Salg og produkter


På dette jobområde finder du en bred vifte af mennesker. Nogle hjælper vores el- og gaskunder. Andre fokuserer på dem, vi tilbyder internet og tv. Så er der også dem, der lægger alle deres kræfter i at optimere vores eksisterende produkter – eller udvikle helt nye.

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

Det korte svar er, at de arbejder på at tilbyde de bedste mulige produkter. Både til privat og erhverv. Om det er product managers, product owners, account managers, key account managers, produktudviklere, salgskonsulenter eller butikskonsulenter. Men hvad betyder det lige?

For at give dig en endnu bedre forståelse for dette jobområde, har vi talt med en håndfuld kollegaer. Vi har talt med dem om, hvorfor de arbejder i Norlys – og hvilke opgaver, de løser.

Er du klar til at se, hvad de synes om livet i Norlys?

”Nye idéer og koncepter mødes med åbenhed, og hvis man kan præsentere en visionær og meningsgivende business case, er man ret langt. Der er grundlag for, at man kan få nogle skøre idéer på den gode måde – vores kreativitet har plads til at udfolde sig.”


– Rebecca Overgaard Jensen, Produktkonsulent 

Vi giver ordet til medarbejderne

Vi har talt med gode kollegaer om, hvad de synes om livet i Norlys – og så har vi givet dem adgang til tastaturet. Her er, hvad de siger.

De nøgleord, der beskriver vores arbejdsliv, er god ledelse, sammenhold, frihed, ansvar og tillid. Vi ved, at vores leder har tillid til, at vi når vores deadlines – både på de dage, hvor vi har brug for ekstra frihed til at få arbejdsliv og privatliv til at gå op, og på de dage, hvor vi går den ekstra mil for at komme i mål med en opgave.

Der er fuld opbakning til, at vi prioriterer vores arbejdstid og -sted på en måde, der giver mening hele vejen rundt: I forhold til de møder og opgaver, dagen byder på, fællesskabet i afdelingen, fællesskabet med andre afdelinger og på hjemmefronten.

Man bliver altid mødt med et smil

I Norlys er vi helt nede på jorden og oprigtigt interesserede i hinanden. Man går sjældent forbi nogen på gangen uden at få et smil eller et hej, og man bliver altid mødt af stor hjælpsomhed. Hvis den ene ikke kan hjælpe, bliver man hjulpet videre til en anden, som kan.

I det daglige sidder vi med vidt forskellige opgaver, men på vores afdelingsmøder har vi en fed måde at være nysgerrige over for hinanden på. Vi opfordrer hinanden til at fortælle om vores opgaver – og er der nogen, der sidder med for mange opgaver, sørger vi for at fordele dem mellem os.

Vores nysgerrighed giver os et ekstra gear
Vores nysgerrighed giver os det fulde blik for, hvad der sker i koncernen. Vi gør hinanden kloge på, hvad kunderne oplever, når de møder Norlys via en anden kanal, end den vi selv arbejder med. For kunderne betyder det, at kundeoplevelsen hænger bedre sammen – for os betyder det, at vi undgår siloer.

Det giver os lyst til at give den et ekstra gear, fordi vi føler ansvar for andre afdelinger end vores egen og ønsker det godt for hele koncernen.

Salg Produkter Vi Vokser og Udvikler Os

Vi vokser og udvikler os

Vores opgaver er typisk en blanding af rutiner og nye opgaver, der udvider vores faglige horisont. Nogle gange møder vi en opgave, hvor vi tænker ”Hvordan løser jeg dén?” – men bagefter er vi en værdifuld erfaring rigere. Vi får fuldt ansvar for vores del af opgaven, og på den måde vokser vi med den.

Det er tydeligt for os, hvordan vi kan følge vores karrierespor og specialisere os inden for vores område – eller skifte til et andet. Og vi bliver både støttet og vejledt i udviklingsarbejdet af vores leder under månedlige 1:1-samtaler og en årlig performance- og udviklingssamtale.

Norlys er villig til at investere i os
Fagligheden er vigtig hos Norlys, og derfor er der også fede uddannelser, vi kan søge. Men udviklingen kan også handle om mere personlige egenskaber. For eksempel kan det være, man får lov at deltage i et coachingforløb, der styrker de personlige kompetencer, hvis det er det, man har brug for.

Det er rart at være et sted, hvor man er villig til at investere i os. Vi oplever samtidig en stolthed over de mange samfundsmæssige initiativer, som Norlys tager, og det smitter af og inspirerer os til også hele tiden at gøre det bedre.

Ledelse med ro, mandat og nuancer

Vi har ro i hverdagen, fordi vi ved, hvor vi har vores leder. Når der er udfordringer, har vi selv mandatet til at tage beslutninger – faktisk er der en direkte forventning om, at vi kan træffe selvstændige afgørelser i hverdagen. Til gengæld er vores leder altid klar til sparring, når der er behov for hans eller hendes perspektiv.

Vi oplever, at ledelsen har en høj faglighed, som gør, at vi har adgang til nuanceret og kvalificeret sparring. Lederne har vidt forskellige profiler, og det skaber synergi og nuancer i perspektiverne – til gavn for vores daglige opgaveløsning.

 

Måske vil du være en del af gruppen?

Som du ved, kan det være svært at indkapsle en virksomhedskultur på skrift, men vi håber, du er blevet klogere på, om du kunne tænke dig at være en del af Norlys.

Se ledige stillinger

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se vores ledige stillinger

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

Fællesskab

… er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der er med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

Ansvarlighed

… både i forhold til vores kunder, samfund og planet. Det betyder, at vi har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

Nytænkning

… er det vi bygger vores forretning på. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre.

Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Sammen lyser vi fremtiden op

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Med 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, 800.000 andelshavere og mere end 3.000 medarbejdere arbejder vi for et grønnere og mere digitalt Danmark. Det er et enormt ansvar. Måske vil du være med til at løfte det? 

Se mere om os

Følg os på