Indkøb, økonomi og administration


Vil du arbejde med økonomi, business intelligence, forretningsanalyse, compliance og administration? Så er du måske vores nye kollega.

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

Det korte svar er, at de holder vores forretning i stabil udvikling, afregner vores kunder og sikrer, at vi holder os til gældende lovning i alt, hvad vi gør.

Hvis du kunne tænke dig den lidt længere version, må du gerne læse med. På denne side giver vi nemlig ordet til controllere, projektledere, udviklere, indkøbere, jurister og meget mere om, hvad det vil sige at arbejde i Norlys.

”Fællesskabet ligger så dybt i kulturen. Når vi fx fejrer vores succeser, er det os alle, vi fejrer – for vi har jo alle bidraget til, at vi som koncern kan høste frugterne til sidst.”


– Gry Ahmé Walbom, Category Management Development Specialist

Vi giver ordet til medarbejderne

På vores jobområde har vi typisk en bred kontaktflade i koncernen. Derfor mærker vi tydeligt det tætte samarbejde og den fællesskabsånd, der løber hele vejen igennem organisationen. Det er et fællestræk for alle i Norlys, at vi anerkender hinandens forskellige styrker og har forståelse for, at vi alle er en del af det store puslespil.

Fællesskabet gør, at vi er glade for at komme på arbejde, og at vi husker at bruge hinandens viden og kompetencer i hverdagen. Så når vi fejrer vores succeser, er det os alle, vi fejrer – for vi har alle bidraget til, at vi som koncern kan høste frugterne til sidst.

Vi kigger alle i samme retning

Ikke bare på tværs af koncernen, men også internt i vores afdelinger er vi gode til at løfte i flok. Vi er ikke altid fysisk samlet, men holder en tæt koordinering via Teams og opkald. På den måde hjælper vi hinanden i hverdagen og bevarer det nære samarbejde.

Typisk har vi et teammøde hver morgen, hvor vi planlægger dagen i fællesskab og sparrer om de opgaver, vi sidder med. I de enkelte afdelinger har vi møder på tværs af teams, hvor vi fortæller om de seneste ugers succeser og læringer. Der bliver vi mindet om, at vi alle kigger i samme retning, selvom vi har en bred og meget forskellig berøringsflade i det daglige.

Fordi vi drager nytte af hinandens erfaringer på møderne, er det også nemt at søge råd og sparring hos hinanden i hverdagen.

Indkoeb Balance

Vi skaber positive spiraler

Det ligger i vores kultur hos Norlys, at der skal være en god work/life-balance. I vores hverdag mærker vi det som en stor fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdsdagen, så den hænger sammen med privatlivet. Det skaber en positiv spiral af gensidig velvilje – også hvis der er behov for at gøre en ekstra indsats ind imellem.

Bevægelighed betyder også muligheden for selv at forme sin karriere. Flere kolleger har skiftet fra én stilling i Norlys til en anden, og vi har oplevet, hvordan arbejdsglæden og motivationen stiger, når man kommer til at arbejde med netop det, man har lyst til.

Når kolleger skifter job internt, har det også den fordel, at de tager forretningskendskabet med sig ind i den nye stilling – og så styrker det fællesskabet, at de bringer nærheden til de tidligere kolleger med ind i det nye team.

En ledelse fuld af nærvær og idéer

Vi oplever først og fremmest vores ledelse som meget nærværende. Lederne går altid forrest, støtter og bakker op – men sørger samtidig for at give os ansvar. Selvom de er ambitiøse, idérige og gode til at sætte mål for deres afdelinger, er der stor tillid til, at vi som specialister kan løse opgaven på bedste vis.

Og tilliden går begge veje. Vi har nemlig stor tillid til vores ledelse, fordi dialogen altid er åben. Lederne deler deres viden om organisationen med os og er ærlige og direkte. Det betyder, at vi får de bedste forudsætninger for at løse vores opgaver, og at vi ved, at døren altid står åben, hvis der er noget, vi har brug for at få afklaret.

Den gode relation til ledelsen øger vores arbejdsglæde og er en stor motivationsfaktor i det daglige.

Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se ledige stillinger

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

Fællesskab

… er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der er med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

Ansvarlighed

… både i forhold til vores kunder, samfund og planet. Det betyder, at vi har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

Nytænkning

… er det vi bygger vores forretning på. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre.

Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Sammen lyser vi fremtiden op

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Med 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, 800.000 andelshavere og mere end 3.000 medarbejdere arbejder vi for et grønnere og mere digitalt Danmark. Det er et enormt ansvar. Måske vil du være med til at løfte det? 

Se mere om os

Følg os på