El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Indkøb, økonomi og administration

Under dette jobområde finder du alt, hvad der har med økonomi og finans, business intelligence, forretningsanalyse, compliance og administration at gøre. 

Hvad laver vores kolleger på dette jobområde?

Her er fx koordinatorer, controllere, projektledere, udviklere, indkøbere, jurister og meget mere.
 
Tilsammen sørger de – blandt andet – for at holde vores forretning i stabil udvikling, afregne vores kunder og sikre, at vi holder os til gældende lovning i alt, hvad vi gør.
 
Mens nogle kolleger på dette område sidder i de enkelte divisioner, arbejder andre i vores fællesfunktion og dermed på tværs af hele koncernen.

Nedenfor kan du læse, hvad medarbejderne på dette jobområde selv siger om deres arbejdsliv. Vi har nemlig talt med en lille håndfuld af dem.

 

”Fællesskabet ligger så dybt i kulturen. Når vi fx fejrer vores succeser, er det os alle, vi fejrer – for vi har jo alle bidraget til, at vi som koncern kan høste frugterne til sidst.”

Gry Ahmé Walbom, Category Management Development Specialist

Det siger medarbejderne

På vores jobområde har vi typisk en bred kontaktflade i koncernen. Derfor mærker vi tydeligt det tætte samarbejde og den fællesskabsånd, der løber hele vejen igennem organisationen. Det er et fællestræk for alle i Norlys, at vi anerkender hinandens forskellige styrker og har forståelse for, at vi alle er en del af det store puslespil.

Fællesskabet gør, at vi er glade for at komme på arbejde, og at vi husker at bruge hinandens viden og kompetencer i hverdagen. Så når vi fejrer vores succeser, er det os alle, vi fejrer – for vi har alle bidraget til, at vi som koncern kan høste frugterne til sidst.

”Vi kigger alle i samme retning ”

Ikke bare på tværs af koncernen, men også internt i vores afdelinger er vi gode til at løfte i flok. Vi er ikke altid fysisk samlet, men holder en tæt koordinering via Teams og opkald. På den måde hjælper vi hinanden i hverdagen og bevarer det nære samarbejde.

Typisk har vi et teammøde hver morgen, hvor vi planlægger dagen i fællesskab og sparrer om de opgaver, vi sidder med. I de enkelte afdelinger har vi møder på tværs af teams, hvor vi fortæller om de seneste ugers succeser og læringer. Der bliver vi mindet om, at vi alle kigger i samme retning, selvom vi har en bred og meget forskellig berøringsflade i det daglige.

Fordi vi drager nytte af hinandens erfaringer på møderne, er det også nemt at søge råd og sparring hos hinanden i hverdagen.

Indkoeb Balance

”Vi skaber positive spiraler”

Det ligger i vores kultur hos Norlys, at der skal være en god work/life-balance. I vores hverdag mærker vi det som en stor fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdsdagen, så den hænger sammen med privatlivet. Det skaber en positiv spiral af gensidig velvilje – også hvis der er behov for at gøre en ekstra indsats ind imellem.

Bevægelighed betyder også muligheden for selv at forme sin karriere. Flere kolleger har skiftet fra én stilling i Norlys til en anden, og vi har oplevet, hvordan arbejdsglæden og motivationen stiger, når man kommer til at arbejde med netop det, man har lyst til.

Når kolleger skifter job internt, har det også den fordel, at de tager forretningskendskabet med sig ind i den nye stilling – og så styrker det fællesskabet, at de bringer nærheden til de tidligere kolleger med ind i det nye team.

”En ledelse fuld af nærvær og idéer ”

Vi oplever først og fremmest vores ledelse som meget nærværende. Lederne går altid forrest, støtter og bakker op – men sørger samtidig for at give os ansvar. Selvom de er ambitiøse, idérige og gode til at sætte mål for deres afdelinger, er der stor tillid til, at vi som specialister kan løse opgaven på bedste vis.

Og tilliden går begge veje. Vi har nemlig stor tillid til vores ledelse, fordi dialogen altid er åben. Lederne deler deres viden om organisationen med os og er ærlige og direkte. Det betyder, at vi får de bedste forudsætninger for at løse vores opgaver, og at vi ved, at døren altid står åben, hvis der er noget, vi har brug for at få afklaret.

Den gode relation til ledelsen øger vores arbejdsglæde og er en stor motivationsfaktor i det daglige.

God ledelse bliver til sund kultur

Hos Norlys tror vi på, at den sunde kultur, de stærke resultater og den oprigtige arbejdsglæde starter ét sted: ved den gode ledelse.

Se mere om Ledelse
It Og Data Udviklingsrejse


Ledige stillinger

Vi har altid brug for nye, lyse hoveder, der kan være med til at udleve vores ambitioner. Er du ét af dem?

Se vores ledige stillinger
Saadan Forloeber Ansoegningsprocessen

Sådan forløber ansøgningsprocessen

I Norlys følger vi fem trin, når vi ansætter nye medarbejdere. Få et indblik i ansøgningsprocessen.

Se mere her

Værdierne, der guider os

 

Vores kultur hviler på et stærkt fundament af værdier, som til enhver tid guider vores adfærd: fællesskab, ansvarlighed og nytænkning.

Du vil sikkert opleve, at du også hurtigt får det særlige Norlys-DNA ind under huden.

saadan ser faellesskab ud hos Norlys

Fællesskab er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som andelsejet selskab. Derfor sætter vi altid fællesskabet før os selv.

Internt hjælper vi hinanden og er bevidste om, at vi kan mere i flok end hver for sig.

Sammen sætter vi skub i en bevægelse, der skal være med til at definere fremtiden for den enkelte og det danske samfund.

saadan ser ansvarlighed ud hos Norlys

Vi forstår værdien i at agere ansvarsfuldt – både i forhold til vores kunder, samfund og planet.

Det betyder fx, at vi ikke tager forhastede beslutninger, men har en grundig, empatisk og holistisk tilgang til de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Vi tager ikke kun stilling til, hvordan vores teknologi, produkter og services virker, men også hvordan de påvirker.

saadan ser nytaenkning ud hos Norlys

Vores forretning bygger på forandring og nytænkning. Efter mere end 40 fusioner på 20 år er vi fortsat drevet af at gøre tingene bedre. Selv når udviklingen kan være overvældende, er vi dem, der navigerer trygt i forandringerne og forstår at se muligheder på kundernes vegne.

Vi er nysgerrige, og vi tør gå nye veje for at træffe ansvarlige beslutninger, som har positiv effekt både i morgen og om 30 år – for flere og til et fælles bedste.

Om Norlys

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Vi har 100 år på bagen, cirka 1,7 mio. kundeforhold, mere end 800.000 andelshavere og knap 3.000 medarbejdere. Vi arbejder målrettet for grøn og digital omstilling af hele vores samfund. 

Se mere om os

Følg os på

       
Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon