Sådan forstår du din elregning

Nedenfor har vi lavet to korte videoer, som forklarer hvordan din elregning er sat sammen. Længere nede på siden finder du et eksempel på en elregning, hvor vi forklarer de enkelte sektioner på regningen.

Forstå din regning

Det betyder posterne på regningen

Når du kigger på din elregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster.

Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

PuljeEl (eller anden elaftale med Norlys)

Er navnet på dit elprodukt og dækker over din betaling for strøm i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transportbetaling, netselskab

Betaling for transport af el (også kaldet nettarif) til din ejendom dækker over de omkostninger, som netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Rabat på transportbetaling

En rabat, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Abonnement, netselskab

Betaling for abonnement til dit netselskab dækker over de omkostninger, som netselskabet har i forbindelse med at måle og aflæse dit elforbrug.

Balancetarif for forbrug

Balancetariffen dækker en andel af Energinets omkostninger til at håndtere udbud og efterspørgsel af el på elnettet - også kaldet balancemarkedet. Balancetariffen lægges fra 2023 og frem ind under systemtariffen.

Transportbetaling, Energinet – nettarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Transportbetaling, Energinet – systemtarif

Dækker de udgifter, der er forbundet til forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet.

Elafgift

Elafgiften er en lovpligtig afgift til staten, som alle elkunder skal betale. Hvis du har elvarme, kan du muligvis få reduceret din elafgift.

Eksempler og forklaringer

Side 1

Første side af din elregning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af to poster: Opgørelsen af dit elforbrug i seneste periode samt acontobeløbet, som du skal forudbetale for den kommende periode.

Det er forskellen mellem de to poster, der afgør størrelsen på din regning.

Elregningens første side indeholder også en række data, såsom dit installationsnummer, målernummer, fakturadato og lignende.

 

 

Side 2

På næste side af elregningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Via din elregning betaler du til følgende tre interessenter:

  1. Dit elselskab (dem, der køber strøm fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket elselskab der skal levere din strøm).

  2. Dit netselskab (dem, der ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du hører til).

  3. Staten.

 

Side 3

På den sidste side kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er fordelt på de samme poster som forbrugsopgørelsen på side 2.