Kundeservice og support


Vores kundeservice- og supportmedarbejdere er dem, der hjælper kunderne godt videre, når de har brug for hjælp og vejledning. Medarbejderne er fordelt på vores forskellige forretningsområder, så de altid kan give vores mange privat- og erhvervskunder specialiseret rådgivning. 

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde? 

Det har vi spurgt de gode folk i kundeservice og support om. For hvem er bedre til at svare på spørgsmålet end dem? Heldigvis er de servicemindede ind til benet, så de var helt friske på opgaven.

Læs videre, og bliv klogere på, hvilke opgaver de løser – og hvad de synes om det. Måske du er vores næste kollega i kundeservice og support?

”Norlys har viljen til at udvikle sine medarbejdere. Personligt har jeg udviklet mig rigtigt meget, mens jeg har været her. Vores ledere tør at se potentialet i os og er med til at bane vejen for udvikling.”


– Kristine Mejlby Larsen, Drifts- og Forretningskonsulent

Vil du også føle dig hjemme på arbejde?

Vi giver ordet til medarbejderne

Det er meget kendetegnende for os, at her altid er en positiv stemning. Vi glæder os til at komme på arbejde hver dag, være sammen med vores kolleger og hjælpe kunderne. Vi har en fælles bevidsthed om, at vi er et hold, der præsterer samlet, og alle tager ansvar for den gode stemning.

Ligesom vi reflekterer over vores opgaver, reflekterer vi også over os selv som kollegaer – og spørger os selv, hvordan vi kan bidrage til hinandens arbejdsglæde.

Mange små fællesskaber gavner det store

Det er os, der får feedbacken fra kunderne, så vores succes hænger tæt sammen med resten af forretningen og det, de leverer over for kunderne. I det daglige har vi et bredt fællesskab på tværs af organisationen, fordi vores jobområde ofte kræver sparring og samarbejde med andre afdelinger. Derfor sætter vi stor pris på de meget åbne kommunikationsveje mellem afdelingerne.

Internt i vores teams er vi gode til at løfte i flok, så vi når i mål. I de fleste teams har vi morgenmøder, hvor vi koordinerer dagens opgaver og får overblik over, hvor vi skal sætte ind, og hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden. Vi oplever også, at det gode fællesskab og samarbejde er noget, man fra koncernens side gerne vil fremme. I Norlys har vi for eksempel et ungdomsnetværk, der er åbent for alle, og et netværk for koncernens dedikerede SoMe-ambassadører.

Alle de mindre fællesskaber på kryds og tværs er med til at styrke det store fællesskab.

Kundeservice Og Support Vi Flytter Os

Vi flytter os mod målene

I Norlys har man viljen til at udvikle sine medarbejdere. Derfor er ledelsen god til at undersøge, hvilken retning vi gerne vil i, og hjælpe med at bane vejen derhen. Vi får lov at deltage i både projekter, netværk og uddannelse, men vi bliver også i det daglige tildelt opgaver, som er med til at udvikle vores kompetencer i retning af de mål, vi gerne vil nå.

På den måde bliver vi hele tiden bedre og kan flytte os i organisationen. Det betyder meget for os, at vi både holder fast i de ting, vi kan, men samtidig bygger ovenpå – så vi altid følger med udviklingen.

En hverdag med åndehuller

På vores jobområde er arbejdstiden ofte fast, fordi vi har faste åbningstider på telefonerne. Til gengæld har de fleste af os – især i 3. linje support – mulighed for at arbejde hjemmefra på dage, hvor arbejdsopgaverne kræver mere ro. Det er også altid tilladt at gå ud og trække lidt luft eller på anden vis holde små pauser i løbet af dagen. Der er respekt for, at man har forskellige behov.

Der er også plads til fleksibilitet i de opgaver, vi sidder med. Vi har luften til at variere opgavesættet fra dag til dag, hvis vi har et ønske om det, og hvis det giver mening i et større perspektiv.

 

Nytænkende ledelse, der sætter retningen

Det store fællesskab, der kendetegner Norlys, mærker vi også fra ledelsen. De gør meget ud af at fortælle os om, hvad der sker i organisationen og i forretningen, så vi altid kan følge med. Det giver os en følelse af sammenhold, tillid og gennemsigtighed.

Vi har samtidig en fagligt stærk ledelse med stort fokus på den gode kundeoplevelse. Ledelsen er nytænkende og har øje for krydssalg, samarbejdet på tværs af afdelinger og udvikling af vores værktøjer og systemer. På den måde sætter de en klar retning, mens vi selv træffer mange beslutninger og har stort ansvar i hverdagen.

Tilliden fra ledelsens side og mandatet til selv at træffe beslutninger er særligt vigtigt på vores jobområde, hvor vi skal kunne give kunderne svar. Det betyder nemlig, at vi ikke altid kan vente på, at lederen er inde over enhver detalje i beslutningerne. Vi ved dog, hvor vores leder er, hvis vi har brug for sparring eller vejledning – og det skaber tryghed

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se ledige stillinger

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

Fællesskab

… er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der er med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

Ansvarlighed

… både i forhold til vores kunder, samfund og planet. Det betyder, at vi har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

Nytænkning

… er det vi bygger vores forretning på. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre.

Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Sammen lyser vi fremtiden op

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Med 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, 800.000 andelshavere og mere end 3.000 medarbejdere arbejder vi for et grønnere og mere digitalt Danmark. Det er et enormt ansvar. Måske vil du være med til at løfte det? 

Se mere om os

Følg os på