El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Kundeservice og support

Vores kundeservice- og supportmedarbejdere er dem, der hjælper kunderne godt videre, når de har brug for hjælp og vejledning.

Medarbejderne er fordelt på vores forskellige forretningsområder, så de altid kan give vores mange privat- og erhvervskunder specialiseret rådgivning. 

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde? 

Kollegerne i Kundeservice og support hjælper hver dag vores kunder på alle forretningsområder – både internet, tv, el, gas og inden for vores ladeløsninger til elbiler.
 
Det er også vores kundeservice- og supportmedarbejdere, der klarer fejlretningen på kundernes tv- og internetforbindelser, og som koordinerer kundebesøg og andre opgaver med vores teknikere.
 
De sørger desuden for at teste nye systemer og gennemføre systemopdateringer, efterhånden som vi optimerer vores værktøjer til kundekommunikation og håndtering af kundedata. Når vi for eksempel har kunder, der flytter adresse, er det medarbejderne i kundeservice og support, der sørger for, at elaftalen flytter med.

Nedenfor kan du læse, hvad medarbejderne på dette jobområde selv siger om deres arbejdsliv. Vi har nemlig talt med en lille håndfuld af dem.

 

”Norlys har viljen til at udvikle sine medarbejdere. Personligt har jeg udviklet mig rigtigt meget, mens jeg har været her. Vores ledere tør at se potentialet i os og er med til at bane vejen for udvikling.”

Kristine Mejlby Larsen, Drifts- og Forretningskonsulent

Det siger medarbejderne

Det er meget kendetegnende for os, at her altid er en positiv stemning. Vi glæder os til at komme på arbejde hver dag, være sammen med vores kolleger og hjælpe kunderne. Vi har en fælles bevidsthed om, at vi er et hold, der præsterer samlet, og alle tager ansvar for den gode stemning.

Ligesom vi reflekterer over vores opgaver, reflekterer vi også over os selv som kollegaer – og spørger os selv, hvordan vi kan bidrage til hinandens arbejdsglæde.

"Mange små fællesskaber gavner det store"

Det er os, der får feedbacken fra kunderne, så vores succes hænger tæt sammen med resten af forretningen og det, de leverer over for kunderne. I det daglige har vi et bredt fællesskab på tværs af organisationen, fordi vores jobområde ofte kræver sparring og samarbejde med andre afdelinger. Derfor sætter vi stor pris på de meget åbne kommunikationsveje mellem afdelingerne.

Internt i vores teams er vi gode til at løfte i flok, så vi når i mål. I de fleste teams har vi morgenmøder, hvor vi koordinerer dagens opgaver og får overblik over, hvor vi skal sætte ind, og hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden. Vi oplever også, at det gode fællesskab og samarbejde er noget, man fra koncernens side gerne vil fremme. I Norlys har vi for eksempel et ungdomsnetværk, der er åbent for alle, og et netværk for koncernens dedikerede SoMe-ambassadører.

Alle de mindre fællesskaber på kryds og tværs er med til at styrke det store fællesskab.

Kundeservice Og Support Vi Flytter Os

"Vi flytter os mod målene"

I Norlys har man viljen til at udvikle sine medarbejdere. Derfor er ledelsen god til at undersøge, hvilken retning vi gerne vil i, og hjælpe med at bane vejen derhen. Vi får lov at deltage i både projekter, netværk og uddannelse, men vi bliver også i det daglige tildelt opgaver, som er med til at udvikle vores kompetencer i retning af de mål, vi gerne vil nå.

På den måde bliver vi hele tiden bedre og kan flytte os i organisationen. Det betyder meget for os, at vi både holder fast i de ting, vi kan, men samtidig bygger ovenpå – så vi altid følger med udviklingen.

"En hverdag med åndehuller"

På vores jobområde er arbejdstiden ofte fast, fordi vi har faste åbningstider på telefonerne. Til gengæld har de fleste af os – især i 3. linje support – mulighed for at arbejde hjemmefra på dage, hvor arbejdsopgaverne kræver mere ro. Det er også altid tilladt at gå ud og trække lidt luft eller på anden vis holde små pauser i løbet af dagen. Der er respekt for, at man har forskellige behov.

Der er også plads til fleksibilitet i de opgaver, vi sidder med. Vi har luften til at variere opgavesættet fra dag til dag, hvis vi har et ønske om det, og hvis det giver mening i et større perspektiv.

Vi arbejder for et groennere Danmark

"Nytænkende ledelse, der sætter retningen"

Det store fællesskab, der kendetegner Norlys, mærker vi også fra ledelsen. De gør meget ud af at fortælle os om, hvad der sker i organisationen og i forretningen, så vi altid kan følge med. Det giver os en følelse af sammenhold, tillid og gennemsigtighed.

Vi har samtidig en fagligt stærk ledelse med stort fokus på den gode kundeoplevelse. Ledelsen er nytænkende og har øje for krydssalg, samarbejdet på tværs af afdelinger og udvikling af vores værktøjer og systemer. På den måde sætter de en klar retning, mens vi selv træffer mange beslutninger og har stort ansvar i hverdagen.

Tilliden fra ledelsens side og mandatet til selv at træffe beslutninger er særligt vigtigt på vores jobområde, hvor vi skal kunne give kunderne svar. Det betyder nemlig, at vi ikke altid kan vente på, at lederen er inde over enhver detalje i beslutningerne. Vi ved dog, hvor vores leder er, hvis vi har brug for sparring eller vejledning – og det skaber tryghed.

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se vores ledige stillinger
Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

saadan ser faellesskab ud hos Norlys

Fællesskab er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Derfor sætter vi altid fællesskabet før os selv.

Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der skal være med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

saadan ser ansvarlighed ud hos Norlys

Vi forstår værdien i at agere ansvarsfuldt – både i forhold til vores kunder, samfund og planet.

Det betyder fx, at vi ikke tager forhastede beslutninger, men har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

saadan ser nytaenkning ud hos Norlys

Vores forretning bygger på forandring og nytænkning. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre. Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Vi er nysgerrige, og vi tør gå nye veje for at træffe ansvarlige beslutninger, som har positiv effekt både i morgen og om 30 år – for flere og til et fælles bedste.

Om Norlys

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Vi har 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, mere end 800.000 andelshavere og knap 3.000 medarbejdere. Vi arbejder målrettet for grøn og digital omstilling af hele vores samfund. 

Se mere om os

Følg os på

       
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon