El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Forstå din elregning

Har du svært ved at gennemskue din elregning? Er beløbet højere, end du forventede? Eller vil du bare gerne vide, hvad de forskellige poster dækker over? I så fald er du ikke alene.

Sådan er din elregning skruet sammen

Mange danskere har svært ved at forstå deres elregning. Og det vil vi gerne gøre op med. Vi giver dig svar på ofte stillede spørgsmål, så du lettere kan afkode din elregning.

Vi guider dig gennem din elregning side for side, så du kan blive klogere på, hvad posterne, begreberne og beskrivelserne betyder – og naturligvis hvad du betaler for.

Overordnet består din regning fra Norlys af:

 • En samlet oversigt over, hvad du skal betale
 • En opgørelse af dit faktiske elforbrug i forrige kvartal
 • En acontoregning for det aktuelle kvartal (acontoraten)

Herunder ser du en oversigt over din elregning, hvor vi forklarer de enkelte sektioner på elregningens tre sider – og hvad de betyder.

Side 1

Første side på din elregning viser altid det samlede regnskab for alle ydelser. Beløbet består af opgørelsen for dit elforbrug i forrige periode samt acontobeløbet, som du skal forudbetale for den kommende periode.

Det vil sige en opgørelse fra sidste kvartal, samt et acontobeløb for det forventede forbrug for de kommende tre måneder. Altså én samlet regning pr. kvartal.

Det er forskellen mellem de to poster, der viser, om du skal betale ekstra eller have penge retur.

Elregningens første side indeholder også dit kundenummer og din pinkode, som du kan bruge til at logge på Mit Norlys.

 

Side 2

På næste side af elregningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Via din elregning betaler du til følgende tre interessenter:

 1. Dit elselskab (dem, der køber strøm fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket elselskab der skal levere din strøm)

 2. Dit netselskab (dem, der ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du hører til)

 3. Staten

Du har ikke indflydelse på den del af elprisen, der går til staten og netselskabet. Efter staten og netselskabet har fået deres fastsatte andel, er der omkring 12% tilbage af elprisen. Og det er altså de sidste 12%, du kan spare penge på.

Har du brug for en uddybning af, hvad de forskellige poster dækker over? Se her, hvad beløbet på din regning indeholder

Side 3

På den sidste side af din elregning kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er fordelt på de samme poster som på opgørelsen.

Er du allerede kunde i Norlys, tager vi udgangspunkt i dit tidligere forbrug. Mens vi for nye kunder afregner på baggrund af de oplysninger, du sendte til os ved din bestilling af elaftale.

Det betyder posterne på regningen

Når du kigger på din elregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster.

Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

PuljeEl (eller anden elaftale med Norlys)

Er navnet på dit elprodukt og dækker over din betaling for strøm i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transportbetaling, netselskab

Betaling for transport af el (også kaldet nettarif) til din ejendom dækker over de omkostninger, som netselskabet har til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i din ejendom.

Rabat på transportbetaling

En rabat, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Abonnement, netselskab

Betaling for abonnement til dit netselskab dækker over de omkostninger, som netselskabet har i forbindelse med at måle og aflæse dit elforbrug.

Balancetarif for forbrug

Balancetariffen dækker en andel af Energinets omkostninger til at håndtere udbud og efterspørgsel af el på elnettet - også kaldet balancemarkedet.

Transportbetaling, Energinet – nettarif

Dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

Transportbetaling, Energinet – systemtarif

Dækker de udgifter, der er forbundet til forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet.

PSO-afgift

PSO-afgiften er en lovpligtig afgift til staten, som bruges til at fremme udviklingen af miljøvenlig elproduktion. Afgiften udfases løbende og vil være fuldt afviklet 1. januar 2022.

Elafgift

Elafgiften er en lovpligtig afgift til staten, som alle elkunder skal betale.

Én samlet regning fra dit elselskab

Der er mange forskellige poster på elregningen. Det skyldes, at du både skal betale til staten, dit netselskab og dit elselskab, hver gang du bruger strøm. Selvom du skal betale til tre forskellige aktører, får du kun én elregning, da elselskabet opkræver betalingen på vegne af stat og netselskab. Skal du flytte, er det derfor dit elselskab, du skal give besked om adresseændringen.

Meld flytning her

Din elregning bliver opgjort i kWh

Størrelsen på din elregning afhænger af, hvor meget strøm du har brugt i det forgangne kvartal. Og hvor meget dit elselskab vurderer, at du vil bruge i det igangværende kvartal.

Mængden af strøm bliver udregnet i kWh, hvilket er en måleenhed for strømforbrug over tid. Vil du vide mere om, hvad betegnelsen kWh dækker over? Og hvordan dit elforbrug bliver udregnet?

Læs mere på vores side om kWh

Sådan er elprisen sammensat

Når du betaler din elregning, betaler du for mere end selve mængden af el, du bruger i dit hjem. Vidste du, at afgifter til staten og moms udgør over halvdelen af elprisen for private danske husstande?

Læs mere om elpriser her

Tjek dit elforbrug. Og spar penge

Det er ikke altid nok bare at vælge en billig elaftale. Der kan være flere penge at spare ved at optimere dit energiforbrug. Alene det at være opmærksom på dit elforbrug kan nemt spare dig op til 15% på elregningen.

Log på Mit Norlys

Hvordan kan jeg få en billigere elregning?

Der kan være flere måder at spare penge på elregningen. Du kan finde en billigere elaftale. Du kan skrue ned for dit elforbrug. Eller du kan undersøge, om du kan få reduceret elafgift.

Gør du det hele, kan du naturligvis spare mest. Men gør du bare en af tingene, kan du også mærke det på din elregning.

1. Find en billig elaftale

Mange elselskaber lokker med billige elaftaler. Når du sammenligner elaftaler og kWh-priser, er det dog vigtigt, at du holder tungen lige i munden. Får du ikke alle tallene med, kan du risikere at stå med en elaftale, der i sidste ende viser sig at være dyrere.

Derfor har vi lavet en guide, der kommer omkring alt, du skal vide, når du sammenligner elaftaler i jagten på billig strøm.

2. Skru ned for dit elforbrug

Uanset hvad du betaler for pr. kWh, vil du altid kunne spare penge på elregningen ved at skrue ned for elforbruget. Ifølge Energistyrelsen kan langt de fleste danskere reducere deres elforbrug med 1/3, uden at det vil gå nævneværdigt ud over komforten.

Vil du gerne vide, hvordan det kan lade sig gøre, har vi samlet en masse gode råd til, hvordan du kan skrue ned for elforbruget.

3. Skær toppen af elregningen med reduceret elafgift

Har du elvarme, varmepumpe eller jordvarme kan du få reduceret din elafgift. Det betyder, at du på alt årligt elforbrug over 4.000 kWh kan spare penge. Se, hvordan du søger om reduceret elafgift.

Ofte stillede spørgsmål til elregningen

Hvad er en acontoregning?

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Det er et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil det danne grundlag for vores næste estimat – altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug fremgår i din årsopgørelse.

Du modtager en acontoregning fra os fire gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til eksempelvis 4.000 kWh, er hver acontoregning på 1.000 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de fire acontoregninger varierer fra gang til gang.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Dit forbrug forrige år ligger til grund for næste årsopkrævning. Acontoforbruget bliver udregnet efter antal dage. Det vil sige, at hvis der nøjagtigt er 365 dage mellem dine aflæsninger, bliver det anslående forbrug i det nye år det samme som det, der er brugt året før.

Eksempel: Du har brugt 7.286 kWh på 358 dage. Forbruget bliver omregnet til 365 dage (7.286:358x365=7.428) og vil derefter blive afrundet til 7.430 kWh.

Hvordan justerer jeg mit acontobeløb?

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug.

Før du ringer til os, vil vi bede dig aflæse din elmåler og have tallet klar ved hånden.

Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning.

Hvornår modtager jeg min elregning?

Vi sender elregninger ud en gang i kvartalet. Det vil sige, at du modtager en elregning fire gange om året.

Som regel modtager du din elregning kort tid efter, et kvartal er afsluttet, da den indeholder en opgørelse af dit faktiske elforbrug for hvert kvartal.

Hvad lyder en gennemsnitlig elregning på?

Det er svært at give et bud på, hvad en gennemsnitlig elregning ligger på. Det afhænger både af elaftale og elforbrug. Derfor har ting som boligtype og antal personer i husstanden stor betydning for elregningens størrelse. 


Skal man alligevel komme med et forsigtigt bud, kan man gå ud fra tommelfingerreglen om, at en kWh cirka koster 2,4 kroner inklusiv alle afgifter og moms. De 2,4 kroner kan du så gange med gennemsnitstal for elforbruget i husstande, der ligner din. Det giver dig dog ikke et endegyldigt facit. Der er mere tale om et cirkatal, der stadig kan svinge meget fra husstand til husstand.

En gennemsnitsdansker bruger ifølge Energistyrelsen omkring 1.600 kWh om året. En gennemsnitsdansker vil altså på et år få elregninger for cirka 3.800 kroner.

Hvad viser årsopgørelsen?

En gang om året modtager du et aflæsningsbrev fra os. På baggrund af den aflæsning, du afleverer, laver vi en opgørelse over dit elforbrug i de foregående 12 måneder.

Når årsopgørelsen foreligger, kan vi se, om du har brugt mere eller mindre strøm i forhold til dine acontoindbetalinger. Det resulterer i, at du enten skal have penge retur, eller vi skal sende en ekstraregning til dig.

Dit tilgodehavende eller din ekstra regning vil automatisk blive inkluderet i den acontoregning, du modtager sammen med årsopgørelsen.

Kan jeg få reduceret elafgift?

Hvis du har elvarme, vil du på din regning kunne se et punkt, der hedder ”Reduceret elafgift”. Det skyldes, at alle privatkunder, der bruger elvarme som hovedopvarmningskilde til sin helårsbolig, kan få reduktion i elafgiften af det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Læs mere om reduceret elafgift her

Hvis du har modtaget reduktion i elafgiften, men betingelsen for reduktionen ikke længere er til stede, beder vi dig kontakte vores kundeservice.

Hvordan kan jeg betale min elregning?

Du kan betale din regning fra Norlys på følgende måder:

 • Via Betalingsservice (BS) (tilmeld dig på Mit Norlys)
 • Via indbetalingskort

Bemærk, at der vil blive pålagt et betalingsgebyr, hvis du betaler din regning via indbetalingskort.

Mit indbetalingskort er blevet væk. Hvad gør jeg?

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du finde alle dine regninger på Mit Norlys.

Hvis du af en eller anden årsag ikke kan logge på Mit Norlys, skal du kontakte vores kundeservice, som kan sende et nyt indbetalingskort til dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min elregning?

Bliver din elregning ikke betalt til tiden, sender vi automatisk en rykker til dig for manglende betaling. Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr samt morarenter.

Hvis du ikke reagerer på de rykkerskrivelser, vi sender til dig, kan det i yderste konsekvens ende med, at dit netselskab må afbryde strømmen til din bolig.

Kan jeg betale med bankoverførsel?

Ja, det er muligt at betale din regning via bankoverførsel til Norlys' bankkonto hos Danske Bank. Registreringsnummeret er 4928 og kontonummeret er 4928029085.

Det er vigtigt, at du husker at oplyse dit installationsnummer eller kundenummer i forbindelse med betalingen. På den måde kan både du og vi være sikre på, at pengene bliver registreret på din kundekonto hos os.

Hvad koster et abonnement hos Norlys?

Abonnementsprisen pr. måler hos Norlys er 29 kroner pr. måned.

Vær opmærksom på, at du også betaler abonnement til dit netselskab. Abonnementet er beregnet ud fra dit forbrug, og du finder det som en særskilt post på din elregning.

Hvilke oplysninger skal I bruge, når jeg flytter?

For at vi kan registrere en flytning/et ejerskifte, skal vi bruge følgende oplysninger:

 • Dato for ændringen
 • Aflæsning
 • Fraflytters nye adresse
 • Oplysning om ny betaler – vi vil gerne have navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer oplyst.

Vi kan først lave den ønskede flytning, når vi har samtlige oplysninger. Derfor beder vi dig have de nødvendige oplysninger parat. Du kan melde din flytning her.

Hvordan melder jeg flytning?

Du kan melde flytning til Norlys på to måder:

 • Du kan gøre det online her
 • Du kan ringe til os på 7015 1670

Hvorfor har jeg fået en korrektionsregning?

Engang imellem sker det, at dit lokale netselskab eller Energinet sender os nye forbrugstal eller priser for en periode, som du allerede har betalt for. Det kan fx være deres egne priser, som er efterjusteret eller nye målerdata for din elmåler. I de tilfælde vil vi sende en korrektionsregning til dig.
På korrektionsregningen viser vi dig, hvilken regning der bliver korrigeret fra. Det som er opkrævet på den berørte regning fratrækker vi, og så beregnes du nu for de nyeste data.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Vi hjælper gerne med at forstå din elregning. Du har altid mulighed for at henvende dig til vores kundeservice. Ring til os på

7015 1670