Logistik, teknik og planlægning


Logistik, teknik og planlægning er et bredt jobområde med mange forskellige stillinger og funktioner. De sørger for alt fra vores lagerstyring og fysiske arbejdsplads til velfungerende tv- og internetforbindelse ude hos kunderne.

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

Det korte svar er, at de laver mange ting. Mange forskellige ting. Her finder du nemlig alt lige fra serviceteknikere, fejlretningsteknikere, installatører og netplanlæggere til Facility projektledere, køkkenpersonale og bygningsadministratorer. 

Det lange svar skal specialisterne selv have lov at give. Derfor har vi givet dem ordet på denne side. Du kan derfor læse, hvad de laver og – ikke mindst – hvad de synes om livet i Norlys.

 

”Hvis man har evnerne og lysten, har man også muligheden for at flytte sig i organisationen. Det er fedt, at der er en åbenhed omkring, at man kan drømme videre.”

Pernille Hougaard Bech, Eftersalgskoordinator

Vi giver ordet til medarbejderne

Når vi møder ind om morgenen, er det til en dag med masser af arbejdsglæde. Det er kendetegnende for os, at vi tager vores arbejde alvorligt og udviser ansvar, så vi altid løfter i flok. Og vi gør det med et smil på læben – for vi har en oprigtig interesse i hele tiden at optimere os selv og være gode kolleger.

For vores kørende teknikere, som ikke møder ind blandt kolleger hver dag, er det især den nære kundekontakt, der giver arbejdsglæde i det daglige.

Vi har mange lokationer – men ingen siloer

Fra ledelsens side er man meget bevidst om, at vi kan mere sammen end hver for sig. Derfor er der altid opbakning til samarbejdet, fællesskabet og til, at vi tager ansvar for mere end os selv.

Mange af de opgaver, vi har på vores jobområde, er tværgående – og det stiller krav til fællesskabet på flere måder. Eksempelvis har vi brug for et godt fællesskab på de enkelte lokationer, for vi er ofte i kontakt med vores mange kolleger fra koncernens øvrige afdelinger. Vi har også brug for at pleje fællesskaberne internt i vores afdelinger, selvom vi ikke altid er på samme lokation. Det sørger vi for ved at være tilgængelige på Teams og huske at tænke samarbejdet ind i hverdagen.

Mellem afdelingerne er vi gode til at række ud til hinanden, sparre og vidensdele. På den måde lykkes vi med en koncern, der varetager mange funktioner på forskellige lokationer – men uden siloer.

Logistik Teknik Planlaegning Rum Til At Vokse

Vi kan få karrieren, vi brænder for

Hvis man har lysten og evnerne, kan man komme vidt omkring i koncernen.

Lederne holder dialogen åben og undersøger mulighederne for at forme vores karriere i den retning, vi brænder for. Det kan enten være ved at kigge i andre retninger rundt i koncernen eller ved at udvikle den enkelte medarbejder i den stilling, man sidder i.

På vores jobområde har vi for eksempel kolleger, der er gået fra at være projektkoordinatorer til at være projektledere, eller som er blevet mentorer for andre i samme jobområde som dem selv. Det kan også være en servicetekniker, der får lyst til at prøve kræfter med fejlretning.

Ved at bevæge os rundt i koncernen får vi skabt en bred viden, som vi hele tiden sørger for at dele med hinanden på kryds og tværs.

Ledelse gennem tydelige værdier

Ledelsen i Norlys er god til at sætte retningen efter koncernens værdier. Nogle stillinger er meget driftsorienterede, og her er værdierne solide grundsten i processer og procedurer. Andre stillinger er mere udviklingsorienterede, og her er der brug for klart formulerede værdier, som vi kan navigere ud fra. Det samme gælder for vores kørende teknikere, som typisk er alene ude blandt kunderne hele dagen.

Når vi træffer selvstændige beslutninger ud fra koncernværdierne, oplever vi stor opbakning fra ledelsen. For mange af os gælder det, at vores leder ikke nødvendigvis er tæt på de konkrete opgaver i dagligdagen, og derfor har vi et stort mandat til at tage beslutninger i hverdagen. På den måde er der rigelig frihed under ansvar.

Selvom lederne ikke altid er tæt på detaljerne i opgaveløsningen eller er fysisk til stede på lokationen, er de altid synlige. Vi ved, hvor vi har dem, hvis vi har brug for sparring og vejledning. Det er virkelig rart.

 

Fleksibiliteten giver fremdrift

En del af os er vant til at samarbejde over afstand. De af os, der arbejder inden for koncernens fællesfunktioner, er for eksempel fordelt på lokationer i hele landet. Det stiller krav om, at vi kan flytte os mellem lokationerne, når opgaverne eller samarbejdet kræver det – men det giver også rum for, at vi kan tage en arbejdsdag på hjemmekontoret i de stillinger, hvor det kan lade sig gøre.

For vores projektledere er fleksibiliteten helt afgørende. Den er med til at sikre fremdrift i arbejdet, og det kan dermed være en nødvendighed at besøge forskellige lokationer og at planlægge arbejdstiden, så der hele tiden er flow i projektet.

Muligheden for hjemmearbejdsdage og forskudt arbejdstid i de stillinger, hvor det kan lade sig gøre, påskønner vi også fra et personligt perspektiv. På den måde får vi nemlig lettere ved at balancere arbejds- og privatlivet, hvilket er en kæmpe hjælp.

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se vores ledige stillinger

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

Fællesskab

… er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der er med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

Ansvarlighed

… både i forhold til vores kunder, samfund og planet. Det betyder, at vi har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

Nytænkning

… er det vi bygger vores forretning på. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre.

Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Sammen lyser vi fremtiden op

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Med 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, 800.000 andelshavere og mere end 3.000 medarbejdere arbejder vi for et grønnere og mere digitalt Danmark. Det er et enormt ansvar. Måske vil du være med til at løfte det? 

Se mere om os

Følg os på