IT og data


Her sidder vores dygtige IT- og dataspecialister. De sørger for drift, vedligehold og udvikling af alle vores digitale systemer – fx CRM-, ERP- og HR-systemer – og behandler koncernens masterdata.

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

Lige om lidt kender du svaret. Du ved også meget mere om, hvad det betyder at arbejde i Norlys. På denne side giver vi nemlig ordet til de mennesker, der arbejder med vores IT og data.

På dette jobområde finder du blandt andet netværksteknikere, projektledere, scrum masters og specialister inden for business intelligence. Dygtige folk, som udvikler, optimerer og supporterer Norlys’ digitale løsninger, som hver eneste dag hjælper både kollegaer og kunder. Det er et kæmpe ansvar, så lad os se, hvad de synes om arbejdet.

 

”Ledelsen italesætter igen og igen, hvordan vi hver især kan bidrage til det større formål. Og jeg kan mærke i hverdagen, at alle bidrager til fællesskabet – det er ikke bare noget, vi siger, men noget, vi gør. Man oplever det overalt i organisationen.”

Betina Hedelund Jørgensen, afdelingsleder

Få kollegaer, der er klogere end dig

Vi giver ordet til medarbejderne

I hverdagen nyder vi, at her er højt til loftet og en uformel omgangstone. Vi er ambitiøse, men samtidig helt nede på jorden. Det er vigtigt for os, at vi aldrig læner os tilbage, men altid flytter os – og det kan vi, fordi vi har en åben dialog hele vejen rundt. Både internt med hinanden, med vores ledere og med de kolleger, vi supporterer i koncernen.

Vi oplever, at koncernledelsen altid går forrest og italesætter, hvordan vi hver især kan bidrage til at gøre Norlys til lige netop Norlys. Det, de siger, er også det, de selv gør. Det motiverer os at være en del af en organisation, der så tydeligt er drevet af værdier.

Vi er med, når Norlys lykkes

Med en klar retning og fælles værdier er der plads til frihed i opgaveløsningen. Det betyder, at vi har et stort ansvarsområde, men også et stort mandat – ledelsen har fuld tillid til vores evne til at løbe en opgave i mål. Med mandatet i hånden kan vi tage ejerskab over opgaverne, og derfor er det altid klart for os, hvordan vi bidrager til, at Norlys lykkes som koncern.

Tilliden betyder også, at vi har frihed til at planlægge dagene, så vores arbejds- og privatliv går op i en højere enhed. For eksempel har vi mulighed for at arbejde hjemmefra eller fra forskellige lokationer, alt efter hvad der giver mening på dagen. Vi er flittige brugere af Teams og har altid kameraet tændt under møder og opkald. På den måde får vi både den nødvendige fleksibilitet og det nødvendige nærvær i samarbejdet.

Respekt for det fælles bedste

Det er en af vores fornemmeste opgaver at servicere resten af koncernen, så vores kolleger kan komme godt i mål med deres opgaver. Når vi skal implementere eller optimere systemer, prioriterer vi det bedste resultat for koncernen som helhed. Det betyder, at vi undersøger, hvordan lokale hensyn i de enkelte afdelinger kan spille bedst muligt sammen med behovene i resten af koncernen.

Det kræver en kultur, hvor alle er indstillede på at rette fokus mod det fælles bedste. Det samme gælder, når vi har et servicevindue for at imødekomme et ønske fra den enkelte division om at teste, optimere eller implementere systemer. Servicevinduet kan påvirke resten af koncernen, men vi oplever en stor velvilje, imødekommenhed og forståelse for det større formål.

Det er en indstilling, der løfter os i hverdagen og bidrager til vores arbejdsglæde.

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se ledige stillinger

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

Fællesskab

… er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der er med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

Ansvarlighed

… både i forhold til vores kunder, samfund og planet. Det betyder, at vi har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

Nytænkning

… er det vi bygger vores forretning på. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre.

Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Sammen lyser vi fremtiden op

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Med 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, 800.000 andelshavere og mere end 3.000 medarbejdere arbejder vi for et grønnere og mere digitalt Danmark. Det er et enormt ansvar. Måske vil du være med til at løfte det? 

Se mere om os

Følg os på