der er mærket ”solceller” eller lign. Når man trykker på testknappen, skal der lyde et klik, når afbryderen slår fra. Gør der ikke det, var den allerede afbrudt.

 3. I nogle installationer sidder der en stor sikkerhedsafbryder på væggen tæt på inverteren. Denne skal ikke slukkes, men vær opmærksom på, at den er tændt.

 4. Efter 5 minutter tændes begge afbrydere igen.

Kom inverteren ikke i gang, så gå videre i fejlsøgningen

Viser inverteren en fejlkode?


Du kan finde flere fejlkoder samt detaljer i manualerne.
Hvis du laver en fejlmelding, vil du altid blive spurgt, hvad fejlkoden er.

Hvad fortæller diodernes farver?

 • Grøn diode lyser;

  betyder, at din inverter producerer strøm og kører, som den skal.

 • Grøn diode blinker;

  betyder, at inverteren forsøger at starte op med elproduktion.

 • Gul diode findes på nogle modeller.

  Denne angiver, at inverter er under opstart eller nedlukning, eller at der er en mindre fejl. Se manualen for flere detaljer.

 • Rød diode lyser eller blinker;

  betyder, at der er fejl på anlægget. Hvis den fortsat blinker efter en genstart, så begynd fejlsøgning ud fra fejlmeddelelse i display.

Hvad betyder ”U-Grid” / ”F-Grid”

Hvis inverteren er korrekt tilsluttet, og relæet ikke er slået fra i din eltavle, kan fejlen ligge på elnettet. Hvis fejlen kommer flere gange eller er der konstant, så kontakt dit netselskab for at høre om der er problemer med forsyningen. Alternativt skal en elektriker måle AC-installationen igennem.

Hvad betyder ”Idle”

Inverteren er i opstartsfasen og venter på lidt mere spænding, før den går i gang med at producere. Ses f.eks. om morgenen og aftenen, eller når der er meget tåget.

Fejlkode 0-60

Fejl på netsiden af din inverter. Fejlen kan skyldes alt fra, at der er slukket for HPFI-relæet i eltavlen til dårlig forsyning fra netselskabet, en løs forbindelse i din elinstallation, for stor modstand i din egen elinstallation og flere andre ting. En elektriker skal måle installationen igennem. Se flere detaljer i manualen og oplys dette til elektrikeren.

Fejlkode 211

Fejl ved ventilator. Rengør/støvsug ventilator, når inverteren er afbrudt fra solceller og eltavle. Kør en ventilatortest via inverterens menu. Ved fortsat fejl så fejlmeld til Eniig, hvis inverteren er under garanti.

Fejlkode 115, 121-123, 125

Isolationsfejl eller lækstrøm. Hvis en genstart ikke hjælper, så kan dette skyldes f.eks. brud på kabler, knækket stik i bunden af inverteren eller fugt i et stik. En elektriker skal gennemgå kabler og stik og måle isolationsmodstanden på begge sider af inverteren. Fejlen kan både være i solcelleanlægget eller i din øvrige installation.

Hvis du ikke finder en fejl, og fejlkoden bliver ved med at forekomme, så udfyld fejlformularen, som du finder her.

Fejlkode 201-208

Inverteren har det for varmt og er derfor stoppet eller begrænser produktionen for ikke at tage skade. Vær opmærksom på om inverteren kan komme af med varmen, f.eks. at den ikke er gemt bag nogle jakker eller kasser, eller at den sidder i et meget varmt rum. Derudover tjek om inverteren og især ventilatoren er ren, så dens kølefunktioner fungerer.

Genstart inverteren når den er kold, hvis den ikke selv går i gang.

Fejlkode 209-271

En intern fejl. Disse kan forekomme kortvarigt, uden du skal gøre noget. Hvis en fejl står fast på inverteren, så lav en genstart ved at afbryde både DC og AC, så inverteren står uden strøm i 5 minutter.

Fejlmeld solcelle

Finder du ikke svar i ovenstående fejlsøgningsguider, kan du indmelde en fejl på dit solcelleanlæg. Din henvendelse vil blive sendt direkte videre til vores servicepartner, hvorefter du vil blive kontaktet. 

Fejlmeld dit solcelleanlæg