El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Logistik, teknik og planlægning

Logistik, teknik og planlægning er et bredt jobområde med mange forskellige stillinger og funktioner. De sørger for alt fra vores lagerstyring og fysiske arbejdsplads til velfungerende tv- og internetforbindelse ude hos kunderne.

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

Her er for eksempel serviceteknikere, fejlretningsteknikere, installatører og netplanlæggere, som sørger for, at vores kunder altid har velfungerende produkter og forbindelser. Vi har også kolleger, som eksempelvis koordinerer eftertilslutning af fiber og andre projekter med entreprenører og ingeniører.
 
Vores planlæggere og øvrige medarbejdere på lager- og logistikområdet holder styr på alle vores varer. De sender og modtager ordrer, kontrollerer og registrerer varerne og optimerer løbende vores lagerstyringsløsninger.
 
Kollegerne i Facility er dem, der står for driften af vores lokationer – hele den fysiske del af vores arbejdsplads. Det kan for eksempel være projektledere, køkkenpersonale, bygningsadministratorer og andre, der sørger for, at vores lokationer er helt, som de skal være.

Nedenfor kan du læse, hvad medarbejderne på dette jobområde selv siger om deres arbejdsliv. Vi har nemlig talt med en lille håndfuld af dem.

 

”Hvis man har evnerne og lysten, har man også muligheden for at flytte sig i organisationen. Det er fedt, at der er en åbenhed omkring, at man kan drømme videre.”

Pernille Hougaard Bech, Eftersalgskoordinator

Det siger medarbejderne

Når vi møder ind om morgenen, er det til en dag med masser af arbejdsglæde. Det er kendetegnende for os, at vi tager vores arbejde alvorligt og udviser ansvar, så vi altid løfter i flok. Og vi gør det med et smil på læben – for vi har en oprigtig interesse i hele tiden at optimere os selv og være gode kolleger.

For vores kørende teknikere, som ikke møder ind blandt kolleger hver dag, er det især den nære kundekontakt, der giver arbejdsglæde i det daglige.

"Vi har mange lokationer – men ingen siloer"

Fra ledelsens side er man meget bevidst om, at vi kan mere sammen end hver sig. Derfor er der altid opbakning til samarbejdet, fællesskabet og til, at vi tager ansvar for mere end os selv. Mange af de opgaver, vi har på vores jobområde, er tværgående – og det stiller krav til fællesskabet på flere måder.

Dels har vi brug for et godt fællesskab på de enkelte lokationer, for vi er ofte i kontakt med vores mange kolleger fra koncernens øvrige afdelinger. Dels har vi brug for at pleje fællesskaberne internt i vores afdelinger, selvom vi ikke altid er på samme lokation. Det sørger vi for ved at være tilgængelige på Teams og huske at tænke samarbejdet ind i hverdagen.

Mellem afdelingerne er vi gode til at række ud til hinanden, sparre og vidensdele. På den måde lykkes vi med en koncern, der varetager mange funktioner på forskellige lokationer – men uden siloer.

Logistik Teknik Planlaegning Rum Til At Vokse

"Vi kan få karrieren, vi brænder for"

Hvis man har lysten og evnerne, kan man komme vidt omkring i koncernen. Lederne holder dialogen åben og undersøger mulighederne for at forme vores karriere i den retning, vi brænder for. Det kan enten være ved at kigge i andre retninger rundt i koncernen eller ved at udvikle den enkelte medarbejder i den stilling, man sidder i.

På vores jobområde har vi for eksempel kolleger, der er gået fra at være projektkoordinatorer til at være projektledere, eller som er blevet mentorer for andre i samme jobområde som dem selv. Det kan også være en servicetekniker, der får lyst til at prøve kræfter med fejlretning.

Ved at bevæge os rundt i koncernen får vi skabt en bred viden, som vi hele tiden sørger for at dele med hinanden på kryds og tværs.

"Ledelse gennem tydelige værdier"

Ledelsen er god til at sætte retningen efter koncernens værdier. Nogle stillinger er meget driftsorienterede, og her er værdierne solide grundsten i processer og procedurer. Andre stillinger er mere udviklingsorienterede, og her er der brug for klart formulerede værdier, som vi kan navigere ud fra. Det samme gælder for vores kørende teknikere, som typisk er alene ude blandt kunderne hele dagen.

Når vi træffer selvstædige beslutninger ud fra koncernværdierne, oplever vi stor opbakning fra ledelsen. For mange af os gælder det, at vores leder ikke nødvendigvis er tæt på de konkrete opgaver i dagligdagen, og derfor har vi et stort mandat til at tage beslutninger i hverdagen. På den måde er der rigelig frihed under ansvar.

Selvom lederne ikke altid er tæt på detaljerne i opgaveløsningen eller er fysisk til stede på lokationen, er de altid synlige. Vi ved, hvor vi har dem, hvis vi har brug for sparring og vejledning.

Logistik Teknik Planlaegning Balance

"Fleksibiliteten giver fremdrift"

En del af os er vant til at samarbejde over afstand. De af os, der arbejder inden for koncernens fællesfunktioner, er for eksempel fordelt på lokationer i hele landet. Det stiller krav om, at vi kan flytte os mellem lokationerne, når opgaverne eller samarbejdet kræver det – men det giver også rum for, at vi kan tage en arbejdsdag på hjemmekontoret i de stillinger, hvor det kan lade sig gøre.

For vores projektledere er fleksibiliteten helt afgørende. Den er med til at sikre fremdrift i arbejdet, og det kan dermed være en nødvendighed at besøge forskellige lokationer og at planlægge arbejdstiden, så der hele tiden er flow i projektet.

Muligheden for hjemmearbejdsdage og forskudt arbejdstid i de stillinger, hvor det kan lade sig gøre, påskønner vi også fra et personligt perspektiv. På den måde får vi nemlig lettere ved at balancere arbejds- og privatlivet.

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se vores ledige stillinger
Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

saadan ser faellesskab ud hos Norlys

Fællesskab er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Derfor sætter vi altid fællesskabet før os selv.

Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der skal være med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

saadan ser ansvarlighed ud hos Norlys

Vi forstår værdien i at agere ansvarsfuldt – både i forhold til vores kunder, samfund og planet.

Det betyder fx, at vi ikke tager forhastede beslutninger, men har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

saadan ser nytaenkning ud hos Norlys

Vores forretning bygger på forandring og nytænkning. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre. Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Vi er nysgerrige, og vi tør gå nye veje for at træffe ansvarlige beslutninger, som har positiv effekt både i morgen og om 30 år – for flere og til et fælles bedste.

Om Norlys

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Vi har 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, mere end 800.000 andelshavere og knap 3.000 medarbejdere. Vi arbejder målrettet for grøn og digital omstilling af hele vores samfund. 

Se mere om os

Følg os på

       
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon