El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

IT og data

Her sidder vores dygtige IT- og dataspecialister. De sørger for drift, vedligehold og udvikling af alle vores digitale systemer – fx CRM-, ERP- og HR-systemer – og behandler koncernens masterdata.

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

På dette jobområde finder du også netværksteknikere, projektledere, scrum masters og specialister inden for business intelligence.

Nogle sidder med front end-opgaver, andre med back end, mens en tredje gruppe har full stack-ansvar og håndterer begge opgavetyper. En del af arbejdet består desuden i at servicere og supportere koncernens øvrige afdelinger.

En anden del af jobområdet handler om at samle empiri og gennemføre tests. Hvordan kan vi fx måle, hvad kunderne efterspørger? Hvis Norlys introducerer en ny produktfeature, hvor mange bruger den så? Og hvordan kan vi optimere vores løsninger for kunderne?

Spørgsmål som disse – og mange flere – er med til at fylde hverdagen for vores IT og data-kolleger.

Nedenfor kan du læse, hvad medarbejderne på dette jobområde selv siger om deres arbejdsliv. Vi har nemlig talt med en lille håndfuld af dem.

 

”Ledelsen italesætter igen og igen, hvordan vi hver især kan bidrage til det større formål. Og jeg kan mærke i hverdagen, at alle bidrager til fællesskabet – det er ikke bare noget, vi siger, men noget, vi gør. Man oplever det overalt i organisationen.”

Betina Hedelund Jørgensen, afdelingsleder

Det siger medarbejderne

I hverdagen nyder vi, at her er højt til loftet og en uformel omgangstone. Vi er ambitiøse, men samtidig helt nede på jorden. Det er vigtigt for os, at vi aldrig læner os tilbage, men altid flytter os – og det kan vi, fordi vi har en åben dialog hele vejen rundt. Både internt med hinanden, med vores ledere og med de kolleger, vi supporterer i koncernen.

Vi oplever, at koncernledelsen altid går forrest og italesætter, hvordan vi hver især kan bidrage til at gøre Norlys til lige netop Norlys. Det, de siger, er også det, de selv gør. Det motiverer os at være en del af en organisation, der så tydeligt er drevet af værdier.

"Vi er med, når Norlys lykkes"

Med en klar retning og fælles værdier er der plads til frihed i opgaveløsningen. Det betyder, at vi har et stort ansvarsområde, men også et stort mandat – ledelsen har fuld tillid til vores evne til at løbe en opgave i mål. Med mandatet i hånden kan vi tage ejerskab over opgaverne, og derfor er det altid klart for os, hvordan vi bidrager til, at Norlys lykkes som koncern.

Tilliden betyder også, at vi har frihed til at planlægge dagene, så vores arbejds- og privatliv går op i en højere enhed. For eksempel har vi mulighed for at arbejde hjemmefra eller fra forskellige lokationer, alt efter hvad der giver mening på dagen. Vi er flittige brugere af Teams og har altid kameraet tændt under møder og opkald. På den måde får vi både den nødvendige fleksibilitet og det nødvendige nærvær i samarbejdet.

"Respekt for det fælles bedste"

Det er en af vores fornemmeste opgaver at servicere resten af koncernen, så vores kolleger kan komme godt i mål med deres opgaver. Når vi skal implementere eller optimere systemer, prioriterer vi det bedste resultat for koncernen som helhed. Det betyder, at vi undersøger, hvordan lokale hensyn i de enkelte afdelinger kan spille bedst muligt sammen med behovene i resten af koncernen.

Det kræver en kultur, hvor alle er indstillede på at rette fokus mod det fælles bedste. Det samme gælder, når vi har et servicevindue for at imødekomme et ønske fra den enkelte division om at teste, optimere eller implementere systemer. Servicevinduet kan påvirke resten af koncernen, men vi oplever en stor velvilje, imødekommenhed og forståelse for det større formål.

Det er en indstilling, der løfter os i hverdagen og bidrager til vores arbejdsglæde.

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se vores ledige stillinger
Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

saadan ser faellesskab ud hos Norlys

Fællesskab er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Derfor sætter vi altid fællesskabet før os selv.

Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der skal være med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

saadan ser ansvarlighed ud hos Norlys

Vi forstår værdien i at agere ansvarsfuldt – både i forhold til vores kunder, samfund og planet.

Det betyder fx, at vi ikke tager forhastede beslutninger, men har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

saadan ser nytaenkning ud hos Norlys

Vores forretning bygger på forandring og nytænkning. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre. Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Vi er nysgerrige, og vi tør gå nye veje for at træffe ansvarlige beslutninger, som har positiv effekt både i morgen og om 30 år – for flere og til et fælles bedste.

Om Norlys

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Vi har 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, mere end 800.000 andelshavere og knap 3.000 medarbejdere. Vi arbejder målrettet for grøn og digital omstilling af hele vores samfund. 

Se mere om os

Følg os på

       
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon